پروژه شناخت فضای شهری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه شناخت فضای شهری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه شناخت فضای شهری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

۱ – طرح مسئله   ۱
۲ – اهمیت و ضرورت مسئله   ۱
۳ –  بررسی و ارزیابی طرح های بالادست مربوط به حوزه مطالعاتی   ۱
۴ – تعیین سطوح مطالعاتی   ۶
۵ –  مطالعات در سطح فراگیر   ۷
۱ – ۵ – مطالعات اجتماعی – اقتصادی   ۷
۲ – ۵ – مطالعات کاربری اراضی   ۸
– ۵ – مطالعات حمل و نقل   ۱۱
۶ – مطالعات در محدوده بلافصل (سطح ۲ )   ۲۱
۱ -۶- مطالعات اقلیمی   ۲۱
۲ – ۶ – مطالعات کالبدی   ۲۶
۷-  مطالعات در محدوده مداخله (سطح ۳)   ۲۶
۱ – ۷ – مطالعات اجتماعی – اقتصادی   ۲۶
۲ – ۷ – مطالعات حمل و نقل   ۲۷
۳ – ۷ – مطالعات سازمان کالبدی   ۲۸
پرسشنامه   ۳۲
۱ – ۸ – بررسی پرسشنامه مراجعین   ۳۲
۲ – ۸ – بررسی پرسشنامه مغازه داران   ۳۶
۳ – ۸ – نتایج مربوط به پرسشنامه ها   ۳۸
تحلیل   ۳۹
۱ – ۹ – جمع بندی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها در قالب جدول swot   ۳۹
منابع   ۴۱

منابع

طرح توسعه و عمران جامع مشهد – مشاوران مهرازان – ۱۳۷۵

طرح جامع تفصیلی خازنی

طرح ساماندهی تجاری های میلاد ، معلم ، امامت

شبکه ارتباطی در طراحی شهری  تالیف : دکتر فریدون قریب   انتشارات دانشگاه تهران

سیمای شهر  تالیف کوین لینچ   ترجمه دکتر منوچهر مزینی

۱ – طرح مسئله

فضای شهری مورد نظر حدفاصل چهارراه آزاد شهر تا چهار راه میلاد است . این راسته یک راسته تجاری است که عملکرد هایی چون فروشگاه پوشاک و طلا فروشی بیشتر در آن به چشم می خورد . پارک ملت به عنوان یک پارک شهری افرادی را با طبقات اجتماعی گوناگون از همه جای شهر به این منطقه می کشاند ، اما اکثریت استفاده کنندگان از این فضا ساکنان غرب شهر می باشند .

این راسته در ارتباط با مسیر های اصلی و پراهمیت شهر است و به دلیل تمرکز مراکز تجاری مکانی برای رفع نیازهای افراد محسوب می شود .

۲ – اهمیت و ضرورت مسئله

وجود پارک ملت که در مقیاس پارک شهری عمل می کند و مراکز تجاری سبب شده که در اکثر ساعات به خصوص عصر و شب در این فضا با ترافیک زیادی مواجه باشیم . مسئله مهمتر کمبود جای پارک است که موجب می شود افراد در کوچه های اطرا ف پارک کنند و در نتیجه این کوچه ها همواره مملو از ماشین ها می باشند و  مشکلاتی برای ساکنین آن محدوده موجب می شود . با توجه به این موضوع کمبود پارکینگ عمومی احساس می گردد .

به نظر می رسد پارک ملت و مراکز تجاری ا ز عوامل اصلی ازدحام پیاده ها در این فضا ست . ازدحام افراد پیاده در ساعات سر شب آنقدر زیاد است که پیاده رو ها ظرفیت آن را ندارند .

حال با توجه به اهمیتی که این راسته در ارتباط با سایر نقاط شهر دارد ، سعی بر آن است که با شناخت فضا چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ کالبدی ، به بررسی این فضا پرداخته و ضعف ها و قوت های آن را مشخص کنیم .

۳ –  بررسی و ارزیابی طرح های بالادست مربوط به حوزه مطالعاتی

طرح های فرادست و موازی بررسی شده در این محدوده عبارتند از :

–        طرح جامع توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر مشهد

–        طرح جامع تفصیلی خازنی

–        طرح جابجایی زندان وکیل آباد

–        طرح ساماندهی کال چهل بازه

–        طرح قطار شهری شهر مشهد

در ذیل هر یک از این طرح ها و پیشنهادات ارائه شده توسط آنها مورد بررسی قرار می گیرند .

ü    طرح جامع توسعه عمران حوزه نفوذ شهر مشهد

همان گونه که می دانیم طرح جامع توسعه عمران و حوزه نفوذ مهرازان ، شهر مشهد را به ۱۶ منطقه تقسیم می کند و بر این اساس منطقه آزاد شهر و بلوار معلم در منطقه ۱۰ و میان نواحی ۸ و ۱۰ واقع شده است .

علاوه بر این طرح جامع توسعه عمران و حوزه نفوذ مهرازان بر اساس گروه های درآمدی ، شهر مشهد را به سه منطقه تقسیم می کند . منطقه آزاد شهر و بلوار معلم جزء منطقه سه واقع شده اند یعنی غالب ساکنین این محدوده دارای در آمد متوسط هستند و تراکم جمعیتی نیز در این منطقه متوسط می باشد .

بر اساس درجه بندی معابر طرح جاع توسعه عمران و حوزه نفوذ مهرازان کاربری های مستقر در حاشیه محورهای معلم ، امامت ،  میلاد ، تجاری – مسکونی می باشند .

ü   طرح جامع تفصیلی خازنی

بر اساس طرح جامع تفصیلی خازنی شهر مشهد به سه منطقه تقسیم می گردد . طبق مطالعات صورت گرفته منطقه مورد مطالعه محل اسکان گروه های درآمدی متوسط و مرفه می باشد ، این منطقه جزء مناطق کارمند نشین و مشاغل آزاد می باشد .

طرح جامع تفصیلی خازنی ، شهر مشهد را به لحاظ تراکم جمعیتی به سه منطقه ( تراکم کم ، متوسط ، زیاد ) تقسیم می کند . بر اساس این طرح محدوده مورد مطا لعه دارای تراکم کم جمعیتی می باشد .

علاوه بر این منطقه مورد مطالعه دارای سه نوع تراکم مسکونی می باشد :

–       مسکونی با تراکم کم

تعداد وا حد های مسکونی در این اراضی ۳۰ تا ۴۰ واحد و تراکم خا لص کمتر از ۱۵۰ نفر در هکتار پیشنهاد شده است . حداقل سطح قطعه در این منطقه ۲۵۰ متر مربع ( گروه درآمدی بالا ) و ۲۰۰ متر مربع ( با درآمد متوسط )

–       مسکونی با تراکم متوسط

تعداد وا حد های مسکونی در این اراضی ۴۰ تا ۷۵ واحد می باشد و تراکم خالص بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در هکتار پیش بینی شده است . حداقل مساحت برای هر واحد های مسکونی ۲۰۰ متر مربع ( پردرآمد ) و ۱۵۰ متر مربع ( با درآمد متوسط )

–       مسکونی با تراکم زیاد

تعداد وا حد های مسکونی در ا ین اراضی ، ۷۵ تا ۱۰۰ وا حد و تراکم خالص بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ نفر در هکتار پیشنهاد شده است . حداقل مساحت زمین برای هر واحد مسکونی ۱۷۵ متر مربع ( درآمد بالا ) و ۱۲۵ متر مربع ( با درآمد متوسط )  

 

تعداد واحد

تراکم جمعیتی خالص

(نفردرهکتار)

حداقل سطح قطعه

(مترمربع)

درآمد بالا

درآمد پائین و متوسط

تراکم کم

۴۰ – ۳۰

۱۵۰

۲۵۰

۲۰۰

تراکم متوسط

۷۵ – ۴۰

۳۰۰- ۱۵۰

۲۰۰

۱۵۰

تراکم زیاد

۱۰۰- ۷۵

۴۵۰ – ۳۰۰

۱۷۵

۱۲۵

               پیشنهادات طرح جامع تفصیلی خازنی

بر اساس درجه بندی معابر طرح خازنی بلوار آزادی ، وکیل آباد و بزرگراه امام علی ( ع ) که مرزهای محدوده را تشکیل می دهند به عنوان شاهراه و بلوار معلم به عنوان شریانی درجه ۱ و بلوار امامت به عنوان شریانی درجه ۲ در نظر گرفته شده اند . طرح خازنی برای واحد های مستقر در حاشیه این معابر کاربری مسکونی پیشنهاد کرده است . (که عملا در محدوده

این گونه نیست و این پیشنهاد در محدوده محقق نشده است و تحقق آن نیز به دلیل از بین بردن یکی از فضاهای شهری که در سطح منطقه عملکرد دارد درست به نظر نمی رسد . )

ü   طرح جابجایی زندان وکیل آباد

اهداف و سیاستهای طراحی این طرح به شرح زیر می باشد :

هدف کلان ۱ – ایجاد تعادل و توازن در نظامهای فعالیتی پهنه غربی شهر مشهد

هدف کلان ۲ – ارتقای کیفیت زندگی ساکنان در محدوده موثر

هدف کلان ۳ – ارتقای کیفیت بافت شهری به سمت پایداری

هدف کلان ۴ – ارتقای حضور کیفیات اکولوژیک

هدف کلان ۵ – ارتقای منظر ذهنی و عینی

هدف کلان ۶ – بازدهی اقتصادی مناسب پروژه

تدوین رویکردها برای عملکرد درون حوزه

درصورت جابجایی زندان وکیل آباد کاربری هایی به شرح زیر در این مکان مستقر خواهند شد .

در صورت احداث عملکرد تجاری در حوزه مداخله دو رویکرد قابل تصور است :

رویکرد اول : کاربری تجاری در مقیاس منطقه

رویکرد دوم : کاربری تجاری درمقیاس شهری

 

ü   طرح ساماندهی کال چهل بازه

 

عناصر اصلی طرح

محور سبز با عرض تقریبی ۸۰ متر
محوطه های مسکونی
عناصر فرهنگی و یادمانی شهری
محوطه های خدماتی و تجاری

اهداف کلان

به طور خلاصه در بحث ساماندهی کال چهل بازه و فضاهای پیرامونی و احداث پارک خطی شهرداری مشهد اهداف زیر در نظر گرفته می شود :

–        عملکرد زیست محیطی طرح و افزایش راندمان و کارایی و بهینه سازی ساختار اکولوژیکی شهر

–        شهرسازی نو و لزوم توجه به فضاهای باز و عمومی

–        ساخت و هدایت کالبدی شهر و بازنگری در لکه های شهری

–        اثر بیوکلیمای شهری

–        کاهش آلودگی های صوتی و تنفسی

–        اثرات زیبا شناختی شهری

–        افزایش جاذبه های تورستی و تفریحی شهر

–        کمک به افزایش استانداردهای بهداشت محیط شهری

–        استفاده از فرصت فراهم آمده برای افزایش ذخیره ارضی برای خدمات عمومی آتی شهر

–        ارتقای بهره وری اجتماعی از فضاهای سبز و افزایش زمینه های مشارکت سبز شهرواندان

 

۴ – تعیین سطوح مطالعاتی

 

محدوده مورد مطالعه شامل حوزه فراگیر ، بلا فصل و مداخله می باشد . در زیر به بیان مرز هر یک از این حوزه ها می پردازیم .

حوزه فراگیر ( سطح ۱)

پهنه غربی شهر مشهد به عنوان حوزه فراگیر که به طور غیر مستقیم بر فضای شهری مورد نظر اثر می گذارد و یا از آن تاثیر می پذیرد ، انتخاب شده است . این پهنه مناطق ۹ و ۱۰ و ۱۱ را در بر می گیرد و شامل مسرهای ارتباطی اصلی شهر مثل بزرگراه امام علی ، بلوار وکیل آباد ، بلوار آزادی ، بلوار شاهد ، بلوار دانشجو و … است .

هدف از مطالعه این حوزه تعیین نقش و جایگاه آن در سطح شهر و همچنین به دست آوردن دید کلی نسبت به نحوه توزیع فعالیت ها در محدوده است . در این سطح هیچ گونه تضمینی در خصوص آینده اتخاذ نمی گردد .

حوزه بلا فصل  (سطح ۲)

این حوزه محدوده بین بلوار وکیل آباد ، بلوار ایرج میرزا ، بزرگراه امام علی و بزرگراه آزادی را در بر می گیرد . این حوزه به عنوان محدوده تاثیر گذار و تاثیر پذیر مستقیم بر فضای شهری مذکور مورد بررسی قرار می گیرد .

§       حوزه مداخله  (سطح ۳)

این حوزه بخشی از محور امامت است که از چهار راه میلاد تا چهارراه آزاد شهر انتخاب شده است . این محدوده ، محدوده ای است که مورد بررسی و مداخله قرار می گیرد . هدف از مطالعه این حوزه بررسی شاخص ها و معیارها جهت رسیدن به چشم انداز کلی طرح و ایجاد فضای شهری مطلوب است .

(در نقشه سطوح مختلف مطالعاتی نشان داده شده است . )

 

 

۵ –  مطالعات در سطح فراگیر

       ۱ – ۵ – مطالعات اجتماعی – اقتصادی

·       تاثیر اجتماعی اقتصادی مراکز اشتغال موثر در حوزه فراگیر بر فضای شهری

 

بر اساس بررسی میدانی و مشاهده صورت گرفته کاربری های تجاری در این محدوده در حاشته محورهای اصلی به صورت خطی شکل گرفته اند و پهنه غربی شهر فاقد فضای تجاری متمرکز است . محورهای وکیل آباد ، امامت ، معلم ، میلاد ، دانشجو و … از جمله محورهای اصلی هستند که فعالیت های تجاری در حاشیه آنها وجود دارد . اما عمده این فعالیت ها در مقیاس محله و ناحیه سرویس دهی می کنند و تنها درحاشته محورهای معلم و امات شاهد شکل گیری مقیاس منطقه و شهر می باشیم . این فعالیت ها بیشتر در شرق محدوده متمرکز اند به طوری که می توان گفت منطقه ۱۱ دارای نقش اصلی خدمات رسانی به غرب شهر مشهد است . در واقع در پهنه غرب مشهد با عدم تعادل فضایی در توزیع فعالیت ها مواجه هستیم .

با توجه به این موارد می بینیم که ساکنان غرب برای تامین نیازهای خود به سمت فضای شهری ( حوزه مداخله ) مراجعه می کنند ، که این به دلیل همان عدم تعادل توزیع فضایی و کمبود فعالیت ها ی ناحیه ای و منطقه ای در پهنه غربی است .

علاوه بر فعالیت های تجاری در محدوده فراگیر کاربری های تفریحی و خدماتی و فرهنگی نیز به صورت عمده در شرق حوزه متمرکز شده اند ، که از آن جمله می توان به پارک ملت در مقیاس شهری ف دانشگاه فردوسی در مقیاس فراشهری و …. اشاره کرد .

۲ – ۵ – مطالعات کاربری اراضی

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مفهوم فضای شهری
 • مقاله فضای شهری و تعابیر مرتبط
 • مقاله اقتصاد سیاسی و فضای شهری
 • مقاله مفهوم فضای شهری
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.