پروژه شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در شرکت رآکتورساز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در شرکت رآکتورساز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در شرکت رآکتورساز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : مقدمه و کلیات
۱ – ۱ – مقدمه        ۱
۱ – ۲ –  بیان مساله      ۲
۱ – ۳ –  اهداف      ۳
۱ – ۳ – ۱ – هدف کلی     ۳
۱ – ۳ – ۲ – اهداف کاربردی  ۳
۱ – ۳ – ۳ – اهداف جزئی     ۳
۱ – ۴ – تعریف اصطلاحات     ۴
۱ – ۵ – مواد و روشها        ۶
۱- ۶ – نوع تحقیق         ۷
۱- ۷ – محل انجام تحقیق       ۷
فصل دوم : شرح پروسه تولید
۲ – ۱ – اطلاعات زمینه ای شرکت راکتور ساز      ۸
۲ – ۲ – شرح فرایند کارخانه      ۸
۲ – ۳ – جوشکاری و برشکاری    ۱۲
۲ – ۳ – ۱ – انواع جوشکاری      ۱۳
۲ – ۳ – ۱ – ۱ – جوشکاری اکسی استیلن      ۱۳
۲ – ۳ – ۱ – ۲ – جوشکاری قوس دستی با الکترود فلزی     ۱۳
۲ – ۳ -۱ – ۳ – جوشکاری قوس با الکترود تنگستنی     و حفاظ گذاری   ۱۴
۲ – ۳ – ۱ – ۴ – جوشکاری قوس با الکترود فلزی
و حفاظ گذاری   ۱۴
۲ – ۳ – ۱ – ۵ – جوشکاری مقاومتی       ۱۵
۲ – ۳ – ۲ – انواع برشکاری      ۱۵
۲ – ۳ – ۲ – ۱ – برشکاری با شعله    ۱۵
۲ – ۳ – ۲ – برشکاری با قوس الکتریکی        ۱۵
فصل سوم : مروری بر پژوهشهای گذشته
۳ – ۱ – مروری بر پژوهشهای گذشته       ۱۷
فصل چهارم : شرح روش کار
۴ – ۱ – مقدمه         ۱۸
۴ – ۲ – آنالیز ایمنی شغلی     ۱۹
۲۰  JsA 4 – ۳ – مراحل اجرای یک
۴ – ۳ – ۱ – اولویت بندی انتخاب مشاغل      ۲۰
۲۱ JsA 4 – ۳ – ۲ – نکات کلیدی در اجرای
۴ – ۳ – ۳ – شناسایی خطرات محیط کار      ۲۲
۴ – ۳ – ۴ – راههای کنترل خطر  ۲۳
۴ – ۳ – ۴ – ۱ – روش های مهندسی  ۲۳
۴ – ۳ – ۴ – ۲ – روش های مدیریتی       ۲۴
۴ – ۳ – ۴ – ۳ – وسایل حفاظت فردی       ۲۴
۴ – ۳ – ۵ – اطلاع رسانی به دیگران       ۲۴
فصل پنجم : یافته ها
جداول      ۲۶
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری
۶ – ۱ – بحث و نتیجه گیری     ۵۶
۶ – ۲ – نتایج    ۶۱
۶ – ۳ – پیشنهادات و توصیه ها    ۶۲
۶ – ۴ – نتیجه گیری کلی       ۶۷
منابع

منابع :

۱ – OCCUPATIONAL  HEALTH AND  SAFETY MANAGEMENT CHARLESD. REESE

 ۳ –  دکتر فرهنگ اکبر خان زاده – گرما و انسان – موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ابا صالح

۴ – محمد فام . ایرج . تجهیزات حفاظت فردی . انتشارات فن آوران

۵ – گل محمدی . رستم . مهندسی صدا و ارتعاش . انتشارات دانشجو همدان   OHSAS18001 6 –

مترجم نمازی . مینو . صادقی فرد . ناصر . انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران . چاپ چهارم

۷ – تیرگر . آرام . علی محمدی . ایرج . گل بابایی . فریده . بهداشت شغلی در محیط های گرم . موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

۸ – حلم سرشت . پریوش . دل پیشه . اسماعیل . بهداشت کار انتشارات چهر ۱۳۷۲

۹ – حبیبی . احسان ا… . ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت . انتشارات فن آوران همدان

۱۰ – حاجی قاسم خان . علیرضا . مبانی بهداشت حرفه ای . انتشاراتی برای فردا . تابستان ۱۳۸۳

۱۱ – رئوف . کمال الدین . اصول ایمنی در صنعت . انتشارات مشهد ۱۳۸۳

۱۲ – وینشتاین . مایکل بی . ممیزی و مدیریت ایمنی کیفیت جامعه . مترجمی موعودی . محمد امین . بختیار مصطفی . عقیلی میر مسیح . تهران : سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۸۲

۱۳ – چوبینه . علی رضا . امیر زاده . فرید . کلیات بهداشت حرفه ای انتشارات کوشا مهد شیراز . ۱۳۷۸

۱۴ – کاظمی . بابک . حفاظت صنعتی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران . ۱۳۷۴

 

چکیده:

     در این پروژه تکنیک آنالیز ایمنی شغلی JSA  در شرکت راکتور ساز اهواز مورد بررسی قرار گرفته است در شرکت راکتور ساز مواد اولیه که ورقه ها و صفحات فلزی می باشند وارد شده و بر اساس نیاز مشتری و سفارش دهنده مخازن ذخیره، تحت فشار و برج های جدا کننده طی عملیاتهای مختلفی نظیر جوشکاری، برشکاری، سنگ زنی، تراشکاری، هیدروتست، رنگ آمیزی و … ساخته می شود.

     به طور کلی هدف از اجرای این روش (JSA) در شرکت راکتور ساز ارزیابی ریسک و آنالیز مخاطرات شغلی و بررسی وضعیت ایمنی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی است. در این پروژه سعی بر آن شده که مشاغل مخاطره آمیز موجود در شرکت شناسایی و با بررسی سیستماتیک هر شغل خطرات بالقوه آنها را بررسی کرده و اقدامات کنترلی مناسب ارائه گردد. در ابتدا فرایند آنالیز ایمنی در شرکت لیستی از مشاغل و فعالیت های موجود تهیه و با استفاده از چک لیست شناسایی خطرات جداول آماده و کامل شدند و در این جداول اقدامات کنترلی و راه های حذف خطر بری هر شغل آمده است و در کل نتایجی که می توان از این پروژه به دست آورد:

–         پروسه کاری ایمن برای هر شغل تعریف شده

–          مشارکت کارگر در ایمن انجام شغل و نیز در برقراری محیط کار ایمن

–          پروسه کاری موجود و خطرات ناشی از آن

–     ناظران و مسئولان ایمن با استفاده از این آنالیزها، کار و مواد ایمنی آن را بهتر مورد بازرسی قرار می دهند.

–          مورد مهم تعیین نیازهای آموزشی ایمن کارکنان

–          P.P.E حفاظها و وسایل مورد نیاز برای هر شغل پیشنهاد شده.

واژگان کلیدی:

ایمنی – خطر – حادثه – شرکت راکتور ساز – شناسایی ریسک – آنالیز و ارزیابی ریسک

۱-۱-مقدمه

   با روند شتابزده ای که از نیمه دوم قرن بیستم در توسعه و گسترش سیستم های حساس و پیچیده به وجود آمده این ایده قوت یافت که برای ارزیابی ایمنی سیستم ها دیگر نمی توان منتظر وقوع حوادث شد تا بتوان از طریق تجزیه و تحلیل آن نقاط ضعف سیستم را شناسایی و برطرف کرد لذا سعی گردید که روش هایی برای ارزیابی ایمنی ابداع شود که قادر باشند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات سیستم شناسایی نمایند که نتیجه این تلاش ها به شکل گرفتن علم «ایمنی سیستم ها» منجر شد که بر اساس یک برنامه طرح ریزه قانونمند و سازماندهی شده در قالب یک فرآیند «پیشگیرنده» قرار دارد.

از طرف دیگر با وجود همگامی گسترش صنایع با توسعه و تقویت علم ایمنی در کشورهای توسعه یافته، در کشور ما علی رغم تلاش های زیادی که در راه گسترش صنایع مختلف مبذول گردیده است بعد اساسی «ایمنی صنعتی» به دست فراموشی سپرده شد و یا حد اقل به صورت سطحی بدان پرداخته شده به طوری که متأسفانه در اغلب اوقات در حد آنالیز حوادث آن ها در حد یک بعدی در راستای سلب مسئولیت از مدیران رده بالا و مهمتر جلوه دادن بعضی دیگر متوقف مانده است که در این پروژه سعی می شود با معرفی یکی از تکنیک های قانونمند که بر پایه فلسفه پیشگیرنده قرار دارد به آنالیز ایمنی شغلی و اقدام کنترلی فنی پرداخت  .این تکنیک شامل آنالیز وظایف اساسی موجود در شغل برای شناسایی خطرات بالقوه و تعیین راه های ایمنی برای انجام آن است.

۱-۲-بیان مسئله

     آنالیز ایمنی شغلی یک روش پیشگیرنده برای کسب اطمینان از وجود در حد قابل قبولی  از ایمنی و بهداشت در محیط های کاری به شمار رفته و راهی را برای شناسایی خطرات مرتبط با شغل و همچنین تعیین اقدامات کنترلی فراهم می آورد.

این فرآیند شامل آنالیز دقیق کلیه وظایف موجود در یک شغل، شناسایی خطرات بالقوه ایمنی و بهداشت در هر مرحله و تعیین مکانیسم های عملی و کاربردی برای حذف و یا کنترل خطرات شناسایی شده است.

بنابراین در مورد هر شغلی می توان پس از انجام آنالیز ایمنی شغلی، اقدامات کنترلی فنی را همراه با ارائه آموزش ها و دستورالعمل های اجرایی پیاده سازی نمود.

به دلیل این که دریافت گواهینامه های معتبر شامل I SO ها و OHSAS ها امروزه یک موضوع مهم در ایمنی صنایع و اعتبار آنها می باشد و تأثیر به سزایی در کاهش ریسک ها و خطرات شغلی دارد، از لحاظ اولویت و نیاز احساس شده در شرکت رآکتورسازی لزوم اجرای آن مفید حس می شود، اجرای این روش با حد اقل تجهیزات و تنها با مطالعه دقیق صورت می گیرد و در نهایت فارغ از هر گونه عدد و رقم و بازیابی ساده و اگر چه فنی و تخصصی کلیه افراد، مدیران و کارگران را به فراخوراطلاعاتشان بهره مند می سازد.

 ۱-۳-هداف:

 ۱-۳-۱-هدف کلی:

 آنالیز ایمنی شغلی ( Job Safety Analysis ) در شرکت راکتور ساز اهواز

 ۱-۳-۲-اهداف کاربردی:

    از مهمترین اهداف اجرای آنالیز ایمنی   شغلی یافتن رویکردهای اثربخش و کارآ در زمینه ادغام عنصر انسانی با طراحی و عملیات در راستای دستیابی به سطوح بالاتر در زمینه ایمنی، قابلیت اطمینان، بهره وری، قابلیت دسترسی و نگهداشت پذیری است و به طور کلی از اهداف نهایی jSA : بهبود بهره وری، توسعه بهترین قید کاری، بهبود کارآیی، بهبود کیفیت تولید فرآیند، داشتن سیستم ایمنی و عاری از خطر، توسعه آموزشهای گام به گام و ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای این کار، کاهش ریسک جراحات و اختلالات ناشی از تلاش بیش از حد.

۱-۳-۳-اهداف جزئی:

 ۱-             شناسایی پرو سه کار

۲-             انتخاب شغل مورد نظر برای آنالیز

۳-             تقسیم شغل به وظایف تشکیل دهنده آن

۴-             شناسایی خطرات بالقوه در وظایف یاد شده

۵-             تعیین اقدامات پیشگیرنده برای کنترل خطرات شناسایی شده

۱-۴-تعاریف و اصطلاحات

 خطر:

      هر عاملی که بتواند به صدمه و آسیب دارایی ها منجر شود. داراییها می توان شامل تجهیزات، اموال، جان انسان ها، زمان، اعتبار تجاری و موارد مشابه شود.

خطرات شغلی نظیر: مواد شیمیایی سمی، قسمت های متحرک ماشین آلات، جریان الکترسیته، کار در ارتفاع، درجه حرارت های بسیار بالا و پایین، سطوح کار لغزنده، …

 ریسک:

     شانس صدمه دیدن در اثر خطر که از حاصلضرب احتمال بالفعل در آمدن خطر و شدت پیامدهای آن به دست می آید.

 آنالیز ایمنی:

     در یک واژه کلی برای مطالعه سیستم و معرفی جنبه های خطرناک سیستم و اصلاح آنهاست. ایمنی سیستم یک اسم رسمی برای بررسی سیستماتیک و گستره طراحی مهندسی یا عملیات کامل و کنترل هریک از خطرات ویژه که می توانند به افراد صدمه بزنند و یا به محیط آسیب بزنند، است.

 ایمنی:

     در فرهنگ لغات اصطلاح ایمنی به معنی امنیت، آسایش، سلامتی و … آمده است و از نظر تعریف عبارت است از میزان یا درجه فرار از خطر. ایمنی کامل یعنی مصونیت در برابر هر نوع آسیب، حوادث نابودی که با توجه به تغییرپذیری ذاتی انسان و غیر قابل پیش بینی بودن کامل اعمال و رفتار او و همچنین علل دیگر به نظر می رسد که هیچ گاه ایمنی صد در صد حتی برای یک دوره کوتاه مدت نیز وجود نداشته باشد.

 سیستم:

 عبارت است از مجموعه افراد، تجهیزات، قوانین ، روش ها و دستورالعمل ها که به منظور اجرایی یک فعالیت معین در محیط خاص کنار یکدیگر قرارمی گیرند.

 احتمال خطر: hazard frobability

     عبارت است از امکان بروز شرایط خاص در یک وضعیت معین یا محیط کار.

 ۱-۵-موادوروش ها:

   آنالیز ایمنی شغلی یکی از روش های پیشگیری از حادثه و آنالیز خطر است که سابقه اجرای آن در کشور های صنعتی به قبل از ۱۹۳۰ می رسد این روش مهم ترین ابزار مدیریتی موجود است که به خذف خطرات و کاهش جراحات و حوادث محیط کار کمک می کند همچنین با شناسایی خطر ها در فرآیند تولید، بهره وری و راندمان افزایش می یابد از این JSA های تکمیل شده می توان جهت بازآموزی کارگران و آموزش کارگران جدید و بررسی علل حوادث اتفاق افتاده استفاده شود.

از لحاظ تخصصی و پرسنلی، مالی، تجهیزات این روش تقریباً قابل اجرا بوده است و امکان حل مشکلات بروز حوادث در انجام این پروژه تقریباً ممکن است، موضوع بررسی ایمنی یک موضوع ساده و عملی و قابل اجرا در مدت زمان تقریباً کوتاهی است ، به دلیل این که دریافت گواهینامه های معتبر شامل ISO ها و OHSAS ها امروزه یک موضوع مهم در ایمنی صنایع و اعتبار انهامی باشد و تأثیر به سزایی در کاهش ریسک ها و خطرات شغلی دارد، از لحاظ اولویت و نیازاحساس شده لزوم اجرای آن مفید حس می شود.

همچنین این روش دارای فوایدی است از جمله: شناخت و تعیین خطرات بالقوه و بالفعل موجود در شرکت تعیین نقاط پر خطر و بحرانی که دارای پتانسیل خطر می باشد، مشارکت کارگر در ایمنی، کاهش غیبت از گاز،  نگرش های مثبت در مورد ایمنی، افزایش ارتباط مؤثر کارکنان با ایمنی و …

۱-۶-نوع تحقیق:

    این تحقیق که به شناسایی و بررسی خطرات بالقوه مشاغل مختلف در شرکت راکتورساز می پردازد تحقیقی توصیفی بوده و از نوع روشهای پیشگیری از حادثه و آنالیز خطر است که این روش مهم ترین ابزار مدیریتی موجود است که به حذف خطرات و کاهش جراحات و حوادث محیط کار کمک می کند.

۱-۷-محل انجام تحقیق:

   محل انجام تحقیق در شرکت راکتور ساز اهواز که کار آن تولید مخازن (تخت فشار، ذخیره و برج های جدا کننده) می باشد انجام گرفته است.

۲-۱-اطلاعات زمینه ای شرکت راکتورساز

     شرکت راکتور ساز در سال ۱۳۵۴ به بهره برداری رسیده است و نام این شرکت آکرو ساز بوده که سهامدار اصلی آن انگلیسیها بودند.

این شرکت تا قبل از انقلاب در دست انگلیسی ها بوده و بعد از انقلاب سهام این شرکت به دولت واگذار شد و در سال ۱۳۷۹ بانک صنعت و معدن کل سهام شرکت را به بخش خصوصی واگذار نمود.

این شرکت در شرق اهواز قرار دارد که از طرف شرق به کارخانه صنایع فولاد و از طرف غرب به کارخانه لوله سازی منتهی می شود.

۲-۲-شرح فرآیند کارخانه

 محصولات ساخته شده در این شرکت شامل انواع مخازن که عبارتند از:

 – مخازن ذخیره

– مخازن تحت فشار

– برج های جدا کننده

وقتی که سفارش یک مخزن توسط مشتری به شرکت داده شد برای شروع پروژه مهندس طراح نقشه پروژه را طراحی می کند البته مجمع مهندسی طراحی آمریکا برای طراحی تمام قطعات استانداردهایی را تعیین کرده است.

بنابراین یک سری محاسبات توسط مهندس طراح صورت می گیرد مثل قطر، ضخامت قطعات، ابعاد، جنس، ارتفاع و محل نصب قطعات …

سپس نقشه هایی که توسط مهندس طراح تعیین شده است توسط اتوکد کشیده می شود سپس این نقشه ها توسط طراح چک می شود و اگر اشتباهی صورت گرفته باشد اصلاح می شود سپس این نقشه ها به قسمت برنامه ریزی فرستاده می شوند با توجه به حجم کاری که که برای پروژه تعیین می شود و زمان شروع و خاتمه پروژه نیز تعیین می شود.       سپس لیست زمان بندی و نقشه ها به قسمت ساخت تحویل داده می شوند همچنین کلیه اطلاعات مورد نیاز به صورت یک جزوه به نام اسکلت و اطلاعات درباره جوش پروژه تحت جزوه دیگر تهیه می شود. کلیه اطلاعات در چهار نسخه تهیه و به قسمت های زیر تحویل داده می شود.

۱-             واحد برنامه

۲-             واحد کنترل کیفی QC

3-             واحد مهندسان و طراح

۴-             واحد تولید

 در هر مرحله از ساخت پروژه واحد کنترل کیفی QC بازرسی های لازم را به عمل آورد و در صورت نقص باید عیب آن اصلاح شود تا توسط واحد کیفی تأیید شود و به قسمت بعد برود اگر در یک مرحله مشکلی وجود داشته باشد با نظارت گروه کنترل کیفی و مهندس طراح مشکل باید مرتفع شود.

در صورتی که مشکل رفع نشود با پر کردن فرم NCR به مهندس طراح اطلاع داده می شود و مهندس طراح باید توضیحات قابل قبولی ارائه کند.

نقشه هایی که به قسمت ساخت داده می شود عبارتند از:

 ۱- نقشه های برش

۲- نقشه های ساخت فونتاژ

     بر اساس نوع مخزن، ظرفیت و فشار وارد به مخزن، نوع ورق و صفحه فلزی تعیین می شود و توسط جرثقیل به قسمت مارک و برش برده می شوند در این قسمت توسط دستگاه CNC ، برش ریلی انجام می شوند. بعد از قسمت مارک و برش ورقها به قسمت اجمیل برده می شوند تا لبه زنی شوند علت لبه زنی تحت زاویه ۳۵ درجه ورق این است که بعد از رول کردن ورق دو قسمت لبه زنی شده در کنار هم قرار گرفته و قسمت خالی توسط جوش پر می شود بنابراین جوش حالت برجسته ندارد و به شکل قسمت واحدی از ورق در می آید. بعد از قسمت اجمیل ورق ها به قسمت رولنیگ برده می شوند و توسط دستگاه رول به شکل استوانه در می آیند بعد از رول کردن نوبت به مرحله اتصال دو لبه می رسد که در این مرحله لبه های رنیگ به هم نزدیک تر شده و عملیات جوشکاری صورت می گیرد.

بعد از مرحله اتصال دو لبه به قسمت فونتاژ فرستاده می شود و از اتصال چند رنیگ و کله گی ها مخزن شکل اولیه خود را پیدا می کند سپس در داخل مخزن و کله گی ها توسط دستگاه کلد ورق های کلد جوش داده می شوند. جوش کلد برای استحکام مخزن صورت می گیرد سپس نوبت به مرحله تست های جوش می رسد که عبارتند از :

 ۱-             تست رادیوگرافی

۲-             تست PT (دایچک)

۳-             تست اولتراسونیک

بعد از انجام آزمایش های جوش مخزن به قسمت هیدرو تست می رود و داخل مخزن را از آب پر می کنند و فشار بیشتری از فشاری که مخزن قرار است در محیط کاری تحمل کند به آن وارد می کنند در صورت سالم بودن مخزن بعد از این قسمت به کوره می رود و در کوره تحت حرارت ۸۰۰ درجه قرارمی گیرد تا عملیات تنش زدایی صورت گیرد علت تنش زدایی یک پارچه کردن تمام قسمت های تشکیل دهنده مخزن است.

بعد از عملیات تنش زدایی عملیات سند بالاست صورت می گیرد که در این مرحله تمام زنگ ها و کثافات روی مخزن توسط شن و ماسه و مس پاره تحت فشار هوا پاک می شود. سپس مخزن به قسمت رنگ آمیزی می رود که آخرین مرحله ساخت است.اگر مخزن سالم باشدوعیبی در آن نباشد توسط واحد QC تأید و به مشتری تحویل داده می شود.

 در شرکت راکتور ساز عمده ترین مشاغل مخاطره آمیز جوشکاری و برشکاری می باشد که کارگران این مشاغل در معرض خطرات جدی و جبران ناپذیری هستند بنابراین در این بحث به خلاصه ای از عملکرد و انواع این مشاغل می پردازیم.

۲-۳-جوشکاری و برشکاری

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه جامعه ایمن، رفتار ایمن
 • پایان نامه حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه
 • مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار
 • مقاله استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی
 • مقاله مدیریت منابع انسانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.