پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال  سد و شبکه های آبیاری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال  سد و شبکه های آبیاری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱ ) مقدمه     ۴
۲ ) تاریخچه سد سازی و کانالهای آبیاری در ایران باستان     ۵
انواع سدهای قدیمی در ایران     ۷
۳ ) معرفی انواع سدها     ۱۳
۴) معرفی انواع تجهیزات هیدرومکانیکال سد و کانالهای آبیاری    ۱۳
۱ ) دریچه های مدول     ۱۴
۲ ) رگولاتورها     ۱۶
۳)سرریزهای عرضی – طولی    ۱۷
۱ – ۲ ) دریچه آمیل     ۱۷
۲ – ۲ ) دریچه های آویو و آویس     ۱۸
تفاوت دریچه های آویو و آویس     ۱۸
۳ ) دریچه های سرریز سیفونی     ۲۰
۴ ) دریچه های مقسم    ۲۱
آشغال گیرها    ۲۲
۱ ) دریچه های کشوئی    ۲۵
۲ ) دریچه های غلطکی    ۲۶
۳ ) دریچه های رادیال (قطاعی)    ۲۷
۴ ) دریچه های چدنی    ۲۸
۵ ) نحوه محاسبات طراحی تجهیزات هیدور مکانیکال     ۲۹
الف ) محاسبات تنش در دریچه های کشویی و غلطکی    ۳۱
ب ) محاسبه خیز مجاز تیرهای افقی و قائم    ۳۳
ج ) محاسبه نیرو های وارده بر دریچه های کشویی    ۳۳
د ) محاسبه برآیند نیروهای وارده    ۳۴
هـ ) محاسبات نیرو های وارده به دریچه قوسی    ۳۵
نیروی وارده بر روی هر تکیه گاه    ۳۸
۶ ) نحوه تهیه نقشه های اجرائی تجهیزات هیدور مکانیکال     ۴۰
۷ ) هدف از طرح پروژه     ۴۲
۸ ) محاسبات طراحی تجهیزات هیدرو مکانیکال     ۴۳
۹ ) نقشه های اجرائی تجهیزات هیدور مکانیکال     ۴۳
۱۰)نتیجه گیری     ۴۶
۱۱ ) مراجع و منابع     ۴۷

۱۱ ) مراجع و منابع :

۱ ) پروژه به اجراء در آمده شرکت نهربندان در دشت شبانکاره و تائید شده توسط مهندسین مشاور مهاب قدس

۲ ) راهنمای تهیه مشخصات فنی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی – نشریه شماره ۳۳۳ – الف – دی ماه ۱۳۸۸

۳ ) مدولهای روزانه ای و رگولاتورهای پیش ساخته توسط شرکت نیرپیک فرانسه

۴ ) دریچه های آبیاری نیرپیک – دستور العمل بهره برداری و نگهداری

۵ ) کاتالوگ های شرکت نیرپیک فرانسه

۶ ) جداول عمومی اشتال (SHTAHL)

7 ) Design of Hydrulic Gates

8 ) Ets NEYRPIC

 (Maunfacturers of Mechanical And Hydrulic Equipment)

9 ) HAND  BOOK  DAVIS

2 ) تاریخچه سد سازی و کانالهای آبیاری در ایران باستان :

در آغاز به تاریخچه سد سازی یا بند سازی می پردازیم، چون یکی از ملزومات طراحی و ساخت کانالها و دریچه های هیدورمکانیکال در ابتدا پیدایش سد بوده است.در ابتدا می بایست  به اهمیت آب، این مایه هستی بخش و ضروری برای کلیه جانداران اعم از انسانها، حیوانات و گیاهان پرداخت که اگر آب نباشد و آبی در جریان به طور حتم نبض زندگی خواهد ایستاد.

انسان از آغاز پیدایش خود در این کره خاکی که ۴/۳ آن را آب فرا گرفته است به سرعت متوجه ارزش این ماده گردید و طی سالها تکامل و پیشرفت خود همیشه در فکر راهی برای ذخیره این ماده ارزشمند بوده حتی حیوانات نیز به اهمیت این ماده واقفند و بطور مثال سمور آبی برای خود در رودخانه بند می بندد که می توان آن را سد نامید و این روشی برای ذخیره آب در میان حیوانات است تاریخچه سد سازی در ایران به سالها پیش بر می گردد. در تاریخ دیر پای این مرز و بوم، آب همیشه نقش کلیدی داشته است. شبکه های معروف آبیاری یعنی قناتها، در جهان به خوبی شناخته شده هستند.عمر این تکنیک به ۲۵۰۰ سال قبل بر می گردد. اولین سند مکتوب در خصوص تکنیک حفر قنات، در نوشته های هردوت، مورخ مشهور یونانی به چشم می خورد و این صنعت در دوران هخامنشیان (۵۵۰ – ۳۳۰ سال قبل از میلاد مسیح) کاملاً رایج و متداول بوده است. در حفاری های باستان شناسی به بقایای آبگیر، مخازن آب با سرریزها و مجاری تخلیه و حتی شبکه های فاضلاب دست یافته اند که عمر شان به دوره قبل از هخامنشیان، دوره قبل از ایلام و آشور (۱۵۰۰ – ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می رسد).به طور کلی چهار شیوه آبیاری در ایران باستان وجود داشته است این چهار شیوه عبارتند از۱)  چاهها و آب انبارها ۲ ) قنات ها ۳ ) نهر کشی و

 ۴ ) بندها و سدها.

۱ ) چاه ها و آب انبارها : چاه های معمولی که به صورت قائم با ابزارهای دستی حفر می شد و مازاد باران را در محل هائی به  نام آب انبار ذخیره می کردند که نمونه آن در دشت های خشک و گرم جنوب ایران اکنون نیز به چشم می خورد.

۲ ) قنات ها : عمر قناتها در ایران به پیش از ۳۰۰۰ سال می رسد از آنجائیکه تعداد رودخانه ها در ایران کم است و رودخانه های دائمی بسیار اندک، بدین ترتیب ایرانیان به ابتکار نوین و تحسین انگیزی دست یافته بودند که به قنات یا کاریز مشهور گردید که این ابداع مهم و بی نظیر بعد از خاورمیانه به شمال آفریقا، اسپانیا و سیسیل ایتالیا  انتقال پیدا کرد. و به بدین ترتیب بود که در آن زمان آبهای  زیر زمینی را جمع آوری کردند و تحت قوه ثقل به سطح زمین می رانده اند و ایرانیان با آگاهی کامل از جریان آب های زیر زمینی به این فکر افتادند که به جای حفر چاه های عمودی، چاه های افقی حفر کنند تا بدین ترتیب به آب های زیر زمینی راه یابند و آنرا با استفاده از شیبی ملایم، به سطح زمین هدایت کنند و در نتیجه از آن برای مصارف گوناگون استفاده کنند.

۳ ) نهرکشی : در ایران از قدیم رودخانه های بزرگی چون دجله و هیرمند، نهرهائی منشعب کرده بودند و آب آنها را به بیابان های بی آب منتقل می نمودند. آنها کف نهرها را به دلیل سستی با  آجر فرش می کردند و  از ملات یا آهک، جهت آب بندی استفاده کردند. قبل از توضیح درباره بندها و سدها به معرفی مشخصات عمودی سدهای قدیمی ایران می پردازیم. ایرانیان در قدیم به سه  مورد اساسی انتخاب

۱ ) محل سدها ۲ )  شرایط زمین ۳ ) پی و مواد و مصالح توجه خاصی داشته اند.

در تمامی نقاطی که سدهای قدیم ایران بنا شده اند در انتخاب محل و نوع سد ملاحظات فنی و طراحی به خوبی مراعات شده است توپوگرافی، رژیم رودخانه، دسترسی به مواد و مصالح ساختمانی و نحوه انحراف آب حین ساختمان از جمله عواملی بوده اند که مورد توجه قرار گرفته اند.

انواع سدهای قدیمی در ایران :

 ۱ ) سدهای وزنی: تحقیقات نشان داده است که کلیه مسائل عمده طراحی که در عصر حاضر در مورد این گونه سدها در نظر گرفته می شود در سدهای قدیمی ایران از جمله سد قدیمی ساوه با  عمر بیش از ۷۰ سال و سد ششطراز  از با بیش از ۹۰۰ سال عمر منظور شده است

۲ ) سدهای قوسی: ایرانیان قبل از رومیان به خصوصیات بارروی قوسی پی برده اند سد قدیمی کبار با بیش از ۷۰۰ سال از جمله این سدها می باشد.

 ۳ ) سدهای پشت بند دار: سد اخلمد با طول تاج ۳۳۰ متر و ارتفاع ۱۲ متر که حجم مخزن آن ۳ میلیون متر مکعب است و سد فرمان با پیش از ۴۰۰ سال عمر در که حال حاضر در دست بهره برداری است از این نوع سدها می باشد..

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سد وزنی
 • مقاله سدسازی
 • مقاله سد ارواک
 • مقاله نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی
 • مقاله سدها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.