پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

ـ مقدمه   ۱
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی:   ۲
ـ میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی:   ۴
ـ میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی:   ۴
ـ تعریف چند نوع مختلف ماکارونی:   ۷
ـ هدف و نکات مهم طرح:   ۹
ـ نوع محصول:   ۱۰
ـ ظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه:   ۱۰
ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه:   ۱۰
ـ روش کار و نحوه فرآیند:   ۱۱
ـ کنترل کیفیت:   ۱۲
ـ ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید) :   ۱۲
ـ چگونگیاستقرارماشینآلاتوفضایموردنیازدر سالن تولید:   ۱۳
ـ تهویه و اطفاء حریق:   ۲۱
ـ لوازم و تجهیزات اداری:   ۲۲
ـ لوازم حمل و نقل و جابجایی:   ۲۲
ـ وضعیت پرسنلی و کارگری کارخانه:   ۲۲
الف ـ هزینه های زمین و ساختمانهای کارخانه:   ۲۴
ـ هزینه استهلاک و هزینه تعمیر و نگهداری:   ۳۵
ـ محاسبه کل هزینه تولید:   ۳۶
روش فر‌آوردن (تولید):   ۴۰
شرایط ماکارونی فرآورده شده:   ۴۱
بسته بندی و نشانه گذاری:   ۴۱
ماکارونیهای غیر قابل مصرف:   ۴۲
پاره‌ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی:   ۴۴
مشخصات متقاضیان:   ۴۷
اطلاعات کلی مربوط به کالا یا کالاهای تولیدی:   ۴۸
اطلاعات مربوط به بازار محصول:   ۴۹
اطلاعات مربوط به دانش فنـی   ۵۱

ـ مقدمه

مصرف انواع ماکارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، کشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به کار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماکارونی عادت کرده اند. اتخاذ سیاست خود اتکایی در جهت میل به استقلال اقتصادی کشور ایجاب می کند که تولید ماکارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم کشورمان مورد حمایت قرار گیرد که امکانات جالبی برای تهیه انواع ماکارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماکارونی برای تولید آن ضمن اینکه گام مهمی در جهت توسعه کشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین کشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماکارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماکارونی در نقاط مختلف کشور به ظرفیت اسمی حدود ۱۰ هزار تن در سال در حال بهره برداری است.

امید است با بهره برداری از این کارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به کشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.

ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی:

 گزارش زیر نتایج آمارگیری از کارخانجات رشته ماکارونی سازی ایران می باشد. از ۷۸ کارخانه تهیه رشته و ماکارونی که تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد کارخانجات کشور آمارگیری به عمل آمده است.

نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:

تعداد واحدها، وضع مملکت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشکالات تهیه مواد بسته بندی و اشکالات تولیدی( شامل اشکالات فنی کمبود قطعات یدکی) با بررسی که در مورد اشکالات اساسی کارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت که در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشکال اساسی وجود دارد.

ظرفیت اسمی کارگاههای ماکارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها که محاسبه شده حدود ۹۶۰۰۰۰ تن در سال به ازاء هشت ساعت کار روزانه بدست آمده است.

وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماکارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماکارونی در کارخانجات تولیدی میکرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته میشود و توسط متخصصان کارخانجات سازنده در محل نصب می گردد.

۱ـ تعداد واحدها وضع مالکیت بصورت در صد کارخانجات بر مبنای تعداد در کل و همچنین تعداد کارکنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد.

تعداد کل کارخانه

درصد دولتی و ملی شده

درصد خصوصی

درصد مختلط

تعداد کل کارکنان

داخلی

فصلی

۷۸

ــ

۱۰۰%

ــ

۱۱۲۷۰

۲۰۰۸

ـ میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی:

 آرد مصرفی در صنایع رشته ماکارونی در بازار داخلی تأمین می شود.

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال ۷۵

میزان تولید در سال ۷۶

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

۱

۲

آرد دو صفر و ۳ صفر

آرد ستاره

تن

تن

۷۵۵۸۱

۱۱۰۰۰

ــ

ــ

۸۸۰۶۰۶

۱۰۰۰۰۰

ــ

ــ

جمع

۸۶۵۸۱

۹۸۰۶۰۶

ـ میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی:

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال ۷۵

میزان تولید در سال ۷۶

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

۱

۲

۳

رنگ خوراکی

گندم سخت ونرم

زرده تخم مرغ

تن

تن

تن

ــ

۱۵۰۰۰

۳۲%

ــ

ــ

ــ

ــ

۲۲۶۴۰

۷/۲۳%

ــ

ــ

ــ

جمع

۳۲/۱۵۰۰۰

ــ

۲۳/۲۲۶۴۰

مواد بسته بندی مورد استفاده در این صنعت کارتن و سلوفان می باشد، در زمینه کارتن اشکالی وجود ندارد و از داخل تأمین می گردد ولی سلوفان از خارج تهیه می گردد که توسط مراکز تهیه و توزیع مواد شیمیایی سلوفان طبق سهمیه بندی وزارت صنایع جهت واحد های ماکارونی تهیه می گردد.


ـ تعریف چند نوع مختلف ماکارونی:

 ماکارونی به چند صورت تولید می شود که مختصراً به شرح زیر می باشد:

الف) ماکارونی بلند لوله ای نازک ، به شعاع ۵/۰ تا ۸/۰ میلیمتر که به اسم ورمیشل معروف است اعم از آنکه به شکل طبیعی مستقیم یا پیچیده شده یا یکنواخت بریده شده یا اشکالهای دیگر به آن داده باشد.

ب) ماکارونی کوتاه به اشکال صدفی ، حلزونی ، مارپیچ ، ریسمانی تابیده و غیره که به صورت صاف یا خط دار یا لنگره ای و غیره پر یا میان خالی معروف به راویولی و کوکیت می باشد.

ج) ماکارونی بلند تخت لب کنگره ای به پهنای ۱۱ تا ۶۰ میلیمتر.

د) ماکارونی مطلق، لوله ای است بلند و میان خالی اعم از آنکه جدار خارجی آن صاف یا خط دار باشد. شعاع ماکارونی صاف می تواند از ۴ تا ۹ میلیمتر و یا ۱۹ میلیمتر باشد و شعاع ماکارونی خط دار می تواند ۸ یا ۱۴ یا ۱۸ میلیمتر باشد.

هـ) ماکارونی های دیگر به اشکال برنجی ، ستاره ای ، مثلث سوراخ دار حبهای و عدسی انگشتری الفبا حلقه ای ، اعداد و غیره که بیشتر برای مصرف سوپ مناسب هستند.

تولید ماکارونی آنچنان تابع ضوابط و مقررات خاص می باشد که شاید نتوان در بررسی اولیه متوجه شد ، چرا که آنچه در ایران در حال حاضر به عنوان ماکارونی در بازارها عرضه می شود می توان به جرأت گفت که ۸۰% محصولات تولیدی غیر استاندارد بوده و یا فقط ترکیب از آرد و رنگ می باشد.

در حالیکه ماکارونی به عنوان یک غذای ساده در بازارهای جهانی مطرح است و مصرف کننده توقع دارد که در عین اینکه محصول را به طور آماده مصرف می نماید ، همزمان با این سرعت عمل بتواند پاره ای از ویتامینها و پروتئین های مجاز را نیز به بدن برساند ، و در ایران این مطلب کمتر مورد توجه قرار دارد و یا اصلاً مورد توجه نیست و بر همین اساس است که ماکارونی های وارداتی که اغلب توسط مسافرین و یا بعضی از تجار و با قیمتی حدود ۵ برابر محصول داخلی وارد بازار می گردد. اما با تأسف ملاحظه می گردد که خریدار توجه بیشتری به خرید کالای وارداتی دارد چرا که محصول وارداتی با فرمولی متفاوت و با طعمی مطلوب و مطابق سلیقه هر مصرف کننده تولید گردیده ، از نظر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که با توجه به استاندارد آمریکا تهیه گردیده است.

ـ هدف و نکات مهم طرح:

 احداث یک واحد ماکارونی به ظرفیت هفتصد و پنجاه تن در سال در شهرستان کرج مورد تقاضا است. مواد اولیه مورد مصرف از آرد سمولینا و گندم دروم است که تولید داخلی خواهد بود.

بازار مصرف این محصول در شهرستان کرج و شهرها و استانهای مجاور آن پیش بینی   می گردد و در صورت بهره برداری از این واحد مصرف در شهرستان کرج دارای سرانه ۲ کیلوگرم در سال برای هر نفر می باشد و اطلاعات موجود وجود بازار مناسب و کافی را نشان می دهد. احداث این واحد علاوه بر تأمین ماکارونی با کیفیت مناسب و ارزش غذایی بالاتر موجب ایجاد اشتغال ۱۰ نفر می شود که علاوه بر آن تعدادی از قبیل توزیعین فروشندگان و سایر نیز از قبل آن به صورت غیر مستقیم بهره مند می شوند.

در طرح ارائه شده هزینه ثابت احداث این واحد حدود۱٫۰۶۹٫۳۴۵٫۶۷۰ریال و هزینه جاری آن حدود ۲۴۱٫۸۳۴٫۴۷۰ ریال پیش بینی گردیده است.

قیمت تمام شده ماکارونی ۱۵۵۰ ریال برآورد گردیده است.

روش تولید محصول بر اساس استانداردهای موجود ایران پیش بینی گردیده و انتخاب ماشین آلات و تجهیزات با توجه به حداکثر استفاده از امکانات ساخت داخل با مخلوط نمودن تکنولوژی ساده و رعایت صرفه و صلاح منطقه در کشور انجام گردیده است.

ـ نوع محصول:

 نوع محصول کارخانه عبارت است از انواع ماکارونی که در بسته های ۴۵۰ و ۹۰۰ گرمی در داخل سلوفان ، نایلون یا کاغذهای نخ دار بسته بندی شده و به بازار عرضه می شود.

 ـ ظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه:

 ظرفیت تولید کارخانه در حدود ۷۵۰ تن انواع ماکارونی که معادل ۷۵۰۰۰۰ کیلو که در بسته بندی ۴۵۰ و ۹۰۰ گرمی عرضه می شود.

مدت زمان کار کارخانه با توجه به تعطیلات و غیره عملاً ۲۷۵ روز کاری و در یک شیفت کار ۸ ساعته در نظر گرفته شده است. به این ترتیب تولید روزانه کارخانه ۷/۲ تن معادل ۲۷۰۰ کیلو می باشد.

ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه:

 مواد اولیه مورد نیاز کارخانه آرد سمولینا (گندم دوروم) می باشد.

 ۱ـ مواد اولیه آرد سمولینا ۷۵۸ تن

۲ـ سلوفان یا نایلون ۷۵۰۰۰۰ بسته

ـ روش کار و نحوه فرآیند:

 ابتدا آرد توسط الک ویبره شده سپس توسط دیتگاه هم زن به وسیله ترکیب با آب خمیر ماکارونی تهیه می شود. در مرحله بعد توسط دستگاه اکسترودر فرم و شکل می گیرد.

ماکارونی شکل داده شده روی نی های مخصوص قرار گرفته و سپس درگرمخانه خشک شده بعد برش داده می شود و سپس در بسته های ۴۵۰ و ۹۰۰ گرمی به وسیله سلوفان و نایلون بسته بندی شده و به بازار عرضه می گردد.

‎آرد ماکارونی بایستی از آرد سمولینا تهیه شود که مشخصات آن شامل رطوبت ۸ الی ۱۲، پروتئین حداقل ۵/۹ الی ۵/۱۸، چربی۱/۱ الی ۴/۲ ، فیبر ۵/۰% الی ۲% و خاکستر ۵/۰% الی ۲% می باشد. محصول باید عاری از سوراخ ، شکاف ، لک و کپک زدگی باشد و در موقع استعمال زبری نداشته باشد و رنگ عوض ننماید و در موقع نباید خمیر وله شود یا به

 هم بچسبد و یا بوی خمیر و ترشی یا تلخی و طعمهای زننده داشتئه باشد. PH  ماکارونی نباید کمتر از ۶ و بیشتر از ۷ باشد. بسته بندی باید در پاکتهای سلوفان و یا پاکتهای نخ دار باشد ، کالا بر طبق استاندارد ملی بایستی ساخته شود و شماره استاندارد ملی ماکارونی در ایران جهت تولید ماکارونی ۲۱۳ می باشد.

ـ کنترل کیفیت:

 امروزه در صنایع غذایی بخش کنترل کیفی به عنوان یک بخش حیاتی تلقی می شود.

 بخش کنترل با برقراری یک سیستم دقیق سعی در ارائه محصولی با کیفیت پیش بینی شده، مناسب و یکنواخت که با ویژگیها و استانداردهای مربوطه تطابق داشته باشد مینماید. مفهوم کنونی کنترل کیفیت در صنایع غذایی بر خلاف گذشته که صرفاً به چند آزمایش و آنالیز شیمیایی و میکروبی بر روی محصول تمام شده اطلاق می شده است نبوده ، بلکه مسئولیت کنترل تمامی مراحل تولید را در بر می گیرد و در حقیقت یک سیستم کنترل کیفی کار با کنترل مواد اولیه ، کنترل ضمن فرآیند ، کنترل محصول تمام شده و انبار و کنترل محصول تا زمانی که مصرف کننده آنرا به مصرف می رساند را دقیقاً به عهده بگیرد و ضمناً در آزمایشگاه واحد تولیدی مشخصات ظاهری محصول میزان PH و درصد رطوبت محصول تست می گردد که این عمل بعد از خشک کن یا فرم دهی انجام میگیرد.

برای بررسی آرد مصرفی می توان از آزمایشگاه مواد غذایی اداره بهداری شهرستان استفاده نمود. همچنین آب مصرفی از نظر درصد سرب ، آرسبیک ، سلینم و …  بایستی آزمایش شود که قبل از ترکیب با آرد بایستی این عمل انجام گیرد ، البته در صورتی که از آب لوله کشی بهداشتی استفاده شود این عمل ضرورت ندارد.

ـ ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید) :

 با توجه به روش نحوة فرآیند مذکور در بند ۵ ماشین آلات مورد نیاز خط تولید ۷۵۰ تن ماکارونی در سال برابر ۷/۲ تن در روز و معادل ۲۷۰۰ کیلو در یک شیفت به شرح زیر است:

ـ چگونگیاستقرارماشینآلاتوفضایموردنیازدر سالن تولید:

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه خط تولید ماکارونی
 • مقاله تکنولوژی تولید ماکارونی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.