پروژه مالیات بر ارزش افزوده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه مالیات بر ارزش افزوده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه مالیات بر ارزش افزوده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
تاریخچه و کلیات   ۱
۱-۱ تاریخچه مالیات   ۲
۱-۲ تعریف مالیات   ۳
۱-۲-۱ ماهیت مالیات   ۴
اصول مالیات:   ۵
اصول اقتصادی مالیات   ۶
اصول کلاسیک   ۶
اصل عدالت   ۶
اصل اطمینان   ۶
اصل سهولت   ۶
اصل صرفه جویی   ۶
اصول جدید   ۷
اصل شخصی ساختن مالیات   ۷
اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات   ۷
‏اصل دخالت   ۷
اصول حقوقی مالیات   ۷
اصل قانونی بودن مالیات   ۷
اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی   ۸
اصل عدم تبعیض بین مؤدیان   ۸
سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی   ۸
اشخاص مشمول مالیات   ۹
شهرداری‌ها   ۱۰
نوع مالیات   ۱۱
سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)   ۱۱
معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی   ۱۳
معافیت‌های مالیاتی   ۱۳
تشویق‌های مالیاتی   ۱۷
مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی:   ۲۰
شرکت‌ها:   ۲۰
سرمایه گذاریهای خارجی:   ۲۱
مراجع مالیاتی و حل اختلاف   ۲۵
هیات‌های عالی بدوی و تجدید نظر مالیاتی   ۲۵
هیات‌های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی   ۲۶
پیدایش مالیات بر ارزش افزوده   ۲۷
فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران   ۲۸
فصل دوم   ۳۱
معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده   ۳۱
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع کیست و به ضرر چه کسانی؟   ۳۲
.   ارزش افزوده به چه معنی است؟   ۳۲
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟   ۳۲
مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می‏شود؟   ۳۲
آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن کالاها می‏شود؟   ۳۳
مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟   ۳۳
د.  مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟   ۳۴
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات   ۳۴
د.   چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟   ۳۵
آیا مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی دارد؟   ۳۶
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزاق عمومی از پرداخت آن معاف هستند   ۳۹
بررسی آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در مرکز پژوهشها   ۴۰
مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده   ۴۲
انواع مالیات بر ارزش افزوده:   ۴۳
مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp   ۴۳
مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدیVATI.   ۴۴
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc.   ۴۴
** مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده     ۴۴
سرنوشت مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات   ۴۵
ثبت‌نام مرحله‌ای   ۴۵
مزایای مالیات بر ارزش افزوده   ۴۵
کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده   ۴۶
نرخ صفر برای صادرات   ۴۶
تاثیر بر تورم   ۴۶
تکلیف فعالان اقتصادی   ۴۷
چند پرسش و پاسخ   ۴۷
فصل سوم   ۴۸
قوانین مالیات بر ارزش افزوده   ۴۸
آشنایی   ۴۹
تاریخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده   ۵۰
لایحه مالیات بر ارزش افزوده   ۵۱
کلیات و تعاریف   ۵۱
وظایف و تکالیف مودیان   ۵۶
بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده   ۶۰
صادرات و واردات در نظام مالیات برارزش افزوده   ۶۳
بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده   ۶۴
فصل چهارم   ۶۶
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده   ۶۶
تعریف ارزش افزوده   ۶۷
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده   ۶۹
اهداف مالیات بر ارزش افزوده   ۷۲
خصوصیات اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده   ۷۳
مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده   ۷۴
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده   ۷۶
تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده   ۷۶
مالیات برارزش افزوده به نفع اقشار آسیب پذیر است   ۷۸
موانع اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده   ۷۸
مالیات برارزش افزوده فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد   ۷۹
ویژگی ها ، نحوه محاسبه ومعافیت ها.   معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده.   ۸۰
فصل پنجم   ۸۴
درآمدهای مالیاتی   ۸۴
مالیات بر ارزش افزوده:   ۸۵
۵-۱ ترکیب درآمد های دولت:   ۸۵
۵-۲ ترکیب درآمدهای مالیاتی   ۸۷
۵-۳ نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:   ۸۸
۵-۴ ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران   ۸۹
از پرداخت مالیات معاف می باشد:   ۸۹
۵-۵ الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده:   ۹۱
۵-۶ سطح آستانه معافیت درایران   ۹۲
۵-۷-۱ اثر درآمدی مالیات افزوده درایران   ۹۲
۵-۷-۲ اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران   ۹۴
۵-۷-۳ اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران   ۱۰۰
خلاصه و جمع بندی:   ۱۰۰
فصل ششم   ۱۰۱
مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف   ۱۰۲
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها:   ۱۰۳
۶-۱ موارد معافیت ها در برخی  از کشور ها   ۱۱۵
۴٫ واردات کالاهای زیر   ۱۱۸
فصل هفتم   ۱۲۴
نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران   ۱۲۵
چکیده   ۱۲۵
-۱- ۷مقدمه   ۱۲۶
۷-۲- اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده   ۱۲۷
۷-۳- دلایل توجیهی معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران   ۱۲۹
۷-۳-۱- سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی   ۱۲۹
۷-۳-۲- نقش ناچیز مالیاتها در تأمین هزینه های دولت   ۱۲۹
۷-۳-۳- وابستگی بالای دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی   ۱۳۰
۷- ۴- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی کشور   ۱۳۱
کشورهای سازمان   ۱۳۱
۷-۵-مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه این مالیات   ۱۳۶
۷-۶- معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده   ۱۳۹
۷-۶-۱- ثبت مالیات بر ارزش افزوده   ۱۴۰
۷-۶-۲- روش های حسابداری برای VAT   ۱۴۰
VAT به روش معمول   ۱۴۱
٧- نتیجه گیری   ۱۴۲
فصل هشتم   ۱۴۳
چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده   ۱۴۴
توضیحات:   ۱۴۵
اما توضیح پاره ای از موارد در مورد ثبتهای مالیات بر ارزش افزوده :   ۱۴۷
پی نوشتها   ۱۵۲
منابع و مآخذ   ۱۵۵

منابع و مآخذ

١- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصاد ی، اداره بررسی های . اقتصادی، تهران، ١٣٨١

٢- جعفری صمیمی، احمد و رشید شمخال : بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایرا ن، مجلة علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، . شمارة ۵، بهار و تابستان ١٣۶٧

٣- جعفری صمیمی، احمد و حسن صالح نژاد: جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات برشرکتها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران، مجلة بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکدة علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه . تهران، سال هفتم، شمار ههای ٢۶ و ٢٧ ، بهار ١٣٧٨

۴- جعفری صمیمی، احمد : طرح جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تأثیر آن  درآمدهای مالیاتی دولت در استا ن مازندران، سازمان. مدیریت و برنام هریزی استان مازندران، گروه مطالعات اقتصادی، ١٣٨٠

۵- سازمان برنامه و بودجه : لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و. فرهنگی، سال ١٣٧٨

۶- شهسوار خجسته، عیسی : درباره مالیات بر ارزش افزود ه روزنامه اطلاعات، . ٢٧ آبان، ١٣٨١ ، شمارة ٢٢۶٣۴

٧- وزارت امور اقتصادی و دارایی : تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایرا ن، معاونت امور اقتصادی، تهران،.١٣٧۴

۱-۱ تاریخچه مالیات

تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.

در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.

در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و… دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.

در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.

در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد ۱۲۸۹ ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.

دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.

۱-۲ تعریف مالیات

تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.

البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.

مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.

مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.

مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.

۱-۲-۱ ماهیت مالیات

در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.

از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.

مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.

مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.

مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.

مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.

در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.

اصول مالیات:

بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.

پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.

اصول اقتصادی مالیات

اصول کلاسیک

اصل عدالت

طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.

اصل اطمینان

‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.

اصل سهولت

‏طبق این اصل وصول و جمع آوردی مالیات باید به سادگی صورت پذیرد.

اصل صرفه جویی

منظور از اصل صرفه جویی این است اقتصاد نظام مالیاتی در نظر گرفته شود یعنی نظام مالیاتی بایستی کم هزینه باشد تا با صرف حداقل هزینه بیشتر میزان مالیات دریافت گردد.

اصول جدید

اصل شخصی ساختن مالیات

منظور از این اصل این است که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی در نظر گرفته شودیعنی با توجه به وضعیت شخصی افراد، در آمد آنها، وضعیت و تعداد خانواده و مسائلی از این دست مالیات هر کس تعیین گردد.

اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات

اقتصاددانان کلاسیک به درستی معتقد بودند که از افراد مختلف نباید مالیات یکسانی دریافت کرد. اما نرخی را که برای تعیین مالیات در نظر گرفته بودند نرخی ثابت بود. در حالیکه اقتصاددانان متاخر معتقدند بایستی نرخ مالیات بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند تا بدین ترتیب از افراد با درآمد بیشتر به تناسب افزایش درآمد، مالیات بیشتری دریافت گردد.

‏اصل دخالت

‏ مطابق این اصل اقتصاددانان جدید معتقدند مالیات می‌تواند به عنوان وسیله ای در دستان دولت وضعیت اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و در اقتصاد نقش ارشادی داشته باشد. مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های مطبوعات و چاپ و نشرکتاب، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق ‏مالیات، تورم را مهار می‌نماید.‏

اصول حقوقی مالیات

اصل قانونی بودن مالیات

در طول سالیان دراز اخذ مالیات بر مبنای قدرت پادشاه و براساس نظریات مامور دریافت مالیات صورت می‌پذیرفت. مردم هیچگونه حقی در این زمینه نداشتند و پیوسته حقوقشان در معرض تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. اما با ظهور دولتهای دموکرات تشخیص و وصول مالیات با تجویز قانون انجام می‌پذیرد. مانند اصل پنجاه و یکم قانون اساسی ایران که مقرر داشته است:

“هیچ نوع مالیانی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخض می‌شود.”

 اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی

تعیین میزان مالیات هر کس بدون دسترسی به اطلاعات اموال و دفاتر تجاری وی ناممکن است اما افشا این اطلاعات نزد رقبای تجاری می‌تواند برای اشخاص با ضررهای فراوانی توام گردد؛ بنابراین ماموران تشخیص و وصول مالیات ضمن دسترسی به اطلاعات تجاری افراد بایستی کاملاً در حفظ و نگهداری این اسرار کوشا باشند.

اصل عدم تبعیض بین مؤدیان

‏اصل عدم تبعیض بیان کننده این واقعیت مهم است که نمی‌بایست در اخذ مالیات میان مؤدیان گوناگون تفاوت قائل شد و بعضی افراد نبایست به‌واسطه ی نفوذی که در دستگاه حکومت دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی

از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۲ قوانین زیادی در حوزه مالیات‌ها به تصویب رسید که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیلند:

قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند ۱۳۰۶؛

الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد ۱۳۰۷؛

قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه ۱۳۰۹؛

 لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر ۱۳۳۱؛

 لایحه قانون مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران مصوب خرداد ۱۳۳۲٫

در فاصله سالهای ۳۵ تا ۴۵ اصلاحات چندی بر قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین ۱۳۳۵ صورت پذیرفت. پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ قانون مالیات‌ها بطور کلی دچار تغییر شد. که البته اصلاحات فراوانی بر این قانون خصوصاً پس از انقلاب صورت گرفته است. در سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مورد اصلاح قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد. این قانون در سال ۱۳۶۶ بطور جامع اصلاح و تجدید نظر شد و با تصویب مجلس ابتدای سال ۱۳۶۸ مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در موارد متعددی خصوصاً در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

علاوه بر قانون مالیات‌های مستقیم قوانین و مقررات دیگری که خصوصاً بعد از انقلاب تصویب شده اند در مباحث مالی و مالیاتی اهمیت فراوان دارند. از این جمله می‌توان قانون محاسبات و معرفی قوانین برنامه پنج ساله، قانون تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجموعه قوانین مربوط به مالیات‌های غیر مستقیم و… را ذکر کرد. شایان ذکر است که در حوزه حقوق مالی و مالیاتی پراکندگی قوانین و مقررات کاملاً ملموس است و برای تسلط بر مباحث این رشته می‌بایست طیف وسیعی از قوانین، مقررات و آرا را مورد مطالعه قرار داد.

اشخاص مشمول مالیات

ماده ی ۱ و ۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول و غیر مشمول پرداخت مالیات را بیان می‌کنند:

ماده ۱ – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.

هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید ‏و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایشی یا هرعنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

ماده ۲ – اشخاصی زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

دستگاه‌ها‏یی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.

شهرداری‌ها

تبصره ۱- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاصی و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این ماده تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲- درآمد‌های حاصل از فعالیت‌ها‏ی اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکوردر ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

‏مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

نوع مالیات

قانون مالیات‌های مستقیم، بطور کلی مالیات را به دو بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم کرده است. مالیات بر دارایی را نیز به دو بخش مالیات بر ارث و حق تمبر تقسیم نموده است. برای بخش مالیات بر درآمد نیز این تقسیم بندی را قائل شده است: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات درآمد اتفاقی.

مالیات را از لحاظ طرز وصول می‌توان به مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. مالیات مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از دارایی یا درآمد مؤدی مالیاتی وصول می‌گردد و در واقع زمان وصول آن بعد از کسب درآمد یا انتقال دارایی مؤدی مالیاتی است. مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از مؤدی مالیاتی وصول نمی‌شود و نحوه وصول آن از طریق تولید کننده یا وارد کننده ی کالا می‌باشد و به تولید کننده و وارد کننده ی کالا اجازه داده می‌شود مالیات پرداختی را روی قیمت کالای خود بیاورد و در نهایت همراه قیمت اصلی کالا از مصرف کننده نهایی وصول نماید.

از جنبه ای دیگر مالیات را می‌توان به مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر مالکیت و انتقال ثروت، مالیات بر فعالیت‌های بازرگانی و مالیات بر صادرات تقسیم نمود.

سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)

هر مؤدی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) بایستی اظهار نامه مالیاتی خود را در ظرف مدت مقرر تکمیل کند و آنرا به اداره مالیاتی ذی صلاح تحویل دهد و رسید دریافت کند. اداره مالیاتی نیز باید بررسی‌های لازم را در ظرف مهلت مقرر در قانون به انجام رساند و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. البته طبق ماده ۲۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم درمواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نکرده باشد ، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .بهر حال پس از صدور برگ تشخیص ممکن است حالات ذیل صورت پذیرد:

در صورتیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده ۲۳۹ ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه و توافق نماید.(که این توافق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعی خواهد بود.(ماده ۲۳۹ ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه ننماید و همچنین در صورتیکه ظرف این مدت اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده ۲۳۹ ق.م.م)

در صورتیکه مؤدی ظرف مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه ولی توافقی صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به اداره مالیاتی اعتراض خود را تسلیم اداره مالیاتی نماید مؤدی بعنوان معترض شناخته می‌شود که پرونده ی این امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

رأی هیأت حل اختلاف قطعی است مگر اینکه مؤدی یا اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ رای هیأت یاد شده اعتراض خود را کتباً به شورایعالی مالیاتی تسلیم نمایند. (ماده ۲۵۱ ق.م.م.)

با اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی پرونده در شورایعالی مالیاتی طرح می‌شود و تنها از جهت شکلی و بدون ورود به ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (ماده ۲۵۶ ق.م.م.) رأی شورایعالی قطعی خواهد بود. (ماده ۲۵۷ ق.م.م.)

معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی

سهم الارث وراث طبقه اول که کمتر از ۲۰ سال یا محجور یا معلول باشند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۲۰)

اموالی که جزء ما ترک متوفی باشد و بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها و … واگذار شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۲۱)

اموال متوفی از مالیات بر ارث از جمله، وجوه بازنشستگی و وظیفه و… و ۸۰ درصد اوراق مشارکت سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و… و ۵۰% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و ۴۰% سهام متوفی در سایر شرکت‌ها و چهل درصد ارزش خالص دارای متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۲۴)

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده ۲۵)

اثاث البیت محل سکونت جزء ما ترک متوفی محسوب نمی‌شود. (تبصره ۱ ماده ۳۲)

در صورتیکه مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به دارائی با توافق وراث مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود. (تبصره ماده ۴۱)

شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی (بجز حقوق بازنشستگی و وظیفه وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی) ندارد تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف می‌باشد (ماده ۵۷)

املاک در زمان اقاله یا فسخ تا ۶ ماه بعد از معامله، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۶۷)

نقل و انتقال املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۰ به دولت تملیک می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۶۸)

نقل و انتقال واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۶۹)

نقل و انتقال املاکی که جهت عمران و آبادانی و راهسازی و… به دولت یا شهرداریها یا … منتقل می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۷۰)

تفسیر قانونی ماده ۷۰ مبنی بر فعالیت سرقفلی در زمان انتقال جهت عمران و آبادانی و راهسازی و… به دولت یا شهرداریها… که درین حالت معاف از مالیات می‌باشد. (ماده واحده)

اعیانی احداثی توسط خریدار زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماد ۷۱)

اگر نقل وانتقال ماده ۵۲ به نرخ ماده ۵۹ باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مزبور مطالبه نمی‌شود. (ماده ۷۶)

درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و… ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۸۱)

تا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. (ماده ۸۴)

حقوق بگیران که شامل روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و… حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و… هزینه‌های سفر وفوق العاده مسافرت و… ، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده ۹۱)

مسکن واگذاری درمحل و… وجوه دریافتی از بیمه، عیدی یا پاداش میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) هزینه معالجه، حقوق پرسنل نیروهای مسلح و جانبازان انقلاب، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۹۱)

۵۰% مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته از مالیات معاف می‌باشد.(ماده ۹۲)

مالیات برآمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده (۸۴) ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۰۱)

خرید لوازم و تجهیزات از خارج در مورد پیمانکاران خارجی که کارفرما وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند مشمول مالیات نمی‌باشد. (ماده ۱۰۷)

انتقالاتی که مشمول مالیات ارث می‌باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. (ماده ۱۲۵)

بخش مالیات اتفاقی که شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی سازمان‌های خیریه و… به اشخاص حقیقی و کمکهای مالی به خسارت دیدگان جنگ و… و جوایز دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۲۷)

فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی که از درآمدهای حاصل از تولید تکمیل شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۳۲)

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل‌های ۵ ستاره) هر سال از ۵۰% مالیات معاف می‌باشد. (تبصره ۳ ماده ۱۳۲)

شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها، از صد در صد مالیات معاف می‌باشند. (ماده ۱۳۳)

درآمد مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و باشگاههای دارای مجوز از تربیت بدنی از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۳۴)

وجوه دریافتی بابت بیمه عمر که از طرف موسسات بیمه طی قرارداد عاید ذینفع می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۳۶)

هزینه‌های درمانی پرداختی جهت بستگان همچنین حق بیمه عمر پرداختی هر شخص حقیقی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده ۱۳۷)

آن قسمت از سود ابرازی که جهت توسعه، تکمیل و بازسازی مصرف شده باشد، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۳۸)

کارخانه‌هائیکه از محدود آبریز تهران کلاً به خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران منتقل می‌گردند، ده سال از مالیات معاف می‌باشد. (تبصره ۳ ماده ۱۳۸)

موقوفات، نذورات کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مراکز مذهبی و غیر مذهبی مندرج در ماده ۱۳۹، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۳۹)

۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و ۵۰% کالاهای غیر صنعتی طبق فهرست مصوب هیئت وزیران، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۴۱)

۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (بند ب ماده ۱۴۱)

درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۴۲)

معادل ۱۰% مالیات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۴۳)

از نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس صرفاً مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش وصول می‌شود. (تبصره یک ماده ۱۴۳)

جهیزیه و جوایز علمی‌و بورسهای تحصیلی و درآمد حق اختراع و درآمدهای ناشی از فعالیتهای پژوهشی و… ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۴۴)

سود یا جوایز متعلق به سپرده‌های مختلف اشخاص نزد بانکهای ایرانی و جوایز اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۴۵)

معافیت مؤدیانیکه خسارات ناشی از سیل، زلزله و… دیده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۶۵)

مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور طبق فهرست مصوب هیئت وزیران (تبصره ماده ۱۶۵)

در مورد جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف طبق قراردادهای منعقد با دولتهای خارجی و همچنین قراردادهای قبلی که لغو نشده باشد به قوت خود باقی است. (ماده ۱۶۸)

کمکهای بلاعوض بحسابهای تعیین شده توسط دولت و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، و یا تکمیل مدارس و… ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۱۷۲)

پاداش وصولی پرداختی به کسانی که در امر وصول فعالیت داشته اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده ۲۱۷)

کارخانه‌های واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اراک، شیراز و اصفهان) در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی پنج سال، از مالیات معاف می‌باشند. (قانون بازسازی صنایع)

تشویق‌های مالیاتی

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله فرهنگ مالیاتی
 • تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون
 • مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف
 • مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور
 • مقاله بررسی مالیات بر ارزش افزوده
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.