پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول :    ۲
مقدمه    ۳
تاریخچه مخابرات شهر یزد    ۴
فصل دوم :    ۵
صورتهای مالی مورد استفاده در مخابرات    ۶
سیستم حقوق ودستمزد چیست ؟    ۸
حقوق یا مزد مبنا    ۹
کسور توافقی    ۱۶
قسمتهای مختلف یک کارگاه یا شرکت    ۱۶
قسمت کارگزینی    ۱۷
لیست حقوق    ۱۸
تسهیم هزینه چیست    ۲۳
مرخصی استعلاجی    ۲۴
نحوۀ پرداخت سنوات خدمت    ۲۶
انبارداری    ۲۹
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار    ۲۹
آشنایی با کالاوانواع آن    ۳۰
ویژگی های موجودی    ۳۰
انواع موجودیها    ۳۱
سیستم انبار داری و مزیت های آن    ۳۶
معایب نداشتن سیستم انبار داری    ۳۷
سبک احداث بنای انبار    ۴۲
نحوۀ دریافت و ارسال کالا    ۴۳
مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا    ۴۵
محل و موقیعیت و شکل  ظاهری و نوع ساختمان    ۵۰
منابع ومأخذ    ۵۳

مقدمه

   نگاهی اجمالی به سیر ظهور مخابرات در ایران

 ۱۲۳۶ (ه.ش) ورود تلگراف به ایران .۱۲۶۶ (ه.ش)برقراری اولین ارتباط تلفنی بین ایستگاه تهران وری معیر الممالک از سوی مظفرالدین شاه قاجار ۱۲۸۷ (ه.ش) تاسیس وزارت پست و تلگراف ۱۳۰۳ (ه.ش) نصب نخستین دکل بی سیم در اراضی قصر تهران  ۱۳۰۷ (ه.ش) افتتاح اولین مرکز تلفن مغناطیسی در تهران ۱۳۰۷ (ه.ش)تاسیس وزارت پست و تلگراف و تلفن و انتخاب حسین قلی خان مخبر الدوته به عنوان اولین وزیر این وزارتخانه  ۱۳۱۹ (ه.ش) تاسیس رادیوی ایران زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن  ۱۳۲۰ (ه.ش) اغاز اولین ارتباط تلفنی بی سیم ایران به خاج از کشور  ۱۳۲۱ (ه.ش) جدایی رادیو از تشکیلات وزارتخانه و پیوستن ان به اداره تبلیغات و انتشارات  ۱۳۳۰ (ه.ش) جانیشینی تله تایپ به جای مورس  ۱۳۳۱ (ه.ش) اغاز نصب مراکز تلفن خودکار در تهران و شهرستانها  ۱۳۳۸ (ه.ش) ورود دستگاه و سامانه تلکس به ایران

تاریخچه مخابرات شهر یزد :

برای اولین بار در ماه مارس ۱۳۱۸میلادی مطابق با ۱۲۹۹ (ه.ش) یک خط تلفن کشیده شد که این خط تلفن برای کارهای پلیس در نظر گرفته شده بود .

در سال۱۳۲۰ هجری شمسی اداره تلفن یزد زیرنظرشرکت سهامی تلفن ایران با۵۰ شماره تلفن تاسیس گردید تعدادکارکنان این اداره درآن تاریخ۳ نفر بودند .

درسال۱۳۴۶شماره تلفنها به۱۲۰ شماره رسیدندودردو سال بعد به ۸۰۰ شماره تلفن نیمه خودکارافزایش یافت .

درسال ۱۳۴۸ زمین اداره فعلی مخابرات ازاداره پست یزد  جهت احداث ساختمان مرکزتلفن سیرجان خریداری شدودرسال ۱۳۵۳ قبول ودیعه ده هزار ریالی از متقاضییان تلفن شروع وتا اوایل سال۱۳۵۹ به حدود ۴۰۰۰ نفر رسید .

قیمت تلفن هم درتاریخ مذکور۲۲۱۰۰ ریال بودکه مبلغ۱۰۰۰۰ریال آن ودیعه و۱۲۰۰۰ریال دیگر درموقع نصب اخذ می گردید

در حال حاضر با واگذاری کانالهای ورودی و خروجی این شهرستان برای ارتباط با دیگر نقاط از بهترین کیفیت برخوردار است .

صورتهای مالی مورد استفاده در مخابرات:

ترازنامه

منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xx

__________________________________________________________

 

داراییها:                                                                            بدهیهاوسرمایه:

 

بانکها                               ***                                                            بستانکاران                          ***

 

تنخواه گردان                   ***                                                            حسابهای پرداختنی              ***

 

علی الحساب                   ***                                                              کسورات                             ***

 

پیش پرداخت                  ***                                                                بیمه                                   ***

 

اسناد دریافتنی                 ***     

                                                                                                           جمع حسابهای پرداختنی :  ****

سپرده ها                         ***                            

                                                                                                            سرمایه گذاری                   ***

    

                                                                                                          وامهای پرداختنی                 ***

 

 

جمع داراییها                ******                                           جمع بدهی وسرمایه                         ******

تراز ازمایشی  مخابرات یزد :

تراز ازمایشی

به تاریخ …..

 

بستانکار

بدهکار

نام حساب

 

****

صندوق

 

****

بانک

 

****

بدهکاران

 

****

اسناد دریافتنی

 

****

پیش پرداختها

*****

 

حسابهای پرداختنی

*****

 

اسناد پرداختنی

*****

 

حقوق پرداختنی

*****

 

دیون رهنی

*****

 

سرمایه

*********

*********

جمع

 

 

 

 

 

سیستم حقوق ودستمزد چیست ؟

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک مؤسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحد های اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کار کنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق  و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولا قوانین کشورها واحد های اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کار کنان .

 

حقوق و دستمزد ومزایای مربوطه را همه ماه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند درنتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم ودقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است بنا براین یک سیستم حقوق ودستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع اوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاه مربوطه را محاسبه کند ودر ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید.

 

قراردادکار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار چگونه است؟

قرارداد کار عبارت است از : قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کار را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد در قرارداد کار علاوه بر  مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود:

 

الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب) حقوق یا مزد مبنا ( پایه )

ج) ساعات کار  تعطیلات و مرخصی ها

د) محل انجام کار

ی)تاریخ انعقاد قرارداد

و) مدت قرارداد(چنانچه کار برای مدت معیین باشد )

ز) مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید.

طرفین می توانند  با توافق  یکدیگر مدتی را به  نام دوره ازمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره ازمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

 حقوق یا مزد مبنا

حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارکنان رسمی یا به واسطه عقد قرارداد که مخالف قانون کارنباشند(برای کارگران قراردادی)برای انجام یک ساعت  کاریا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی وروزانه وهفتگی ومعمولا ماهانه  پرداخت می شود را حقوق یا مزدمبنا می گویند  .

در شرکتها و کارگاهها کارکنان زیر نظر کار فرما و نمایندگان ان به فعالیت می پردازند و با توجه به فعالیتی که طی ماه داشته اند حقوق و دستمزد دریافت می کنند .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش
 • پروژه مالی حقوق و دستمزد
 • مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی
 • تحقیق بررسی سیستم های حقوق و دستمزد
 • تحقیق سیستم حقوق و دستمزد
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.