پروژه مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-چکیده:  ۱
۲-مروری بر تحقیقات انجام شده :  ۲
۳-مقدمه:  ۴
۴-اهداف:  ۷
۵- تعریف ایسکمیmesenteric ،دلایل، نحوه‌ی‌تشخیص و راه‌های مقابله با آن:  ۸
۶-رقمی کردن داده:  ۱۱
۷-مدل المان محدود:  ۱۲
۸-اختصاص شعاع اولیه:  ۱۳
۹-مدل جریان خون:  ۱۴
۱۰-جریان در یک رگ:  ۱۷
۱۱-تست حل تحلیلی:  ۱۸
۱۲- جریان در انشعاب:  ۲۱
۱۳-پایداری عددی:  ۲۴
۱۴- اعتبار سنجی مدل:  ۲۶
۱۵-نتایج:  ۲۷
۱۶-پیشنهادات:  ۳۵
۱۷-برنامهی مطلب:  ۳۶
مراجع:  ۴۶

مراجع:

 

[1]Thusitha DS Mabotuwana,Leo K change and Andrew J pullan,”A model of blood flow in the mesenteric arterial system”,bioengineering institute,the university of Auckland,private bad 92019,Auckland 1124,New Zealand and department of engineering science.

[2]Andreaspommert,karl Heinz,Bernhard pflesser,Ernest Richter,”creating a high resolution spatial/symbolic model of the inner organs based on the visible human,”institude of mechanical and computer science in medicine.Humburg.

[3]David bessems,Murcel rutten,frans van de vosse,”A wave propagation model of blood flow in large vessels base on Boundary layer theory,”department of biomedical engineering.

[4] David bessems,Murcel rutten,frans van de vosse ,”A 1D nonlinear wave propagation model of blood flow in large vessels base on Boundary layer theory,”department of biomedical engineering.

[5]  Wang J.J., Parker K.H., Wave Propagation in a Model of the Arterial Circulation, J. Biomechanics, Vol. 37 ,2004 , pp. 457 – ۴۷۰٫

[۶] Olufsen M.S., Structural Tree Outflow Condition for Blood Flow in Large

Systemic Arteries, American Journal of Physiology, Vol. 276 , 1999, pp. 257 – ۲۶۸٫

[۷] Stergiopulos N., Young D.F., Rogge T.R., Computer Simulation of Arterial

Flow with Application to Arterial and Aortic Stenosis, J. Biomechanics, Vol. 25 , No.12, 1992, pp.1477 -1488.

[8] Chandran K.B., Cardiovascular Biomechanics, New York University Press, 1992.

[9] Mazumdar J.N., Biofluid Mechanics, Word Scientific, Inc., 1992.

[11] Porenta G., Young D.F., Rogge T.R., A Finite-Element Model of Blood

Flow in Arteries Including Taper, Branches, and Obstructions, J. Biomech. Engng, Vol.108, 1986, pp. 161-167.

[12] Skalak T.C. and Schmid-Schonbein G.W., Viscoelastic Properties of

Microvessels in Rat Spinotrapezius Muscle, J. Biomech. Engng, Vol.108,1986, pp. 193 – ۲۰۰٫

[۱۳] Rains J.K., Jaffrin M.Y. and Shapiro A.H., A Computer Simulation ofArterial Dynamics in the Human Leg,J. Biomechanics, Vol. 7 , 1974, pp. 77 – ۹۱٫

[۱۴] Young D.F., and Tsai F., Flow Characteristics in Models of Arterial Stenoses II.Unsteady Flows, J. Biomechanics,1973, Vol. 6 , pp. 547  ۵۵۹٫

[۱۵] Schaaf B.W., Digital Computer Simulation of Human Systemic

Arterial Pulse Wave Transmission: A Nonlinear Model, J. Biomechanics,

Vol. 5 , 1972, pp. 345 – ۳۶۴٫

[۱۶] Steady flow of a viscouse fluid through a network of tubes with application to the human arterial system , v.K.SUD and G.S Sekhon, Departmant of biophisics ,New Delhi -110029 ,India.

17) مدل رایانه ای جریان خون در شبکه شریانی انسان ،دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران -تبریز،دبیری –فتورائی – کاتوزیان

۱-چکیده:

به طور کلی شبیه‌سازی هر پدیده‌ی واقعی در صورتی‌که به نحو مطلوبی انجام گیرد می‌تواند در شناخت، بررسی و تحلیل رفتار آن پدیده موثر باشد. امروزه علم شبیه‌سازی را در شاخه‌های مختلفی از جمله علم مهندسی پزشکی می‌توان دید.

هدف از این تحقیق توسعه‌ی یک مدل محاسباتی بیوفیزیکالی و آناتومیکالی سیستم شریانی mesenteric است. سیستم مذکور، عمده‌ی خونرسانی روده‌ها را بر عهده دارد. این مدل برای آزمایش دقیق جریان خون روده‌ای به‌کار می‌رود. همچنین کاربردهای کلینیکی ویژه‌ای، مخصوصا در رابطه با ایسکمی mesenteric دارد. ایسکمی mesenteric مشکل عروقی پیچیده‌ای است که در نتیجه‌ی باریک‌شدگی و تصلب رگ‌های خونی که روده‌ی بزرگ و کوچک را اکسیژن‌رسانی می‌کند، به وجود می‌آید. به عنوان مثال چندین نشانه برای ایسکمی قلبی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تغییر در الکتروکاردیوگرام فرد است. ولی تشخیص ایسکمی خطرناک mesenteric بدون استفاده از آنژیوگرافی و روش‌های تصویربرداری به دلیل طبیعت ناشناخته‌ی بیماری ممکن نیست. فهم چگونگی انتشار خون هنگام شرایط ایسکمی، می‌تواند ابزار کلینیکی مفیدی جهت کمک به تشخیص زودهنگام پزشکان باشد. اولین قدم برای نایل‌شدن به این هدف، توسعه‌ی یک مدل محاسباتی از سیستم شکمی و استفاده از آن برای شبیه‌سازی جریان خون واقعی در شرایط نرمال می‌باشد. در این تحقیق جریان خون در سیستم mesenteric یک‌بعدی در نظر گرفته می‌شود و مدل با استفاده از روش‌های عددی حل می‌شود. این امر طرح عددی مطلوبی را برای مدل‌کردن جریان خون سه‌بعدی ضربان‌دار[۱] با استفاده از یک بعد فراهم می‌کند و تغییرات  قطر رگ، توزیع فشار و سرعت خون را در طول رگ شبیه‌سازی می‌کند.

 

2-مروری بر تحقیقات انجام شده :

از زمانی‌که مدل یک بعدی سیستم شریانی انسان به وسیله EULER در سال ۱۷۷۵ معرفی شد تا به امروز، مدلی که تمام جنبه‌های همودینامیکی سیستم شریانی انسان را در بربگیرد، توسعه داده نشده است. این امر ناشی از طبیعت غیر‌خطی جریان خون در شبکه‌ی پیچیده و ویسکوالاستیک عروقی و وجود انشعابات فراوان می‌باشد. دلیل دیگر این است که خون ماده‌ی پیچیده‌ای است و سیستم گردش خون توانایی تطبیق و تنظیم خود را با شرایط محیط دارد. این عوامل رویهمرفته مدلسازی جریان خون واقعی را دشوار می‌سازد.

در طی سه دهه‌ی گذشته مطالعات متعددی برای آنالیز جریان خون در شریان‌های تکی و انشعابی صورت گرفته است.womersly  در سال ۱۹۵۵، Atabek و Lew در۱۹۶۶، Cox در ۱۹۶۸، Rubinow و Keller در ۱۹۷۶، Bauer و Buses در ۱۹۷۵، Schwerdt و Constantinescu در ۱۹۷۶Baue , در ۱۹۸۵، Holestein در سال ۱۹۸۴-۱۹۸۰، Gidden  در سال  ۱۹۸۳ و  Sekhonدر ۱۹۸۵ در این زمینه به تحقیق پرداخته‌اند.

این چنین مطالعاتی از نظر کاربردهای عملی به دلیل این‌که سیستم شریانی واقعی انسان از تعداد زیادی اتصالات رگ‌ها با طول‌ها و مقاطع مختلف تشکیل شده، محدود شده است. بنابراین نمی توان با سیستم گردش خون به عنوان یک رگ تنها برخورد کرد.

مک دونالد در سال ۱۹۷۴ از مدل ویندکسل برای تعیین برون‌ده قلبی با فرض سرعت نامحدود موج پالسی استفاده کرده است. در سال (۱۹۶۵ و ۱۹۶۶) فیلر یک مدل برای رگ‌های سیستمیک سگ که شامل ۴۱ بلوک ۴ مسیره  از جنس تیوب‌های الاستیکی می‌باشد، پیشنهاد داده است. مدلی که تیلور در سال ۱۹۶۶ پیشنهاد داد، شامل یک درخت شریانیست که شاخه‌هایش دارای طولی با توزیع رندوم می‌باشد.

نوردرگراف (در سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۳) یک مدل شبه الکتریکی از درخت شریانی سیستمیک که شامل ۱۱۳ RLC می باشد پیشنهاد داده است. وسترهوف و نوردرگراف در سال ۱۹۶۸ مدل الکتریکی مذکور را بهینه‌سازی نمودند.

(۱۹۸۰) Avolio مدل پیچیده‌ای را که شامل ۱۲۸ شاخه بود فرموله کرد. او از مقایسه‌ی الکتریکی برای آنالیز تاثیرات امواج منتشر شده تحت شرایط جریان ضربان‌دار استفاده کرد که البته در این مدل انعکاس موج‌ها در نظر گرفته نشده بود.

استفاده از روش‌های تصویربرداری (MRI و CT-SCAN) برای بازسازی مدل سه‌بعدی رگ در نوشتجات بسیاری مورد بحث قرار گرفته است. بیشتر تحقیقات درمورد همودینامیک جریان‌خون محدود به شبکه‌های ساده یا هندسه‌ی ایده‌آل آن است و در بیشتر مطالعات الگوهای جریان خون با استفاده از هندسه‌ی آناتومیکی حقیقی تفسیر می‌شود. تصویربرداری چندبعدی شامل MRI و CT scan و آنژیوگرافی MR (MRA) برای شبیه‌سازی هندسه‌ی بخش‌های مختلف سیستم شریانی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاکنون هیچ‌گونه تلاشی برای شبیه‌سازی سیستم شریانی mesenteric صورت نگرفته است.

در سال‌های اخیر مدل‌های سه‌بعدی برای مطالعه‌ی اثرات نیروهای برشی دیواره‌ی رگ روی گسترش زخم‌ها و تصلب شرائین در شبکه‌های شریانی ساده توسعه داده شده است. در حال‌حاضر حل یک الگوریتم محاسباتی جریان سه بعدی[۲] روی یک شبکه‌ی پیچیده، امکان‌پذیر نیست. دلیل این امر فقدان مجموعه‌ی بزرگی از داده‌های مورفولوژیکی و فرضیات محدودکننده است.

در این پروژه با جریان خون سیستم mesenteric به‌صورت یک‌بعدی رفتار شده و این مدل را با استفاده از تکنیک‌های عددی شرح داده شده توسط smith  حل می‌کنیم. این امر یک طرح عددی را برای مدل جریان خون سه‌بعدی با استفاده از یک بعد و شبیه‌سازی تغییرات قطر عروق و توزیع فشار فراهم می‌کند.

 

3-مقدمه:

سیستم قلب و عروق یکی از سیستم‌های پیچیده‌ای است که از دیرباز توجه بسیاری از محققین به بررسی و شناخت رفتار آن معطوف بوده است. از آن‌جا که این سیستم با اعضای تشکیل دهنده‌اش در تعامل می‌باشد، بررسی آن به صورت سیستمی از بررسی تک‌تک اعضایش کارآمدتر می‌باشد. از این روست که در تاریخچه‌ی تحقیقات انجام‌شده در رابطه با این موضوع ردپای “دیدگاه سیستمی” مشاهده می‌شود. ولی پیچیدگی مکانیکی رفتار آن مانعی در بررسی آن به صورت سیستمی بوده است و جهت غلبه بر این مانع دیدگاه‌هایی که آن را به صورت مدارهای الکتریکی یا اجزای لامپ شده در نظر گرفته‌اند، وارد عمل شده‌اند. ظهور روشهای عددی در علم مکانیک ابزار دیگری را در این باب در اختیار محققان قرار داد. با داشتن ابزاری که بتواند رفتار سیستم گردش خون را مدل کند، می‌توان تاثیر بیماریها از جمله ایسکمی[۳] که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است را بر رفتار آن را مدل کرد و از این راه دید روشنی از تاثیرات آن‌ها بر روی سیستم داشته و راهکار مناسبی در جهت درمان و مقابله با آن در پیش گرفت. چنین ابزاری می تواند برای پیش‌بینی اتفاقاتی که هنگام برخی اعمال جراحی مانند عمل بای‌پس[۴] در جراحی قلب و یا در عمل جراحی رگ‌های مغز، در تغییر فشار و جریان خون، رخ می‌دهد، مورد استفاده قرار گیرد.

در این تحقیق یک مدل بیوفیزیکالی و آناتومیکالی از شریان‌هایmesenteric  توسعه داده شده تا برای شبیه‌سازی جریان‌ نرمال خون استفاده شود. مش محاسباتی مورد استفاده به منظور شبیه‌سازی‌ها با استفاده از داده‌های VH[5] تولید می‌شود. معادلات Navier-Stokes 3D که جریان را در این مش کنترل می‌کند،به یک طرح ۱ بعدی موثر ساده می‌شود. این طرح به همراه یک رابطه‌ی فشار- شعاع به طور عددی برای فشار،شعاع رگ و سرعت برای کل شبکه شریانی mesenteric محاسبه می‌شود. مدل محاسباتی توسعه‌یافته نتایج بسیار نزدیکی را با داده‌های فیزیولوژیکی مححقان دیگر که به‌صورت in vivo ثبت شده‌اند،نشان داد.

با استفاده از این مدل به عنوان framework، نتایج برای ۴ سیکل مجزای قلبی شامل دیاستول[۶]، انقباض هم‌حجم[۷]، ejection[8] و استراحت هم‌حجم[۹] آنالیز می‌شود.

 

شیوع ایسکمی mesenteric در جهان، مخصوصا در افراد مسن در حال افزایش است و یکی از علت‌های عمده‌ی مرگ و میر در افراد با ناراحتی‌های روده‌ای است. در اغلب موارد تشخیص این ایسکمی با تاخیر صورت می‌گیرد. این امر نرخ مرگ‌و میر را تا حدود ۸۰-۶۰ % افزایش می‌‌دهد و معمولا به طبیعت ناشناخته abdominal “درد احشا”[۱۰] نسبت داده می‌شود. حتی برای پزشکان باتجربه نیز، تمییز بین این ایسکمی از انواع دیگر دردهای احشایی، که بسیار رایج‌تر و با شدت کمتر هستند،  دشوار است. به علت فقدان هر گونه نشانگر کلینیکی غیر تهاجمی ، اطلاعات ما از توسعه و پیشرفت این ایسکمی بسیار ناچیز است. با استفاده از مدل محاسباتی که در این تحقیق شرح داده می‌شود، می‌توان تاثیر عوامل مختلف بر روی شریان را مورد بررسی قرار داد- امری که در رابطه با بیمار میسر نیست-. همچنین این مدل database از رنج معمولی گردش خون mesenteric می‌دهد که می‌تواند برای بررسی انحراف از حالت معمولی به کار برده شود.

تشخیص به ‌موقع ایسکمی mesenteric کمک به پیشگیری از بیماری‌های دومی نظیر  ایسکمی colitis ، قانقاریا، سوراخ‌شدگی شکم می‌‌نماید. این چنین database اجازه‌ی مقایسه بین یک فرد سالم و یک فرد آسیب‌دیده[۱۱] را می‌دهد و به این ترتیب پارامترهای مختلف مدل مانند خاصیت ارتجاعی عروق[۱۲] و یا سختی[۱۳] آن که  در تشخیص شرایط pathologic  کمک نماید، می‌تواند محاسبه شود.

شکل‌ها تغییرات موقت فشار و سرعت را برای یک ورودی پریودیک که بین kpa 10.2 (mmHg 77) و kpa 14.6(mmHg 110) است، در ۵۵ میلی‌متر از شریان abdominal در ظرف ۲ ثانیه نشان می‌دهد. یک روش تحلیلی برای مدل‌کردن جریان خون در رگ‌های باریک به کار برده می‌شود و وقتی با روش عددی مقایسه می‌شود، نتایج مشابهی به‌دست می‌آید.

تشخیص زودهنگام ایسکمی mesenteric یک امر حیاتی است و این تحقیق می‌تواند برای نائل‌شدن به این امر مورد استفاده قرار گیرد. باریک‌شدگی عروق در سیستم شریانی فوق در اثر عوامل مختلفی به‌وجود می‌آید و رگ‌های باریک‌شده لزوما نشان‌دهنده‌ی ایسکمی نیستند، لذا تنها با استفاده از روش‌های تصویربرداری نمی‌توان این بیماری را تشخیص داد. بنابراین بایستی شکل‌های انتشار برای به‌دست‌آوردن نشانه روی حرکات روده مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از سرعت و شعاع‌ متغیر با زمان در سسیتم شریانی، شکل‌های انتشار توسعه می‌یابد که متخصصان و پزشکان می‌توانند از آن‌ها برای اهداف تشخیصی استفاده نمایند.

در این پروژه، جریان خون شریانی در ابتدا با شروع از یک بخش رگ شبیه‌سازی شد و سپس به انشعاب با استفاده از  قانون بقای جرم و رابطه‌ی فشار-شعاع توسعه داده شد. در این کار ناحیه‌ی آئورت abdominal یک توزیع فشار و سرعت واقعی را زمانی‌که با داده‌های اندازه‌گیری شده in vivo مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد. البته مدل حاضر دارای محدودیت‌ها و نواقصی می‌باشد. یکی از مهمترین نواقص مدل ذکر شده این است که داده‌های آن بر پایه‌ی داده‌های حاصل از تصاویر VH یک انسان مرده است. بنابراین برخی از رگ‌ها دچار کولاپس شده و یا به سختی قابل تشخیص است. همچنین این مدل بر پایه‌ی برخی از پارامترهای مهم است که در محیط کلینیکی اندازه‌گیری می‌شود. این پارامترها در نقاط مختلف درخت شریانی متغیر است ولی در این کار  به دلیل عدم نداشتن اطلاعات کافی این پارامترها برای سرتاسر شبکه ثابت در نظر گرفته شد. البته اشکال عمده‌ی مدل در نظرنگرفتن مویرگ‌ها و شبکه‌ی سیاهرگی می‌باشد. با فرض هندسه‌ی یکسان برای شبکه‌ی سرخرگی و سیاهرگی و شبیه‌سازی‌های مشابه با استفاده از مدل پارامتر فشرده [۱۴] برای گردش خون کوچک در شبکه‌ی مویرگی می‌توان این اشکال را برطرف نمود.

اما این فرض وقتی شبکه‌های سرخرگی و سیاهرگی دارای هندسه‌ی مشابه نباشند، معتبر نیست. مدل پارامتر فشرده به‌همراه پیشرفت‌های سریع در روش‌‌های تصویربرداری، پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های در ارتباط با حل مسائل گردش خون کوچک را رفع می‌کند.

۴-اهداف:

داشتن این چنین database مقایسه‌ی بین یک شخص سالم و بیمار و بهبود پارامترهای مختلف مدل را که می‌تواند برای تشخیص شرایط pathologic به‌کار رود را اجازه می‌دهد(مانند سختی یا  compliant شریان‌ها). علاوه‌برآن شبیه‌سازی‌های عددی می‌تواند به عنوان ابزاری در توسعه‌ی اندام مصنوعی یا پیوندهای عروقی، طراحی نمونه‌های جدید، درک بهتر روش‌های متنوع جراحی و توسعه‌ی بسترهای آموزش برای جراحان عروق تازه‌کار مورد استفاده قرار گیرد.

 

5- تعریف ایسکمیmesenteric ،دلایل، نحوه‌ی‌تشخیص و راه‌های مقابله با آن:

[۱] pulsatic

[2] CFD

[3] Ischemia

[4] bypass

[5] Visible Human

[6] diastole

[7] isovolumic

[8] ejection

[9] Isovolumic relaxation

[10] gut pain

[11] pathological

[12] compliant

[13] stiff

[14] Lumped parameter model

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.