پروژه وب سایت مدرسه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه وب سایت مدرسه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه وب سایت مدرسه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۵
۱) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER   ۱۶
۱-۱) آشنائی با ASP.NET   ۱۷
۲-۱) ویژگیهای ASP.NET   ۱۷
۳-۱) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET   ۱۸
۴-۱) ابزارهای ASP.NET   ۱۸
۵-۱) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک   ۱۹
۶-۱) چرا به .NET  احتیاج داریم؟   ۱۹
۷-۱) معرفی اولیه  VB.NET    ۲۰
۸-۱) نصبVB.NET   ۲۲
۹-۱) چگونگی نصب IIS    ۲۵
۱۰-۱) جزئیات IIS      ۲۶
۱۱-۱) مدیریتIIS      ۲۸
۲-۱) معرفی   SQL SERVER   ۲۹
۱-۲-۱) Relation Database   ۲۹
۲-۲-۱)Replication Services   ۲۹
۳-۲-۱) Analysis Services   ۲۹
۴-۲-۱)Reporting Service    ۲۹
۵-۲-۱) Management Tools   ۲۹
۶-۲-۱) بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER    ۳۰
۷-۲-۱)ADO.NET    ۳۱
۸-۲-۱) سرویس اعلان (Notification)   ۳۲
۹-۲-۱) سرویس گزارش‌ گیری   ۳۳
۱۰-۲-۱) بهبودهای ایجاد شده در زبان   ۳۳
۱۱-۲-۱) تکنولوژی XML    ۳۴
۱۲-۲-۱) Isolation Level   ۳۵
۱۳-۲-۱)   باز هم .NET   ۳۶
۲) فصل دوم    ۳۸
۱-۲) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌)   ۳۹
۲-۲) فاز اول :  Planning   ۳۹
۱-۲-۲) Project Initiation   ۳۹
۲-۲-۲) Identifying Business Values   ۳۹
۳-۲-۲) System Requests   ۳۹
۴-۲-۲)  Feasibility Analysis   ۴۰
۵-۲-۲) Approral Comittlee   ۴۰
۶-۲-۲) Project Management   ۴۱
۳-۲) فاز دوم : Analysis   ۴۱
۱-۳-۲)  Analysing Strategy   ۴۱
۲-۳-۲) System Requriment gathering   ۴۱
۳-۳-۲) System Proposal   ۴۱
۴-۲) فاز سوم :Design     ۴۲
۱-۴-۲ )Design strategy    ۴۲
۲-۴-۲ ) Design Architecture   ۴۲
۳-۴-۲) Database   ۴۲
۴-۴-۲ )System Specification    ۴۸
۵-۲) فاز چهارم : Emplementation   ۴۸
۱-۵-۲)System Contruction and Test    ۴۸
۲-۵-۲) System instakation   ۴۸
۳-۵-۲) Support and maintannce Plan   ۴۸
۶-۲) ارتباطات جداول(Relationship)   ۴۹
۱-۶-۲) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case   ۵۱
۲-۶-۲) Class Diagram  مدرسه    ۵۱
۳-۶-۲) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز   ۵۲
۴-۶-۲) Use Case Diagram جستجو دانش آموز   ۵۳
۵-۶-۲) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید   ۵۴
۶-۶-۲) Activity Diagram جستجو عضو جدید   ۵۵
۷-۲) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه   ۵۶
۱-۷-۲) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی   ۵۶
۲-۷-۲) اطلاع رسانی ۲۴ ساعته به مخاطبین   ۵۶
۳-۷-۲)استفاده از وب سایت به عنوان یک راه تبلیغاتی   ۵۷
۴-۷-۲) از قافله عقب نمانیم   ۵۷
۵-۷-۲) معرفی خود به عنوان یک سازمان پاسخگو   ۵۸
۶-۷-۲)آگاهی از نظرات مخاطبان   ۵۸
۳) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)   ۵۹
۱-۱-۳) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class   ۶۰
۲-۱-۳) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  (   ۶۶
۳-۱-۳) کد مربوط به فرم ورود( (login   ۶۹
۴-۱-۳) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main   ۷۳
۵-۱-۳) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (   ۷۵
۶-۱-۳) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas   ۷۹
۷-۱-۳) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass   ۸۰
۸-۱-۳) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher   ۸۱
۹-۱-۳) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture   ۸۲
۱۰-۱-۳) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator   ۸۳
۱۱-۱-۳) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat   ۸۶
۱۲-۱-۳) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student   ۸۹
۱۳-۱-۳) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme   ۹۲
۹۴   Stoder Procedure-2-3)
2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها   ۹۴
۳-۲-۳) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL   ۹۴
۴-۲-۳) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)   ۹۶
۵-۲-۳) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )   ۹۷
۶-۲-۳) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)   ۹۷
۷-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)   ۹۸
۸-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )   ۹۸
۹-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent )   ۹۹
۱۰-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )   ۹۹
۱۱-۲-۳) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers)   ۱۰۰
۱۲-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass)   ۱۰۱
۱۳-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)   ۱۰۲
۱۴-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )   ۱۰۳
۱۵-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )   ۱۰۳
۱۶-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)   ۱۰۴
۱۷-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)   ۱۰۵
۱۸-۲-۳) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )   ۱۰۶
۱۹-۲-۳) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )   ۱۰۸
۲۰-۲-۳)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )   ۱۰۹
۴) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه   ۱۱۰
۵)نتیجه گیری   ۱۲۶
۱-۵) معایب سیستم دستی   ۱۲۶
۲-۵) مزایای سیستم مکانیزه   ۱۲۶
منابع و مأ خذ     ۱۲۸

   منابع و مأخذ

کتاب گا م به گام با  ADO.NET2.0  ترجمه عبدالوهاب فخر یاسری
کتاب الکترونیکی  آموزش ویژوال استودیو گردآورنده سید محمد ها شمیان
کتاب الکترونیکی آموزش ASP.NET نویسنده وحید نصیری
کتاب آموزشی ASP.NET از انتشارات کانون نشر علوم
خلاصه از کتاب Professional VB.NET از Wrox

مقــــدمـه

     پیشرفت روزافزون علم کامپیوتر در دنیای امروزی تمایل بشری رابرای مکانیزه نمودن سیستمهای مختلف افزایش می دهد و این امر باعث می شود که سیستم های مختلف از دید افراد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تجزیه و تحلیل سیستم ، با استفاده از نرم افزارهای مناسب مکانیزم بهینه ای ارائه گردد که مزایای آن سیستم بر معایب دستی غلبه کند و معایبش را پوشش دهد . اینترنت دنیایی لایتناهی از اطلاعات است که هر کس می تواند در آن سهمی داشته باشد.با توجه به رشد روزافزون اینترنت در کشور ما و تبدیل شدن آن به بازار مناسب جهت تبلیغات و جلب مشتری برای بنگاههای اقتصادی و بازرگانان و یا معرفی خدمات برای ارگانها یا نهادهای دولتی و مدارس داشتن وب سایت اینترنتی لازمه هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی محسوب می شود. برای موفقیت در این عرصه به نکات زیر توجه کنید. یکی از نیازهای اساسی مدارس نیاز به اطلاع رسانی از طریق وب سایت مدرسه میباشد . بسیاری از مدارس تهران و شهرستانها هم اکنون دارای وب سایت اختصاصی میباشند و هر ساله بابت نگهداری آن هزینه هایی را متحمل میشوند. آیا تا کنون به فکر این موضوع که چه کارهایی را میتوانید بر روی اینترنت انجام دهید , افتاده اید ؟ شما میتوانید سایت مدرسه خود را به ابزاری قدرتمند مجهز سازید و با آن از اینترنت و فضای سایت خود به نحو مطلوبی برای اطلاع رسانی به والدین و بهبود و ارتقا سطح مدرسه خود استفاده نمایید.

آشنائی با ASP.NET

ASP.NET نسل بعدی Active Server Pages یا ASP است که توسط شرکت میکروسافت ارائه شده است. این محصول توسط میکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سایتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اینترانت کوچک یک شرکت را ساخت و هم یک سایت وب تجاری خیلی بزرگ را طراحی و پیاده سازی نمود. مهمترین نکاتی که در طراحی این محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابلیت آن می باشد.

در زیر برخی ویژگیهای ASP.NET را بررسی می کنیم.

ویژگیهای ASP.NET :

• صفحات ASP.NET کامپایل می شوند.

هنگامی که یک صفحه ASP.NET برای اولین بارتوسط یک مراجعه کننده به سایت فراخوانی می شود، آن صفحه ابتدا کامپایل شده و بر روی سرور نگهداشته می شود و در فراخوانی های بعدی از آن استفاده می شود. این بدین معنی است که صفحات ASP.NET خیلی سریع اجرا می شوند.

• صفحات ASP.NET با ابزارهای روی سرور ساخته می شوند. با ابزارهای موجود در ASP.NET می توان صفحات پیچیده وب را براحتی طراحی نمود. بعنوان مثال با استفاده از ابزار DataGrid می توان به آسانی داده های موجود در یک بانک اطلاعاتی را تحت وب نمایش داد.

• مجموعهASP.NET عضوی از بدنه NET. است. بدنه NET. دارای بیش از ۴۵۰۰ کلاس آماده جهت استفاده در ASP.NET است. این کلاس ها تقریبا هر نیازی را در برنامه نویسی برآورده می کنند. بعنوان مثال از این کلاس ها می توان جهت تولید تصاویر بر حسب تقاضا، به رمز درآوردن یک فایل و یا ارسال یک نامه استفاده کرد.

زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET

شما در ASP.NET می توانید از هر زبان برنامه نویسی که با بدنه NET. سازگار باشد استفاده کنید. این زبانها عبارتند از Visual Basic.NET و #C و JScript.NET . این بدین معنی است که شما جهت نوشتن برنامه در ASP.NET نیاز به فراگیری زبان جدیدی ندارید و اگر یکی از زبانهای ویژوال بیسیک یا ++C یا جاوا را می دانید هم اکنون می توانید در ASP.NET برنامه بنویسید.از طرف دیگر تعدادی زبانهای دیگر توسط بعضی از شرکتهای فعال در این زمینه به مجموعه زبانهای استاندارد ASP.NET افزوده شده است. بعنوان مثال اگر مایل باشید حتی می توانید از PERL و COBOL هم در ASP.NET استفاده کنید.

 ابزارهای  ASP.NET

   سالهاست که برنامه نویسان ویژوال بیسیک جهت ساخت فرم های خود از ابزارهای ویژوال بیسیک مانند TextBox و ListBox استفاده کرده اند. در ASP.NET هم شما می توانید از ابزارهای فراوان موجود در آن برای ساخت فرم ها و صفحات خود استفاده نمائید. در ASP.NET چهار دسته عمده از ابزارها موجود است:

 ابزارهای اصلی مانند TextBox، RadioButton، ListBox و Button.
• ابزارهای اعتباری برای حصول اطمینان از ورود و تائید صحت اطلاعات ورودی فرم ها.
• ابزارهای داده ای برای ارتباط با بانک اطلاعاتی و دستکاری داده.
• ابزارهای پیشرفته جهت نمایش عناصر پیچیده در واسط کاربر مانند تقویم و آگهی های تبلیغاتی.

با استفاده از Visual Studio.NET شما براحتی می توانید با چیدن تصویری این ابزارها بر روی فرم مورد نظر، صفحه دلخواه خود را بسازید. در صورت تمایل حتی می توانید در یک ویرایشگر ساده متن مانند Notepad برنامه مورد نظر را نوشته و از این ابزارها استفاده کنید.

مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک

ASP.NET نسل بعدی ASP یا ASP کلاسیک است. اما این یک پیشرفت تکاملی است بطوریکه این دو فناوری تقریبا از یکدیگر متفاوتند. صفحات ASP با زبان های دستورالعمل نویسی مانند VBScript یا JScript ایجاد می شوند اما در ASP.NET ما یک فرایند کامل برنامه نویسی با زبانهای Visual Basic یا #C (سی-شارپ تلفظ شود) داریم. همچنین در ASP کلاسیک تنها پنج کلاس استاندارد (Request, Response, Application Session, Server) وجود دارد حال آنکه در ASP.NET می توان از بیش از ۴۵۰۰ کلاس استاندارد موجود در بدنه NET. بهره جست.همچنین علیرغم قدرت و امکانات زیاد و متعدد ASP.NET ، استفاده از آن در مقایسه با ASP کلاسیک بسیار آسانتر است. بعنوان مثال با استفاده از چند ابزار در یک صفحه ASP.NET می توان یک صفحه بسیار پیچیده HTML بدست آورد که ساخت آن در ASP کلاسیک ممکن است نیاز به چند روز کار داشته باشد.

 چرا به .NET  احتیاج داریم؟

به طور معمول نسل های جدید زبان های برنامه نویسی به این دلیل متولد می شوند که زبان های قدیمی تر دارای امکانات محدود بودند و یا قدرت استفاده از تکنولوژی های فعلی را به صورت مطلوب و ساده ندارند.

مهمترین نیازی که به عنوان آخرین تکنولوژی وجود دارد، برنامه نویسی در محیط اینترنت است. اینترنت در مدت تقریبا ۸ سال جای خود را به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی برای کارهای روزمره و تجارت باز کرده است. سیستم های برنامه نویسی قدیمی تر امکان برنامه نویسی برای اینترنت را فراهم کرده بودند اما هر کدام دارای اشکالات بزرگی هستند، برای مثال تکنولوژی COM اولین بار در ویندوز به کار گرفته شد. در سال ۱۹۷۰ نیز سیستم هایی برای Unix نوشته شده بودند، جاوا نیز در اصل برای ابزارهای الکترونیکی بود و نه برای اینترنت.

سپس برای اولین بار یک سیستم جامع برای برنامه نویسی تحت اینترنت ایجاد شد. این سیستم -NET. از مراحل سطح پایین که به زبان ماشین می باشد تا بالاترین سطح که برنامه نویسی ویژوال آن می باشد برای استفاده در اینترنت طراحی شده است. البتهNET. فقط برای اینترنت نیست و با استفاده از آن می توان برنامه های کامل تحت Client نیز ایجاد کرد، اما بزرگترین مزیت آن دربرابر سیستم های دیگر امکانات اینترنت آن است.

معرفی اولیه  VB.NET

یک برنامه کامپیوتری ، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نحوه انجام یک فعالیت را برای کامپیوتر مشخص می نمایند ، تشکیل می گردد. دستورالعمل های نوشته شده بعنوان نمونه ممکن است به کامپیوتر اعلام نمایند  که تعدادی از اعداد را با یکدیگر جمع  و یا دو عدد را بایکدیگر مقایسه و بر اساس نتیجه  بدست آمده ، اتخاذ تصمیم نماید. دستورالعمل های نوشته شده ، صرفا” برای کامپیوتر قابل فهم و اجراء خواهند بود.کامپیوتر دستورالعمل های نوشته شده را اجراء و ماحصل آن رسیدن به اهدافی خواهد بود که بر اساس آن برنامه طراحی و پیاده سازی  شده  است . دستورالعمل ها  ، می بایست با استفاده از یکی از زبانها ی برنامه نویسی نوشته شده ( کد ینگ ) و در ادامه در اختیار کامپیوتر قرار داده شوند. زبانهای برنامه نویسی متعددی نظیر : فرترن ، بیسیک ، کوبال ، پاسکال ،C ، جاوا ، ویژوال بیسیک و  … وجود دارد.
برنامه نویسی کامپیوتر ، مشابه آموزش گره زدن کفش به کودکان  است . برای نیل به هدف فوق ، می بایست تمامی مراحل لازم  بصورت شفاف به کودکان آموزش داده شود . کودکان با دنبال نمودن دستورالعمل های ارائه شده ، قادر به گره زدن کفش خود خواهند بود ( روش انجام این کار برای آنان مشخص شده و بر اساس آن ، امکان نیل به هدف مورد نظر توسط کودکان فراهم می گردد )  . VB.NET ، زبانی است که می توا ن نحوه نیل به یک خواسته را بکمک آن بصورت شفاف ( نظیر آموزش گره زدن کفش به کودکان )  مشخص و کامپیوتر با دنبال نمودن مراحل مشخص شده ، خواسته مورد نظر را محقق نماید. با استفاده از VB.NET ، می توان محصولاتی راایجاد  که زمینه استفاده از آنان  در محیط ویندوز و اینترنت ، وجود خواهد داشت . فراموش نکنیم در زمان فراگیری یک تکنولوژی در ابتدا می بایست شیوه راه رفتن را بیاموزیم  و در ادامه اقدام به دویدن نمود .
VB.NET یکی از زبان های  حمایت شده در دات نت می باشد . با استفاده از زبان فوق علاوه بر اینکه می توان برنامه های مبتنی بر ویندوز را پیاده سازی نمود ، امکان استفاده از آن بعنوان زبان مورد نظر در زمان ایجاد برنامه های مبتنی بر وب که از تکنولوژی ASP.NET استفاده می نمایند ، نیز وجود خواهد داشت . با توجه به اهمیت و جایگاه خاص این زبان  در دات نت ، مجموعه مقالاتی در رابطه با آموزش اصولی این زبان آماده شده که بتدریج بر روی سایت قرار خواهند گرفت . در اولین مقاله از این مجموعه به معرفی اولیه VB.NET خواهیم پرداخت . در ابتدا لازم است با  ویژگی های منحصر بفرد برنامه های مبتنی بر ویندوز در قیاس با برنامه های مبتنی بر DOS ، آشنا شده و پس از مروری مختصر به روند شکل گیری نسخه های متعدد ویژوال بیسیک ، با نحوه نصب آن نیز آشنا شویم .

 نصبVB.NET

برای نصب VB.NET ، از دو رویکرد متفاوت می توان استفاده کرد :
نصب بهمراه  ویژوال استودیو دات نت
نصب نسخه استاندارد

هر یک از گزینه های فوق ، امکان ایجاد برنامه های مبتنی بر ویندوز را فراهم می نمایند . مراحلی که در ادامه ذکر می گردد ، نحوه نصب ویژوال استودیو را تشریح  می نماید .

مرحله اول : برنامه Setup.exe را از روی CD مربوطه فعال نمائید.
مرحله دوم : جعبه محاوره ای ، مراحل و اولویت های عملیات  نصب را نشان خواهد داد. بمنظور صحت عملکرد  VB.NET ، چندین Component نصب و یا بهنگام خواهند شد . اولین مرحله نصب، بهنگام سازی عناصر (Components) است . بر روی گزینه Windows Component Update ، کلیک نمائید.
مرحله سوم : برنامه نصب در ادامه سیستم را بررسی تا نوع عناصری را که می بایست بهنگام گردند، مشخص گردد. دامنه فرآیند بهنگام سازی به وضعیت ماشینی که بر روی آن ویژوال استودیو دات نت نصب می گردد، بستگی خواهد داشت .
مرحله چهارم : با توجه به اینکه ممکن است در زمان بهنگام سازی لازم باشد چندین مرتبه سیستم راه اندازی گردد ، از شما درخواست نام و رمز عبور شده تا ضرورتی به نشستن و نگاه کردن به کامپیوتر و واکنش لازم ( درج نام و رمز عبور به سیستم ) پس از هر مرتبه راه اندازی سیستم نباشد .  بدین ترتیب در زمان راه انداری سیستم ،  عملیات مربوطه بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به تایپ نام و رمز عبور ، انجام خواهد شد . عملیات فوق ، اختیاری است و در صورتیکه گزینه فوق انتخاب نگردد ، با هر مرتبه راه اندازی سیستم، پیام مناسب ارائه و می بایست واکنش لازم ( تایپ نام و رمز عبور)  را انجام داد .
مرحله پنجم : در این مرحله با فشردن دکمه ! Install Now  ، بهنگام سازی عناصر (Components) آغاز می گردد . با اتمام هر یک از آیتم ها یک Check mark بمنزله اتمام مرحله مربوطه نشان داده می شود  . در مقابل عنصر جاری برای بهنگام سازی نیز یک فلش قرمز رنگ نسان داده می شود.
مرحله ششم : پس از بهنگام سازی عناصر ، مجددا” به صفحه اصلی Setup مراجعت و امکان نصب ویژوال استودیو دات نت فراهم می گردد.( کلیک نمودن برروی گزینه Visiual Studio.NET )
نکته : در صورتیکه قصد دارید که از طریق ماشین فوق ، یک برنامه تحت وب پیاده سازی نمائید ، لازم است IIS و FrontPage Extensions  قبلا” نصب شده باشد( بصورت پیش فرض در زمان نصب ویندوز ۲۰۰۰ نصب خواهد شد ) در صورتیکه ویژوال استودیو دات نت ، بر روی کامپیوتری نصب می گردد که دارای سیستم عامل ویندوز ۲۰۰۰ نسخه Professional  است ، با یک پیام خطاء مواجه خواهیم شد( عدم وجود عناصر لازم ) با فشردن دکمه Install Component ، عملیات نصب IIS و Frontpage Extensions انجام خواهد شد . در صورتیکه دکمه Continue ، انتخاب گردد ، در آینده نمی توانید برنامه های تحت وب را بصورت محلی بر روی کامپیوتر خود پیاده سازی نمائید .
مرحله هفتم : نظیر اکثر برنامه های نصب ، لیستی از گزینه های موجود ( شامل عناصر ) برای نصب در اختیار شما قرار می گیرد . شما می توانید ، صرفا” آنچیزی را که بدان نیاز دارید ، نصب نمائید . مثلا” در صورتیکه ظرفیت درایو شما پایین و یا ضرورتی به استفاده از ویژوال ++C دات نت را ندارید ، می توان در این مرحله از نصب آن صرفنظر کرد. هر گزینه ای که در این مرحله انتخاب نمی گردد ، می توان در صورت ضرورت آن را در آینده نصب کرد. برای هر یک از امکاناتی  که قرار است نصب گردند ، سه بخش اطلاعاتی متفاوت نمایش داده می شود :
بخش Feature Properties . فایل ها ی مورد نظر برای نصب و میزان فضای مورد نیاز را نشان می دهد

 .بخش Feature description . هر Feature چیست و چه عملیاتی را انجام می دهد .
بخش Space Allocation ، وضعیت  فضای ذخیره سازی هارد را  با توجه به گزینه های انتخاب شده ، نشان خواهد داد

نکته : زمانیکه ویژوال استودیو دات نت ، اجراء می گردد مجموعه ای از اطلاعات بین دیسک و حافظه مبادله می گردد . بنابراین لازم است به میزان کافی ظرفیت آزاد  بر روی هارد دیسک وجود داشته باشد ، در این راستا نمی توان دقیقا” مشخص نمود که به چه میزان فضای آزاد نیاز خواهد بود ولی حداقل یکصد مگابایت توصیه می گردد .

مرحله هشتم : ویژوال استودیو دات نت ، شامل مجموعه ای گسترده از فایل های مستندات ( راهنما )  است . در این مرحله می توان تنظیمات لازم در خصوص اجرای مستندات از طریق CD و یا دایرکتوری نصب شده بر روی هارد را انجام داد . در این زمینه می توان یک مسیر بر روی هارد را مشخص تا مستندات نصب و یا گزینه Run From Source را انتخاب تا بر اساس آن مستندات همچنان بر روی CD باقی بمانند .
مرحله نهم : پس از انتخاب عناصر مورد نظر برای  نصب  ، با فشردن دکمه ! Install Now ، عملیات نصب آغاز می گردد . مدت زمان نصب ، بستگی به موارد انتخابی  و نوع سیستم دارد . مثلا”  نصب تمام ویژوال استودیو دات نت بهمراه تمامی مستندات بر روی یک ماشین با دارا بودن ۲۵۶ مگابایت حافظه اصلی، سرعت  ۶۵۰ مگاهرتز و دوازده گیگابایـت هارد دیسک  ،  حدود یک ساعت طول خواهد کشید .
مرحله دهم : پس از اتمام مرحله قبل ، با انتخاب گزینه Service Release ، بررسی لازم در خصوص بهنگام سازی  انجام می گیرد . این عملیات از طریق اینترنت انجام خواهد شد . در این زمینه به یک خط پرسرعت و مطمئن نیاز خواهد بود .

پس از انجام مراحل فوق ، ویژوال استودیو دات نت بر روی سیستم نصب و محیط لازم برای نوشتن برنامه های VB.NET فراهم شده است .

چگونگی نصب IIs :

چگونه IIS را در ویندوز XP نصب کنید :

IIS وب سرور مایکروسافت میباشد وبرای ایجاد ومدیریت و هاستینگ وب سایت ها مورد استفاده قرار میگیرد این برنامه  روی سی دی های ویندو زهای ۲۰۰۰ به بالا  که بر پایه NT هستند موجو د میباشد .

۱٫  ابتدا CD  ویندوز نصب شده روی سیستمتان را در CD ROM قرار داده و مراحل زیر را دنبال نمائید .
۲٫   از دکمه Start به Settings و سپس Control Panel بروید.

۳٫  در پنجره Control Panel آیکن Add/Remove Programs را انتخاب کنید.

۴٫  در پنجره Add/Remove Programs گزینه Add/Removes Windows Components را انتخاب کنید.

۵٫   در پنجره جدید گزینه Internet Information Services را انتخاب کرده،  OK را بزنید و سپس روی دکمه Details کلیک کنید تا سایرملحقات آن را نیز انتخاب کنید ، پس از تایید صفحه جاری  و فشردن دکمه   Next مجموعه IIS  نصب میشود .

جزئیات IIS   :

توضیحات بیشتر در مورد جزئیات IIS   که هنگام نصب انتخاب کرده اید :

Documentation   : فایلهای راهنما  ومثالهای وابسته را نصب میکند .

File Transfer Protocol(FTP) : توانائی دانلود و آپلود را به سایت شما اضافه میکند .

Front-Page Server Extentions : اگر از ویژوال استودیو  یا فرانت پیج استفاده میکنید بهتر است این گزینه را انتخاب کنید .

Internet Service Manager : نگارش تحت وب تواناییهای  مدیریتی وب سایت .

NNTP Service : اگر به پشتیبانی NetWork News نیاز دارید آنرا انتخاب نمایید.

SMTP Service : توانایی فرستادن و یا دریافت ایمیل را فراهم میکند .

مدیریت IIS  :

 برای مدیریت IIs  میتوانید  از قسمت Administrative tools در Control Panel ،

 Internet Information  Servicesرا اجرا کنید .

 معرفی  SQL SERVER

     نسل بعدی سیستم مدیریت و تجزیه و تحلیل بانک های اطلاعاتی است که توسط شرکت نرم افزاری مایکروسافت طراحی شده و مایکروسافت توسعه یافتن امنیت، مقیاس پذیری و نیز فراهم آوردن و به کارگیری اطلاعات یک بانک اطلاعاتی را از مشخصات آن عنوان کرده است.

  از دیگر امکانات در این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
–  Relation database: امنیت، قابل اعتماد بودن، مقیاس پذیری، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات و پایگاه های داده ای طراحی شده، اصلاح ساختار و نیز پشتیبانی از XML.

–  Replication Services: پاسخ دهی اطلاعات برای پخش کردن یا کاربردهای پردازش اطلاعات در موبایل، قابلیت استفاده در سیستم های بزرگ، سازگاری کامل مقیاس پذیری با انبار اطلاعات ثانویه ( Secendry Data Storage) ، هماهنگی کامل با دیتابیس های اوراکل.

–  Analysis Services: قابلیت پردازش های تجزیه و تحلیلی آنلاین (OLAP) با سرعت بالا، تجزیه و تحلیل پیشرفته برای مجموعه دیتابیس های پیچیده و بزرگ با استفاده از راه های متعدد ذخیره سازی اطلاعات.

–  Reporting Services: محیط جامع و کامل برای ایجاد یک سیستم گزارش گیری و مدیریت دو نوع گزارش گیری بر روی کاغذ و تحت وب.

–  Management Tools: اس کیو ال سرور  شامل ابزارهای مدیریتی اولیه و ابزارهای پیشرفته مدیریت از قبیل (Microsoft Opretion Manager – MOM) و (Microsoft system Managment Server – SMS). پروتکل های استاندارد دسترسی به اطلاعات، پشتیبانی از وب سرویس های محلی ساخته شده برای SQL Server

–  Development tools: توسعه ابزارهایی برای طراحی و تجزیه و تحلیل یک بانک اطلاعاتی، استخراج دیتا، جابه جایی اطلاعات، و بارگذاری آنها، استخراج اطلاعات  OLAP، و سازگاری گزارش گیری های دقیق با استفاده از مجموعه VS.Net.

– Notification Services
– Integration Services
– Secure by design
– Secure by default
– Secure in deployment
– Communications
– Restricting user access to the server
– Disabling services and restricting service configuration
– Reduci

·        بررسی امکانات و کارایی SQL SERVER

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها
 • مقاله مفاهیم برنامه‌نویسی تحت وب با استفاده ازASP.NET
 • پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک وب‌سایت اشتراک‌گذاری با زبان‌های ASP.Net و #C
 • پروژه طراحی وب سایت املاک متن
 • پروژه طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.