پروژه پرورش ماهی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه پرورش ماهی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه پرورش ماهی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه   ۳
تاریخچه تکثیر و پرورش ماهی در دنیا و ایران   ۳
مزایای  پرورش ماهی:   ۴
صرف انرژی کمتر:   ۵
استفاده از زمین برای رشد :   ۵
قابلیت تولید مثل:   ۶
ضریب تبدیل غذایی و صرفه اقتصادی آبزی پروری :   ۶
ویژگی های ماهیان پرورشی:   ۶
پرورش آبزیان   ۷
معرفی مهمترین گونه های پرورشی   ۸
ماهیان گرمابی:   ۸
ماهی کپور معمولی   ۸
مشخصات ظاهری :   ۸
عادات غذایی :   ۸
ماهی کپور سرگنده (بیگ هد)   ۹
مشخصات ظاهری :   ۹
عادات غذایی :   ۹
پرورش :   ۹
ماهیان سردآبی   ۹
قزل آلای رنگین کمان   ۱۰
مشخصات ظاهری :   ۱۰
عادات غذایی :   ۱۰
استعداد های پرورش آبزیان در استان   ۱۰
۱)تنوع آب و هوایی:   ۱۰
سیاستهای کلی توسعه آبزی پروری   ۱۱
تأمین امنیت   ۱۲
تأمین امنیت غذایی   ۱۲
سیاستهای اجرایی و راهبردی توسعه آبزی پروری:   ۱۲
مجوزهایی لازم برای پرورش ماهی   ۱۳
۱)موافقت اصولی   ۱۳
۲)پروانه تاسیس   ۱۴
۳) پروانه بهره برداری   ۱۴
شرایط لازم برای پرورش ماهی   ۱۵
مراحل تهیه مجوزهای پرورش ماهی   ۱۸
احداث مزارع پرورش ماهیان سردآب   ۱۹
راهنمایی احداث مزارع پرورش ماهیان سردآب®   ۱۹
احداث مزارع گرمابی   ۱۹
راهنمایی احداث مزارع گرمابی   ۱۹
امور حسابداری این پروژه(به صورت تقریبی)   ۲۰
تعیین نحوه و نوع پرورش ماهی   ۲۰
منـــابـــــــــع   ۲۶

مقدمه

تاریخچه تکثیر وپرورش ماهی در دنیا و ایران

پرورش ماهی به صورت مصنوعی در کشور چین آغاز شد وسابقه پرورش در این کشور به بیش از ۳ هزار سال قبل در منطقه (ین دیناستی) مربوط می شود(۱۱۳۷ تا۱۴۰۰ سال قبل از میلاد) وحدود ۴۶۰ سال قبل از میلاد در منطقه (وارینگ کینگ دام) پرورش ماهی تا حد خوبی توسعه یافته بود. فان لی اولین فردی بود که اصول پرورش ماهیان آب شیرین را تدوین کرد.

با وجود سابقه طولانی پرورش ماهی در استخر, سابقه تکثیر مصنوعی ماهیـان کوتاه است. اولین گام در لقاح مصنوعی به وسیله دانشمند آلمانی لدویک یا وبی (۱۷۱۱-۱۷۸۴)برداشته شد. او از ماهی ماده ونر قزل آلای آماده بصورت جداگانه تخم واسپرم به دست آورد وآن ها را با هم مخلوط کرد که این اولین لقاح مصنوعی تخم ماهی بود. در مورد ماهیـان پرورشی گرمابـی در سال ۱۹۳۰ مولـدین آماده از محل های تخم ریزی طبیعی صید ولقاح مصنوعی داده شدند.ولی القاء تخم ریزی به مولدین با روش تزریق , در سال ۱۹۳۴ به وسیله زیست شناسان برزیلی آغاز شد و بعد در آسیـا واروپـا وآمریکای شمالی توسعه یافت. در سال ۱۹۵۸ مولـدین کپور نقره ای وسرگنده پرورش یافته در استخرهای خاکی با تزریق عصاره غده هیپوفیز ماهی کپـور معولی به صورت مصنوعی تکثیـر شدند ودر حال حاضر مولـدین ماهیـان مختلف با استفاده از هورمـون های مصنـوعی وغده هیپوفیز ماهیان در سطح وسیع مورد تکثیر مصنوعی قرار می گیرند.

با توجه به قدمت پرورش ماهی در دنیا , این فعالیت در ایران با تکثیر تاسما هیان در سال ۱۳۰۱ وپرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان از سال ۱۳۳۸ آغاز شده است. رشد اقتصادی و صنعتی وهمچنین لزوم تغذیه جمعیت رو به افزایش وکیفیت برتر پروتئین آبزیان در مقایسه با سایر گوشت ها , موجب افزایش توجه به آبـزیان وصید در دریاها ومنابع آبی شد ودر نتیجه کاهش ذخایر آب ها را به دنبال داشت. بنابراین برای دستیابی به برابری تولید باتقاضا وبهره برداری مناسب از ذخایر چاره ای جز روی آوردن به پرورش آبـزیان در محیط های قابل کنترل وهمچنین تکثیر انواع ماهیان به منظور رهاسازی وبازسازی ذخایر نبود. بدین منظور سازمان شیلات ایران اقدام به احداث اولین ایستگاه بررسی تکثیر و پرورش کپور ماهیان پل آستانه در سال ۱۳۴۷-۱۳۴۸ کرد. پس از آن نیز مجتمع تکثیر و پرورش تاسماهیان سد سنگررشت در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری رسید. با توجه به استعداد مناطق مختلف هزاران مزرعه پرورش ماهی در سطح کشور فعال است.

مزایای  پرورش ماهی:

با وجود رشد کنونی جمعیت دنیا,تولید هر چه بیشتر پروتئین حیوانی از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت آبزیان بدلایل زیادی به عنوان عمومی ترین و موثرترین راهکار جهت تولید پروتئین درآینده دنیا شناخته شده است.با مقایسه حیوانات پرورشی مهم دنیا مثل مرغ , خوک , ماهی وگاو با توجه به موارد ذیل اهمیت پرورش ماهی روشن می گردد.

صرف انرژی کمتر:

ماهی وسایر آبزیان جزو حیوانات خونسرد هستند وبرای تنظیم وثابت نگهداشتن حرارت بدن خود هیچ گونه انرژی صرف نمی کنند ودر مقایسه با حیوانات دیگر استعداد رشد بیشتری دارند(بجزبعضی از گونه ها).

وزن مخصوص بدن ماهی ودیگر آبزیان شناور تقریباً نزدیک به وزن مخصوص آب بوده از این رو انرژی زیادی برای شناور کردن خود نیاز نداشته وانرژی به دست آمده از طریق غذا را صرف رشد می کنند.

 استفاده از زمین برای رشد :

ماهی نسبت به سایر موجودات پرورشی زمین کمتری برای رشد استفاده می کند.

ماهی      هر ماهی کمتر از ۲/۰ متر مربع

جوجه      حدود ۴/۰ متر مربع

خوک        حدود ۲۰ متر مربع

گاو          حدود ۴۰۰۰ متر مربع

 

ضمن اینکه پرورش ماهی اغلب در اراضی درجه ۳ و ۴ غیر قابل استفاده در امر کشاورزی صورت می گیرد ویا اینکه از آب های داخلی مثل دریاچه های طبیعی ومصنوعی , رودخانه ها , آبگیرها و آب بندان ها برای پرورش ماهی استفاده می شود که اختلالی در امر کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.

 

قابلیت تولید مثل:

هر ماهی ماده تیلاپیا (از مهمترین ماهیان آب شیرین پرورشی در دنیا) در یک سال در طول ۳ ماه دوره زاد آوری تعداد ۲۰۰۰ بچه ماهی تولید می کند.هر ماهی سوف قرمز (ماهی رودخانه ای پرورشی) در طول یک سال در مدت سه هفته دوره زادآوری تعداد ۳ میلیون بچه ماهی تولید می کند. در حالیکه هرمرغ مادر در طول سال در یک دوره زادآوری ۱۰۰ جوجه تولید می کند, هر خوک ماده حدوداً سالی ۱۲ بچه و هر گاو یک بچه تولید می کند.

ضریب تبدیل غذایی و صرفه اقتصادی آبزی پروری :

ضریب تبدیل غذایی انواع ماهیان پرورش به طور متوسط ۱ به ۳ است ,جوجه ۳ به ۶ , خوک ۵ به ۱۲ و گاو ۱۲ به ۴۵ است و این در حالی است که با انتخاب روشهای مختلف پرورش ماهی وبا توجه به رژیمهای غذایی متفاوت درماهیان می توان در پرورش های توام از تمامی تولیدات آب استفاده کرد که موجب بالا رفتن تولید در واحد سطح خواهد شد.

هزینه تولید ماهی خیلی ارزان تر از هزینه تولید گوشت های دیگر خواهد بود.

هزینه پرورش میزان معینی ماهی به مراتب کمتر از هزینه صید آن از منابع آبی است.

ویژگی های ماهیان پرورشی:

ماهیان پرورشی باید سریع الرشد بوده ودر دوران پرورش به وزن متعارف مورد انتظار برسند.
متناسب با ذائقه مردم منطقه بوده وبازارپسند باشند.

علاوه بر مصرف غذای طبیعی از اقلام غذایی ارزان قیمت ومصنوعی نیز تغذیه کنند.
نسبت به شرایط نامناسب رژیم فیزیکوشیمیایی آب وتغییرات حاصله از آن مقاوم بوده وسازگاری نشان دهد.

در مقابل تورکشی ودستکاری وبیماری ها مقاوم باشد.

زندگی در شرایط متراکم وفوق متراکم را به خوبی بتوانند تحمل نمایند.

امکان تکثیر انبوه آنها وجود داشته باشد.

امکان تهیه غذا ودیگر احتیاجات پرورش در منطقه وجود داشته باشد.

پرورش آبزیان

پرورش آبزیان به عملیاتی که منجر به رشد آبزیان می گردد اتلاق می شود. این فعالیت عبارتست از ایجاد محیط مناسب و شرایط لازم برای تولید مثل آبزیان در محیطی از استخرها و کانالهای آبرسان خروجی و ورودی – زهکشی و تأسیسات آبزی پرورشی که برای پرورش ماهی بوجود آمده است. آبزیان به موجودات گیاهی و جانوری که در آب زیست می نمایند گفته می شود و در اینجا منظور از آبزیان ماهیان می باشند که در آبهای دریایی ، رودخانه ، آبگیرهای طبیعی ومصنوعی زندگی می کنند منابع آبی عمدتاً شامل دریاچه ، تالاب ، دریاچه پشت سد خاکی ، دریاچه پشت سد بتونی ، زهکشی و رودخانه ها می باشد.

کلیه ماهیانی که در آبهای بالای ۱۴ درجه سانتیگراد رشد و نمو می نمایند و درمحیط های مصنوعی:
( آببندان – سدهای ساخته شده استخر و مزرعه … ) به منظور تولید گوشت پرورش داده می شوند ماهیان گرمابی نامیده می شوند . ( مانند ماهی کپور معمولی ،فیتوفاگ ، ماهی آمور و ماهی سرگنده ) کلیه ماهیانی که در آبهای بالای ۶ درجه سانتیگراد الی ۱۹ درجه سانتیگراد رشد و نمو می نمایند و در محیط های مصنوعی پرورش می یابند به عنوان ماهیان سردآبی تعریف می شوند از جمله این ماهیان ماهی قزل  آلای رنگین کمان را می توان نام برد جامعه آبزی پروری استان خراسان شامل کل صیادان و بهره برداران از منابع آبهای طبیعی و نیمه طبیعی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی وسردآبی می باشند .

معرفی مهمترین گونه های پرورشی

ماهیان پرورشی از نظر دمای مورد نیاز جهت پرورش در ایران به دو گروه عمده گرمابی و سردابی تقسیم می شود.

ماهیان گرمابی:

این گروه از ماهیان بطور عمده از چهارگونه تشکیل شده که هر گونه دارای رژیم غذایی خاص می باشد. این گروه از ماهیان بیشترین استعداد رشد را در دمای ۲۲ تا ۳۰ درجه سانتی گراد دارند و بصورت توام و معمولا استخرهای خاکی با وسعت بیش از نیم تا یک هکتار پرورش می یابند . زمان مناسب برای پرورش این نوع ماهیان نیمه اول سال می باشد.

ماهی کپور معمولی

مشخصات ظاهری :

بدن فشرده ، پشت کمانی شکل ، باله پشتی بلند ، فلس ها درشت در قسمت پشت خاکستری تیره یا قهوه ای متمایل به زرد ، جوانب زرد طلایی می باشد . بخش پایینی باله دمی قرمز رنگ می باشد .

عادات غذایی :

همه چیز خوار است و عمدتاً از لارو حشرات ، تغذیه می کند . غذای دستی این ماهی بیشتر شامل سبوس ، غلات و انواع کنجاله ها می باشد . به طور کلی این ماهی کفزی خوار است .

پرورش :

میزان کشت آن در استخرهای پرورش ماهی ۲۰-۱۵ درصد کل ماهیان است . و طی یک دوره ۶ ماهه می تواند به وزن ۵/۱ تا ۲ کیلوگرم برسد .

  ماهی کپور سرگنده (بیگ هد)

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
  • مقاله ماهی
  • پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا
  • تحقیق ماهی تخمیری
  • کارآفرینی پرورش ماهی
  • مقاله پرورش ماهی
  • برچسب ها : , , , , , , , ,
    برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

    براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
    به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
    

    جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

    سبد خرید

    • سبد خریدتان خالی است.

    دسته ها

    آخرین بروز رسانی

      سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
    
    اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
    wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
    تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.