پروژه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – احتراق در موتورهای بنزینی
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- موتورهای احتراق جرقه ای یا سیکل اتو ۲
۱-۲-۱- اصول کارکرد ۲
۱-۲-۲- اصول سیکل چهار زمانه ۳
۱-۳- فرآیند احتراق در موتورهای شمع دار ۷
۱-۴- عوامل نامطلوب در احتراق ۹
۱-۴-۱- انفجار ۹
۱-۴-۲- اشتعال زود هنگام ۱۱
۱-۴-۳- ضربه ۱۲
۱-۵- پارامترهای مهم در طراحی موتور ۱۳
۱-۵-۱- نسبت تراکم ۱۴
۱-۵-۲- شکل محفظة احتراق ۱۵
۱-۵-۳- زمانبندی سوپاپها ۱۸
۱-۵- ۴- هندسه مانیفولد ورودی ۲۰
۱-۵-۵- غشابندی سوخت ۲۱
۱-۵-۶- دیگر پارامترها ۲۳
فصل دوم – شکل گیری مخلوط
۲-۱- مقدمه ۲۵
۲-۲- غلظت مخلوط و عملکرد آن ۲۵
۲-۳- تأثیر غلظت مخلوط بر روی آلاینده های خروجی ۲۸
۲-۳-۱- میزان تولید CO 29
2-3-2- میزان تولید HC 29
2-3-3- میزان تولید NOx 29
2-4- نسبت هوا و سوخت در شرایط مختلف ۳۰
۲-۴-۱- ضریب غلظت ۳۰
۲-۴-۲- مخلوط سوخت و هوا ۳۱
۲-۵- تطابق با شرایط کاری خاص ۳۲
۲-۶- سیستمهای ترکیب سوخت و هوا ۳۵
۲-۶-۱- سیستم پاشش چند نقطه ای ۳۵
۲-۶- ۲- سیستم پاشش تک نقطه ای ۳۷
۲-۷- حالات پاشش سوخت ۳۷
۲-۷-۱- پاشش همزمان ۳۸
۲-۷-۲- پاشش گروهی ۳۸
۲-۷-۳- پاشش ترتیبی ۳۹
۲-۸- مزایای سیستمهای انژکتوری ۴۰
فصل سوم – انواع سنسورها و عملگرها
۳-۱- مقدمه ۴۴
۳-۲- ساختار کلی سیستمهای سوخت رسانی انژکتوری ۴۴
۳-۳- انواع سنسورهای جمع آوری اطلاعات موتور ۴۶
۳-۳-۱- انواع سنسورهای بار موتور ۴۶
۳-۳-۲- درجه حرارت موتور و هوای ورودی ۵۵
۳-۳-۳- سنسوراکسیژن ۵۷
۳-۴- سرعت موتور و موقعیت میل لنگ ۵۹
۳-۴-۱- حسگر موقعیت میل لنگ ۶۰
۳-۵- سیستم سوخت رسانی ۶۵
۳-۵-۱- پمپ بنزین الکتریکی ۶۶
۳-۵-۲- فیلتر سوخت ۷۰
۳-۵-۳- ریل سوخت ۷۱
۳-۵-۴- رگلاتور فشار سوخت ۷۲
۳-۵-۵- میراکنندة نوسانات فشار سوخت ۷۳
۳-۵-۶- پاشش سوخت ۷۴
۳-۵-۷- انژکتور مغناطیسی ۷۵
۳-۵-۸- آرایش مخلوط ۷۷
۳-۶- سنسور کوبش ۷۹
۳-۷- مدار جرقه زنی ولتاژ بالا ۸۱
۳-۷-۱- کویل ۸۲
۳-۷-۲- راه انداز سیستم اشتعال ۸۳
۳-۷-۳- تقسیم ولتاژ ۸۵
۳-۷-۴- رابطها و پارازیت گیرها ۸۷
۳-۷-۵- شمع ۸۸
نتیجه گیری ۹۰
پیشنهادات ۹۱
منابع و مآخذ ۹۲
مقاله لاتین ۹۳

منابع و مآخذ :

۱- معینی پور ، محمد تقی ، کتاب آشنایی با سیستمهای انژکتوری
۲- مهندسین ایران خودرو ، مجلات آموزشی ایران خودرو
۳- جزوات درسی دانشگاهی

 

چکیده  :

تا نیمه قرن بیستم تعداد موتورهای احتراق داخلی ( IC ) در جهان به قدری کم بود که آلودگی ناشی از این موتورها قابل تحمل بود. با رشد  جمعیت جهان و افزایش تعداد نیروگاهها و تعداد رو به افزایش خودروهای سواری هوا به حدی آلوده گشت ، که دیگر این آلودگی قابل قبول نبود . در دهه ۱۹۴۰ برای اولین بار آلودگی هوا در ناحیه لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیا به عنوان یک مشکل مطرح شد . در دهة ۱۹۶۰ استانداردهای محدودیت آلاینده ها در کالیفرنیا به اجرا در آمد ، در دهه های بعد استاندارد محدودیت آلاینده ها در بقیه ایالات متحده اروپا و ژاپن نیز اجرا شد . با ساخت موتورهایی با کارآیی بهتر در مصرف سوخت و با استفاده از تصفیه گازهای خروجی ، آلاینده های هیدروکربنی ، منواکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن به ازای هر خودرو در طی دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به میزان حدود ۹۵ % کاهش یافت و سرب که یکی از آلوده کننده های اصلی هواست و به عنوان افزودنی سوخت به کار می رفت در طی دهه ۱۹۸۰ از رده خارج شد هر چند مصرف سوخت در موتور یک خودرو نسبت به دهه ۱۹۷۰ به نصف کاهش یافته ، اما افزایش تعداد خودروها باعث شد کاهش کلی در مصرف سوخت ایجاد نگردد .

۱-۱- مقدمه :

فرآیند احتراق در موتورهای شمع دار از فرآیندهایی است که از زمان اختراع اتومبیل همواره مورد توجه طراحان و سازندگان آن بوده است . اطلاعات موجود دربارة چگونگی این فرآیند حاصل سالها پژوهش صبورانه است و حتی اکنون نیز نمی توان گفت که کامل شده است . دراین جا سعی برآن است که تا حد نیاز برای درک آسانتر سیستمهای سوخت رسانی انژکتوری با این پروسه آشنا شویم ولی برای آشنایی کامل با این فرآیند بایستی به منابع مناسب رجوع کرد .

۱-۲- موتورهای احتراق جرقه ای یا سیکل اتو :

۱-۲-۱- اصول کارکرد :

موتورهای احتراق جرقه ای یا سیکل اتو یک موتور احتراقی با اشتعال خارجی ( توسط شمع )
می باشد که انرژی نهفته در سوخت ( بنزین ) را به انرژی جنبشی تبدیل می کنند.

امروزه در موتورهای احتراق جرقه ای استاندارد از تزریق به داخل مانیفولد ورودی برای تشکیل مخلوط هوا و سوخت در خارج محفظة احتراق ، استفاده می شود . سیستم تشکیل مخلوط، یک مخلوط هوا و سوخت ( بر پایه بنزین یا یک سوخت گازی ) تولید می کند . بطوریکه این مخلوط با حرکت رو به پایین پیستون و انجام عمل مکش ، به داخل سیلندر کشیده می شود . در آینده شاهد افزایش استفاده از موتورهایی خواهیم بود که سوخت را بطور مستقیم و بصورت تناوبی به داخل محفظة احتراق تزریق می کنند . هنگامی که پیستون بالا می آید مخلوط را فشرده می سازد تا برای انجام عمل احتراق زمانبندی شده آماده شود و این مخلوط فشرده ،توسط یک انرژی خارجی که بوسیله شمع اعمال می شود ( جرقه ) تحت احتراق قرار می گیرد .

گرمای آزاد شده درفرآیند احتراق ، سیلندر را تحت فشار قرار می دهد و پیستون را با فشار به سمت پایین می راند. که این عملیات باعث ایجاد نیرویی به میل لنگ شده و آنرا می گرداند . بعد از هر مرحلة احتراق ، گازهای سوخته شده از سیلندر بیرون رانده می شود تا سیلندر برای شارژ تازه ای از مخلوط هوا و سوخت آماده شود. مفهوم اولیه طراحی ،مورد استفاده در موتور خودروها برای کنترل انتقال گاز ( مکش ، تراکم، احتراق و تخلیه ) سیکل احتراق چهار زمانه است که برای کامل شدن هر سیکل ، دو دور چرخش میل لنگ مورد نیاز است .

شکل ۱-۱- اصول کلی حرکت رفت و برگشتی در موتورهای پیستونی [۱]

۱-۲-۲- اصول سیکل چهار زمانه :

موتورهای چهار زمانه ، از سوپاپهای کنترل دبی ، برای هدایت جریان گازهای مکیده شده به داخل موتور و خارج شده از آن استفاده می کنند . این سوپاپها ، کانالهای ورود گاز به سیلندر یا خروج از آن را ، باز یا بسته می کنند :

– مرحله اول : مکش

– مرحله دوم : تراکم و جرقه زنی

– مرحله سوم : احتراق و انجام کار

– مرحله چهارم : تخلیه

مکش :

– سوپاپ ورودی : باز

– سوپاپ خروجی : بسته

– حرکت پیستون : به سمت پایین

– احتراق : وجود ندارد .

تراکم :

– سوپاپ ورودی : بسته

– سوپاپ خروجی : بسته

– حرکت پیستون : به سمت بالا

– احتراق : فاز احتراق اولیه

زمانیکه پیستون  به سمت بالا حرکت می کند ، بواسطة فشرده شدن مخلوط سوخت وهوا . حجم موثر سیلندر کاهش می یابد . دقیقاً قبل از رسیدن پیستون به نقطة مرگ بالایی [۱] ( TDC ) ، شمع مخلوط هوا و سوخت متراکم شده را مشتعل می سازد . تا احتراق اولیه صورت پذیرد . حجمی که پیستون در یک حرکت بالا به پایین یا بلعکس جابجا می کند ( حجم جاروب Vh ) وحجم فشرده شده ( حجم محفظة احتراق Vc ) مبنایی برای محاسبة نسبت تراکم می باشد .

( ۱ )

محدودة نسبت تراکم ( Î ) از ۱۳ … ۷ می باشد که وابسته به ویژگیهای طراحی موتور می باشد. بالا رفتن نسبت تراکم یک موتور احتراق جرقه ای افزایش راندمان حرارتی آنرا در بردارد . که نتیجتاً باعث استفاده مفیدتر از سوخت می گردد . بعنوان مثال افزایش نسبت تراکم از ۶:۱ به ۸:۱ باعث افزایش راندمان حرارتی به میزان ۱۲ درصد می گردد . دامنة افزایش نسبت تراکم توسط عاملی به نام ضربه [۲] محدود شده است . این پدیده در اثر اشتعال کنترل نشدة مخلوط هوا و سوخت بوجود می آید .احتراق بوجود آمده توسط پدیدة ضربه ، خسارت زیادی را به موتور وارد
می کند. سوختهای مناسب و طراحی سازگار محفظة احتراق می تواند آستانة بوجودآمدن پدیدة ضربه را به نسبتهای تراکم بالاتر منتقل کند.

مرحله قدرت :

– سوپاپ ورودی : بسته

– سوپاپ خروجی : بسته

– حرکت پیستون : به سمت پایین

– احتراق : احتراق بطور کامل انجام گرفته و فاز بعد از احتراق ( انبساط ) در حال انجام است .

جرقة ایجاد شده در سرشمع مخلوط هوا و سوخت متراکم شده را منفجر می کند و باعث آغاز پدیدة احتراق و بالا رفتن دما می شود .

با بالا رفتن دما مخلوط سوخته شده منبسط شده و نتیجتاً فشار آن افزایش می یابد . بطوریکه در اثر این حرکت پیستون توسط شاتون متصل به آن به میل لنگ نیرو وارد می کند و باعث انجام کار مکانیکی می گردد : این فرآیند منبع اصلی ایجاد توان و قدرت توسط موتور می باشد .

توان موتور بصورت تابعی از دور موتور و گشتاور طبق رابطة زیر افزایش می یابد:

( ۲ )                                         P = M.w

یک گیربکس متشکل از نسبتهای تبدیل گوناگون برای سازگار کردن توان موتور و منحنی گشتاور آن با نیازمندیهای رانندة خودرو تحت شرایط واقعی مورد نیاز می باشد.

مرحلة  تخلیه :

– سوپاپ ورودی : بسته

– سوپاپ خروجی : باز

– حرکت پیستون : به سمت بالا

– احتراق : وجود ندارد.

حرکت پیستون به سمت بالا و باز بودن سوپاپ خروجی باعث خروج گازهای سوخته شده از طریق مجرای مربوطه می گردد .بدین ترتیب یک سیکل انجام شده و سیکل بعدی با انجام مرحلة مکش آغاز می شود . سوپاپهای ورودی و خروجی ، بطور همزمان در قسمتی از مرحلة تخلیه باز می باشد . این همپوشانی سوپاپها ، باعث خروج راحتتر دود از سیلندر ، بدلیل جریان گاز ایجاد شده از طریق سوپاپ ورودی و شارژ بهتر سیلندر در مرحلة بعدی ( مکش ) می شود .

شکل ۱-۲- سرعت اکسایش با احتراق سوخت [۱]

۱-۳- فرآیند احتراق در موتورهای شمع دار :

فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی را می توان بصورت ساده ای که در ذیل آمده ، توصیف کرد.یک جرقه شدید بسیار داغ بین الکترود های شمع ایجاد، و با عبور از یک الکترود به الکترود دیگری ، رد نازکی از شعله باقی می گذارد . احتراق مخلوط از این رد نازک آغاز
می شود و به مخلوط سوخت و هوای اطراف خود سرایت می کند ؛ البته با آهنگی که بیشتر به دمای جبهه شعله بستگی دارد و تا حدود کمتری به دما و چگالی مخلوط هوا و سوخت در مجاورت جرقه نیز وابسته است .

بدین ترتیب حبابی از شعله ایجاد می شود که بصورت شعاعی گسترش پیدا می کند تا تمام مخلوط بسوزد . حباب شعله ، شامل فرآورده های بسیار داغ احتراق است که در جلوی آن مخلوط نسوخته قرار دارد ؛ حباب با گسترش خود این مخلوط را متراکم می کند.

اگر محتویات سیلندر ساکن می بود این حباب نمی ترکید ، اما به سبب تلاطمی که هوا در داخل سیلندر دارد ، جدارة حباب شعله می ترکد و جبهه ای ایجاد می شود که مساحت و سرعت پیشروی خود را افزایش می دهد . آهنگ پیشروی شعله به میزان تلاطم بستگی دارد ، اما تلاطم برجهت حرکت آن تأثیر چندانی ندارد ، مگر اینکه جریان گردبادی خاصی به سیستم اعمال شود . فرآیند احتراق از دو مرحله تشکیل می شود :

– رشد شعله خود انتشار

– گسترش در محفظة احتراق

فرایند اول یک فرآیند شیمیایی است و به ماهیت سوخت ، دما و فشاردر همان لحظه و سرعت اکسایش سوخت بستگی دارد . همانطور که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است این فرآیند در فاصله زمانی بین لحظة جرقه زدن ( A ) و زمانی که برای اولین بار می توان افزایش فشار را آشکار سازی کرد ( B ) اتفاق می افتد.[۱] – Top Dead Center

[2]  – knock

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت سنسورهای پزشکی
 • تحقیق بررسی و عملکرد انواع سنسورها و نانو سنسورها
 • مقاله سنسورهای موقعیت‌یاب
 • مقاله سنسورهای صنعتی
 • مقاله سنسورهای حرارتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.