کارآفرینی تولید بخاری گازی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآفرینی تولید بخاری گازی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآفرینی تولید بخاری گازی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک کارآفرینی مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 چکیده ۱

فصل اول. ۱

کلیات تحقیق. ۱

مقدمه ۱

(۲-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق. ۲

(۳-۱)اهداف تحقیق. ۲

(۴-۱)تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۳

(۵-۱)محدودیتها و مشکلات تحقیق. ۳

فصل دوم ۳

ادبیات تحقیق. ۳

(۱-۲)سیر تحول و نگرش کلی بر سیستم های مولد و مبدل گرما : ۳

(۲-۲) کاربرد و مشخصات فنی بخاری های صنعتی. ۴

(۱-۲-۲) طبقه بندی بخاری های صنعتی. ۵

(۲-۲-۲) استاندارد های بخاری گاز سوز صنعتی: ۸

(۳-۲-۲) مشخصات گمرکی. ۹

(۴-۲-۲) مقایسه محصول تولیدی با نمونه های مشابه داخلی و خارجی: ۱۰

(۳-۲) موارد استفاده و کالاهای جانشین. ۱۱

(۴-۲) لزوم برسی قابلیت های جذب بازار و قیمت فروش محصول. ۱۲

(۵-۲) بررسی های فنی. ۱۴

(۶-۲) نکات علمی و اصول فرایند تولید بخاری های گازسوز صنعتی. ۱۵

(۲-۶-۲)نکات علمی وفنی پیرامون تولید کوره ۱۶

(۳-۶-۲) نکات علمی و فنی پیرامون تولید مجموعه فنی و شیر کنترل : ۱۷

۴-۶-۲- نکات علمی و فنی در مونتاژاجزای بخاری گاز سوز: ۱۷

(۷-۲) روش مختلف تولید در محدوده عملکرد: ۱۸

(۲-۷-۲) روشهای برشکاری در روند تولید: ۱۹

(۳-۷-۲) روشهای تغییر فرم در ورقها ((خم کاری)) و لوله ها: ۲۰

(۴-۷-۲-) روشهای مختلف اتصال اجزای محصول : ۲۲

(۳-۷-۲) ورش های مختلف پوشش سطوح محصول: ۲۴

(۱-۳-۷-۲) آماده سازی سطح زیر کار : ۲۴

(۲-۳-۷-۲) پوشش دهی نهایی: ۲۵

(۴-۷-۲) مونتاژ نهایی: ۲۶

(۵-۷-۲)  بسته بندی : ۲۷

(۸-۲) معبار های و مبنای انتخاب مناسب ترین فرآیند و گزینش بهینه ترین شرایط : ۲۸

(۱-۸-۲) مبنای انتخاب مناسب ترین فرایند : ۲۸

(۲-۸-۲) تحلیل و بررسی جهت حصول به بهینه ترین شرایط : ۲۹

(۱-۲-۸-۲) بهترین روش جهت برشکاری : ۲۹

(۲-۲-۸-۲) بهترین روش جهت تغییر فرم دادن ورق : ۳۰

(۳-۲-۸-۲) روش بهینه جهت اتصالات اجزای مختلف بخاری گاز سوز : ۳۰

(۴-۲-۸-۲) بهترین روش جهت پوشش دهی سطح بخاری گاز سوز : ۳۰

(۵-۲-۸-۲) بهترین روش جهت مونتاژ و بسته بندی : ۳۱

(۹-۲) تشریح عملیات در بخش های مختلف واحد تولید بخاری صنعتی : ۳۲

(۱-۹-۲) خلاصه عملیات تولید بخاری گاز سوز : ۳۲

(۲-۹-۲)  تشریح تفصیلی عملیات قسمت های مختلف تولید بخاری گاز سوز : ۳۳

(۱-۲-۹-۲) شرح عملیات مربوط به برشکاری : ۳۳

(۴-۲-۹-۲) شرح عملیات مربوط به پوشش دهی قطعات بخاری گاز سوز: ۳۵

(۵-۲-۹-۲) شرح عملیات مونتاژ نهایی : ۳۶

(۱۰-۲) کنترل کیفیت در مراحل تولید : ۳۷

(۱-۱۰-۲) کنترل مواد اولیه : ۳۸

(۲-۱۰-۲) کنترل جریان عملیاتی : ۳۸

(۳-۱۰-۲) کنترل نهایی : ۳۹

(۴-۱۰-۲) کنترل آزمایشگاهی : ۴۰

منابع و ماخذ. ۶۹

منابع و ماخذ

۱-نوو، ریموندینی ، مدیریت مالی ، ترجمه و اقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان ، جلد دوم تهران : انتشارات سمت ، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۹

۲-نادری ، عزت الله سیف نراقی مریم ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی تهران : سال ۱۳۷۱

(۱-۲)سیر تحول و نگرش کلی بر سیستم های مولد و مبدل گرما :

قدمت چند هزار ساله استفاده از انر‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی گرمایی از بدو پیدایش آتش و حتی قبل از آن که حرارت خورشید تنها منبع تامین آن نزد بشر بوده گویای ضرورت و ایفای نقش اساسی منبع حرارتی در پیشرفت و تحولات زندگی اجتماعی می باشد که کیفیت بهره جویی آن ها متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و کشف ذخایر انرژی های فسیلی و نهفته طبیعی طی ادوار مختلف سیر صعودی را نشان می دهد.

ریشه استفاده کیفی از سوخت های مختلف ، به کار گیری عوامل واسته ای مناسبی را جهت احتراق سوخت ها و تبدیل آن ها به انرژی ملموس ایجاد نموده است که ساختار ، مکانیزم عمل و میزان پیشرفتگی این عوامل واسته ((که امروزه به نام وسایل گرمایشی شناخته می شود)) در هر دوره ضمن تاثیر پذیری از امکانات طبیعی ، صنعتی ، اقتصادی ، شرایط فرهنگی ، اقلیمی و از تنوع و کیفیت متفاوتی برخوردار بوده است .در این خصوص به نمونه های اولیه بخاری های دیواری و وسایل پخت و پز خانگی ساخته شده و از مصالح اولیه که از سوخت های طبیعی نظیر چوب ، زغال و نظایر آن تغذیه می شده اند و نمونه های بسیار متنوع امروزی و وسایل مذکور می توان اشاره نمود که هر یک از آن ها به عنوان تسهیلات رفاهی ، ضروری زندگی در عصر حاضر به شمار می آید. فرآیند تولید بخاری از عملیات متداول در منابع فلزی متشکل از مراحل ورق کاری«شامل عملیات برش و خم و …» پرس کاری «برش و فرم دهی » ریخته گری تحت فشار ، آب کاری قطعات و انجام آزمایشات استاندارد و کنترل کیفیت ، منتاژ قطعات و بسته بندی تشکیل گردیده

 (۲-۲) کاربرد و مشخصات فنی بخاری های صنعتی

بخاری گاز سوز و… مواد و مبدل گرمایی می باشد که عامل انرژی زای آن سوختهای گازی اعم از گازهای مایع یا طبیعی تشکیل می دهد. استفاده از این وسیله حرارتی در موارد و شرایط مختلف مکانی، زمانی و فیزیکی می باشد از یک طرف  تاثیر مستقیم عملکرد آن  بر فضای تنفسی در اماکن مختلف و همچنین مخاطرات ناخواسته ناشی از مصرف سوخت گاز از طرف دیگر پیش بینی و برخورداری بخاری های گازی را از ویژه گی ها طراحی، ساخت و کاربرد و… ملزم می نماید. در خصوص طراحی محصول و بهره گیری از اصول علمی و عملی جهت ایجاد احتراق مناسب و انتقال حرارت مطلوب ایجاد خواص مقاومتی و استحکام مکانیکی  وحرارتی اجزای مختلف و رعایت جنبه های ایمنی حائز اهمیت می باشند که در مطلوبیت و کیفیت نهایی محصول اثر مستقیم دارد همانندسایر کالاها و فراورده های صنعتی بخاری های صنعتی یا نیز مناسب نیاز وتکنولوژی زمان و ساده ترین فرم « بخاری های خانگی » تا به شکل پیشرفته امروزی تکامل یافته اند. موارد کاربرد بخاری های صنعتی بیشتر جهت استفاده سالن های بزرگ – سوله ها – کارخانجات –میباشد که به عنوان یک منبع گرمایی استفاده می شود.

(۱-۲-۲) طبقه بندی بخاری های صنعتی

وجوه اشتراک احتراق نمونه های مختلف یک محصول صنعتی راهنمای مناسبی برای دسته بندی آنها جهت بررسی ها و ارائه تعاریف و مفاهیم مشترک می باشد که این امر در عناوین استاندارد ارائه شده است و برای فرآورده های مختلف صنعتی نیز مشهود می باشد و در خصوص بخاری گاز سوز  استفاده از سوخت گاز مکانیزم احتراق یکسان وکاربرد اجزاء در  قطعات متناظر وجه مشترک آنها به شمار می آید. البته دسته بندی فوق را می توان زیر مجموعه ای از دسته بندی کلی تری از انواع دیگر بخاری، دانست آما بدلیل کاربرد عمومی و بسیار زیاد بخاری جا دارد که با وسعت نظر بیشتر به بررسی این دسته پرداخته شود.

در اینجا به شرح گروه بندی از جنبه های زیر پرداخته می شود

۱)    طبقه بندی بر اساس شکل ظاهری

۲)    طبقه بندی بر اساس ظرفیت

۳)    طبقه بندی بر اساس محل استقرار

۴)    طبقه بندی از نظر دفع محصولات احتراق

۵)    دسته بندی بر مبنای مکانیزم انتقال حرارت

          الف) طبقه بندی بر اساس شکل ظاهری

عوامل مختلفی نظیر وظعیت محل مورد استفاده بخاری ،تفاوت سلیقه های عمومی در شرایط فرهنگی، اقتصادی و قدرت خرید این نوع محصول موجبات تولید آنها را متفاوت نموده که دو گروه بخاری ، گازی، فلزی، معمولی و مدل های تزئینی دسته بندی های ناشی از عوامل فوق ذکر محسوب می شود.

          ب) طبقه بندی بر مبنای میزان تولید انرژی گرمایی « ظرفیت »

متناسب با مقدار بار حرارتی لازم برای گرم کردن فضاهای نصب بخاری و سایر پرامتر های مؤثر از یک طرف بهینه سازی مصرف سوخت و مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت و از سوی دیگر محفظه احتراق بخاری های گازی برای تولید گرما در محدوده های مختلفی طراحی و ساخته می شود که مقدار انرژی گرمایی تولیدی را در انواع مختلف آنها از یکدیگر را متفاوت می سازد و امکان انتخاب ظرفیت های مورد نیاز را برای مصرف کننده گان فراهم می سازد.

          ج) طبقه بندی بر اساس محل استقرار

ملاحظات علمی در خصوص انتشار مناسب انرژی حرارتی از مجاورت مولد گرمایی تولید دو نوع بخاری گازی صنعتی پایدار « یا زمینی » و دیواری منجر شده که هر یک در موارد مختلفی قابل استفاده می باشد. با این وجود مواردی نظیر لزوم پایین بودن حجم و وزن بخاری های صنعتی دیواری سبب استفاده بیشتر از آن شده و موارد دیگری نظیر گرمایش بیشتر سبب استفاده از بخاری های زمینی شده که بیشتر قابل استفاده کارخانجات و… می باشد.

          د) طبقه بندی از نظر نحوه دفع محصولات احتراق

این دسته بندی دو نوع متداول بخاری های دودکش دار و بدون دودکش را شامل می شود که پارامتر های نظیر کیفیت احتراق سوخت در کوره و درصد محصولات آلاینده و مضر ناشی از عمل فوق میزان و اهمیت شرایط تنفسی و حساسیت محیط نسبت به ضایعات احتراق از جمله عوامل و معیار های اولیه در انتخاب و به کار گیری هر یک از انواع اشاره شده در این حالت می باشد.

          ه)دسته بندی از نظر مکانیزم انتقال حرارت :

تاثیر متفاوت هر یک از مکانیزم های سه گانه انتقال حرارت در راندمان حرارتی بخاری های  صنعتی گازی وبررسی های علمی و مراحل طراحی مؤثر هر یک از آن ها را وادار به استفاده از مواد برخوردار از قابلیت های مطلوب انتقال حرارت و طرح شکلی مناسب مشروط می نماید .از آنجا که مطابق نتایج تجربی ، عمده انتشار حرارت به محیط اطراف بخاری از طرف مکانیزم دوم و سوم مذکور می باشد لذا از این نظر بخاری ها به دو نوع :تشعشعی و معمولی قابل تفکیک می باشد .

در نوع تشعشعی با استفاده از شبکه های سرامیکی ،انرژی حرارتی حاصل از احتراق سوخت گاز به صورت تابشی به اطراف انتقال یافته «بیشتر در بخاری های  خانگی استفاده می شود » در حالی که در نوع معمولی با جذب حرارت شعله توسط کوره بخاری و گرم کردن هوای مجاور آن انتقال گرمایی میسر و عملی می گردد.

(۲-۲-۲) استاندارد های بخاری گاز سوز صنعتی:

ایجاد قابلیت مطلوب در فراورده های صنعتی حصول اطمینان از ایمنی و عملکرد صحیح آن ها در شرایط بحرانی و مختلف کاری و همچنین هماهنگ نمودن مشخصه ای عمومی و کاربردی محصولات مستلزم مفید شده اند در چهارچوب ها و معیار های اولیه و مبتنی بر اصول علمی و عملی است که تحت استاندارد های کالای صنعتی تدوین سازندگان و تولید کنندگان آنها را به رعایت و تکیه بر توصیه ها و قواعد آن ملزم می نماید.دراین راستا به لحاظ حساسیت وسایل گاز سوز و عمومیت استفاده آنها به منظور پیشگیری از هرگونه مخاطرات جبران ناپذیر، مجموعه قواعد و مقررات در حیطه طراحی ، ساخت و به کارگیری این وسایل از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین و ارائه گردیده که محتویات آن حائز بودن حداقل شرایط لازم برای اجزای وسایل گازسوز را به صراحت تشریح می نماید.

مجموعه استانداردهای مدون در این خصوص تحت شماره های ۴۲۰ ،۸۳۸ ،۱۲۱۹ ،۱۲۲۱ ،۱۲۲۰ ،۱۸۲۷ ،۱۸۲۸ ،۲۵۱۲ برای هریک از این وسایل  منتشر گردیده است که استاندارد شماره ۱۲۲۰،صرفا بخاری گازسوزدودکشدار بوده و سایر موارد فوق جزء استاندارد مرتبط به آن و یا به محصولات گاز سوز مرتبط می شود.

استانداردهای فوق الذکر علاوه بر ذکر نکات علمی،اصول و جنبه های کاربردی ،نصب و استقرار ایناین وسایل را نیز تصریح نموده و لذا به عنوان استاندارد اجباری معرفی میگردند .

 (۳-۲-۲) مشخصات گمرکی

واردات بخاری گاز سوز«انواع بخاری های گاز سوز» تحت تعرفه گمرکی (۳۶/۷۳ب) صورت می گیرد که این مشخصه گمرکی محصولات مشابه دیگری نظیر اجاق طبخ ، کالای فر خوراک گرم کن و دستگاه های متناظر غیربرقی دیگر و همچنین اجزاء و قطعات مجزاء آنها را که چدن ،آهن ،فولاد، آلیاژهای آن ساخته می شود را در بر می گیرد.

مشخصات بازرگانی،تجارتی واردات انواع بخاری گازی بر اساس اطلات مندرج در کتابچه قانون و مقررات  صادرات ،واردات و آیین نامه های اجرایی آن در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره (۱): مشخصات گمرکی واردات بخاری صنعتی گازسوز

نام کالا

مشخصات

حقوق گمرکی

سود بازرگانی

شرایط ورودی

بخاری

دستگاه طبخ

دستگاههای دیگر

بخاری گاز سوز

۲۰%

۲۰%

۰صفر

سایر

۲۰%

۸۰%

ورود این کالا مطابق کد (۰) ارائه شده در کتابچه قانون مقررات واردات و صادرات غیر مجاز می باشد.

(۴-۲-۲) مقایسه محصول تولیدی با نمونه های مشابه داخلی و خارجی:

دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی و افزایش توان پاسخ گویی به نیازهای داخلی  که اهداف اساسی طرح حاضر می باشد، مطالعات همه جانبه ای را با ایده ارائه الگوی مناسب و قابل اجرا جهت احداث واحدهای تولیدی بخاری گاز سوز صنعتی ،در حیطه پرامترهای زیر مد نظر قرار داده است:

۱)    استفاده از نیروی کار ارزان .

۲)    گستردگی بازار مصرف داخلی و نبود یکی محصول به انتهای زنجیره مصرف.

۳)    برنامه ریزی مطمئن و دراز مدت با عنایت به سیاست های کلی توسعه شبکه گاز رسانی .

۴)    برنامه ریزی مطمئن و دراز مدت اقتصادی .

۵)    بهره گیری از امکانات داخلی و حمایت های اقتصادی و تسهیلات ویژه.

۶)     تکیه و تاکید بر تولید محصولات منطبق با استانداردهای موجود « داخلی و جهانی» .

۷)    به کارگیری تکنولوژی و تجهیزات مناسب .

با التزام عملی واحدهای تولیدی به عنایت الگوی فنی واقتصادی ارائه شده طرح و بهره جوی مناسب از امکانات فوق الذکر تولید محصولات کیفی و قابل رقابت با نمونه های خارجی بوده و به علاوه با عنایت به شاخص های ویژه اقتصادی نتیجه شده ، قیمت مناسب و مراقبت کمتر محصول تولیدی در غیاث با نمونه های  خارجی و تمایل عمومی جامعه جهت پایین بودن درآمدها و خرید کالاهی کیفی ارزان تر ، مقبول ترو سبقت محصول مورد نظر طرح را نسبت به انواع کیفی ولی گران قیمت خارجی ، نمونه داخلی ، غیرکیفی محرز مینماید.

(۳-۲) موارد استفاده و کالاهای جانشین

سهولت استفاده ، سادگی مکانیزم عمل ،دوام و عمر کافی ،قابلیت تعمیر و به کارگیری مجدد و هزینه اولیه مناسب اعم از عوامل توسعه استفاده از انواع بخاری های گازسوز صنعتی جهت مصارف عمومی اماکن مختلف تجاری و صنعتی و واحدهای کوچک و بزرگ به شمار می آید.

از این رو پارامترهای مهمی نظیر عملکرد مطمئن بخری های گازی به لحاظ برخوردار بودن از استانداردهای اجباری ، سهولت کاربرد جهت مصرف عامه ، تناسب ابعادی وقابلیت اعمال جنبه های تزئینی از قبیل رنگ ، شکل ظاهری نه تنها عوامل مقبولیت استفاده از انواع آنها بوده است بلکه ضرورتی برای جایگزینی کالاهی دیگر به صورت استفاده در قیاس با بخاری های گاز سوز ایجاب نموده است ، بلکه این کالا را به همراه طرحهای سراسری گاز رسانی جایگزین و واحد امتیازات کیفی و اقتصادی معرفی می نمایند با این وجود به لحاظ محدودیت برخی جنبه های کاربردی  این محصول به کار گیری سیستم های گرمایشی اعم ازحرارت تمرکزی وانواع مختلف دیگر این وسایل نیز کما کان متداول می باشد .

دراین خصوص با استفاده از بخاری های نفتی و گازوئیلی در مناطقی که از امکانات گاز طبیعی بی بهره اند و همچنین پیش بینی گرمایشی مرکزی شوفاز و فن کوئل برای ساختمان و سالن های بزرگ می توان اشاره کرد.

به علاوه مولدهای گرمایشی برقی که نیز فاقد آلودگی محیطی می باشد از جمله کالاهای رقیب و قابل جانشین بخاری های گازسوز  بوده که با توجه به ارزش مرتب بیشتر انرژی الکتریکی توجیه نمی باشد.

به هر حال هریک از وسایا متداول گرمایی بر مبنای ظرفیت تولیدی حرارت ، هزینه اولیه ، امکانات تعمین سوخت مصرف و ملاحظات اقتصادی برای شرایط ، محدوده ها و مناطق مختلف اقلیمی مورد استفاده قرار می گیرد که بخاری گازی ها از این مستثنی نمی باشند.

 (۴-۲) لزوم برسی قابلیت های جذب بازار و قیمت فروش محصول

لزوم برخورداری  واحدهای تولیدی از بازدهی اقتصادی مطلوب ، شرط اساسی تولید ، سرمایه گذاری و صرف اعتبارات و هزینه های اولیه احداث آن بوده که این امر خود سنجش اصولی عوامل موثر در آنرا در انطباق واقع بنیانه باشرایط مقتضیات و محدودیت های فنی و مالی ایجاب می نماید . لذا از این مجموعه سر فصل ها امکان سنجی ، بحث بهینه سازی کمی و کیفی حائز اهمیت می باشد  ، که نیل به نتایج رضایت بخش در آن مستلزم شناخت متغیر های موثر در ارتباط با معیار های پذیرش بازار و اتخاذ تدابیر لازم برای متأثر ساختن این معیار ها جهت تقاضا های بیشتر خواهد بود .

پارامتر های دخیل در جذب بازار ، رویکرد متناسب با نوع صنعت و گستره واردات آن مفهوم می یابد . در این خصوص در مورد محصول مورد نظر طرح «بخاری های صنعتی گازسوز» که در زمره لوازم آتی و ایجاب امکانات و قابلیت های ویژه در عصر پذیرش محصول را ایفا می نماید :

۱)    معیار های مصرفی « ایمنی و بازدهی »

۲)    فرهنگ عمومی

۳)    نقش و حساسیت حضور رقبا

۴)    روند تقاضا

۵)    گذاری های ملی در خصوص صنعت مورد نظر

۶)     سیاست ها و معیار های اقتصادی

نتایج برسی موارد فوق در حیطه صنایع تولیدی وسایل گازسوز بطور اعم «بخاری های گازسوز » بطور خاص به توجه کلی به موارد زیر را معطوف می دارد :

۱)    سیاست جایگزینی سوخت گاز بجای سایر سوخت های مایع

۲)    سرمایه گذاری ملی در گسترش شبکه گاز رسانی

۳)    وجود تولید کنندگان دیگر

۴)    عمومیت مصرف محصولات گاز سوز

۵)    سطح توانایی های عمومی در خرید محصولات فوق

تعیین قیمت فروش محصول که خود مرکب از قیمت تمام شده و سود منطقی آن می باشد ، تابعی از خصوصیات و ویژگی های کیفی و کاربردی محصول بوده و بررسی های عینی شرایط بازار جهت تعدیل هزینه و رسیدن به قیمت فروش مناسب و قابل رقابت را ضمن نیل به اهداف اقتصادی و سودآوری مطلوب را ایجاد می نماید .

علاوه بر نکات حائز اهمیت تشریع شده پیرامون وضعیت بازار و ارتباط ان با قیمت فروش تاثیر مواردی نظیر استفاده فصلی و به تناسب آن نوسان تقضا در طی سال نیز باید مد نظر قرار گرفت .برسی قیمت های مشابه بازار نیز معیار مقایسه مناسبی برای رقم نتیجه شده بوده است.

(۵-۲) بررسی های فنی

تولید کالا و محصولات مرغوب و قابل رقابت با کالاهای مشابه مستلزم برخورداری واحد تولیدی از تکنولوژی وسیستمهای تولید پشرفته و متناسب با محدوده عمل و ظرفیت واحد به منظور تامین احداف اقتصادی ان میباشد که در این راستا انجام برسیهای دقیق از نحوه عملکرد تولید کنندگان فعال از حیث بکاگیری نوع دستگاهها ،روشهای ساخت و مواد اولیه مصرفی و غیره …واستفاده از نتایج تجربی انها جهت بهینه سازی عملیات وفرایند تولید برای احداث واحدهای تولید جدید بهترین راهنما خواهد بود .از این رو مطابق برسیها و تحقیقات انجام شده از مراکز فوق در این فصل نتایج براوردهای مطالعات به نحوه منطقی مورد ارزیابی قرار گرفته وطرح تیپ یک واحد دیگر تولیدی بخاری های گازسوز با ظرفیت که در برنامه تولید ارائه می گردد ، با معیارهای علمی وعملی پیریزی میگردد ، بنابرین در این فصل روشهای مختلف تولید متناسب با ظرفیت مورد نظر معرفی می گردد.سپس برنامه تولید وظرفیت واحد جهت مشخص شدن محدوده محاسبات بعدی مطابق استانداردهای موجود کاری طرح گردیده ودر ادامه فصل برسی های مختلف اعم از مواد ، دستگاهها و تجهیزات ، مصارف انرژی «برق وآب و…» ساختمان لازم ونیروی انسانی صورت خواهد گرفت از این رو مطالعات وبررسی های فنی وعلمی، کیفی واقتصادی خصوصاً در مورد انواع بخاری های گازسوز صنعتی ، وروشهای مختلف تولید مورد ارزیابی قرار گرفته سپس روش مناسب مبتنی بر معیارهای صنایع کوچک ومتکی بر مبنای ، استانداردهای ملی وجهانی انتخاب وتشریح میگردد درپایان با ارائه نمودار گردش مواد ، شیوهای کنترل کیفی درمراحل ساخت مورد بررسی قرار می گیرد.

 

(۶-۲) نکات علمی و اصول فرایند تولید بخاری های گازسوز صنعتی

انجام برسیهای منطقی در خصوص فرایند محصولی متشکل از اجزای مختلف مستلزم دسته بندی مطلوب و تفکیک وتشخیص وجوه تمایز واشتراک مراحل عملیاتی در حد ساخت هر یک از قطعات بوده از این رو صرف نظر از پارامتر های اقتصادی در ادامه این بخش به توضیح شرایط و ویژگی های فیزیکی ف مکانیکی و ظاهری لازم قطعات و اجزاء مطابق تقسیم بندی زیر پرداخته شده و سپس روند متداول ساخت آنها تشریح می گردد.

تقسیم بندی کلیه اجزای بخاری در بخش تشریح روش های ساخت آنها در این طرح بصورت زیر صورت گرفته است :

۱)    بدنه

۲)    کوره

۳)    مجموعه قطعات و شیر کنترل گاز

۴)    مونتاژ نهایی

(۱-۶-۲) نکات علمی و فنی پیرامون تولید بدنه « اسکلت » :

جهت نیل به استاندارد های قابل قبول در خصوص بدنه بخاری گازی در عین رعایت جنبه های ایمنی و شکل ظاهری و ایجاد قابلیت ها و مطلوب موارد زیر باید در طراحی ابعادی شکلی مقاومتی آن مد نظر قرار گیرد .

۱)    انتخاب ورق با ضخامت های مناسب

۲)    انتخاب و تبعیت یا پیروی از ابعاد استاندارد و رعایت تناسب ابعادی جهت انتشار مطلوب انرژی حرارتی

۳)    پارامترهای حرارتی

۴)    طراحی مناسب اتصالات از نظر نوع روشهای اتصالـ«جوش ، پرچ ، پیچ و…»

۵)    انتخاب پوشش های خارجی مناسب ، مقاوم نه شرایط مختلف و متغیر محیطی، فیزیکی و مکانیکی

(۲-۶-۲)نکات علمی وفنی پیرامون تولید کوره

 

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تولید بخاری گازی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.