کارآموزی اداره امور مالیاتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی اداره امور مالیاتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی اداره امور مالیاتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه      ۱
فصل اوّل : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
بخش اوّل – وضعیت جغرافیایی اداره امور مالیاتی      ۲
بخش دوّم – پیشینه تاریخی اداره امور مالیاتی      ۶
بخش سوّم – روابط انسانی اداره امور مالیاتی      ۸
بخش چهارم – کارکنان و وظایف سازمانی اداره امور مالیاتی      ۱۲
فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
بخش اوّل – آشنایی با سازمان امور مالیاتی       ۱۷
بخش دوّم – چگونگی محاسبه مالیات در سازمان امور مالیاتی       ۲۸
بخش سوّم – بررسی عملیات کارآموزی      ۸۴
فصل سوم : پیوست ها
بخش اوّل – خلاصه     ۹۰
بخش دوّم – نتیجه گیری        ۹۷
بخش سوّم – مشکلات و پیشنهادات       ۱۰۶
بخش چهارم – منابع و مآخذ     ۱۰۸

بخش اول – وضعیت جغرافیایی اداره امور مالیاتی

در اصل اداره امور مالیاتی ( اداره دارایی ) فعالیتش در سطح کشور ، استانها و شهرستانها گرفتن مالیات می باشد که این مالیات بر اساس مشاغل ، حقوق ، مستغلات و … تقسیم می شوند و از آنها اخذ خواهد شد . و در واقع در کشورها همه ی مشاغل باید مالیات پرداخت نمایند بجز آن دسته از مشاغلی که بر اسا قانون معاف هستند مالیات را پرداخت نمی کنند . و اداره امور مالیاتی وظیفه و کارش این است که مالیاتها را وصول کند و به حساب خزانه دولت واریز نماید .

از سوی دیگر ، در کشورهایی مانند کشور ما که برای تامین هزینه های دولت ، بیشتر به  درآمد های فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی ، تک محصولی هستند ، توجه بیشتر به نقش مالیاتها در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع در آمد ها در کل در آمد های دولت ، ضرورت دارد . زیرا بیشتر این کشورها ، از یک سو ، با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی ، و از سوی دیگر ، به دلیل های گوناگون ، از قبیل ابداع روشهای جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب ، با نوسان تقاضا و قیمت در بازار جهانی رو به رو هستند . از این رو ، نمی تواند مدت درازی به در آمد های فروش ثروت جامعه اتکا نمایند و باید هر چه سریعتر در صد تغییر ترکیب در آمدهای خود برآیند . چنین کشورهایی بهتر است در کنار برنامه ریزیهای مناسب برای افزایش توان تولید جامعه ، در راه اتکای بیشتر به مالیاتها ، که در واقع سهمی است که جامعه بابت انجام وظایف خویش به دولت می پردازد ، گام های سنجیده تری بر دارند .

بعید است که در وضعیت کنونی ، در آمدهای مالیاتی ما بتوانید جانشین در آمد های نفتی بشود . مگر اینکه با بررسیهای مستمر ، منظم ، گسترده و همه جانبه ، نارساییهای نظام مالیاتی را از میان برداشت . این کار ، همچنین برای بالا بردن درجه اثر گذاری سیاستهای مالی و باز توزیع در آمد به کمک ابزارهای مالیاتی ، سودمند خواهد بود . گام نهادن در این راه نیازمند انجام             مجموعه ای از بررسیها و پژوهشهای علمی و کاربردی است .

چندی است که برخی از کشورها ، به نوعی مالیات بنام « مالیات براززش افزوده » روی           آورده اند . در ایران نیز این نوع مالیات ، مورد توجه واقع شده و بررسیها درباره آن انجام شده است . ولی کشورهای پذیرنده مالیات بر ارزش افزوده ، از جمله کشورهای جامعه اروپا ، به طور گسترده در نظام مالیاتی خود داری مالیات بر مصرف بوده اند و مالیات بر ارزش افزوده را تا میزان زیادی جایگزین مالیاتهای دیگر ، به ویژه مالیات بر مصرف و فروش کرده اند . از این رو ، موفقیت آنها در این راه ، تنها ناشی از این نوع مالیات نیست ، بلکه به علت داشتن یک نظام مالیاتی در آمد و منسجم است . به این سبب ، نباید بدون پژوهش و مطالعه بیشتر در همه جنبه های موضوع ( فرهنگی ، اجرایی ، تاثیر آن بر توزیع در آمد و تورم ، و … ) تصمیم شتابزده ای درباره مالیات برارزش افزوده بگیریم . اصولاً هیچ طرح مالیاتی ، اعم از اصلاح مالیاتی ، اعمال مالیات جدید ، اجرای سیاست مالیاتی و جز اینها ، نباید بدون بررسی اثرهای آن انجام شود . مالیاتها افزون بر اینکه برای دولت در آمد ایجاد می کنند دو اثر بر جای می گذارند . یکی اثری است که بر تخصیص منابع و جابجایی در نهادهای تولید می گذارند ، و دیگری ، آثار آن بر توزیع در آمد است . چه مالیات ها بر اساس اصل فایده و چه بر پایه اصل توانایی پرداخت بر قرار شده باشند ، این دو اثر وجود دارد . مطالعه و بررسی آثار تخصصی مالیاتها ( تغییر در عرضه کار ، سرمایه گذاری ، و در نتیجه تغییر در سطح تولیدات ) و نتایج توزیعی آنها ( وقوع مالیاتی یا تعیین سهم مالیات گروههای گوناگون و دم ) اساس و چارچوب نظریه های اقتصادی مالیاتها و بررسی آثار توزیعی در قالب موضوع عدالت اجتماعی قرار می گیرد .

مالیات جدید یا تغییر نرخ مالیاتها ف رجحان اشخاص را در بخشهای مختلف تغییر می دهد . این امر ، سبب می گردد ، سطح تولید و میزان بکارگیری منابع در حوزه های گوناگون تغییر کند . همچنین باری اضافی بر مجموعه مالیات دهنده برجای می گذارد ، که « ضرر مرده » مالیاتی نامیده می شود و هر اندازه کمتر باشد ، کار آیی نظام مالیاتی کشور بیشتر است . در بررسی مالیات بر بازار کالاها و خدمات ( مالیاتهای غیر مستقیم ) ، دو جنبه اصلی ، یکی کارآیی و دیگری عدالت اجتماعی ، مطرح است . در بحث « مالیات بندی بهینه » در بررسیها ی مفصلی که وجود دارد ، تاکید بیشتر بر جنبه کارآیی است تا عدالت اجتماعی . زیرا بیشتر این بررسیها در اقتصاد های پیشرفته انجام شده است که باز توزیع درآمد و ثروت از راه مالیاتهای مستقیم انجام می شود . چون بیشتر کشورهای در حال توسعه ، ساختار اداری و اجرایی پیشرفته مالیاتی ندارند ، باز هم برای توزیع درآمد ، نمی توانند تنها به مالیاتهای مستقیم تکیه کنند . همچنین در برخی از این کشورها ، در زمینه مالیاتهای مستقیم ، محدودیتهایی وجود دارد . برای مثال ، در هندوستان با وجود آنکه بیشتر درآمدها ناشی از بخش کشاورزی است ، اما بدلیل نفوذ مالکان پر قدرت ، مالیات بر درآمد کشاورزی ، تنها بخش کوچکی از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد . مشابه همین وضع در بخش تجاری و دلالی ایران وجود دارد که درآمدهای ناشی از این منابع در مقایسه با منابع مالیات حقوق بسیار ناچیز است .

 اطلاعات راجع به نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)

بخش دوم – پیشینه تاریخی اداره امور مالیاتی

از عصر تاریخ مستند زندگی بشر که از سرزمین سوم ینی منطقه جنوبی کشور امروزی عراق آغاز می شود حدود پنج هزار سال می گذرد که تمام این ادوار اخذ مالیات به صورت « باج و خراج » وجود داشته است . تکامل جامعه بشری و تبدیل روستا به شهر و گسترش شهر نشینی مفهوم مالیات را عقلانی نمود .

سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منافع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمد دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمد های مالیاتی منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزآینده ای در رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مد نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عقل و رهایی از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عقل و سرعت تصمیصم گیری بیشتر بتواند این وظایفی که به عهده اوست به منضه ظهور برساند .

در سال ۷۸ با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلی سازمان دهی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و بر اساس مفاد ( بند الف ) ماده ۵۹ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید . همچنین آیین نامه اجرایی ( بند الف )  ماده یاد شده در تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱۰ در ۱۳ ماده به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه ۱۳۸۱ تشکیلات تفضیلی ستاد سازمانی امور مالیاتی و در قالب ۷۲۵ پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تائید و جهت اجراء ابلاغ گردید .

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال ۱۳۸۲ مذکور در قالب ۱۴۸۱۹ پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تائید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مذکور را در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها ) ابلاغ فرمودند .

بخش سوم ـ روابط انسانی اداره امور مالیاتی

 توضیحی را که می توان درباره چارت سازمانی کلی سازمان امور مالیاتی کشور نوشت این است که این سازمان تشکیل شده است از بالا تریت سطح خود یعنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی که زیر شاخه های آن عبارتند از : دفتر رئیس کل ، مشاوران و واحدهای استانی می باشند که این واحدها مستقیماً زیر نظر رئی س کل سازمان امور مالیاتی کشور هستند و همچنین می توان گفت که زیر گروههای رئیس کل سازمان امور مالیاتی تشکیل شده اند از : شورای عالی مالیاتی ، هیات عالی انتظامی مالیاتی ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات ، هبات رسیدگی به تخلفات اداری ، دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین الملل ، اداره کل حراست ، هسته گزینش ، معاون فنی حقوقی ، معاون برنامه ریزی و پژوهشی ، معاون عملیاتی ، معاون توسعه مدیریت و صنایع و نیز همچنین می توان گفت که زیر گروههای هر یک از شاخه های معاون فنی حقوقی تشکیل شده است از : دفتر فنی مالیاتی ، دفتر حقوقی ، دفتر خدمات مالیاتی و دفتر قراردادهای بین الملل و نیز زیر گروههای شاخه معاون برنامه ریزی و پژوهشی عبارتنداز : دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی ، دفتر طراحی سیستمها و روشها و دفتر طرح و برنامه و نیز همچنین می توان زیر گروههای شاخه معاون عملیاتی را به شرح زیر تقسیم نمود که عبارتنداز : دفتر اطلاعاتی مالیاتی  ، دفتر امور تشخیص مالیاتی ، دفتر حسابهای مالیاتی ، دفتر خدمات مودیان و دفتر نظارت بر امور حل اختلافات مالیاتی و اجرائیات و همچنین می توان گفت که شاخه معاون توسعه مدیریت و صنایع تشکیل شد ه انداز : دفتر نوسازی و تحول اداری ، اداره کل امور اداری و رفاه ، اداری کل امور مالی و اداره کل تدارکات و خدمات عمومی می باشند که این چارت ساختار تشکیلاتی سازمان امور مالیاتی کشور را تا سطح واحد های استانس نشان داده است . و همچنین اگر بخواهیم چارت سازمانی اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول را ترسیم نمائیم باید به شرح زیر آن را بیان کنیم.

 همچنین توضیحی را که می توان درباره چارت سازمانی اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول نوشت این است که در همه ادارات دولتی بالاترین سطح اداره ، ریئس کل اداره می باشد که این امر هم برای اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول مطابقت میکند که ریئس کل اداره یا سر ممیز کل اداره امور مالیاتی در بالاترین سطح اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول می باشد که زیر شاخه های آن عبارت می شوند از : ماموران تشخیص مالیاتی ، واحد حسابداری و کادر اداری می باشد که متعاقباً  می توان گفت بالاترین سطح ماموران تشخیص مالیاتی ، ریئس گروه مالیاتی و مسئول وصول و اجرا می باشد . که زیر گروه ریئس گروه مالیاتی کارشناس مسئول ( ارشد ) مالیاتی است و زیر گروه کارشناس مسئول  ( ارشد ) مالیا تی کارشناس مالیاتی و همچنین زیر گروه کارشناس مالیاتی کاردان مالیاتی و نیز زیر گروه کاردان مالیاتی کمک کارشناس مالیاتی وجود دارد که همدیگر را در امور تشخیص مالیات کمک و همکاری می نمایند و همچنین می توان گفت بخشی دیگر از ماموران تشخیص مالیاتی ، دایره وصول و اجرا می باشند که بالاترین سطح آن که قبلاً هم گفته شد مسئول وصول و اجرا است که زیر گروههای آن عبارتنداز : مامور ابلاغ و اجرا و متصدی امور و خدمات مالیاتی می باشد و نیز همچنین می توان گفت بالاترین سطح واحد حسابداری ، رئیس حسابداری می باشد که زیر گروه آن مسئول حسابداری است و همچنین زیر گروه مسئول حسابداری ، حسابدار است و همچنین زیر گروه حسابدار ، امین اموال می باشد و زیر گروه امین اموال کارپرداز وجود دارد که با همکاری و هماهنگی این قسمتها واحد حسابداری اداره تشکیل می شود .

اگر بخواهیم کادر اداری را تشریح نماییم باید بگوییم که بالاترین سطح کادر اداری اداره امور مالیاتی ، مسئول امور ادرای می باشد که زیر گروههای آن عبارت می شوند از : امور دفتری و امور اجرایی که زیر گروههای شاخه ی امور دفتری عبارتنداز : ماشین نویس ، متصدی امور بایگانی و متصدی امور دفتری و همچنین زیر گروههای شاخه امور اجرایی تشکیل شده اند : نامه رسان ، مستخدم ، باغبان ، نگهبان ، تلفنچی و راننده .

بخش چهارم – کارکنان و وظایف سازمانی اداره امور مالیاتی

آشنایی کارکنان با واحد و جایگاه سازمانی محل خدمت :

 اداره امور مالیاتی بخاطر درآمد زا بودن و اتباط فراوان با ارباب رجوع که طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد شاید اهمیت بیشتری را از این بابت نسبت به سایر ادارات داشته باشد چرا که بعضی از ادارات و سازمانها یا درآمدزا نیستند یا گستردگی حوزه فعالیت و برخورد با مراجعین را به اندازه امور مالیاتی را ندارند . اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول نیز با اهمیتی که دلیل آن در بالا ذکر شد و بخاطر درآمد بالای آن که بدلیل وجود مشاغل فراوان و رونق اقتصادی در این شهر و وجود شرکتها ، کارخانه ها و صنایع کوچک و بزرگ نقش و جایگاه بارزی رادر اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان داراست . که وظیفه آن اخذ مالیات از منابع حقوق ، مشاغل، پیمانکاری ، شرکتها ، املاک ، مستغلات ، ارث ، ماشین آلات و غیره و واریز آن به خزانه دولت است که سهم بسزایی در افزایش درآمدهای مالیاتی استان خوزستان دارا می باشد .

بدین صورت که اشخاص حقیقی و حقوقی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق این اشخاص با کسب اطلاع و تحقیقات انجام شده با تشخیص صحیح و عادانه مودیانی را که مشمول مالیات شده اند را به پرداخت مالیات دعوت می کند و با طی مراحل قانونی مالیاتهای تشخیص داده شده را به مرحله وصول می رساند یعنی با صدور فیشهای نقدی یا غیر نقدی ( چک ) مبالغ تعیین شده توسط مودیان به حساب خزانه دولت واریز می شود .

به عنوان مثال ، جهت صدور مفاصا حساب مالیاتی مودی با دردست داشتن نامه ای جهت درخواست صدور مفاصا حساب مالیاتی که از طرف اتحادیه و صنف مربوطه صادر شده است به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و مراحل زیر را باید طی نماید ( از سمت راست به چپ می باشد ) .

گرفتن دستور لازم توسط رئیس گروه مالیاتی← مهر واحد اجرائیات جهت اعلام عدم بدهی مودی← ثبت در دبیرخانه ← مراجعه به واحد مربوطه← بررسی پرونده مودی و اطمینان نیافتن از عدم بدهی ← نوشتن مفاصا حساب مالیاتی در دو نسخه← تائید توسط رئیس گروه مالیاتی← ثبت در دبیرخانه ← بازگشت به واحد مربوطه←تسلیم نسخه اول به مودی جهت ارائه به اتحادیه و نسخه دوم جهت درج در پرونده مالیاتی .

مهمترین وظایف ، مسئولیتها و اختیارات شغل مورد تصدی :

 کارشناس مالیاتی مسئولیت حفظ و نگهداری پرونده ها و وظیفه ثبت و بایگانی فیش ها و اسناد در پرونده مالیاتی مودیان و همچنین صدور برگ قطعی و تشخیص و. نیز  نوشتن مفاصا حساب مالیاتی و آمارگیری و سایر کارهایی که به وی محول می شود را به عهده دارد .

کارشناس مالیاتی در کنار کارشناس ارشد مالیاتی و تحت نظر او فعالیت می کند و در انجام کارها بین آنها هماهنگی و همکاری وجود دارد به صورتی که هر کدام وظیفه خود را به خوبی می داند و سعی دارند در حوزه مربوطه هماهنگی و نظم لازم را ایجاد شود . کارشناس مالیاتی باید در برخورد با مودیان و ارباب رجوع به درستی رفتار کند و آنچه را برای آنها مبهم است روشن سازد و راهنمایی های لازم و کافی را به آنها بنماید و کارهای آنها را تا حد امکان سریع و بدون معطلی انجام دهد . بین حوزه مشاغل و حوزه املاک هماهنگی زیادی وجود دارد زیرا در مورد یک محل که در آن فعالیت تجاری انجام می شود اطلاعات مشترکی وجود دارد که مورد نیاز حوزه های مشاغل و املاک است و این حوزه ها در صورت نیاز می توانند از اطلاعات یکدیگر در مورد محل مربوط جهت رسیدگی به پرونده مودی استفاده کنند .

شرایط احراز و مسیر ارتقاء شغلی در شغل مورد تصدی :

جهت احراز از بین کارشناسان با رشته های تحصیلی مربوط به افراد واجد شرایط پس از طی مراحل گزینش برگزیده می شوند و جهت ارتقاء ابتدا با توجه به سطح تحصیلات حداقل زمانهایی جهت تجربه ( مثلاً لیسانس و بالاتر از سه سال تجربه ) لازم است و همچنین طی کردن دوره ها و آموزشهای ضمن خدمت و موفقیت در آزمونهای ارتقاء سطح شغلی و بروز لیاقت در کار و فعالیت مضاعف ، سریعتر به سرانجام رسیدن پرونده های مالیاتی و کوتاه کردن زمان پرداخت و جلب رضایت مسئولین مافوق و همچنین رضایت ارباب رجوع و از همه مهمتر آگاهی و تسلط به قوانین مالیاتی است .

مهارتهای اصلی در انجام وظایف شغل مورد تصدی :

 از مهارتهای اصلی جهت انجام وظایف آشنایی کامل با شغل مورد تصدی و جایگاه آن و تسلط به قوانین و مقررات مالیاتی و آخرین اصلاحیه های آن و مهارت در برخورد شایسته با مودی جهت ترغیب وی به پرداخت مالیات می باشد . و از جمله نیازهای شغلی آموزش شغل مورد نظر به هنگام نگهداشتن اطلاعات فرد با طی کردن دوره های توجهی بدو خدمت که الزامی است و طی کردن دوره های پودمانی ، آزمونهای ارتقاء سطح و کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در رابطه با شغل مورد تصدی و گذراندن دوره های آموزشی کار با رایانه می باشد .

روش ارزیابی عملکرد شغل مورد تصدی :  

 روش ارزیابی عملکرد شغل کارشناس مالیاتی از طریق ارزشیابی کارشناسان که شامل            گزینه های متعددی است که فعالیت فرد نسبت به آنها سنجیده شده و رئیس اداره به محتویات فرم امتیاز می دهد . که رئیس اداره جهت امتیاز دادن به گزینه هایی همانند آمار وصولی ماهیانه حوزه و آمار برگهای تشخیص و قطعی صادر شده و همچنین گزارشهای عملکرد مشمول و غیر مشمول و تعداد پرونده های رسیدگی شده استناد می کند . و رتبه و امتیاز مورد نظر خود را صادر کرده که این امتیاز نشان دهنده ی تلاشی است که کارمندان از خود نشان می دهند .

رسالت ، اهداف و و ظایف اساسی دستگاه مورد نظر :

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.