کارآموزی اداره مخابرات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی اداره مخابرات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی اداره مخابرات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول
آشنایی کامل با مکان کارآموزی ۱
۱/۱-تاریخچه و شرح مختصری از مکان کارآموزی۲
۲/۱-نمودار سازمانی و تشکیلات اداره مخابرات ۳
۳/۱-ساختمان اور مشترکین مخابرات    ۴
۴/۱-ساختمان اداری مخابرات     ۵
۵/۱-مرکز تلفن مخابرات    ۶
فصل دوم
بررسی سیستم حسابداری اداره مخابرات   ۱۱
۱/۲-چارت واحد حسابداری       ۱۲
۲/۲-شرح مختصر موقعیت حسابداری در اداره مخابرات        ۱۳
۳/۲-قسمت دریافت ها    ۱۳
۴/۲-قسمت پرداخت ها  ۱۴
۵/۴-قسمت اقساط       ۱۴
۶/۵-قسمت کارپردازی     ۱۵
۷/۲-قسمت انبار داری     ۱۶
۸/۵-قسمت حقوق و دستمزد    ۱۶
فصل سوم
آزمون آموخته ها و نتیجه گیری کلی   ۲۰
۱/۳-فعالیت های جاری قسمت  ۲۱
۲/۳-محاسبات و چگونگی عملکرد قسمت پرداخت     ۲۲
۳/۳-مواد و تبصره های قانونی و استانداردهای استفاده شده در حسابداری مخابرات      ۲۴

۳/۱-ساختمان امور مشترکین مخابرات

   همانطور که قبلاً گفته شد هدف اصلی مخابرات ارائه خدمات تلفن می باشد، تلفن به عنوان یکی از کاربردی ترین امکانات روز برای مردم محسوب می شود. بنابراین همواره بروز مشکلات و نواقص ارائه و استفاده این وسیله کاربردی امکان پذیر خواهد بود.

   پس مردم، ادارات و شرکت ها برای بهرمندی مطلوب از این امکانات و یا در صورت بروز هر گونه مشکل می بایست به مکان مشخصی مراجعه نمایند تا در خواست آنها بررسی و پیگیری شود. امور مشترکین تلفن به عنوان مسئول این موضوع همواره پاسخگوی درخواست ها و مراجعات مشترکین می باشد؛ با توجه به چارت تشکیلاتی مخابرات مشاهده می شود که قسمت مشترکین با توجه به نوع مراجعات عمومی و وظایف محوله دارای تقسیم بندی ذیل می باشد:

_ امور مشترکین تلفن ثابت:

به طور مختصر، فعالیت هایی که می توان بر این واحد برشمرد:

   تغییر نام تلفن ثابت از یک مشترک به مشترک دیگر، درخواست های مربوط به قطع و وصل و انتقال اشتراک تلفن؛ بررسی اشتباهات مربوط به قبوض تلفن و نشانی محل سکونت مشترک، ارائه پرینت کل مکالمات صورت گرفته طی یک دوره وسایر خدمات از قبیل پیگیری و کشف مزاحکت های تلفنی، ارائه خدمات ویژه تلفن و…… واحد امور مشترکین تلفن ثابت عمومی ترین زیر مجموعه اداره مخابرای است و بیشترین درصد مراجعات مربوط به امور مشترکین تلفن ثابت می باشد پس نحوه خدمات دهی مطلوی این واحد و بر خورد کارکنان این واحد با ارباب رجوع تأثیر بسزایی در ارزیابی مثبت اداره مخابرات مخابرات در اذهان عمومی را دارا می باشد.

_ امور مشترکین تلفن همراه:

   مشترکین تلفن همراه بر موارد مذکور مربوط به فعالیت های واحد مشترکین تلفن ثابت؛ ممکن است با یک سری موارد خاص که مربوط به تلفن همراه است مواجه شوند؛ مثل سوختن سیم کارت یا مفقود شدن آن در اثر سرقت. در اینگونه موارد مشترک در خواست یک سیم کارت دیگر تحت همان شماره قبلی را می دهد و یا در صورت سرقت سیم کارت می تواند از طریق این واحد سیم کارت را بسوزاند (قطع نماید) و یا رد آن را پیگیری نماید.

   یکی دیگر از خدمات امور مشترکین تلفن همراه اعلام اولویت های واگذاری سیم کارتتلفن همراه به مشترکین ثبت نامی می باشد و این کار فقط در حد آگاهی دادن به مشترک طبق اعلام اداره کل می باشد.

_ پیمانکاری خطوط هوایی:

   معمولاً در ساختمان امور مشترکین اداره مخابرات هر شهرستان دفتری تحت عنوان پیمانکاری خطوط هوایی وجود دارد.

   تدبیر دایر کردن این دفتر بیشتر به دلیل پاسخگویی به نیاز و درخواست های مشترکین تازه ثبت نام کرده که هنوز امکان استفاده از تلفن ثابت برایشان میسر نشده و یا انجام مواردی مانند انتقال یک خط به نقطه ای، رفع خرابی سیم های هوائی تلفن و بکس های تقسیم تلفن می باسد.

_ واحد تلفن کامپیوتر:

   در اداره مخابرات فعالیت ها در مرحله نهایی در سیستم کامپیوتر ذخیره می شوند. خصوصاً در واحد حسابداری کلیه فعالیت های مالی اداره را بطور کامپیوتری بررسی می نماید؛ واحد کامپیوتر به کل سیستم اداره مخابرات مرتبط می باشد و هر گونه اطلاعات در رابطه با فعالیت های مخابرات در رابطه با فعالیت های مخابرات را می توان در این سیستم جستجو نمود؛ البته اطلاعات در این واحد محدود به بررسی بایگانی مشترکین می باشد.

۴/۱-ساختمان اداری مخابرات

   اگر در چارت تشکالات ساختمان اداری خوب دقت کنیم، کلیت عملکرد این قسمت را از نظر محدوده تشکیلات متوجه می شویم؛ این قسمت از تشکیلات ادراه مخابرات ناظر بر فعالیت های ادرای پرسنل رسمس و پیمانی و اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیماً مرتبط با مخابرات هستند، می باشد.

   انعقاد قرار داد با پیمانکاران، بازدیدهای کارشناسی از تأسیساتی و پروژه های در حال تکمیل مخابراتی و همچنین تمام فعالیت های حسابداری عملکرد مالی اداره، در قسمت ادراری مخابرات صورت می گیرد، اکنون به تشریح واحدهای این قسمت می پردازیم.

_ امور اداری:

   در واحد امور اداری معمولاً مکاتبات اداری با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا ارگان ها و نهادها و سازمان های دولتی و همچنین کنترل و صورت رسمس اموال و دارایی های منقول و غیر نقدی اداره از جمله خودروها، ماشین آلات، اثاثیه و ملزومات اداری و همچنین کنترل تردد کارکنان به جهت ماموریت ها، مرخصی های روزانه یا ساعتی، ورود و خروج خودروهای اداره، بررسی کارکرد ماهیانه پرسنل اداره، ارسال کارشناس به عنوان ناظر از طرف مخابرات و بسیاری از هماهنگی های دیگر در واحد امور اداری بررسی و پیگیری می شود. بایگانی سوابق کارکنان اداره و همچنین بایگانی مکاتبات اداری در واحد امور اداری صورت می گیرد.

_ دبیر خانه:

   در هر مجموعه منظم اداری و سازمانی واحدی بنام دبیر خانه مختص ثبت مکاتبات اداری وجود دارد؛ یعنی اصلی ترین کار دبیرخانه رسمی کردن مکاتبات است که با ثبت شماره و تاریخ و مهر صورت می پذیرد.

_ معاونت رئیس اداره:

   وظیفه اصلی معاون یا جانشین رئیس یک مجموعه سازمانی، کنترل سازمان در زمان فقدان ریاست اداره می باشد.

   حال امکان دارد این جانشین یکی از کارکنان ممتاز و رده بالایی این مجموعه سازمانی باشد و یا به عنوان یک سمت جداگانه محسوب شده و بطور جداگانه تحت نظر ریاست کل مجموعه انجام وظیفه می نماید.

_ واحد حسابداری:

   واحد حسابداری در اداره مخابرات کنترل کننده و رسیدگی کننده دریافت ها و پرداخت های مالی اداره محسوب می شود.

   مخابرات با حجم فعالیت مالی بالا یکی از زیر مجموعه های اصلی تأمین در آمد برای دولت محسوب می گردد و این خود نشان دهنده حساسیت موقعیت واحد حسابداری در این اداره است.

   دریافت های وصولی از حساب بانکی مخابرات ماهیانه به خزانه استانی و خزانه کل واریز می شود و هزینه های فعالیت های کل تشکیلات مخابرات شهرستان سالیانه پیش بینی شده و در مراحل زمانی مختلف طی دوره مالی و یا در برخی مواقع به درخواست اداره مخابرات شهرستان، به حساب اداره واریز و برای مخارج مختلف صرف می شود.

در فصل دوم به تشریح بیشتر فعالیت های واحد حسابداری پرداخته شده است.

۵/۱-مرکز تلفن مخابرات

   اصلی ترین هدف و فعالیت مخابرات در مرکز تلفن صورت می گیرد، مرکز تلفن مخابرات به زبان ساده عمومی کنترل کننده تلفن هایی است که مشترکین در سطح یک حوزه مخابراتی از خدمات آن برخوردار می گردند.

این خدمات گوناگون هستند که ذکر بعضی از آهنا از قرار ذیل می باشد:

-اقسام تلفن ها (ثابت، همراه، همگانی،اضطراری، بین جاده ای و…)

-خدمات اینترنتی

-ارسال متن، تصویر و اطلاعات خبری

   حال این نکته قابل توجه است که تمامی فعالیت های فنی و الکترونیکی مخابرات در مرکز تلفن صورت می پذارد؛ مرکز تلفن نیز با توجه به نوع و ویژگی نیاز های استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی به بخش های مختلفی تقسیم می گردد.

_ مرکز خرابی تلفن:

   پیگیری و رفع خرابی و نواقص موجود در خدمات تلفنی توسط این مکان صورت می گیرد در صورت قطع یک اشتراک یا بروز اشکال در برقراری ارتباط با سایر مشترکین شماره داخلی ۱۱۷ بطور کامپیوتری شماره تلفن مورد نظر را ثبت کرده و در مرکز خرابی تلفن تحت پیگیری قرار می گیرد.

_ مرکز کنترل دیجیتالی تلفن:

   تخصصی ترین کار مخابرات در مرکز منترل دیجیتالی انجام می گیرد این مرکز شبانه روزی همواره خطوط تلفن را به طور الکترونیکی تحت نظر داشته و کوچکترین اختلال ها را مورد بررسی قرار می دهند تمامی درخواست نامه های مشترکین مبنی بر قطع و وصل و کنترل مزاحمت ها و کنترل مکالمات و … توسط این مرکز انجام می گیرد؛ محاسبات مربوط به هزینه مکالمات تلفنی و خدمات تلفنی و ارائه قبوض دوره ای تلفن و… از عمده فعالیت های این مرکز می باشد.

_ مرکز کنترل فنی تلفن یا MDF:

   کلیه فعالیت های فیزیکی مخابرات در رابطه با ارتباطات تلفنی و خدمات تلفنی، توزیع و توسعه شبکه های خطوط تلفن در مرکز کنترل فنی مخابرات انجام می گیرد؛ در مرکز کنترل فنی انبوهی از رشته سیم های تلفن وجود دارد که هر کدام به نقطه ای از حوزه مخابراتی منتهی می گردد، در مرکز تلفن مشترکین کل حوزه مخابراتی با تمام دنیا مرتبط می شوند و در واقع هر مشترک تلفن پس از اینکه با خطوط سیم های هوائی و بعد کابل های زمینی با مرکز تلفن مرتبط گردید، در مرکز تلفن فنی بوسیله تلفن خطوط الکترونیکی و مدارهای مجتمع؛ مکالمات، تصاویر، متن ها و… به زبان الکترونیکی تجزیه و تحلیل کرده و یا علائم مخصوص الکتریکی به ارسال اطلاعات پرداخته و ارتباط با کل دنیا صورت می گیرد.

   از عمده فعالیت های مرکز کنترل فنی، رسیدگی به لیست تلفن های خراب، تعمیر، تجهیز و توسعه دفاتر تلفن راه در سطح شهرستان و توابع آن؛ همچنین تلفن های همگانی، رایگان و بین جاده ای می باشد.

 -نکاتی در رابطه با فعالیت های انجام شده در این فصل:

   اگر بخواهیم خیلی مختصر مدت زمان آشنایی را با امکان کارآموزی شرح دهم اولین نکته ای را که قابل ذکر می دانم؛ در رابطه نحوه هماهنگ شدن خودم به عنوان کارآموز در یک محیط اداری و رسمی است.

   در روزهای اولیه دوره بیشتر وقتم صرف آشنایی با کارمندان مکان کارآموزی گذشت و اخلاق و رفتار و شخصیت آنها هموتره مد نظر من بود و نکته دوم کلیت هر حسابداری مخابرات بود. مخابرات همواره با دزیافت مبالغ کلان روبرو می باشد و همچنین بابت توسعه طرح های مخابراتی هزینه هایی را متحمل می شود. حال بررسی صورت حساب ها، و فاکتور هزینه ها و چگونگی محاسبات این صورت حسابها و بررسی طبق هزینه ها توسط کارشناسان برایم جالب و مفید بود.

   البته همه جا اینطور مرسوم است که افرادی که تازه برای کاری انتخاب می شوند؛ تنها به طور مقدماتی و ساده چیزهایی می آموزند تا برای کارهای پیچیده تر آماده شوند.

فصل دوم

بررسی سیستم حسابداری اداره مخابرات

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی برق الکترونیک اداره مخابرات
 • مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729
 • کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات
 • کارآموزی مخابرات
 • مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.