کارآموزی اداره مخابرات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی اداره مخابرات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی اداره مخابرات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۰
تاریخچه مخابرات در ایران   ۱
مقدمه   ۲
اداره مخابرات شهرستان نجف آباد   ۵
تلفن ثابت   ۵
تلفن همراه   ۶
انتقال   ۷
آموزش   ۷
ورزش   ۷
فصل دوم   ۹
۱- تعریف قرارداد کار   ۱۰
۲- ویژگی‌های قرارداد کار   ۱۰
۳- دوره آزمایشی   ۱۲
۴- قراردادهای کارمزدی   ۱۲
۱-۴- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی   ۱۳
۵- قراردادهای مزدساعتی   ۱۵
اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است:   ۱۵
متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر   ۱۵
مشاغل آموزشی و پژوهشی   ۱۵
۵-۱- محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی   ۱۶
۶- قراردادهای کارمزد ساعتی   ۱۷
۶-۱- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی   ۱۸
فصل سوم   ۲۰
سیستم های حقوق و دستمزد :   ۲۱
نرم افزار – نرم افزار حقوق و دستمزد   ۲۱
مشخصات سیستم نرم افزاری :   ۲۱
هدف های کلی سیستم های حقوق و دستمزد :   ۳۳
نتیجه گیری :   ۳۸
منابع و ماخذ   ۳۹

منابع و ماخذ

۱- نشریه شرکت مخابرات استان اصفهان

۲- استاندارد های حسابداری تالیف:کمیته تدوین استانداردهای حسابداری [i]انتشارات سازمان حسابرسی سال ۱۳۸۲٫

۳- اصول حسابداری تالیف عزیز نبوی انتشارات فروردین.

۴- حسابداری میانه ۱ تالیف کی سو ترجمه :دکتر احمد مدرس انتشارات ترمه.

تاریخچه مخابرات در ایران

مخابرات به عنوان ارسال و دریافت خبر از دیر زمان در این کشور کهنسال رایج بوده است یعنی از زمانهایی که بشر به وسیله آتش و سپس به وسیله نور و آئینه و با پیک و چاپار و تپه ها و ایستگاههای بین راهی اخبار و اطلاعات مهم اجتماعی و کشوری را به اقصی نقاط یک کشور و یا مابین کشورهای همجوار ارسال یا دریافت می کردند اینک متجاوز از یک قرن از زمانی که مخابرات جدید برقی در ایران شروع به کار نموده می گذرد و این امر با معرفی تلگراف مورس از سال ۱۲۳۶ و سپس ارتباط تلفنی مابین تهران و شهر ری در سال ۱۲۶۶ آغاز گردید .

پیشرفت و دستاوردهای علمی بشر در زمینه مخابرات و الکتریسیته و الکترونیک آنچنان دگرگونی در صنعت مخابرات ایجاد نموده که امروزه انواع سرویسهای مخابراتی با کیفیتهای عالی و با نرخهای ارزان می تواند در سترس دور افتاده ترین نقاط کشور قرار گیرد .در کشور ما ایران نیز این تحولات در صنعت مخابرات ادامه داشته به طوریکه استفاده از انواع تکنیکهای مخابرات بی سیم و با سیم مورد نظر بوده است و این امر خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی برای ایجاد امکانات و سرویسهای مخابراتی در روستاها و نقاط دور افتاده کشور از اهمیت والایی بر خوردار گردید.

مقدمه

ارتباطات در عصر کنونی دارای آنچنان جایگاهی است که بی گمان می توان آ‌ن‌را ازضروریات زندگی بشر به حساب آورد . نیاز انسان به ارتباط و آگاهی اوهر آنچه در اطرافش می گذرد آنچنان در حیات و بقایش ریشه دوانده که اورا وا می‌دارد تا به فکر جستجو و اطلاع یافتن از اخبار و رویدادهایی باشد که در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد.

وجود همین شرایط است که عصر کنونی عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است.

بشر کنونی در شرایطی قراردارد که قادر است با در اختیار داشتن امکانات و فن آوری های جدید در عرصه پهناور گیتی هر چه را نیاز دارد به سادگی به دست آورد و هرگز نگران بعد مسافت و دوری از منابع ارتباطی و اطلاعات نباشد . با وجود چنین شرایطی است که اغلب ممالک جهان در فکر بکار گیری تجهیزات و فن آوری های هرچه جدید تر و پیشرفته تر ارتباطی.مخابرات به عنوان ارسال و دریافت خبر از دیر زمان در این کشور کهنسال رایج بوده است یعنی از زمانهایی که بشر به وسیله آتش و سپس به وسیله نور و آئینه و با پیک و چاپار و تپه ها و ایستگاههای بین راهی اخبار و اطلاعات مهم اجتماعی و کشوری را به اقصی نقاط یک کشور و یا مابین کشورهای همجوار ارسال یا دریافت می کردند اینک متجاوز از یک قرن اززمانی که مخابرات جدید ایران شروع به کار نموده می گذرد و این امربا معرفی تلگراف مورسازسال ۱۲۳۶و سپس ارتباط تلفنی مابین تهران و شهر ری در سال  پیشرفت و دستاوردهای علمی بشر در زمینه مخابرات و الکتریسیته والکترونی چنان دگرگونی در صنعت مخابرات ایجاد نموده که امروزه انواع سرویسهای مخابراتی با کیفیتهای عالی و با نرخهای ارزان می تواند در دسترس دور افتاده ترین نقاط کشور گیرد .در کشور ما ایران نیز این تحولات در صنعت مخابرات ادامه داشته به طور طوری‌که  استفاده از انواع تکنیکهای مخابرات بی سیم و با سیم مورد نظربوده بوده است و این امر خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی برای ایجاد امکانات و سرویسهای مخابراتی در روستاها و نقاط دور افتاده کشور از اهمیت والایی بر خوردار گردید.

اکنون با استفاده از مراکز تلفن خودکار و کابلها و شبکه های ارتباطی بین شهری که شامل شبکه های کابل – کاریر – PCM- vHf- VHF- HF- و نیز تجهیزات تلفن خودکار بین شهری و بین الملل و تلفن همراه و ارتباطات ماهواره ای می باشد .

امکان برقراری ارتباط تلفنی در شهرها ، مابین شهرها و بین الملل در اختیار هموطنان قرارداده شده است بعلاوه امکان استفاه از انواع سرویس و سایر خدمات در اختیار عموم است.

تاریخچه مخابرات و خدمات مخابراتی شهری و بین شهری را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود.در سال ۱۲۶۶ یک خط تلفنی بین تهران و شهر ری ، یعنی در ابتدا و انتهای مسیر راه آهن تهران – حضرت عبدالعظیم ایجاد گردید و درسال ۱۲۹۵ شانزده شهر ایران دارای ارتباط تلفنی با تهران بودند .در سال ۱۳۰۵ اولین مرکز مغناطیسی  در تهران دایر گردید . در سال ۱۳۱۸ اولین مرکز تلفن خوکار ایران ( مرکز تلفن اکباتان ) شروع بکار نموده و سپس تا سال ۱۳۴۷ حدود ۴۱۶۰۰۰ شماره تجهیزات مراکز تلفن در کمپانیهای زیمنس و استاندارد الکتریک خریداری شد. درسال ۱۳۴۸ مخابراتی ایران که تجهیزات مراکز تلفن را تولید می نمود شروع بکار کرد . از سال ۱۳۵۵استفاده از مراکز نیمه الکترونیکی در تهران و شهرستانها آغازگردید.درسال۱۳۴۷ مایکروویو اصفهان – شیراز با ظرفیت ۳۰۰ کانال بین اصفهان – شهرضا – آباده و شیراز شروع به کار نمود .

مبادله افکار و عقاید فرهنگ و رسوم می تواند کلیدی برای درک و فهم مسائل روز دنیا می‌باشد زیرا مخابرات به عنوان یکی از شریانهای حیاتی در کل جامعه در همه زمینه های مذهبی – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی – صنعتی – کشاورزی – بهداشتی و فرهنگی نقش ارزنده ای را به خود اختصاص داده و همگان بر این باورند که امروزه بدون داشتن یک شبکه مخابراتی مدرن و یکپارچه نمی توان جوابگوی اهداف عالیه انقلاب اسلامی بود . شرکت مخابرات استان اصفهان با آگاهی از نقش مخابرات در تمام زمینه ها و ضرورت همسوئی با فعالیتهای گسترده جهانی در زمینه مخابرات ، با شناخت مسئولیت حساس خود و بر اساس نیازهای جامعه برنامه های جاری و بلند مدت را به مورد اجرا گذارده است .

اداره مخابرات

اداره مخابرات شهرستان نجف آباد در راستای اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی اقدام به تجهیز و به کار گیری فن آوری روز دنیا در سطح شهرستان جهت ارائه خدمات شایسته به مشترکین نموده است. فعالیتهای این اداره در این گروه ها قابل طبقه‌بندی است :

تلفن ثابت

اداره مخابرات شهرستان شاهین شهر و میمه با سیاست برآوردن نیاز روز افزون همشهریان به تلفن ثابت همواره سعی در به کارگیری فن آوری های نوین در بخش تلفن ثابت داشته است . مقایسه آماری بین تلفن های منصوبه در سال ۱۳۵۷ با وضعیت کنونی گواهی بر ۳۰ سال خدمات ارزنده کارشناسان متعهد و متدین این شرکت می باشد به گونه ای که در سال ۱۳۵۷ فقط ۲۰۰۰ تلفن منصوبه در سطح شهرستان  بوده است و وضعیت کنونی آن نود و هشت هزار و هشتصد و یک (۹۸۸۰۱) پُرت تلفن می باشد

تلفن همراه

   با ایجاد امکان دسترسی به تکنولوژی ارتباطات همراه این اداره نیز جهت رضایتمندی مشترکین شرایط لازم جهت دسترسی شهروندان به امکانات مخابرات سیار را فراهم نموده است عمده فعالیتهای بخش ارتباطات سیار در شهرستان عبارتند از :

 P واگذاری خطوط تلفن همراه دائم و اعتباری در شهرها و روستاهای شهرستان

 P طراحی واجرای سایتهای BTS در شهرها و جاده های اصلی جهت فراهم نمودن امکان ارتباط با شبکه تلفن همراه دیتا از مهمترین فعالیتهای این اداره می‌توان از بکارگیری زیرساختهای دیتا جهت سرویس دهی به مشترکین اشاره کرد .

فعالیتهای این اداره در بخش دیتا مشتمل بر این موارد می‌باشد :

Pفراهم آوردن امکان دسترسی به شبکه اینترنت با صدور مجوز و تجهیز نمودن شرکتهای ISP به شبکه دیتای سراسری و خطوط اختصاصی و E1

P ایجاد امکان استفاده مشترکین از سرویسهای اینترنت پرسرعت ADSL و اینترنت هوشمند (IN)

P واگذاری سرویسهای PTMP و VPN جهت استفاده بانکها و سایر شرکتهای دولتی و خصوصی

 Pایجاد امکان دستیابی به شبکه اینترنت در روستاها با راه اندازی دفاتر ICT روستائی

انتقال

شاید یکی از مهمترین عوامل در داشتن یک شبکه مخابراتی توانمند ، داشتن شبکه انتقال پرظرفیت و قابل اعتماد است . این شرکت جهت ارائه بهترین سرویسها به مشترکین اقدام به تقویت شبکه انتقال نموده است . اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از :

 Pاستفاده از فیبر نوری به جای کابل مسی جهت انتقال مقرون به صرفه ، سریع و پرظرفیت اطلاعات

 Pنصب تلفنهای همگانی در جاده ها و معابر اصلی

آموزش

اداره مخابرات شهرستان شاهین شهر و میمه جهت بهبود سطر کیفی خدمات ارائه شده همواره سعی در ارتقاء دانش پرسنل و کارشناسان خود داشته است . برگزاری کلاسهای عمومی‌و تخصصی برای پرسنل چکیده ای از اقدامات صورت گرفته می‌باشد.

ورزش

به اهتمام ریاست محترم اداره مخابرات شهرستان نجف آباد در جهت اشاعه فرهنگ ورزش و ایجاد روحیه سالم در کلیه کارمندان شرایط استفاده از فضاها و امکانات ورزشی برای پرسنل علاقمند فراهم گردیده است . چکیده ای از فعالیتهای ورزشی کارمندان و موفقیتهای به دست آمده از قرار زیر می‌باشد:

P صعود یک نفر از کوهنوردان ( آقای محمد احمدی ) به همراه گروه کوهنوردی استان اصفهان به قله هیم لونگ هیمال از رشته کوه هیمالیا

   برگزاری کوه گشت جهت آقایان و بانوان به صورت جداگانه

  Pایجاد امکان استفاده همکاران از استخر و سالن فوتسال و والیبال

 Pتجهیز سالن بدنسازی اداره به یک دستگاه تردمیل برقی و دستگاههای بدنسازی جهت استفاه خواهران و برادران

۱- تعریف قرارداد کار

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی برق الکترونیک اداره مخابرات
 • مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729
 • کارآموزی اداره مخابرات
 • کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات
 • کارآموزی مخابرات
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.