کارآموزی سازمان تامین اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی سازمان تامین اجتماعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی سازمان تامین اجتماعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: مقدمه   ۱
فصل دوم: هدف از تأسیس مجموعه و معرفی مواد اولیه و نوع خدمات   ۲
مشمولین قانون تامین اجتماعی   ۲
معرفی سازمان تأمین اجتماعی   ۴
خدمات بیمه‌شدگان   ۵
فصل سوم: تشریح روند کار و ارایه خدمات   ۷
وظایف تأمین اجتماعی   ۷
تعاریف بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی   ۷
وظایف سازمان   ۹
جایگاه قانونی سازمان تامین اجتماعی   ۹
اعضای شورای عالی تامین اجتماعی   ۹
وظائف و اختیارات شورا   ۱۰
ماده ۱۰ اساسنامه: اعضاء هیات مدیره   ۱۰
وظائف و اختیارات هیات مدیره (ماده ۱۲ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی)   ۱۰
وظائف و اختیارات مدیرعامل   ۱۱
اعضاء هیات نظارت   ۱۱
وظائف و اختیارات هیات نظارت   ۱۱
خدمات سازمان   ۱۱
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد   ۱۲
شرایط   ۱۲
حمایتها و نرخهای پرداخت حق بیمه   ۱۲
سایر موارد   ۱۳
مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مراجع معرفی کننده   ۱۳
مدارک لازم   ۱۴
نحوه کار با سیستم جهت ثبت بیمه مشاغل آزاد   ۱۴
بیمه انتقال سوابق   ۱۴
شرایط   ۱۴
مدارک   ۱۴
مراحل   ۱۵
بیمه خدمت سربازی   ۱۵
شرایط   ۱۵
مدارک   ۱۵
مراحل ثبت بیمه سربازی در سیستم   ۱۵
بیمه پزشکان و پیراپزشکان   ۱۶
تعیین درصد از کارا فتادگی   ۱۶
ثبت کمک هزینه ازدواج   ۱۷
مدارک   ۱۷
مراحل ثبت سیستم   ۱۷
فصل چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات   ۱۸
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   ۱۸
پیشنهادات   ۱۹

فصل اول: مقدمه

نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد . از سوی دیگر هر گونه تغییری طلب نظم مطلوب است . بنابراین پرداختن به موضوع نظم اجتماعی چرایی و چگونگی محقق شدن آن عوامل تقویت کننده و تغییر دهنده نظم و … از اهمیت بسیاری برخوردار است .

عوامل بسیاری در چگونگی نظم اجتماعی موثرند . نظام اجتماعی متشکل از خورده نظامهای بسیاری است و هر یک از این خرده نظامها نقش تنظیمی یا اختلالی در نظم اجتماعی دارند . یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل نقش مهم آن در تنظیم زندگی افراد جامعه به آن وارد شده و آثار آن را در نظم اجتماعی در حد بسیار مختصر نشان دهم .

بنده در طی مدت کارآموزی در این سازمان جدا از آشنا شدن با ساختار سازمانهای دولتی و روابط کاری مرسوم بین کارمندان آنها تجربیات جدیدی در رابطه با سیستمهای شبکه و بانکهای اطلاعاتی بدست آوردم و همچنین فرصتی پیش آمد تا آموخته های قبلی خود را که بصورت تئوری خوانده بودم به طور عملی اجرا و به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آگاهی پیدا کنم . در زمینه سخت افزاری هم تجربیات جالبی بدست آوردم که در متن به آنها اشاره می کنم .

پایان سخن این که تحقیق تنها به بخش کوچکی از تلاش و زحمات افراد سخت کوش و متعهد این سازمان در تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی اشاره شده که امیدوارم کمی ها و کاستی های این نوشته را به حساب گستردگی و وسعت کارها و وظایف این سازمان بگذارید .


فصل دوم: هدف از تأسیس مجموعه و معرفی مواد اولیه و نوع خدمات

در ایران با شروع فعالیتهای راهسازی و تمرکز کارگران در مراکز صنعتی و اجتناب ناپذیر بودن بروز حوادث و سوانح اولین گام به سوی تامین اجتماعی در ارتباط با حوادث ناشی از کار در اواخر سال ۱۳۰۹ برداشته شد و صندوقی بنام صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع بوجود آمد.

با توسعه تدریجی صنایع، دولت در صدد برآمد به منظور تنظیم شرایط کار نظام نامهای را در این ارتباط تهیه نماید که متضمن شرایط احداث کارخانه وظائف و تکالیف کارفرما در زمینه استخدام کارگر و تامین وسائل بهداشت و معالجه و کمک به کارگران حادثه دیده باشد. این نظامنامه در مرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیات وزیران رسید و به دنبال آن تا شهریور ۱۳۲۰ اقداماتی در زمینه اشاعه بیمه های اجتماعی صورت گرفت که با توجه به شرایط اجتماعی کارگران، وافی به مقصود نبود.

تجارب حاصله در فاصله زمانی (۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰) و مسائل مربوط به توصیه های دفتر بین المللی کار ایجاب میکرد تا طرح قانون بیمه اجباری و حوادث ناشی از کار تهیه شود این طرح که به منظور تحرک امور بیمه های کارگری تهیه شده بود در سال ۱۳۲۲ به تصویب مجلس رسید.

با تغییر ساختار اجتماعی و معیشتی و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و صنعتی تدریجا و به دنبال اقدامات انجام شده پیشگفت مبادرت به تشکیل بنگاه رفاه اجتماعی در سال ۱۳۲۶، صندوق تعاون و بیمه کارگران در سال ۱۳۲۸، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲، سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۴۲، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ و صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵گردید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصلاحیه مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب صندوق تامین اجتماعی مجددا به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و این سازمان اکنون وفق قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و اصلاحات انجام شده در خدمت بیمه شدگان عزیز میباشد.

مشمولین قانون تامین اجتماعی:

افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
صاحبان حرف و مشاغل آزاد
مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت در مواردی که مشمول قوانین خاص نباشند.

تأمین اجتماعی ازجمله حقوق اساسی شهروندی است که در قالب برنامه‌های تأمین اجتماعی و خدمات عمومی ‌رفاهی عمدتاً توسط دولت ها و یا سازمانهایی‌ که ازسوی ‌دولتها پدیده ‌آمده‌اند تأدیه می‌گردند. بنا به تعریف ، تامین اجتماعی راه کار قانونی یا عملی در زمینه عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری، بیماری و یا فوت و همچنین ارتقاء رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایت های اقتصادی طراحی می شوند.

این موضوع می تواند، شامل برنامه های بیمه های اجتماعی، سلامت و خدمات رفاه و طیفی از برنامه‌های یاری دهنده درآمدی باشد.

تمامی کشورهای توسعه یافته برنامه های تامین اجتماعی تکامل یافته ای دارند که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما معمولا از سه عنصر و ویژگی اصلی مشترک برخوردارند:

بوسیله قانون برقرار شده اند.

مواردی همچون پرداخت نقدی به اشخاص برای جبران قسمتی از نقصان درآمد ناشی از کهنسالی، از کارافتادگی، فوت، بیماری، زایمان، آسیب شغلی یا بیکاری و… را تدارک می بینند.

خدمات و منافع از طریق رویکردهایی شامل بیمه های اجتماعی و حمایتهای اجتماعی فراهم آورده شده اند.

برنامه بیمه اجتماعی به طور کامل یا به صورت سهم پرداخت بیشتر کارفرمایان، شاغلین و در بسیاری موارد توسط دولت از طریق درآمدهای معمول دولتی تامین مالی می شود.

آنچه که در این مجال از آن به عنوان تامین اجتماعی یاد میشود عموما مبتنی بر تعریف بیمه ای تامین اجتماعی است. برنامه‌های تأمین اجتماعی در راه کارهای بیمه‌ای عمدتاً بر بیمه‌های اجباری استوار است در این سیستمها افراد به ناگزیر و اجبار با پرداخت قسمتی از دستمزد خود به عنوان مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی تحت پوشش این سیستمها قرار می‌گیرند.این برنامه‌ها در حالت عمومی خارج از مکانیسم بازار و درقالب انحصار بخش عمومی پیاده شده و نوعی انحصار دولتی را حاکم می‌نمایند که شخص توانایی خروج از آن را ندارد. در این سیستم عملاً عناصر پایه‌ای بازار که همان انتخاب و رقابت است کاربردی نداشته و نمی‌توانند عمل کنند.

معرفی سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود ۱/۷ میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از ۲۷ میلیون نفر می‌رسد. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.

اصول و مبانی بیمه‌گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد. از یک سو رونق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می‌شود و از سوی دیگر پوشش بیمه‌ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر، ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجر می‌گردد. همچنین همه عواملی که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار است. از جمله این عوامل می‌توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش حوادث و سوانح در کشور و رشد روزافزون هزینه‌های درمان اشاره کرد.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است

مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:

حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری بازماندگان
مقرری بیمه بیکاری
غرامت دستمزد ایام بیماری
پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
کمک هزینه ازدواج

خدمات بیمه‌شدگان

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.