کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی شرکت سهامی بیمه ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه ….۱
پیشگفتار.۲
تاریخچه ۴
مشخصات شرکت.۵
بیمه ایران از آغاز تا امروز۱۱
ماهیت حسابهای شرکت بیمه۲۶
ارقام ترازنامه ای(دارائی) …۲۶
ارقام ترازنامه ای (بدهیها) …۲۷
ارقام سود وزیانی(هزینه ها) ..۲۸
ارقام سود زیانی (درآمدها) ۲۸
انواع سرفصلها ، درآمد وهزینه عملیاتی.۳۰
نحوه ثبت اسناد حسابداری.۳۲
رسیدگی به حساب بانکها – تیک حسابهای دریافتی..۴۰
رسیدگی به حسابهای بانکها – تیک حسابهای پرداختی..۴۱
رسیدگی به حساب سپرده کوتاه مدت وبلند مدت۴۳
رسیدگی وکنترل حساب اسناد دریافتی.۴۵
رسیدگی به حساب بدهکاران بیمه…۴۹
حساب سپرده های پرداختی۵۳
رسیدگی به حساب پیش پرداخت دارائیهای ثابت.۵۳
رسیدگی به حسابهای بدهکاران متفرقه..۵۴
رسیدگی به حساب هزینه ها۵۵
رسیدگی به حساب خسارتها وحق بیمه ها…۵۶
رسیدگی به حساب بستانکاران….۵۶
رسیدگی به حساب حسابداری کل..۵۸
منابع و ماخذ …۵۹

مقدمه :

بیمه با ایجاد امنیت خاطر وآرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز این طریق به روان شدن چرخه کار وزندگی کمک می نماید . بدون پیشتوانه ، حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه به بیمه وعدم اطمینان خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد وتوسعه (امنیت …….) می باشد واین امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت شرکتهای سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرفتن انواع پوششهای بیمه ای وبا همه سرمایه تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه گذاری گامی مؤثر در ایجاد خدمات بهتر به بیمه گذاران محترم بردارد .

 پیشگفتار:

رعایت دقیق ومنطقی اصول حسابداری درهر زمانی ضامن حفظ نظم ایده آل شبکه اطلاعات آماری وعامل موثر وقاطع در حسن جریان امور مالی ونهایتا ” مدیریت مطلوب مؤسسه می باشد وطبیعی است که اهمیت این فن در سازمانی مانند بانک وبیمه که محور اصلی موضوع فعالیت آنان مبادلات پولی واعتباری وتعهدی است به شکل بارزتر نمود پیدا خواهد کرد . لذا با عنایت به اهمیت ویژه نظم بخشیدن به دفاتر حسابداری وتاثیر مستقیم وبارز اجرای دقیق اصول علمی وفنی جهت اجرا ودستیابی به نظم دلخواه ومطلوب در بهبود وضع شعب ونتیجتاً ” الزامی پرتفوی ایده آل مدیریت محترم عامل جناب آقای موسی رضا طی بند ۸ مندرج در گزارش شماره ۲۲۲۳/۱/۱ مورخ ۲۴/۴/۷۴ پیش بینی وتاکید فرموده اند که در قالب وچهارچوب یک طرح آموزش طولانی وبه مدت ماهی یکبار وبرگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت ونیز انجام تکالیف وتمرینات لازمه توسط اینجانب وزیر نظر معاونت محترم طرح وبرنامه ، توانایی علمی وعملی همکاران در زمینه موارد فوق الذکر تقویت کرد .

در این پروژه مختصر هدف آموزش اصول حسابداری وقواعد علمی به صورت تئوری مطرح نیست بلکه بدنبال آن هستیم که مفاهیم کلی وتوانائی های لازم وضروری برای کارکنان شرکت بیمه وپرسنل قسمتهای حسابداری شعب را ارائه نمائیم به نحوی که خواننده پس از مطالعه آن و انطباق مباحث با عینیات وموارد علمی وبا بکارگیری بخشنامه های لازم لااجرای جاری مدیریت محترم امور مالی وآئینامه نحوه تنظیم وتحریر و نگهداری دفاتر مهارتهای ذیل را کسب نماید :

۱-    طرح وتفهیم وشناخت سرفصلهای مختلف حسابداری در بیمه .

۲-    آشنایی با درآمد عملیاتی شرکتهای بیمه وشناخت انواع حق بیمه .

۳-  آشنایی با چگونگی ثبت صحیح وکاربرد اصولی حسابداری در صدور اسناد وثبت سرفصلهای حسابداری رایج در شرکت بیمه در دفاتر حسابداری (معین)

۴-    توانایی در کنترل ورسیدگی از سرفصلهای حسابداری که اصطلاحاً تیک حسابهای نیز اطلاق میگردد .

۵-    توانائی استخراج آمارهای درخواستی وتنظیم صورت حسابها وگزارشات حسابداری .

بدیهی است شناخت واشراف به مطالب مطروحه برای تمام پرسنل حسابداری ضروری است . لکن در صورتیکه بعضی از کارکنان صرفا” در قسمت خاصی از حسابداری همکاری دارند بهتر است مباحث وقسمتهای مرتبط با مسئولیت محوله خود را با تعمیق بیشتر وتحلیلی تراز سایر بخشها مورد توجه قرار دهند واز آنجا که مفاد مطروحه صرفاً ” برای استفاده کارکنان شعب که بالحاظ اختیارات آنها وسرفصلهای رایج در صورت دفتر کل شعب تنظیم گردیده است ، علاقمندان به آشنایی کامل تر می توانند به کتب معتبر حسابداری وحسابرسی وبیمه مراجعه نمایند .

تاریخچه شروع فعالیت

شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال تاسیس شد وفعالیت خودرا از اواسط آبان ماه همان سال آغاز کرد واز آن جا که نخستین شرکت کاملاً ملی در خاورمیانه وغرب آسیا بود ، در ابتدا با مخالفت شدید شرکت های خارجی روبه رو شد ، ولی با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد وبه سرعت نقش خودرا در بازار بیمه کشور تقویت کرد ، به طوری که در سال ۱۳۱۸ بیش از ۷۵ درصد بازار بیمه کشور را در اختیار داشت .

شرکت سهامی بیمه ایران از همان سالهای نخست به منظور توسعه عملیات بیمه گری به تشکیل شبکه نمایندگی وشعب در شهرهای بزرگ مبادرت ورزید ودر سال ۱۳۱۵ با ۸ نمایندگی در شهرهای رشت ، تبریز ، مشهد ، همدان ، اصفهان ، اهواز ، شیراز وبوشهر برنامه خود را آغاز کرد . بیمه ایران هم اکنون با ۴۳۴۹ نمایندگی و۲۰۳ شعبه ، بزرگ ترین شبکه فروش صنعت بیمه را در اختیار دارد ، ضمن آن که دارای یک شرکت وابسته به نام شرکت ایران . انگلیس در لندن وحدود ۱۱ نمایندگی در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز است .

بیمه ایران در سال های ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۳ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۶۴ ، ۱۳۷۷ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده وهم اکنون سرمایه آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال است .

از جمله موارد دیگر قابل توجه در تاریخچه فعالیت شرکت ،قانونی است که در ۶ مهرماه ۱۳۱۶ به تصویب رسید که بر اساس آن ، اولاً انحصار بیمه سازمان های دولتی به بیمه ایران واگذار شد ، ثانیاً تمامی شرکت های داخلی وخارجی موظف شدند تا ۲۵% از بیمه نامه های صادره را به صورت اتکایی اجباری به بیمه ایران واگذار کنند وثالثاً می بایست کالاهای صادراتی و وارداتی و اموال موجود در کشور الزاماً نزد بیمه ایران بیمه باشند . لازم به ذکر است که موارد یاد شده در سال های گذشته به تدریج لغو شده است .

مشخصات سهمی شرکت

۱) بررسی وضعیت موجود شرکت

با توجه به آمار عملکرد صنعت بیمه واعلام بیمه مرکزی ، در طول سال های برنامه ۵ ساله صنعت بیمه ، به لحاظ سهم هر یک از شرکت های بیمه در تولید حق بیمه صادره وخسارت پرداختی ،

سهم و وزن اصلی بازار بیمه ، همچنان متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران است :

–         سرمایه شرکت در سال ۱۳۸۳ ، ۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیارد تومان ) بوده است.

–        شرکت سهامی بیمه ایران حدود ۵۴% از سهم بازار بیمه کشور را پوشش می دهد .

–    شرکت سهامی بیمه ایران در حال حاضر دارای ۳۸۵۲ نمایندگی وشرکت خدمات      بیمه ای است که بخش شبکه فروش غیر مستقیم آن را تشکیل می دهند .

–    شرکت سهامی بیمه ایران در حال حاضر دارای ۲۰۴ شعبه فعال ومجتمع خدمات بیمه ای در اقصی نقاط کشور است که در کنار شبکه فروش غیر مستقیم ، در ارائه خدمات      بیمه ای به بیمه گذاران فعالیت می کنند .

–        نیروی انسانی رسمی شاغل در شرکت ۲۲۵۰ نفرند که ۶۵% آنان تحصیلات دانشگاهی وبالاتر از دیپلم دارند .

–        در طول دوره ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۰ ، حق بیمه صادره شرکت از مبلغ ۴۳۷/۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به مبلغ ۲۳۵/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ واز مبلغ ۹۷۵/۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ به مبلغ ۴۹۱/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسیده است .

–        نرخ رشد حق بیمه صادره سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد وسال ۱۳۸۲

     نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۳۳ درصد وسال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۳۶ درصد بوده است .

–    در طول دوره ۱۳۸۳ -۱۳۸۰ ، خسارت پرداختی شرکت از مبلغ ۴۱۵/۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۲۹۷/۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ و۱۶۴/۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۲ و۵۳۲/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ رسیده است . نرخ رشد خسارت پرداختی درسال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۳۶ درصد وسال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲۶ درصد وسال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ معادل ۳۳ درصد بوده است .

۲) ساختار سازمانی

براساس ساختار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی ، شرکت سهامی بیمه ایران دارای ۴ معاونت « طرح وبرنامه » ، « فنی » ، «مالی واداری » و « اتکایی وامور بین الملل» است که تمامی واحدهای سازمانی تحت سرپرستی ونظارت مدیر عامل قرار دارند وبه دو صورت اداره ونظارت می شوند :

الف) واحدهایی که به طور غیر مستقیم تحت نظارت مدیر عامل قرار دارند وزیرنظر یکی از معاونت های چهارگانه سرپرستی واداره می شوند . این واحدها عبارت اند از :

۱-     معاونت طرح وبرنامه : از دومدیریت برنامه وبودجه وآمار وانفورماتیک تشکیل شده است.

۲-  معاونت فنی : شامل ۵ مدیریت اتومبیل ، آتش سوزی ، مهندسی ومسئولیت ، اشخاص وباربری است که هریک از مدیریت های یاد شده مسئولیت حوزه ستادی رشته های مختلف بیمه ای را بر عهده دارند .

۳-    معاونت اتکایی وبین الملل : مدیریت اتکایی ومدیریت امور اداری ، امور سرمایه گذاری ها وامور ساختمان وتأسیسات است .

۴-    معاونت مالی واداری : متشکل از ۴ مدیریت امور مالی ، امور اداری ، امور سرمایه گذاری ها وامور ساختمان وتاسیسات است .

ب) واحد هایی که مستقیماً زیرنظر مدیر عامل فعالیت دارند ، شامل : اداره کل روابط عمومی ، شورای فنی ومطالعات ، دفتر امور شعب ونمایندگی های داخل کشور ، دفتر حسابرسی داخلی ، اداره کل ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات ، دفتر کل هئیت مدیره ، واحد حراست ، دفتر حقوقی وامور قراردادها ومشاوران .

۳) چشم انداز

برترین وحرفه ای ترین عرضه کننده بیمه های بازرگانی در کشور

۴) ماموریت

بهبود مستمر ظرفیت وتوان حرفه ای برای پاسخ گویی مؤثر به نیازهای بیمه ای جامعه ومشتریان از طریق ایجاد مشارکتی پایا با کارکنان ، نمایندگان ، کارگزاران وبیمه گران اتکایی وهمچنین تعامل سازنده با نقش آفرینان صنعت بیمه .

 ۵) ارزش ها

– تعهد صداقت ، توکل ، سخت کوشی وپای بندی به اصول اخلاقی

– رعایت حقوق وشئون مشتریان ، کارکنان وسهامداران شرکت

– نظم ودقت توءام با تعقل وتدبر در امور

– نوآوری ، پویایی وبهبود مستمر فرآیندها وخدمات

– پای بندی به قوانین ومقررات واخلاق حرفه ای

۶) هدف

۱- « ایجاد تأمین واطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی »

۲- ارتقاء جایگاه وتلاش برای حفظ سهم بازار

۳- بهینه سازی پرتفوی

۴- کاهش منطقی هزینه ها وبهبود نسبت های مالی وکاهش ضریب خسارت

۷) سیاست ها وخط مشی ها

–        حفظ مشتریان بزرگ از طریق ارائه مطلوب ومناسب خدمات بیمه ای

–        عرضه آموزش های مدیریت ریسک به مشتریان بزرگ

–        توسعه کیفی شبکه فروش وتقویت نظارت بر نمایندگی ها

–        طراحی واجرای دوره های آموزش برای شبکه فروش

–        گسترش اطلاع رسانی خدمات بیمه ای به عموم مردم

–        تدوین الگوی مدون ارزیابی وانتخاب ریسک وآموزش آن به کلیه کارشناسان صدور وپرداخت خسارت

–        استانداردسازی خدمات بیمه ای

–        متنوع سازی محصولات بیمه ای ومعرفی انواع پوشش های بیمه ای جدید به مشتریان

–        به کارگیری کارآمد ذخائر واندوخته های شرکت در فعالیت سرمایه گذاری

–    اصلاح تشکیلات شرکت متناسب با ساختار یک بنگاه انتفاعی در جهت تقویت        برنامه ریزی ، هماهنگی ونظارت مؤثر وکارآمد وپرهیز از موازی کاری ها

–        تفویض اختیارات بیشتر به استان ها ومجتمع ها وشعب تهران برای اجرای اصل تمرکززدائی

–        مکانیزاسیون کامل مراحل انجام کار در شرکت به صورتی که نظام اطلاعات مدیریت نظارت وکنترل درونی استقرار یابد .

–        تلاش برای آزادسازی منطقی بازاربیمه وکاهش کنترل های تعرفه ای ومیل به سمت کنترل های مالی

–        ایجاد ارتباط مستقیم با بیمه گران معتبر بین المللی با هدف کسب پوشش معتبر ریسک

–        گرفتن پوشش های بیمه اتکایی مناسب برای خطرات بیمه شده

–        تلاش جهت افزایش بیمه های اتکایی قبولی

–    افزایش فعالیت برای جذب مشتریان جدید مشتریان جدید واعمال تشویق های لازم در زمینه رشته های بیمه عمر ، حوادث ، سرنشین ، آتش سوزی ، باربری ، مهندسی ، درمان ، بدنه ، نقلیه هوایی ومسئولیت

–        اعمال تمهیدات مقتضی برای کاهش ضریب خسارت در رشته های بیمه شخص ثالث ، پول ودرمان

–        حضور گسترده تر در استان های با ظرفیت جدید بیمه ای به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در آن ها

–        اتخاذ تمهیدات لازم برای تبدیل کلیه استان ها به مراکز مستقل عملیاتی با رویکرد سودآوری مناسب

–        شناسایی مستمر بازارهای بالقوه مستعد و اولویت بندی مستعد و اولویت بندی بازارهای هدف در داخل کشور .

بیمه ایران از آغاز تا امروز

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟
 • تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.