گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۳
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی ۵
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران ۶
تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش ۷
فصل اول ۱۰
مقدمه ۱۱
صوت چیست؟ ۱۱
امواج صوتی ۱۱
سروصدا : (Noise) 12
انواع سر وصدا ۱۲
اثرات زیاد آور سروصدا ۱۳
روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار ۱۴
استانداردهای سروصدا ۱۶
بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش ۱۶
نتایج بدست آمده ۱۸
نام محل اندازه گیری ۱۸
روش اندازه گیری ۱۸
وسیله اندازه گیری ۱۸
تعداد ایستگاه ها ۱۸
حداکثر صدای موجود ۱۸
حداقل صدای موجود ۱۸
میانگین صدای موجود ۱۸
انحراف معیار صدای موجود ۱۸
تعداد دستگاه های فعال ۱۸
جنس دیوار ۱۸
جنس سقف ۱۸
جنس کف ۱۸
بسته بندی کارپول ۱۸
بسته بندی آمپول ۸۲ ۱۸
سالن پرکنی شربت ۱۸
صدا سنج دیجیتالی ۱۸
گچ و آجر ۱۸
گچ کاذب ۱۸
آپوکسی ۱۸
بسته بندی قرص و کپسول ۱۸
ایستگاه بندی ۱۸
صدا سنج دیجیتالی ۱۸
گچ و آجر ۱۸
گچ کاذب ۱۸
سنگ ۱۸
دستگاه بسته بندی ۱۹
«سالن بازسازی چشمی دسته بندی کارپول » ۱۹
دستگاه چاپ و بسته بندی ۱۹
«سالن چاپ و بسته بندی آمپول » ۱۹
کنترل سروصدا ۲۱
بررسی نتایج بدست آمده ۲۲
پیشنهادات ۲۳
روشنایی ۲۵
نور ۲۷
واحدهای روشنایی ۲۷
هدف از تامین روشنایی مناسب: (کولینز،۱۹۷۰) ۲۸
تاثیرات روشنایی ۲۹
انواع روشنایی های محیط کار ۳۰
منابع نور ۳۱
مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی ۳۲
منابع روشنایی مصنوعی ۳۲
اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش ۳۳
نام محل اندازه گیری ۴۰
روش اندازه گیری ۴۰
وسیله اندازه گیری ۴۰
تعداد ایستگاه ها ۴۰
حداکثر نور موجود در محیط (Lux) 40
حداقل نور موجود در محیط (Lux) 40
میانگین روشنایی محیط کار(Lux) 40
حد کمینه ۴۰
حد پیشنهادی ۴۰
تعداد ایستگاههای کمتر از کمینه ۴۰
تعداد ایستگاههای بیشتر از پیشنهادی ۴۰
تعداد لامپ ۴۰
نوع لامپ ۴۰
تعداد لامپهای سوخته ۴۰
بسته بندی شربت ۴۰
بسته بندی کارپول ۴۰
تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ۴۱
پیشنهادات ۴۲
شرایط جوی ۴۳
مقدمه ۴۴
منابع عمده تولید گرما ۴۵
راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف ۴۵
۱- متابولیسم (Metabulysm) 45
عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989) 46
شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان) ۴۸
لباس کار نخی تابستانی ۴۹
ارزیابی بارکاری ۵۱
سبک ۵۱
انواع کار ۵۲
روشهای اندازه گیری شرایط جوی ۵۲
بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش ۵۴
۱- سالن ساخت پماد ۵۴
۲- سالن اتوکلاو S.V.Ps 55
3- سالن اتوکلاو و بسته بندی سرم ۵۵
۴- سالن بسته بندی قرص و کپسول ۵۵
میزان کار و استراحت ۵۷
میزان سنگین کار ۵۷
کار پیوسته ۵۷
بررسی نتایج بدست آمده ۵۷
پیشنهادات ۵۹
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار ۶۰
مقدمه ۶۱
آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها ۶۲
تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی ۶۲
تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک: (سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر ثنایی، ۱۳۷۵) ۶۴
راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن ۶۵
راههای دفع مواد شیمیایی ۶۷
بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش ۶۷
فنول (Phenol) : (Merck Manual) 67
– فرمالدئید (Formaldehyde) 69
– متانول (Methonal) 70
– ایزوپروپیل الکل (Iso prophy lakohel) 71
– تالک (Talc) 72
– پارافین ۷۳
– گلیسرین (Glycern) 73
– مورفین سولفات (Morphine Sulfate) 74
– کدئین (Codeine) 74
بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه ۷۵
پیشنهادات ۷۷
مقدمه ۸۰
ارگونومی ۸۱
تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی ۸۱
۱- کارهای دینامیکی سخت ۸۱
۲٫ کارهای دینامیکی موضعی ۸۲
۳٫ کارهای استاتیک ۸۲
اثرات کار استاتیک ۸۳
کار ایستاده و تاثیرات آن ۸۳
ارتفاع سطح کار: (مارتین هلاندر) ۸۴
کار بصورت نشسته و تاثیرات آن ۸۶
ارتفاع میزکار: (Mc convill et al) 87
آنتروپومتری ۸۸
پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش ۸۹
نحوه انجام کار ۹۱
ارتفاع چشم ۹۵
طراحی صندلی ۹۶
حمل دستی بار و دردهای کمر ۹۹
روش صحیح بلند کردن بار: ( سازمان بین المللی کار (۱۹۷۲) ۹۹
طراحی ابزار ۱۰۰
اصول طراحی ابزار ۱۰۲
بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش ۱۰۳
ایمنی در صنعت (مهندسی رجبی، ابراهیم، ایمنی در صنعت (۱۳۶۹)) ۱۰۷
ایمنی عمومی ۱۰۷
۱- کمیته های حفاظتی ۱۰۸
۲- نظم و نظافت کارگاهی ۱۱۰
۳- آموزش ایمنی، اعلانات و پوسترها ۱۱۱
۴- کاربرد رنگ واشکال هندسی ۱۱۲
کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI 113
استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه ۱۱۵
چک لیست ایمنی عمومی ۱۱۸
پیشنهادات ۱۱۸
ایمنی ماشین آلات ۱۲۰
دستگاه پرس قرص ۱۲۲
چک لیست پرس قرص ۱۲۳
بررسی ایمنی پرس قرص ۱۲۴
دستگاه آسیاب و گرانول سازی ۱۲۵
چک لیست دستگاه آسیاب ۱۲۶
بررسی ایمنی دستگاه آسیاب ۱۲۶
دستگاه بسته بندی ۱۲۷
چک لیست ایمنی ماشین آلات ۱۲۸
بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی ۱۲۸
نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش ۱۲۹
پیشنهادات ۱۲۹
منابع و مأخذها ۱۳۰

 

 

منابع و مأخذها:

۱- مهندسی صدا وارتعاش، رستم گل محمدی (۱۳۷۸)
۲- بهداشت کار، تالیف مهندس پریوش حلم سرشت (۱۳۸۰)
۳- کلیات بهداشت حرفه‌ای، علیرضا چوبینه، فرید امیدزاده (۱۳۷۹)
۴- مهندسی روشنایی دکتر حسن کلهر (۱۳۷۶)
۵- سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر غلامحسین ثنایی (۱۳۷۵)
۶- مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید، مارتین ملاندر (۷۵)
۷- مهندس رجبی ، ابراهیم ، ایمنی در صنعت (۱۳۶۹)
۸- آئین نامه‌های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی
۹- کتابچه‌های ACGIH (2001-2000)
10- (Manufacure Merck)
11- (USP) united State Pharmacopeia

 

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است.

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود.

امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود.

واژه ارگونومی، آمیزه‌ای از دو واژه ارگو ( به معنای کار) و نوموس ( به معنای قانون) است. این واژه ، نخستین بار در سال ۱۸۵۷ از سوی فردی بنام و وجسیچ جاستر زبوسکی، در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد(کارووسکی ۱۹۹۱)

در آمریکا، مهندسی عوامل انسانی، مترادف واژه ارگونومی دانسته شده است. ارگونومی در اروپا، ریشه در فیزیولوژی کار، بیومکانیک و طراحی ایستگاه کار دارد.

 

«هدف نخستین دانش ارگونومی، طراحی است»

 

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند.

برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد.

از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند  و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود.

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند.

سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد.

سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور فعالیت های جنبی در زمینه بهداشت حرفه ای دارند. اینک به ذکر قانون کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه های کمیته حفاظت و بهداشت حرفه ای می پردازیم.


۱) قوانین کار، وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ایو حفاظت صنعتی:

ماده های ۲،۸۵،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱،۹۲،۹۳،۹۴،۹۵،۹۶،۹۷،۹۸،۹۹،۱۰۰،۱۰۱،۱۰۲،۱۰۳،

۱۰۴،۱۰۵،۱۰۶،۱۵۶،۱۷۹،۱۹۳

۲) آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی :

ماده های ۳،۴،۵۴،۶۰،۶۱،۶۵،۶۶،۸۸،۹۰

۳) آئین نامه های کمیته حفاظت فنی :

ماده های ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷

در برگرفته شده از آئین نامه های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی)

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

شرکت داروپخش در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۳۴ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود ۲۰ قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب اسلامی تنوع تولیدات کارخانه به ۸۰ قلم رسید.

مجموعه بزرگ داروپخش در سال ۱۳۵۷ پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ملحق و با توجه به اجرای نظام نوین دارویی، همگام با سایر کارخانجات تولیدی محصولات خود را با نام ژنریک تولید و به بازار عرضه نمود و از سال ۱۳۵۹ با دگرگونی که در ساختار تشکیلاتی این مجموعه رخ داد با نام شرکت سهامی داروپخش به تلاش خود ادامه داد که از اسفند سال ۱۳۷۱ مالکیت آن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی منتقل و با نام شرکت داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت خود ادامه می دهد.

در سال ۱۳۷۲ شرکت داروپخش از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سال ۱۳۷۷ با تبدیل واحدهای خود گردان به شرکتهایی با شخصیت حقوقی مستقل، کارخانه داروپخش نیز از شرکت داروپخش سهامی عام منفک و از همان تاریخ تحت عنوان شرکت کارخانجات داروپخش ( سهامی خاص) وظایف خود را دنبال می کند.در حال  حاضر شرکت با بهره گیری از خدمات بیش از ۹۰۰ نفر در رده های مختلف تحصیلی و تجربی در زمینه تولید حدود ۱۴۰ قلم اشکال مختلف دارویی فعالیت دارد و در حدود ۱۲% از کل محصولات مختلف دارویی و بهداشتی را تأمین می نماید.

شرکت داروپخش با توجه به توسعه کمی و کیفی و بهره برداری از بیش از ۴۰ سال تجربه در حال حاضر از بخشهای زیر تشکیل شده است:

–         بخش قرص و کپسول

–         بخش استریل

–         بخش شربت وقطره خوراکی

–         بخش فرآورده های بهداشتی

–         بخش پماد ، کرم وشیاف

–         بخش کارتریج

–         بخش سرم

در همین راستا و به منظور بهبود بخشیدن به تولیدات و پاسخگویی به نیاز بازارهای جهانی در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ ، شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002 گردید.

کارگاهها و صنایعی که شرکت را احاطه کرده اند عبارتند از:

در ضلع شمالی چاپخانه جمهوری اسلامی و کارخانه تولید مواد اولیه ، در ضلع جنوبی رنگ سازی و کارگاههای تولید قطعات، در ضلع شرقی بهزیستی و انبارهای نگهداری کالاهای تولیدی و در ضلع غربی کارگاه نیروی انتظامی واقع شده است.

بخش اول صدا

مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمام زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هر چه بیشتر تحت تاثیر آشفتگی های ناخوشایند اکوستیکی یعنی «صدا» با شدتهای مختلف قرار گیرد. بطوریکه امروزه صدا جزئی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. (کارلسون،۱۹۸۹)

به همین ترتیب صدا یکی از عوامل زیان آور شغلی به شمار می آید و بسیاری از کارگران در معرض این عامل زیان آور قرار دارند. از این رو به دلیل اهمیت موضوع سر و صدا و تاثیراتی که روی افراد ایجاد می کند سعی شده است به بررسی این عامل در تعدادی از بخشهای کارخانه داروپخش پرداخته شود. در ابتدا برای آشنایی بیشتر با عالم زیان آور سروصدا تعاریفی دراین رابطه ارائه می گردد و تاثیرات زیان آور آن مطرح می شود.

صوت چیست؟

صوت شکلی از انرژی می باشد که توسط حس شنوایی قابل تشخیص است به بیان ساده صورت هر چیزی است که شنیده می شود.

امواج صوتی :

همچنان که نواحی تراکم وانبساط در یک محیط حرکت می کند یک موج صوتی تولید می شود پس یک موج صوتی نمونه ای از تغییر در فشار هوا است. مولکولهای هوا در مسیر موج صوتی حرکت نمی کنند. بلکه آنها در یک محل پیرامون نقطه تعادل خود به نوسان در می آیندو مانند یک منبع ارتعاش عمل می کنند. اصوات از نوع موج طولی بوده و تقسیم بندی آنها عبارتست از:

۱- امواج مادون صوت (Infra sound) : اصواتی با بسامد کمتر از ۲۰ هرتز می باشد که گوش انسان حساسیت چندانی به شنیدن آن ندارد.

۲- امواج ردیف شنوایی (Audible spectram): اصواتی با بسامد ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز می باشند که بسامدهای یاد شده حس شنوایی را در انسان تحریک می کنند و بسامدهای ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز ، بسامدهای مطالعه می باشند.

۳- امواج ماوراء صوت (Ultra Sound) : اصواتی با بسامد بیش از ۲۰۰۰۰ هرتز می باشند و حس شنوایی انسان را تحریک نمی کنند.

سروصدا : (Noise)

عبارتست از یک صوت نامطلوب ، ناخوشایند و ناخواسته که به مجموع امواج صوتی با طول موجهای مختلف و شدتهای متفاوت که ترکیب مشخص و ثابتی نداشته باشند اطلاق می گردد.

انواع سر وصدا :

صدا از نظر توزیع زمانی به انواع زیر تقسیم می گردد:

۱- صدای ضربه ای ( کوبه ای) : صدایی است که تکرار صدا کمتر از یک بار در ثانیه و یا صدایی که در زمان کوتاهی ایجاد می شود وسپس برمی گردد.

۲- صدای متغیر: صدایی است که نوسانات صدا با گذشت زمان بین ۱۵-۱۰ دسی بل باشد.

۳- صدای منقطع : در صدای منقطع تغییرات و دامنه نوسانات بیش از ۱۵ دسی بل باشد.

۴- صدای پیوسته: به صدایی گفته می شود که فاصله تکرار صدا کمتر از نیم ثانیه است.

اثرات زیاد آور سروصدا:

سرو صدا دارای اثرات مختلفی بر روی سیستمهای مختلف بدن می باشد که در نهایت به کمبود بهره وری و بازده کاری می‌انجامد که از تأثیرات شدید تا خفیف آن عبارتند از:

۱) اثر بر سیستم شنوایی:

الف ) تغییرات دائمی کاهش قدرت شنوایی غیرقابل برگشت ، کری دائم

Permparery Thershold Shift (PTS)

ب ) تغییرات موقت کاهش قدرت شنوایی قابل برگشت، کری موقت

Temparery Thershold shift (TTS)

ج )‌احتمال پاره شدن پرده و گوش در اثر سروصدای بسیار بالا

د ) وزوز کردن گوش و احساس سوت کشیدن در گوش حتی بعد از ساعات کار

۲) اثر بر روی سیستم قلب و عروق :

افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب ، افزایش میزان تنفس ، افزایش میزان آدرنالین، افزایش ترشح هورمونها

۳) اثر بر روی سیستم گوارش و اعصاب:

تغییرات سیستم گوارش ، گرفتگی عضلات و خستگی عضلانی و کاهش ساعات خواب ، افسردگی روحی و روانی  (کرایتر،۱۹۸۵)

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:

اندازه گیری سر وصدا در محیط کار شامل دو بخش است: ۱- اندازه گیری میزان سروصدای عمومی محیط کار ۲- اندازه گیری میزان سروصدا به روش موضعی

عملیات اندازه گیری سروصدا شامل ۳ مرحله اساسی است.

الف ) بررسی مقدماتی : در این مرحله به جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط اندازه گیری نظیر نام کارگاه، کروکی کارگاه ، جنس سقف و کف و دیوار کارگاه، تعداد ماشین آلات و روش اندازه گیری انتخابی، استاندارد انتخابی منابع مهم سروصدا و منابع ثانویه سروصدا می‌پردازیم. در بررسی مقدماتی وسایل ودستگاههای موجود در کارگاه به تناسب ابعادحقیقی رسم می‌گردند.

ب ) اندازه گیری : بعد از کشیدن کروکی انتخاب ایستگاه های اندازه گیری باید صورت بگیرد در بررسی وضعیت عمومی کارگاه از روش ایستگاه بندی استفاده می شود و نقاطی که بعلت وجود ماشین آلات امکان اندازه گیری ندارد حذف می گردد تقسیم کارگاه به مربعهای ۲*۲ یا ۱*۱ با توجه به کوچکی و بزرگی کارگاه صورت می گیرد و در مرکز هر مربع اندازه گیری انجام می شود.

در روش موضعی نقاطی که امکان حضور فیزیکی کارگر بیشتر است در نظر گرفته می شود.

برای اندازه گیری صدا در هر نقطه دستگاه صداسنج را در فاصله ۵/۱ متری از سطح زمین و با زاویه ۷۵ درجه در یک جهت نگهداشته بگونه ای که میکروفون دستگاه تقریباً در محدوده شنوایی فرد قرار بگیرد.

ج ) مقایسه با استانداردها: پس از اندازه گیری نوبت به ارزیابی و مقایسه با استانداردها می رسد.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.