گزارش کارآموزی در اتومکانیک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی در اتومکانیک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش کارآموزی در اتومکانیک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

کاربراتور پیکان ۱۶۰۰ ۱
سیستم سوخت رسانی بنزینی ۸
علائم سوختگی واشر سر سیلندر ۹
علائم تاب برداشتن سر سیلندر ۹
دلایل کمپرس در قسمتهای موتور ۱۰
میل لنگ ۱۱
قطعات میل سوپاپ ۱۲
نقطه تایمینگ ۱۳
انواع سوپاپ ۱۴
علت فیلر گیری سوپاپ ها ۱۶
موتور دیزل ۱۷
دلایل دل زدن کلاچ ۲۲
صدای غیر عادی در گیربکس ۲۳
قطعات اصلی گاردان ۲۴
سیستم جرقه و الکتریکی ۲۴
کویل ۲۵
دلکو ۲۶
استارت ۲۹
دینام ۲۹
آفتامات ۳۰
سیستم سوخت رسانی بنزینی ۳۱
علائم مخلوط شدن روغن و بنزین ۳۲
کاربراتور ۳۳
سیستم خنک کننده و خنک کاری ۳۵
سیستم روغنکاری ۳۸
سیستم ترمز – فرمان و تعلیق ۳۹
تاریخچه سیستم ترمز ABS 41
سیستم ABS چیست ؟ ۴۳
اصول کارکرد ABS 45
سنسورهای سرعت چرخ ۴۸

کاربراتور پیکان ۱۶۰۰

تنظیم کاربراتور و دلکو پیکان ۱۶۰۰- تعویض شمع و پلاتین پژو۴۰۵– -فیلر گیری و تعویض سوزن ژیگلور کاربراتور و تعویض لنگرها و فنرهای دلکو پیکان وانت.باز کردن گیر بکس پیکان و تعویض شافت و دنده زیر و واشرگیری . فیلر گیری موتور پژو ۴۰۵ – تعویض لنتهای پیکان و هوا گیری مدار ترمز

 بازو بسته کردن پمپ کلاچ و تنظیم لقی پدال کلاچ پیکان وانت . باز کردن موتور پیکان RD 1600. بستن موتور RD1600 – فیلر گیری و تعویض وایرها و چکش  برق پیکان تنظیم کاربراتور ولقی دهانه شمع وتعمیردلکو(تعویض فنر و صفحه نگهدارنده پلاتین ). هواگیری مدار ترمز پیکان – تعویض کار براتورشمع پیکان- تست اولیه پیکان توسط دستگاه کامپیوتری

تست اولیه پژو پارس توسط دستگاه کامپیوتری سوخت پیکان توسط دستگاه (…,HO4-CO4-CO) فیلر گیری دلکو پیکان CD 1600.

تنظیم کاربراتور پژو ۴۰۵ و تعویض شمع و سه دلکو – تعویض لنگری پیکان و تنظیم موتور کامل بازدید شمع ، پلاتین و بررسی مدار سوخت رسانی پیکان RD 1600.

بررسی مدار جرقه و تست کویل وتعویض کویل وتنظیم پلاتین و بازدید شمع تعویض چکش برق و زغال سرد لکو-نصب فیوز برروی کویل پیکان پژو و فیلر گیری آن. تعویض دلکو وسوزن ژیگلور کاربراتور پیکانRD- تعویض کویل و وایر شمع ها – تست اولیه پژو و پارس – تست اولیه پیکان RD تنظیم دهانه پلاتین و تعویض دیافراگم کاربراتور پیکان.

تعویض میل دلکو ، چکش برق و زغال سرد لکو پیکان RD – تنظیم کاربراتور پژو ۴۰۵ – تعویض کاربراتور پیکان – تست اولیه پیکان و فیلرگیری موتور پژو ۴۰۵٫ فیلر گیری موتور پژو ۴۰۵- تعویض شمع و سه دلکو ، تنظیم کاربراتور پیکان و کم کردن سوخت آن – بازدید پمپ بیزین برقی پیکان و تعویض آن – تعمیر دلکو پیکان (تعویض صفحه نگهدارنده ثابت.

بازو بسته کردن دیفرانسیل پیکان وانت و واشرگیری و تعویض بلبرینگهای سر پلوسها – تعویض دیسک و صفحه کلاچ پیکان- هواگیری مدار ترمز

تعمیر لوستر پیکان- بازوبسته کردن سرسیلندر و تعویض سوپاپها و آب بندی – بازکردن واترپمپ و تعویض آن باز کردن گیربکس پیکان وانت.

واشه گیری و تعویض ماهک ،میل ،ما هک، بلبرینگ و شافت خروجی گیر بکس پیکان وانت  – بستن گیر بکس پیکان وانت – بازکردن موتور پژو ۴۰۵ و هواگیری مدار ترمز وتعویض لوازم پمپ بالای پیکان وانت.

تعویض رینگ و یاتاقان و پمپ روغن و رسوب گیری مدار خنک کاری موتور- تعویض صفحه کلاچ و تعویض صفحه کلاچ و تعویض بلبرینگ ته میل لنگ پژو ۴۰۵٫

تعویض بلبرینگ سر پلوسهای پیکان – تعویض لنت جلو پژو ۴۰۵ و هواگیری مدار ترمز آن – باز کردن گیر بکس وانت مزدا۱۶۰۰٫

تعویض دنده ۲ ، ماهک و میل ماهک ۲و۱ تعویض بوش برنجی و پوسته گیر بکس و تعمیر شافت خروجی وانت مزدا – تعویض چهار شاخه گاردان پیکانRD1600.

باز کردن موتور پژو ۴۰۵ تعویض رینگ، پیستون، یاتاقان و … و بستن آن باز کردن گیر بکس پیکان ۱۶۰۰ و تنظیم موتور کامل خودرو سمند.

سرویس اولیه پژو پارس ، تعویض شمع و سوزن ژیگلور پیکان وانت بستن گیر بکس پیکان و آزمایش خودرو واشه گیری این قست و آزمایش خودرو.

تست کامپیوتری قسمت ا لکترونیک پیکان انژکتوری ، بازوبسته کردن دیفرانسیل تعویض هرزگردها (معیوب بودن) واشرگیری این قسمت آزمایش خودرو.

هواگیری مدار ترمز ، تعویض لوازم پمپ بالای کلاچ ، تعویض صفحه کلاچ پیکان وانت ، تعویض لنتهای پژو پارس.

بالانس چرخ کامپیوتری پیکان و پژو پارس ، تعویض کاسه درام و لنت ترمز پیکان و هواگیری مدار ترمز آن.

بازو بسته کردن موتور پیکان و تعمیر اویل پمپ و تعویض دو شاخه میل دلکو و سراویل پمپ به علت شکسته شدن ، تعویض رینگ و جمع آوری قطعات موتور.

سرویس اولیه خودروی پژو ۴۰۵- تست موتور پیکان، تنظیم موتور کامل پژو ۴۰۵- تعمیر دلکو پیکان تعویض کاربراتور پیکان وانت.

بازوبسته کردن استارت پیکان و تعویض دنده استارت وزغالها بازوبسته کردن دینام پژو ۴۰۵، تعویض پوسته دنده خنک کاری مجموعه دیودها

جمع آوری استارت پیکان و آزمایش آن ، باز کردن دینام پیکان و تعویض آرمیچر آن ، باز کردن استارت پیکان و تعویض پوسته جلو و بوشهای سر جلو و عقب و اتوماتیک استارت.

تعویض اتوماتیک و دسته راهنما، سیم کشی برای نصب رله چراغی و نصب رله، تعویض استارت پیکان RDبعلت معیوب بودن آرمیچر آن.

باروبسته کردن دینام پژو ۴۰۵ و تعویض زغا لهای آن ، بازوبسته کردن کولر و بخاری پژو و پارس به علت عمل نکردن تعویض کامل آن ها.

تنظیم دینام پیکان و تعمیر استارت پژو ۴۰۵- تنظم نور چراغهای جلو و نصب رله چراغی و رله بوق پیکان.

بادگیری فنرهای شمشی پیکان و نصب آنها برروی خودرو و تعویض کمکهای عقب پیکان، تنظیم نمودن زاویه چرخهای جلو و بالانس چرخهای خودروپیکان .

بازوبسته کردن سیلکها و تعویض کامل آنها ، بازو بسته کردن جعبه فرمان و تعویض بلبرینگ جلو و عقب و گریسکاری جعبه فرمان پیکان و تنطیم زاویه چرخها.

تنظیم لقی جانبی پیکان ،پژو ۴۰۵ . نعویض رولبرینگ چرخهای جلو پیکان وانت، تعویض کمکهای عقب پیکان ، بادگیری فنرهای پیکان وانت.

تعویض سیبک بغل شاسی و زیر کمک پیکان وانت، تعویض کمک جلو و عقب پژو ۴۰۵- تنظیم وبالانس چرخهای پژو پارس وبالانس چرخ پژو ۲۰۶٫

بازوبسته کردن جلوبندی پژو ۴۰۵ و تعویض سیبک ، کمکهای جلو و بالانس چرخها و تنظیم زاویه چرخ و آزمایش خودرو بازو بسته کردن جعبه فرمان پژو۴۰۵ و تعویض میل فرمان ، بازوبسته کردن سیبک های پژو ۴۰۵ و تعویض سیبک های پژو ۴۰۵ و تعمیر جعبه فرمان پیکان وانت.

باز کردن و تعمیر کاربراتور پیکان ، تعویض فیوز و پلاتین پژو ۴۰۵- تعمیر دلکو پیکان، تعویض وایر شمع و سردلکو و چکش برق پژو ۵۰۴ و تعویض شمعها

تست کامپیوتری خودروی سمند تست اولیه خودروی پیکان انژ کتور و بررسی تشریح قسمت ACU (کامپیوتری) و تنظیم سوخت موتور.

تنظیم سوخت توسط دستگاه وتست …,NO2,CO2,CO تنظیم موتور و فیلر گیری وتعویض شمع های خودروی پیکان تعویض میل دلکو و فنرهای لنگری دلکو پیکان وانت ،تعویض کویل و شمع خودرو پژو ۴۰۵٫

تست کامپیوتری پژو پارس وبررسی دستگاه انژ کتوری خودرو ، تعویض کویل پیکان وانت و تنظیم موتور توسط دستگاه کامپیوتر مرکزی ، تعویض پمپ بنزین پیکان.

تعویض کاربراتور پیکان بعلت سوراخ بودن مدار ساسات باروبسته و تعمیر کاربراتور پژو ۵۰۴، تنظیم موتور کامل پژو ۴۰۵- تست کامپیوتری پیکان

تعویض فنر پیستون ودیافراگم کاربراتور پیکان، تعویض شمع و پلاتین پیکان وانت ، تعویض سوزن ژیگلور کاربراتور پیکان، تعمیر دلکو پژو ۵۰۴٫

بازوبسته کردن موتور پیکان (تعویض رینگ ، پیستون ، شاتون و یاتاقان ) و تعمیر اویل پمپ (تعویض روتوری) تنطیم لقی اویل پمپ .

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو
 • گزارش کارآموزی در نمایندگی سایپا
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.