گزارش کارآموزی در توزبع برق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی در توزبع برق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود گزارش کارآموزی در توزبع برق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ای بر مکان کارآموزی آ
مقدمه ۱
وظایف وزارت نیرو ۲
پست های فشار قوی ۴
مزایای پست های GIS 5
اجزای تشکیل دهنده پست ۵
دستورالعمل کار در هنگام سیم کشی هوایی ۱۱
دستورالعمل تعویض یا جابجایی تیر ۱۲
عواملی که باعث قطع ناخواسته فیدرهای ۲۰ کیلو ولت می شود ۱۴
عواملی که باعث معیوب شدن کابل ۲۰ کیلو ولت می شود ۱۵
اصول بهره برداری از پست های هوایی ۱۶
اصول بهره برداری از پست های زمینی ۱۷
مواردی که باعث معیوب شدن ترانسفورماتورهای توزیع می گردند ۱۹
دستورالعمل نگهداری و سرویس ترانسفورماتورهای توزیع ۲۰
شرایط نصب ترانسفورماتور ۲۱
سرویس و نگه داری ترانسفورماتورهای توزیع ۲۴
تامین کسری روغن ۲۵
هواگیری و آچار کشی ترانسفورماتور ۲۶
تست و استقامت الکتریکی روغن ۲۷
دستگاه رطوبت گیر ۲۷
کلید تنظیم ولتاژ ۲۸
شرایط پارالل نمودن دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۰
دستورالعمل کارکردن روی تابلو های توزیع ۳۱
مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت ۳۲
خشک کردن ترانسفورماتورها ۳۶
دژنکتورها ۳۷
تست های دوره ای تجهیزات کلیدخانه های فشارقوی ۳۹
چک کردن رله بوخهلتز ۴۱
زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی ۴۲

 

 

مقدمه ای در مورد تاریخچه سازمان

شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و نگهداری شبکه های توزیع از قبیل شبکه فشار متوسط ، شبکه فشار ضعیف و همچنین پست های زمینی و کیوسک پست های هوایی برای روشنایی و انتقال موجود می باشد .

برق شهرستان نطنز یکی از شهرستان های هجده گانه اداره توزیع برق استان اصفهان می باشد که قسمت اعظم آن را بخش بادرود در بر می گیرد ، در شهرستان نطنز ۱۸ هزار مشترک عادی و همچنین ۳۰۰ مشترک دیماندی که از پمپ های آب و مخازن استفاده می کنند ، وجود دارد که از برق این بخش استفاده می کنند . در این شهرستان عملیات تعمیرات و نگه داری ۵۶۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۶۶۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و کلید پست های زمینی و هوایی عادی و دیماندی را تعداد ۱۴ نفر نیروی انسانی فنی ، تخصصی انجام می دهند که نیمی از این نیروی انسانی در بخش بادرود مشغول انجام وظیفه هستند .

بخش بادرود دارای یک واحد خدمات مشترکین و یک واحد بهره برداری و یک واحد روابط عمومی و همچنین نیروه های نگهبانی زیر نظر مدیریت بخش که خود شاخه ای از چارت سازمانی برق شهرستان می باشد ، مشغول به فعالیت هستند .

در این اداره بخش های مرتبط به رشته کارآموز به این گونه است که در واحد بهره برداری فعالیت های گسترده ای صورت می پزیرد که لازم است چند موارد آن را نام ببریم :

۱-   تعویض المنت های سر خط و المنت ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی

۲-    تعویض لامپهای سدیم و جیوه ای و التهابی

۳-    تعمیر و یا تعویض قطعات مربوط به ایجاد روشنایی در تابلو ها

۴-    تعویض فیوزهای فشنگی و گازی و کارهای جانبی دیگر


مقدمه

تاریخچه ای درباره صنعت برق کشورمان و وظایف وزارت نیرو در این رابطه :

اطلاعات کلی در مورد صنعت برق از آغاز تا حال

نگرشی به ساختار صنعت برق ایران در گذشته و حال

تاریخچه تشکیل صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ شمسی با بهره برداری از یک مولد ۴۰۰ کیلوواتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج امین الضرب تهیه و در خیابان چراغ برق تهران (امیر کبیر ) نصب گردیده بود آغاز می شود . این موسسه تحت نام دایره روشنایی تهران زیر نظر بلدیه اداره می شد  و در سال ۱۳۱۶ موسسه برق تهران که بعداً به اداره کل برق تهران تغییر یافت زیر نظر شهرداری بهره برداری از یک نیروگاه ۶۰۰۰ کیلو واتی اشکودا را به عهده گرفت . سپس در سال ۱۳۲۷ بهره برداری از یک نیروگاه ۸۰۰۰ کیلو واتی آغاز گردید . در سال ۱۳۲۸ بنگاه مستقل برق تهران که بعداً در سال ۱۳۳۱ به بنگاه برق تهران تغییر نام یافت تحت نظر وزارت کشور فعالیت های مربوط به تأمین برق را عهده دار گردید . در سال ۱۳۳۲ دو واحد دیزل ۲۰۰۰ کیلو واتی و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ یک دیزل ۱۹۰۰کیلو واتی و در اسفند ماه همان سال یک دیزل ۱۰۰۰ کیلوولتی مورد بهره بداری قرار گرفت و در مرداد ماه سال ۱۳۳۸ نیروگاه طرشت با چهار واحد توربین بخار هر یک به قدرت ۱۲۵۰۰ کیلو وات مشغول بکار گردید  بطوری که در پایان سال مذکور مجموع     ظرفیت های مولدهای نصب شده در تهران به ۷۸۳۰۰کیلووات رسید . بعلاوه از سال ۱۳۲۸ به بعد شرکت های مختلفی که عهده دار سرویس برق به مشترکین بودند در گوشه و کنار تهران مشغول فعالیت شدند که مجموع ظرفیت نصب شده مولدهای آنها به حدود ۴۰۰۰۰ کیلووات بالغ گردید .

در سال ۱۳۴۱ به منظور تشکیل شرکتهای برق ناحیه ای جهت تولید و توزیع برق سازمانی بنام برق ایران ایجاد گردیدکه پس از تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۳ سازمان مذکور ابتدا بصورت سازمانی وابسته و سپس در سال ۱۳۴۴ بصورت معاونت واحد برق در وزارت مذکور ادغام گردید . وزارت آب و برق از سال ۱۳۵۳ بر اساس لایحه قانونی که از تصویب مجلس گذشت به وزارت نیرو تغییر نام یافت که تا حال حاضر به همین نام باقی است .

وظایف وزارت نیرو در رابطه با برق کشور

فعالیت های اساسی وزارت نیرو د ررابطه با برق کشور بر اساس اهداف زیر استوار است :

    · بررسی و مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و بر آورد میزان احتیاجات انرژی کشور در بخش ها و هماهنگ نمودن مصارف انواع انرژی.

        · مطالعه و تحقیق برای شناسائی و در اختیار گرفتن انرژیهای دست نیافته

        · تعیین سیاست انرژی کشور

        · نظارت بر نحوه استفاده انواع انرژی

        · تهیه و اجرای طرحهای لازم در زمینه احداث نیروگاههای تولید برق و ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نیرو

        · تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز

    · تهیه و تدارک و ساخت وسائل لازم و لوازم و ماشین آلات مربوط به امور تولید انتقال و توزیع روابط اصلی سازمان صنعت برق در وزارت نیرو جهت اطلاع در نمودار پیوست داده شده است.

  

 پست های فشار قوی

چون لازم است از یک طرف د رنقاط مختلف (تولید ،انتقال و توزیع) ولتاژهای متفاوت داشته باشیم و از یک طرف دیگر شبکه ارتباطی وجود  داشته باشد بنابراین مراکزی که این عملیات (قطع و وصل کردن و تبدیل سطوح ولتاژ در نقاط مختلف) را انجام دهند .

ضرورت پیدا می کند این مراکز به پست های فشار قوی موسوم می باشند که بستگی به سطح ولتاژ آنها ، طراحی وسایل و تجهیزات آنها از قبیل وسایل قطع و وصل ترانسفورماتورها ، وسایل ارتباط دهنده و سیستم های حفاظتی پیچیده تر و با اهمیت تر می گردد .

در این قسمت انواع پست های فشار قوی ، اجزاء تشکیل دهنده پست های شبکه زمین ، کلیدهای فشار قوی و شین بندی و خلاصه کاربردی از درله ها و سیستم های قدرت مورد بحث قرار گرفته است .

تعریف پست

محل تجهیزات برقی غیر مولد از قبیل ترانسفورماتور ها ، کلیدها و غیره به منظور تبدیل ییا مبادله انرژی می باشد . انواع پست فشار قوی بشرح زیر است :

 

 

مزایای پست های GIS

الف – اشغال فضای کمتر(فضای لازم حدود ۱۰ تا ۱۵% فضای مورد نیاز برای احداث پست های باز).

ب- بی صدا بودن

پ- فاقد تشعشات فرکانس زیاد

ت – سرویس کمتر و از اتصال قطعات پیش ساخته به هم تشکیل می شوند .

ث – گاز SF6 بعنوان عایق در این پست ها بکار می رود عایق بسیار خوبی است . عوامل خارجی وجودی مثل گرد و خاک و باد و طوفان و غیره در آن بی اثر است و چون تمام قطعات زیر فشار در داخل کپسولها قرار دارند ، امکان هیچگونه تماس سهوی با قطعات زیر ولتاژ ممکن نیست و بدین جهت خالی از خطرات برق زدگی و برق گرفتگی است و احتیاج به هیچگونه حصار و محدودیتی ندارد .

اجزاء تشکیل دهنده پست ها بشرح زیر است :

اجزاء تشکیل دهنده پست ها بشرح زیر است :

        · سویچگیر ۱-۳-۸

        · ترانسفورماتورهای قدرت ۲-۳-۸

        · ترانسفورماتورهای جریان ولتاژ ۳-۳-۸و ۴-۳-۸

        · ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی و یا زمین ۵-۳-۸

        · سیستم های جبران کننده از قبیل خازن و راکتور۶-۳-۸ و ۷-۳-۸

        · برقگیر ۸-۳-۸

        · شبکه زمین ۹-۳-۸

        · کلیدهای فشار قوی ۱۰-۳-۸

        · شین ها ۱۱-۳-۸

        · رله های حفاظتی ۱۲-۳-۸

در زیر این اجزاء به ترتیب شرح داده شده اند .

سویچگیر

سویچگیر به مجموعه ای از تجهیزات فشار قوی گفته می شود که عمل ارتباط فیدرهای  مختلف را به شین یا باس بار BusBar (شین) و یا قسمت های مختلف باس بار را به یکدیگر در یک سطح ولتاژ معین انجام می دهد .

ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از اجزاء مهم پست های فشار قوی می باشند و نوع هر پست را از روی نسبت تبدیل ترانسفورماتور مشخص می کنند . مثلاً پست ۲۳۰-۴۰۰ کیلو وات ، ترانسفورماتور های قدرت بسیار گران بوده و رقم بالایی را نسبت به هزینه احداث یک پست فشار قوی بخود اختصاص می دهند با ذکر ارقام در این مورد به اهمیت ویژه ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی پی  می بریم .

ترانسفورماتورهای جریان

CT دارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه جدا از هم می باشد که بر روی هسته آهنی پیچیده می شوند . سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور جریان بطور سری در مسیر جریان قرار می گیرد و در طرف ثانویه آن آمپر متر وصل می گردد . سیم پیچ اولیه با تعداد دور کم و قطر زیاد و سیم پیچ ثانویه با تعداد دور زیاد و قطر کم می باشد . معمولاً نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای جریان طوری است که در صورت عبور جریان نامی از اولیه آن ، از مدار ثانویه ۱ یا ۵ آمپر عبور می کند (مثلاً ۵/۱۰۰).

ترانسفورماتورهای ولتاژ

سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور های ولتاژ بطور موازی با شبکه ای نصب می گردد که لازم است مقدار ولتاژ آن اندازه گیری شود و در هر سطح ولتاژ طوری طراحی شده اند که در دو سر اولیه ولتاژ عادی شبکه و در دو سر ثانویه ۱۰۰ یا VAC 110 خواهیم داشت . مثلاً :

                                                               ۳√/۱۰۰/۳√/۲۰۰۰۰

ترانسفورماتورهای ولتاژ بصورت معمولی و ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی عرضه می شوند . CVT   از نظر اقتصادی برای ولتاژهای بالا مناسب است (۶۳کیلووات به بالا ) از CVT علاوه بر استفاده بعنوان یک ترانسفورماتور ولتاژ ، بمنظور انتقال امواج مخابراتی نیز استفاده می شود .

ترانسفورماتور تغذیه داخلی

در پست های فشار قوی علاوه بر ترانسفورماتور قدرت ، ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ که وظیفه آنها شرح داده شد . ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی نیز وجود دارد . که در زیر شرح داده شده است .همانطوری که از نام آن پیدا است از یاین ترانسفورماتور برای تغذیه تجهیزات داخلی پست استفاده می شود در پست هایی که ثانویه ترانسفورماتور ها بصورت اتصال مثلث باشند این ترانسفورماتور همچنین برای ایجاد اتصال زمین به منظور حفاظت کردن و کنترل نیرو استفاده می شود . اینگونه موارد به منظور ایجاد یک اتصال زمین از طریق نقطه صفر و نصب رله های جریانی در مسیر آن جهت حفاظت شبکه در زمان بوجود آمدن اتصال کوتاه در شبکه استفاده می گردد .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی برق
 • مقاله سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی
 • گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق
 • گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق میناب
 • گزارش کارآموزی در نیروگاه برق
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.