گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها درشرکت سایپا دیزل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی اصول طراحی جیگ و فیکسچرها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 مقدمه   ۱
فصل اول:تاریخچه   ۲
خلاصه تاریخچه   ۳
سالنامه   ۴
آرشیو   ۶
توان تولید   ۱۰
شرکتهای تجاری   ۱۱
انتقال تکنولوژی   ۱۱
فصل دوم:آشنایی با قیدوبندها   ۲۵
مقدمه   ۲۶
تعریف جیگ و فیکسچرها   ۲۷
دسته بندی جیگ و فیکسچر   ۲۸
تقسیم جیگ و فیکسچرها    ۲۸
فصل سوم:انواع روبندها   ۳۰
بوستر   ۳۱
گوه های مخروطی     ۳۱
روبندهای زانویی   ۳۱
روبندهای مکانیزه (هیدرولیکی و پنوماتیکی)    ۳۲
گیره ها و سه نظام ها   ۳۲
روبندهای غیر مکانیکی    ۳۲
روبند مکشی   ۳۲
روبندچرخشی   ۳۳
روبند ناخنی   ۳۳
روبند بادامکی   ۳۳
روبند دیسکی دایره ای لنگ   ۳۳
روبند بادامکی اسپیرال   ۳۳
روبند گوه ای   ۳۴
گوه ای تخت   ۳۴
فصل چهارم:طراحی جیگ و فیکسچرهای پنوماتیکی(در واحد نمونه سازی)   ۳۵
مشاهدات   ۳۶
shop demerit   ۳۸
تسترگان ها   ۳۹
روبات ها   ۳۹
مدارات پنوماتیکی   ۴۰
طراحی فیکسچرهای جوشکاری پنوماتیکی   ۴۱
فصل پنجم :فیکسچرهای کن   ۴۲
فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترلی   ۴۳
فیکسچرهای کنترل   ۴۳
فیکسچرهای مدولار پین دار   ۴۵
گیره های ماشینی بر روی صفحات مغناطیسی   ۴۵
ششم :بررسی جوانب طراحی   ۴۷
طراحی ابزار   ۴۸
بررسی اقتصادی   ۴۸
اصول اقتصادی بودن طرح   ۴۸
درجات آزادی   ۴۸
قاعده۱;۲,۳   ۴۹
دستگاه مختصات مرجع   ۴۹
بدنه جیگ و فیکسچرbody   ۵۰
قطعات پیش ساخته   ۵۰
منابع   ۵۱

مقدمه:

بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است.

این جمله زیبا پیام اراده، عزم و سازندگی دارد. انسان مصمم، عازم و سازنده، مقهور دست سرنوشت نیست بلکه سرنوشتش را خود رقم می زند. این عزم، انسان را از در افتادن در گرداب انفعال خارج نموده و در مقابل تن دادن به روز مرگی رویین تن می‌گرداند. پس بجاست با گذراندن این دوره ی کارآموزی خود را از لحاظ ارتقای عملی بالا برده تا بتوان میان علوم دانشگاهی گذرانده و نیاز صنعت اشتراکی یافته و به پروراندن آن اشتراکات بپردازیم. این جانب در این دوره ی ۲۴۰ ساعت با بهره گیری از دانش و تجربه ی صاحبان فن توانستم به آشنایی با اصول اولیه طراحی جیک و فیکسچرها و مدل سازی یک جیگ توسط نرم افزار CATIYA دست یابم و پس از آن با اندازه برداری توسط دوربین ATOS به فایلهای ایجاد شده ی ابر نقاط موجود در سیستم های کامپیوتری دست یافتم و بدین ترتیب با نحوه‌ی مدل کردن فایلهای ابر نقاط آشنا شدم.

مقدمه :

تقاضای جهانی برای کالاهای ساخته شده با سرعت مبهوت کننده ای رو به افزایش است.صنایع تولیدی نیز با روشهای جدید و گوناگون به این تقاضا پاسخ میدهند.از زمان ظهور تدریجی کنترل عددی و تولید به کمک کامپیوتر تا رسیدن روشهای مدرن تولید نظیر سیستمهای تولید قابل انعطاف(FMS) و روشهای کنترل آماری ( SPC)تولید به هنگام (JIT )و روشهای تولید که در پاره ای موارد حقیقتا هنرمندانه هستند تغیرات و پیشرفتهای بسیاری کرده اند.

ایجاد این تحولات نیازمند به کارگیری روشها وتجهیزاتی جهت نگهداشتن و مهار کردن قطعه کار در ماشین آلات است که صرفه اقتصادی وعملیات تولیدی ساده تر را تامیین کند.

با توجه به اینکه تولید کنندگان امروزی تمایل دارند برای کاهش هزینه ها و افزایش سود سطح موجودی انبارهای خود را کاهش دهند نیاز به استفاده از تجهیزات مطمئن و کار برای نگهداشتن قطعه کار برای رسیدن به تولید مداوم و هرچه بیشتر احساس می‌شود.

با توجه به اینکه در طی مراحل مختلف تولیدی قطعات مختلف بر روی ماشین آلات مختلفی قرار می‌گیرد استفاده از یک نوع قید و بند برای نگهداشتن قطعات کافی نخواهد بود. با این وجود تجهیزات نگهدارنده مختلف شباهت هایی با یکدیگر دارند.

جیگ و فیکسچر ها مجموعه از اتصالات و نگهدارنده ها و و … است که باعث تسریع در امر تولید میشود.

انتظارات ما از جیگ و فیکسچر ها عبارتند از:

دارای هزینه کم در طراحی باشند

سرعت بالایی در بستن باشند

در تغیرات محیط مقاوم باشند

قالب جامد محکم داشته باشند

قابل بازیافت باشند

قابل ذکر است قالبهایی که در بازار عموما استفاده میشود عبارتند از:

ریختگری

جیگ و فیکسچر

پرسی

یک فیکسچر میتواند جیگ باشد ولی یک جیگ نمیتواند فیکسچر باشد.

از موارد مهم بعد از طراحی جیگ و فیکسچر ها و ثابت کردن آنها:

حذف درجه آزادی

حذف گشتاور

دقت در تلرانس

 

تعریف قید وبند (جیگ و فیکسچر):

معمولاابزارها یاگیره هایی که جهت نگهداری قطعه وهدایت ابزارروی ماشینهای مته مورداستفاده قرار   می گیردقیدگویند وابزارهایی که جهت بستن قطعه کار روی ماشینهای تراش،فرز،صفحه تراش،سنگ و…بکاربرده می شوندبه عنوان بند ویا بست نامگذاری شده اند.

قیدوبند ابزارهایی هستند که جهت استقرارونگهداری قطعه کارهنگام تولیدیاماشین کاری بکاربرده می شود.روی میزماشینهای افزازمانند ماشینهای(مته،تراش،فرز،سنگ،صفحه تراش) نصب می شوند وهمچنین جهت اندازه گیری قطعات ونظایرآن مورداستفاده قرار میگیرند.

معمولا قید و بستها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱-  قیدوبستهای فراگیرکه در ماشین کاری قطعات درابعادمختلف مورداستفاده قرارمی گیرندمانند(گیرههای ماشین،سه نظامهای تراش و…)

۲-  قیدوبندهای چندمنظوره که قابلیت تنظیم دوباره جهت ماشینکاری قطعات مختلف را دارا می باشدواین نوع قیدوبندها خود به دوگروه تقسیم میشوند:

الف) قیدوبستهای چندمنظوره نوع اول که به طورکامل طراحی وساخته شده اندوازقطعات مختلف باشکل های مختلف تشکیل شده است این قطعات درکنارهم یاروی هم سوار شده وباهرترتیب چیدن قطعه خاصی رامی توان گیره بندی نمود.

ب) قیدوبستهای چندمنظوره نیمه طراحی شده(قابل تنظیم دوباره)که بااستفاده ازقطعات تنظیمی استانداردطراحی وساخته می شود.

معمولاقسمتهای اصلی این نوع قیدوبستها(مانندبدنه به همراه مکانیزمهای اهرمی یابادامکی و…)به صورت آماده ازبازارخریداری گردیده که بستگی به شکل هندسی قطعه کار و اندازه آن دارد.

۳- قیدوبستهای مخصوص که برای ماشین کاری قطعه خاص بسته به نوع ماشین تیراژ قطعه بصورت دستی یاخودکارطراحی وساخته می شود.

استفاده ازقیدوبستهای فراگیریاچندمنظوره بیشتردرقطعات تکی وتولیدکوچک مورداستفاده قرارمی گیردودرتولیدانبوه بیشترازقیدوبستهای مخصوص استفاده میشود.

ساختمان همه قیدوبندهاازقسمتهای زیرتشکیل می شوند:

الف) بدنه واسکلت آن

 ب) اجزای موقعیت دهنده

ت)اجزای راهنمای ابزار(درقیدها)

پ)اجزای گیره بندی

 ث)اجزای اعمال نیروساخت

قیدوبندازنظرکاربرد بستگی به نوع فرایند تولید دارد و هزینه و زمان ساخت آن در صنعت مهم است وباید طوری مکانیزم قیدوبندطراحی شود که هزینه کمتری برای آن صنعت دربرگیرد.

هزینه ساخت قیدوبند دردرجه اول بستگی به قطعه کاریا فرآیندتولید ودقت آن وکیفیت آن وابستگی به طراحی وساخت آن دارد.

یکی ازمزایای مهم ساخت وقیدوبند درتولید تیرازبالا می باشد که در حین تولید با بکارگیری آن دقت در کاروسرعت درکاربالا می رود.

 

دسته بندی جیگ وفیکسچرها:

عبارت جیگ وفیکسچرها برای جوشکاری معنی مشابهی باجیگ وفیکسچرهای ماشین کاری را ندارد .

یک جیگ جوشکا ری یک ابزار ثابت است ولی یک فیکسچر جوشکاری را می توان حول محورهای افقی یا عمودی چرخاند ونقش اصلی فیکسچر جوشکاری مهار کردن قطعه کاری وجلوگیری از بروز این عیب می باشد . در حالی که این معنی برای جیگ وفیکسچر برای عملیات ماشین کاری درست نیست .

جیگ وفیکسچرها راازجهت کاربرد ومفهوم به دو دسته ۱-جیگ وفیکسچرهای برای عملیات ماشین کاری ۲-جیگ وفیکسچرهای برای عملیات جوشکاری تقسیم می کنیم .

۱- عملیات ماشین کاری

۱-۱- د ستی

۱-۲- مکا نیزه

۲- عملیات جوشکاری

۲-۱- د ستی

۲-۲- مکانیزه

جیگ ها برای عملیات ماشین کاری به دو دسته اصلی ۱-سوراخ کاری ۲-سوراخ تراشی

تقسیم جیگ ها بر اساس روش ساخت :

باز: شامل ۱-جیگ های صفحه ای ۲- جیگ های پایدار ۳-جیگ های باصفحات زیرورو ۴-جیگ های قائم الزاویه انواع فیکسچرها براساس روش ساخت آ نها تعیین می شود.

انواع رایج فیکسچرها عبا رتند از: ۱-فیکسچرهای صفحه ای .۲-قائم ا لزا ویه .۳-گیره ها.۴-فیکسچرهای دورا نی .۵-فیکسچرهای چندایستگاهی .

د سته بندی فیکسچرها : برا سا س نوع ما شین ا بزا ر یا نوع پروسه تولید تعیین می شود مثلا فیکسچری که روی د ستگاه فرز نصب می شود فیکسچر فرزکاری نا میده می شود. پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جیگ وفیکسچری می شود باید نوع آن رااز جهت کاربرد عملیات ماشین کاری یا جوشکاری مشخص کنیم پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جیگ وفیکسچری می شود باید نوع آن رااز جهت کاربرد عملیات ماشین کاری یا جوشکاری

(روبندها یا نگهدارنده)clamps:

کلمپ ها (clamps)یا روبند ها قطعاتی از جیگ یا فیکسچر هستند که قطعه کار را روی جیگ یا فیکسچر محکم نگه می دارند . کلمپ ها باید روی لو کیتورها (locators) قرار گیرند تا از حرکت قطعه جلو گیری کنند clampsباید از استحکام کافی بر خوردارباشند تا بتوانند از جا بجا شدن قطعه جلو گیری کند کلمپ ها نباید به قطعه کار آسیب برساند و تغییر شکل در آنها بوجود بیاید و باید سریع عمل کنند تا بتوان قطعه کار را به سرعت و سهولت روی جیگ یا فیگسچر قرار داد وظیفه اصلی یک کلمپ نگهداستن قطعه کار در مقابل لوکیتورها و پینها در ین عملیات جوشکاری یا ماشینکاری است یک کلمپ باید در نقطه ای به قطعه کار نیرو وارد کند که بیشترین استحکام و صلبیت را داشته باشد انواع کلمپها شامل:

۱- روبندهای انگشتی که مانند اهرمهای ساده مکانیکی عمل می کنند که در نوع اول پایه تکیه گاهی بین نیروی محرکه و نیروی مقاوم یا قطعه کار قرار دارد در نوع دوم که قطعه کا ربین پایه تکیه گاهی و نیروی محرک قرار دارد در نوع سوم نیروی محرک بین قطعه کار و پایه تکیه گاهی قرار دارد.

۲- روبند لولایی

۳- روبند لغزنده با شیار توری

۴- روبند لغزنده با شیار دایره ای

روبندها یا کلمپ های انگشتی را می توان با استفاده از عملگرهای هیدرو لیکی و نیو ماتیکی باز و بسته نمود نمای کلی سیستم کلی هیدرلیکی با نیو ماتیکی:

 

بوستر:

قطعه واسطه نیو ماتیک به هیدرولیک در سیستمهای نگهدارنده ترکیبی که تأمین کننده فشار هیدرولیک برای عمل گرهاست بوسترها را هم به صورت نیوماتیکی و هم به صورت الکتریکی می توان تغذیه کرد.

 

گوه های مخروطی یا ماندرلها :

در دو نوع صلب و باز شونده است که محدوده کاری ماندرل باز شونده بیشتر است .

 

روبندهای زانویی :

در چهار نوع اصلی ساخته می شود فشار به طرف پائین , کششی , فشار افقی , فشار گاز انبری عملکرد این روبندها سریع است و طراحی آنها به گونه ای است که هنگام آزاد شدن از قطعه کار به اندازه کافی از قطعه کار فاصله گرفته بنابراین گذاشتن و برداشتن قطعات به سادگی انجام می شود و نیروی نگه داشتن این روبندها زیاد است . این روبندها از چند باز و سه محور لولایی تشکیل شده اند . وقتی این روبندها قفل می شوند محورهای لولایی در راستای یک خط قرار می گیرند.

 

روبندهای مکانیزه (هیدرولیکی و نیو ماتیکی ):

که در بعضی از روبندها از سیستم ترکیبی استفاده می شود که از جمله مزایای آنها :

۱-کنترل بهتر فشار روبند ۲- استفاده کمتر از قطعات متحرک ۳- عملکرد سریع و عیب اصلی آنها گران قیمت بودن آنهاست

 

گیره و سه نظامها:

این وسایل به صورت استاندارد هستند که از آنها به عنوان جیگ یا فیکسچر استفاده می شود .

 

روبند های غیر مکانیکی مخصوص :

که دارای دو نگهدارنده مغناطیسی و نگهدارنده مکشی در نگهدارنده مغناطیسی مانند نگهدارنده هایی که در اتاق cmmبرای ثابت کردن یک قطعه بر روی base استفاده می شو د این نگهدارنده مغنا طیسی یا (magent) که در اتاق cmmاستفاده می شود یک مکعب cm 10×۱۰ است که از یک وجه مکعب یک زاویه ۹۰درجه برش خورده است دارای یک سوئیچ onوofروی آن برای روشن کردن میدان مغناطیسی است گه از موارد استفاده آن بدین صورت است که برای ثابت کردن فیکسچرهای مدولار بر روی plat دستگاه cmmبر روی چها گوشه آن این روبند مغناطیسی را برای ثابت کردن فیکسچر مدولار استفاده می کنند قابل ذکر است که platیا صفحه اصلی دستگاه cmmاز آهن است .

 

روبند مکشی :

از موارد استفاده این روبند ها در دستگاه پرس تمام اتوماتیک ورق است که ورق ها توسط مکش هوا (vacum)در چندین قسمت نگه داشته می شوند و این نیروی نگهدارنده در تمام سطح به طور یکنواخت توزیع می شود و قطعه را می توان به مکان مورد نظر توسط ربات منتقل کرد در کلمپ های دستی عمودی دسته کلمپ در حالت عمودی قفل می شود.

همیشه مکانیزم یک کلمپ دستی به صورت یک اهرم یا یک میله T شکل است این میله T شکل سه انتها دارد که دوتا از این انتها باید مفصل داشته باشند و یکی برای تحریک دستی به کار می رود و یکی از این مفصلها باید در جای خود ثابت باشد یعنی باید یکی از این دو مفصل محل گشتاور یا دوران اهرم یا بازوی T شکل باشد.

هر چه فاصله بین دو مفصل کمتر باشد و فاصله محل دوران یا مفصل ثابت تا دسته کلمپ تحریک دستی بیشتر باشد نیروی منتقل شده به مفصل دیگر بیشتر است گاهی اوقات دو مفصل در یک راسته هستند گاهی اوقات دو مفصل و تحریک دستی یا نیروی اعمالی در یک میله مستقیم مثل یک الاکلنگ عمل می کند . اساس کلمپ ها به صورت زیر است :

زمانی که سه مفصل در یک خط مستقیم باشند کلمپ بیشترین نیرورا ایجاد میکند. توزیع کننده یا مینیفولد در یک سیستم هیدرولیک وظیفه تقسیم وانشعاب سیال تحت فشار را بر عهده دارد . هر توضیع کننده یک را ورودی وچند راه خروجی دارد .

 

روبند چرخشی :

از یک عضو پیچی ویک بازوی قابل چرخش تشکیل شده که میتواند حول عضو پیچی نوسان کند

 

روبند ناخنی :

از نظر عملکرد شبیه روبند چرخشی هستند ولی خیلی از آنها کوچکتر هستند ودر محلهای کوچک وتنگ استفاده میشوند.

 

روبندهای بادامکی :

این روبند ها که در فیکسچر ها استفاده میشوند در جا هایی که لرزش زیادی نداشته باشد استفاده میشوند و سه نوع روبند بادامکی وجود دارد .

۱- دیسک دایره ای لنگ ۲-دیسک اسپیرال ۳- استوانه ای

 

روبند دیسکی دایره ای لنگ :

هنگامی که نقطه حد اکثر برآمدگی آنها به قطعه کار می رسد حداکثر نیرو وارد می کند و به اصطلاح قفل می شوند .

 

روبند بادامگی اسپیرال :

متداولترین نوع از روبندهای بادامکی و طول منحنی قفل شدن آن طویل تراز آن دایره ای لنگ است و حد قفل شدن آن بزرکتر است .

 

روبند گوه ای :

این روبندها نیز مانند روبندهای بادامکی از اصل سطوح شیب دار در نگهداشتن قطعه کار استفاده می کنند این روبندها در دو نوع روبند گوه ای تخت و روبند گوه ای مخلوطی یا ماندر لها تقسیم می شود

 

گوه ای تخت :

50,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.