گزارش کارآموزی شرکت فنی و مهندسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی شرکت فنی و مهندسی قوس بتن سپاهان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی شرکت فنی و مهندسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
فصل اول   ۴
آشنایی کلی با مکان کارآموزی   ۴
۱- تاریخچه سازمان:   ۴
۲- نمودار سازمان تشکیلات :   ۴
فصل دوم:   ۶
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز   ۶
۱-موقعیت رشته کارآموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات :   ۶
۲- بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی :   ۶
فصل سوم   ۸
رولوه   ۸
روش ها ی مختلف رولوه   ۹
فصل چهارم      ترسیمات   ۱۰
ترسیمات   ۱۱
کشیدن چندین پلان(نماوبرش)با کمک سرپرست   ۱۱
فصل پنجممراحل اولیه اجرای پروژه بر روی زمین   ۱۶
تجهیز کارگاه:   ۱۷
گود برداری:   ۱۷
گود برداری در زمین های نا محدود :   ۱۸
شیب دیوارهای محل گود برداری شده :   ۱۹
گود برداری در زمین های محدود :   ۱۹
انواع پی :   ۲۱
بتن مگر   ۲۱
قالب بندی واجرای فونداسیون:   ۲۳
آرماتور بندی پی:   ۲۴
۱-  با استفاده از شیلنگ تراز و یک چوب قائم به اندازه ای نیم متری:   ۲۵
۲- با استفاده از دوربین:   ۲۵
کنترل های لازم قبل از بتن ریزی   ۲۶
مرحله بتن ریزی پی:   ۲۸
نحوه اجرای ستون ها بتنی   ۳۲
۱) خم‌زدن ریشه ستون:   ۳۳
۲) انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون   ۳۵
۴) انتقال میلگردهای طولی ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون   ۳۶
۶) شاقول‌کردن قالب و بستن آن‌ها توسط شمع   ۳۷
بتن ریزی ستونها و دیوارهای برشی:   ۴۲
آرماتور بندی و قالب بندی تیرها واجرای سقف:   ۴۳
مرحله دیوار چینی:   ۴۷
منابع وماخذ   ۴۸

مقدمه

برای طراحی و احداث هر اثر معماری بهره گیری از تکنولوژی اجتناب ناپذیر است، اما تکنولوژی چیست؟ رابطه آن با انسان چگونه است و چه تأثیراتی بر یکدیگر می گذارند؟ و چه رابطه درونی با معماری دارد؟ تعاریف و تبیین های انجام گرفته پیرامون سوالات فوق، بسیار متعدد و مختلف است. بنابر تصور متعارف، تکنولوژی تنها ابزارهای دست ساخت بشر می باشد و پیشرفت و توسعه آن، ما را به سوی آرمان شهر هدایت می کند اما ظاهراً سراز ویران شهر در آوردیم.

بر خلا ف تصور اولیه و رایج از تکنولوژی به مثابه ابزار، تکنولوژی می تواند ابزار صرف نباشد همانگونه که برخی تکنولوژی را در عرصه هایی مختلف همچون تفکر، فرآیند انجام و سرانجام، اثر و نتیجه گسترش      داده اند و برخی دیگر برای آن ماهیتی متصور شده اند که با خود تکنولوژی متفاوت است. رابطه انسان با تکنولوژی در گذشته و حال از مباحث عمده ای است که در این عرصه مطرح می باشد. در نظر برخی   فلا سفه، تکنولوژی دارای ارزشی خنثی بوده و بسته به اینکه چگونه به کار گرفته شود دارای ارزش های متفاوتی می گردد یعنی برای آن ارزش ماهوی قائل نیستند و صرفاً عوامل فاعلی را در ارزش گذاری روی آثار تکنولوژی دخیل می دانند. در مقابل اینان گروه دیگری قرار دارند که برای تکنولوژی ارزش ماهوی قائل بوده و برخی از عیوب و نارسایی ها را به ذات تکنولوژی نسبت می دهند.

حضور تکنولوژی در عرصه های مختلف از شکل گیری تفکر اولیه، فرآیند تکامل تفکر، فرآیند طراحی و ساخت تا بهره برداری از اثر به اشکال مختلفی می باشد و با این حضور تأثیرات مختلفی را بر معماری        می گذارد. امروزه نگاه به تکنولوژی در معماری ایران تنها از زاویه کمی و فیزیکی می باشد و معمولا ً از ابعاد غیرفیزیکی آن غفلت می گردد. تکنولوژی را برخی، ابزار صرف پنداشته که خنثی وبی اثر می باشد و تأثیری را از جانب آن بر آثار و محیط پیرامونی آن متصور می باشند. این در حالی است که از طرفی تفکر تکنولوژیکی انسان معاصر که برآمده از تغییرات صورت گرفته در عرصه های نظری و عملی بعد از انقلاب صنعتی می باشد تمام حوزه های زندگی انسان معاصر را تحت تأثیر خود قرارداده و دگرگون ساخته است و از طرف دیگر همانگونه که در روانشناسی محیطی به اثبات رسیده است کلیه عناصر محیطی و پیرامونی روی انسان تأثیر می گذارند لذا حضور تفکر، فرآیند و آثار تکنولوژیکی در محیط نیز بی تأثیر بر انسان  نمی باشد.

معماری که آمده از تفکرات، آرمان ها و نیازهای انسان می باشد در صورت تغییر در بینش، ارزش ونیازهای انسان دگرگون می گردد که این دگرگونی را در طول حیات آدمی بسیار می توان دید. اما آیا این دگرگونی ها همواره تکاملی و مثبت بوده است؟ بالا خص اگر مبانی فکری و نظری متضاد با مبانی معماری موجود در آن بکار گرفته شود نتیجه دگرگونی ها چه خواهد بود؟ آیا تکنولوژی مدرن در مقایسه با تکنولوژی سنتی دارای چنین موقعیتی است؟ آیا این دو تکنولوژی برمبانی متفاوتی استوار بوده و  ارزش های مختلفی را با خود منتقل می نمایند؟ با توجه به نقش بسیار مهم تکنولوژی در معماری، آیا نوع و چگونگی به کارگیری آن بر محتوا و هویت آثار معماری تأثیر می گذارد؟ آیا ارزش های معماری تحت تأثیر تکنولوژی بوده ونوع و چگونگی به کارگیری تکنولوژی بر آنها تأثیر می گذارند؟

تکنولوژی مدرن در عرصه های مختلف معماری معاصر ایران، از تفکر گرفته تا فرآیند طراحی و ساخت و در نهایت در اثر نهایی حضور جدی دارد و آثار خود را در فضاها و اشکال معماری معاصر نمایان ساخته، اما از تأثیرات آن غفلت شده و بدان به مثابه ابزاری خنثی و بی اثر نگریسته شده و این درحالی است که اثر تفکر تکنولوژی مدرن حتی بر شیوه آموزش معماری نیز آشکار است. لذا مباحثی که پیرامون تکنولوژی و سازه مناسب در برخی از آثار، بالا خص در معماری معاصر غرب مطرح می گردد دلیلی بر پذیرش مبانی نظری آن نبوده بلکه تأکیدی بر چگونگی هم آوایی تکنولوژی و سازه با معماری در راستای مبانی مورد نظرشان می باشد و هدف، یافتن شیوه دست یافتن به چنین مقصودی می باشد

 

 

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

۱- تاریخچه سازمان:

شرکت فنی و مهندسی قوس بتن سپاهان به شماره ثبت ۱۵۲۲۴ یک شرکت خصوصی است که در اصفهان توسط مهندسین معماری و عمران و برق تأسیس گردیده است و سپس با توسعه این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای فنی و مهندسی در سطح اصفهان به ثبت رسیده و در حال حاضر خدمت گذار به عمران و آبادی این شهر می باشد.

۲- نمودار سازمان تشکیلات :

این شرکت که به آدرس : اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی– کوچه شهید تقبی –پلاک ۱۲۸- دفتر فنی مهندسی قوس بتن سپاهان واقع شده است و در این شرکت تعدادی از مهندسین به طرح و نقشه های درخواستی و نیز نقشه هایی که خود مهندسین طراحی کرده است نظارت دارند و به تحلیل و بررسی آنها می پردازند و مهندسین دیگر نقشه ها را بر روی سازه های مورد نظر را پیاده می کند بر کارهای استادکاران ساختمانی نظارت دارند تا بعداً احیاناً با مشکلاتی از قبل بازسازی یا تخریب سازه مواجه نشوند که هم از نظر اقتصادی و هم از موقعیت و اعتبار برای کار فرما و مهندسین زیان بار است به عنوان مثال در بتن ریزی و ستون گذاری باید سعی شود که مخلوط آب و سیمان و همچنین شن و ماسه طوری انتخاب شود که بتن حاصله از مقاومت کافی در برابر نیروهای کششی و فشاری وارد بر آن برخوردار باشد زیرا اثر بتن حاصل از مقامت کافی در برابر نیروهای وارد بر آن (کششی و فشاری) برخوردار نباشد باعث ایجاد مشکلات جبران ناپذیری مانند (ترک برداشتن ستون و یا قسمتی یا همه ساختمان) در سازه مورد نظر می شود.

 

 

فصل دوم:

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

۱-موقعیت رشته کارآموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات :

چون رشته اینجانب معماری می باشد بنابراین می توان گفت پس از فارغ التحصیل شدن نسبتاً تمامی کارهای را که مهندس معمار در این شرکت و شرکت های دیگر انجام می دهند می توان انجام داد و نیز  می توان به عنوان تکنسین در کنار مهندسین در پروژه های در دست احداث انجام وظیفه نمایم همچنین می توانم پروژه های کوچک را بر روی سازه مورد نظر پیاده کنم.

۲- بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی :

شرکت فنی مهندسی قوس بتن سپاهان یک شرکت مربوط به مهندسی معماری و عمران  می باشد و چون رشته اینجانب کاردانی معماری است می توان گفت قسمتی از کارهایی که در این شرکت صورت می گیرد رامی توان انجام داد.

کارآموز در این واحد صنعتی باید از اجرای ساختمان آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند پس از دوره کارآموزی طرح نقشه های درخواستی را پیاده کند یا بر روی آنها به بحث و مناظره بنشیند و نیز به اموری چون نوع مصا لح ساختمانی مانند فولاد – بتن – شن و ماسه – بلوک – آجر و همچنین از اموری چون پی کنی – دیوار چینی- ستون گذاری و مراحل تیرچه گذاری و غیره آشنایی کامل داشته باشد همچنین به مسائل تفکیک اراضی و نیز نقشه برداری آگاهی کامل داشته باشد اما باید توجه داشت که این مسائل را    نمی توان در یک دوره کارآموزی به طور کامل آموخت و ایمان آورد که به همه این امور مسلط شده است و تقریباً به مسائل عمرانی آشنا شده تا در کارآموزی این مسائل را به طور کامل بیاموزد.

 

 

فصل سوم

رولوه

رولوه به معنای برداشت (تهیه نقشه های)وضع موجود است در حقیقت کار رولوه بر عکس کاری است که به طور معمول برای ساخت یک بنا به کار میرود.

هنگام ساخت وایجاد یک بنا ابتدا نقشه های آن تهیه میگردد وسپس بر اساس نقشه های اجرایی ساختمان اجرا میشود به هر دلیلی در ساختمان تغییرات ایجاد شود یا این که نقشه های آن در دسترس نباشدآن موقع از وضع موجود ساختمان را برداشت کرده.

رولوه طی سه مرحله انجام میگرد۱_ترسیم کروکی تقریبی از وضع موجود ۲_اندازه گیری ویاداشت ابعاد ساختمان ۳_تررسیم دقیق نقشه

روش ها ی مختلف رولوه

امروز برداشت وتهیه نقشه های خارجی از وضع موجو د موقعیت ساختمانهای پیچیده یا مهم توسط سیستمهای پیشرفته نقشه برداری ودر بعضی مواقع از ماهواره و عکس های هوای انجام می پذیرد.

در مواقعی که یکی از ظلع ها یک ساختمان مورب یا  غناس باشد از روش مثلث بند ی استفاده میشود که این روش به صورتی است که یکی از ظلع هارا بدست آورده به همین صورت میتوان خانه های که غناس هستند را به راحتی به دست آورد.

 

ترسیمات

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی ساختمان
 • مقاله مهندسی پی
 • مقاله روستای کنگ
 • سیاستهای آموزشی فرانسه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.