گزارش کارآموزی فعالیتهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی فعالیتهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی فعالیتهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول : تاریخچه و اهداف                     ۶
مقدمه                              ۷
تاریخچه حسابداری                        ۹
سرمایه داری تجاری و رسانس                     ۱۱
فعالیت شرکت نفت                         ۱۴
تاریخچه                           ۱۴
وضعیت موجود                           ۱۶
تغییرات ساختاری                        ۱۶
حوزه عملیات                           ۱۷
اهداف                              ۱۸
فعالیت ها                            ۱۸
فصل دوم : اداره بودجه سرمایه ای و جاری               ۱۹
نحوه عملکرد واد بودجه سرمایه ای                   ۲۰
نحوه تعیین بودجه سرمایه ای                   ۲۱
انواع پرداخت های بودجه سرمایه ای                   ۲۲
نحوه عملکرد بخش بودجه جاری                  ۲۳
پیش بینی بودجه                        ۲۳
کنترل                              ۲۴
فصل سوم : حسابداری پرداختهای جاری               ۲۶
حسابداری پرداختهای جاری                     ۲۷
تنخواه گردان                           ۳۲
عملیات مالی حسابداری                     ۳۳
گردش تنخواه گردان                        ۳۳
واحد خرید پرداختهای متفرقه جاری                  ۳۵
حسابهای دفتر کل                         ۳۶
حساب کنترل سیستم پیمانکاران شاغل               ۳۶
فصل چهارم : تنخواه گردان و تنخواه یکبار               ۳۷
مقدمه                               ۳۸
تعریف تنخواه                            ۳۸
وظایف و مسئولیت ها                         ۳۸
مانده موجودی نقدی تنخواه گردان                  ۳۹
مجوز ایجاد و مبلغ مورد احتیاج گیرنده تنخواه             ۴۰
نحوه نگهداری و کنترل وجوه تنخواه گردان                ۴۱
عملیات مالی حسابداری                     ۴۱
گردش تنخواه گردان                        ۴۱
پیشنهاد افزایش و کاهش و یا حذف تنخواه                ۴۲
سایر عملیات                            ۴۳
سرجمع کل گردش تنخواه گردان                  ۴۳
تنخواه گردان                           ۴۳
تنخواه یکبار                           ۴۴
تنخواه نوروزی                         ۴۵
وظایف کلی حسابداریها در مورد تنخواه               ۴۶
تهیه سند روزنامه اصلاحات حسابهای کل مربوطه            ۴۶
چارت سازمانی                         ۴۷
جمع بندی                            ۴۸

مقدمه:

زمان که تندری بی گاه آسمان را شکافت و شعله مقدس آتش را به دامن جنگل رها کرد از آن زمان که میان حقیقت و افسانه بشر نخستین از سر اتفاق دو سنگ چخماقرا برهم زدود ( آتش ) را کشف رد به حیرت این جهان پی برد و حیرت این جهان که همان واژه و بازتاب معنای انرژی باشد پا به پای آدمیرشد کرد از آتش برای گرمای فصول یخبندان وهیه ابزار کار و نرم ورزم سود جست از داس و دشنه تا فلاخن و خزنگ از فلاخن و خرنگ تا توپخانه و هزاران ابزار انسان شو انسان پرور همواره این انرژی مقدس سیر تدافعی یا تهاجی آدمی بوده است که از راههای گوناگون به آن نقطه اشتغال می رسیده است .

روزگاری دراز هیزم منبع آتش و انرژی بود و سپس (نفت ) این میراث راز آلود زمین به عنوان جانشینی فراگیر سهل موثر پا به عرضه حیات آدمی نهاد نخستین بار کلمه (نفت ) در کتاب مقدس و تورات دیده شده است که این نشان از قدمت و دیرینه سالی این ماده شگفت می دهد.

نفت عنصری زمینی بود که سرانجام انسان توسط آن توانست به آسمان برود و فراسوی کیهان را کشف کند نفت میراث رازآلود زمین در آتشی گاه انسان با تمدن و تکامل و کشف افقهای تازه تر نقشی داشته است. چندان که امروزه قادر به تعیین سرنوشت ملل و دول گونان است. توسعه صنعت و سپس ملحق شدن پتروشیمی و دیگر انشعابات و مشتقات دارد که این چراغ البته چندین و چند دهه متمادی است که به نوعی خانه میهن ما را نیز روشن به این چراغ وابسته شده است تا جائی که می رفت جامعه ما به جامعه ئی کاملا مصرفی در قبال درآمد نفت مبدل شود که خوشبختانه تحول اجتماعی و انقلابی این خاصیت مضر را کمتر نگهداری کرده و جهت حفظ حیات جامعه تا حدودی مسئله نفت از متن به حاشیه راند.

در این گزارش مراحل سه گانه اصلی اسناد از کنترل تا پرداخت که شامل صدور چک می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد مرکز این شرکت در اهواز است شرکت مزکور مجموعه یه هم پیوسته می باشد بنا به ضرورت با کارشناسی و مطالعه دقیق ایجاد گردیده است .

یکی از مهمترین عضو این مجموعه مدیریت امور مالی است که در راس آن مدیریت اداری مانند حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری کنترل اموال ، حسابداری کنترل اسناد ، حسابداری پرداختی های جاری ، اداری سندرسی و … وجود دارد  هر یک از ادارات زکر شده تعدادی کارمند روی پست های سازمانی انجام می نماید . در این گزارش مختصری از وضایف ادارات مختلف زیر مجموعه ادارات مورد رسیدگی شامل :

۱_ اداره بودجه

۲_ اداره حسابداری های پرداختی های جاری

۳_ اداره تنخواه گردان و تنخواه یکبار

تاریخچه حسابداری :

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد . پیشینه حسابداری در ایران نیز نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است . در طول تاریخ روش های حسابداری متنوع و متعددی برای اداره ی امور حکومتی و انجام دادن فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به سوال های زمان سیر تحولی و تکاملی داشته است .

حسابداری سیاق  که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته روشی است که بر اساس آن حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به آن ولایت ثبت و در عین حال یک مرکز اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جمع و خرج هر ولایت بطور جداگانه در صفحات مربوط در آن به خط سیاق نوشته می شده است . این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه ( دفاتر پنج گانه ) برای گروه های مخارج نیز نگهداری می شده است .

با این حال حسابداری نوین ( دوطرفه ) همانند بسیاری از دانش های کاربردی دیگر به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موئسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت . و در جریان تحولات اقتصادی – اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد میرسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حمایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر ( ۵۲۵- ۵۰۰۰ ق.م ) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهرگیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشیلاتی منظم میر می کرده است از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترل های حسابداری دارد از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپلیس حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی ابداع گردید و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت در ازان عصر هخامنشی نظام مالی و پولی.

در رم  و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود دارد و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است یک جمعدار یک مامور دولت و یا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است برای این کار رو فهرست تفضیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی و باید به ارباب تاد یه میشد این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برمی گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری ورسانس :

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود. از اوایل قرن سیزدهم ” دولت – شهرها ” و یا ” شهر جمهوریهای ” کوچکی خارج اتز سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی – اقتصادی مناسبی را برای رشد سوادگری فراهم آورد بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد حتی باسرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود علاوه بر این با رونق داد و ستد پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرن سیزدهم و چهاردهم همزمان با شرد بازرگانی صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد . بزرگتر شدن اندازه موسسات رواج معامله نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

گمان میرود که کاربرد قاعده جمع و خرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد. بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که پرداخت بستکار می شد این قاعده در حسابهای مشتریان نیز به کار مسرفت و آنان در ازای وجوهی که قرض میگرفتند و یا کالایی کهبه نسیه میخریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که میپرداختند بستانکار میشدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین میشد همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار و ثبت را ضروری میسازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد.

در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن (DARE ) و گرفتن  ( AVERE ) کاملا متداول گردید . پیشرفت چهارم در قرن چهاردهم شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار نوشته میشد و با این کار چگونگی تنها آشکار میگردید.

حسابداری جنسی بانگداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کارهای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقدبستانکار میشد.

سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد بستانکار میگردد . تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برد این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد میکرد که بهحساب سود و زیان نقلمیشد بدین ترتیب سیستم دفترداری دو طرفه به آرامی و در بی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد. تکامل یافت و شهرهای فلورانس و نیز وحنواپیشرو این تحول بودند برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶-۱۲۹۹ را نخستین دفاتر حساب دو طرفه کامل میدانند. برخی دیگر حساب دو طرفه کامل متوازنی را که در سالهای ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار (STEWARD) شهرجنوا (GENOA) تنظیم گردیده است. نخستین نمونه کامل دفاتر حساب دو طرفه ذکر میکننند در هر حال در آسبانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی سیستم دفترداری دو طرفه بکار میرفته است.

گسترش فن دفترداری دو طرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی ( ( LOCA PACIOLI  به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا ، ناپل ، پیزا ، و قلورانس ریاضیات تدریس میکرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرودلافرانسیسکا ( PIRO DELLA FRANCEDCA ) لیون باتیستا آلبرتی ( LEON BATTISTA ALBERTTI )  و لئوناردوداوینچی ( LEONARDO DAVINCI )  دوستی نزدیک داشت مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچپولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دو طرفه است. در این بخش از کتاب پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زرتشریح می کند.

۱-      دفتر باطلله ( WASTE BOOK) در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند که خلاصه معاملات تاجربه ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت میشد.

۲-      دفتر روزنامه ( JOURNAL) که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستامکار ثبت میگردید.

۳-      دفتر کل ( LEDGER)  حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن منتقل میگردید.

پاچیولی لهمیت کاربرد پول را به عنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و برلزوم تاریخ گذاری معاملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت با این حال وی درباره دوره مالی تهیه تراز آزمایشی تهیه صورت سود و زیان بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامهمطلبی ندارد. و تنها درباره طربستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است . همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموالتجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

استانداردهای کنترل کیفیت

یکی از استانداردهای حسابرسی استاندارد کنترل کیفیت کار حسابرسی است که در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی مطرح شده .

فعالیت شرکت نفت

تاریخچه :

سابقه اکتشاف نفت در مناطق نفت خیز جنوب ایران به سال ۱۲۸۷ خورشید (۱۹۰۸) برمی گردد در این سال در پی تلاش چند ساله حفاران و کاوشگرران نفت در مناطق شمال غرب و جنوب کشور اولین چاه خاورمیانه با تولید اقتصادی در میدان نفتون مسجد سلیمان حفر و در عمق ۳۳۸ متری به نفت رسید بهربرداری از این چاه که با تولید ۵۰۰ بشکه در روز عملا از سال ۱۳۹۰ خورشیدی آغاز شد سرآغاز فعالیت صنعت نفت ایران محسوب می گردد. پس از پیدایش نفت در مسجد سلیمان عملیات کاوش برای کشف مخازن دیگر ادامه یافت و در پی آن حوزه های نفتخیز هفتگل ۱۳۰۶ آغاجاری ۱۳۱۵ اهواز ۱۳۳۷ بینک ۱۳۲۸ بی بی حکیمه ۱۳۶۰ مارون و کرنج ۱۳۴۲ و پارس ورگ سفید ۱۳۴۳ کشف و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مجموعه ایی از این میادین با کلیه تاسیسات کارخانجات و خطوط لوله مورد نیاز تولید فرآورش و انتقال نفت به پالایشگاه های داخلی و پایانه های صادراتی نفت خام هم اکنون بخش عمده ای از مناطق نفتخیز جنوب را تشکیل می دهد. تتا سالهای قبل از دهه ۵۰ فعالیت های مربوط به اکتشاف و تولید در شرکت سهامی اکتشاف و استخراج متمرکز بوود و مرکز عملیات این شرکت که مسئولیت برنامه ریزی تهیه منابع مالی نحوه برداشت از مخازن و همچنین توسعه میدان ها و تاسیسات فنی را بر عهده داشت در مسجد سلیمان مستقر بود.

در آغاز دهه ۵۰ به دلیل شتاب گرفتن روند فعالیت های تولید نفت و گاز و عملیات اکتشاف و حفاری شرکت خاص خدمات نفت ایران (اسکو ) به عنوان شرکت پیمانکار طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران تشکیل و انجام کلیه فعالیت های اکتشافی برنامه ریزی و اجرای عملیات حفاری نصب و راه اندازی تاسیسات و خطوط لوله مطالعه میدان ها و تهیه طرح پیشنهادی برنامه های توسعه و ازدیاد ظرفیت برداشت و نیز برآورد کلیه بودجه های ارزی و ریالی را به عهده گرفت. در کنار این شرکت ، شرکت عملیات غیر صنعتی نیز تمامی فعالیت های غیر صنعتی را از وظایف اصلی تولید در مراحل مختلف تفکیک و عهده دار شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و خلع ید از پیمانکاران خارجی مجموعه اکتشاف حفاری و بهره برداری به کارکنان و مدیران ایرانی محول شد. همچنین مراکز راهبردی فعالیت های پشتیبانی نیز که این زمان در آبادان مستقر بود به اهواز منتقل گردید. در گذر این تغییرات تولید بیش از ۸۵ درصد نفت و صد درصد گاز و مایعات گازی ، خوراک رسانی به پالایشگاه ها و شرکت ملی گاز ایران و همچنین تامین خوراک هیدرو کربوری مجتمع های پتروشیمی به عهده مدیریت مناطق نفتخیز جنوب گذاشتهشد.

مناطق نفتخیز جنوب اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وقوع جنگ تحمیلی قدم به میدان آزمونی بزرگ نهاد وجود تایساتی پراکنده و بی دفاع که برای فعالیت در زمان صلح طراحی و ساخته شده بودند واقع شدن تاسیسات و مبادی صادراتی در میانه یا خطوط مقدم جنگ و یا حداکثر در فاصله کمی که از جبهه ها به زودی تاسیسات و بندر گاههای نفتی این شرکت را به عنوان اهدافی بزرگ و استراتژیک برای حمله هوایی و زمینی دشمن مبددل ساخت که در این راه حماسه ۸ سال جنگ تاسیسات و استمرار و صادرات نفت در زیر بمباران وحشیانه دوشمن نام مناطق نفتخیز جنوب ایران را جاودانه ساخته است.

وضعیت موجود :

تغییرات ساختاری:

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.