گزارش کارآموزی کارخانه رب چین چین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی کارخانه رب چین چین مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی کارخانه رب چین چین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تاریخچه فعالیت   ۱
فعالیت  اصلی شرکت   ۳
وضعیت  اشتغال   ۴
توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت   ۴
سرپرست  حسابداری  صنعتی   ۷
برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش   ۱۳
سیستم انبارداری    ۱۵
تعریف  انبار    ۱۵
وضع  طبیعی  انبارها   ۱۶
کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار    ۲۰
سایر کارکنان   ۲۰
رسید انبار    ۲۱
بر گ در خواست  خرید کالا   ۲۴
برگ رسید  انتقالی  بین  انبارها   ۲۶
کارت انبار   ۲۹
سایر  اطلاعات  اضافی  و تکمیلی   ۳۴
تاریخچه  اطلاعات    ۳۷
تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه    ۳۷
فعالیت اصلی شرکت     ۳۸
وضعیت اشتغال   ۴۰
چارت سازمانی  قسمت مالی    ۴۱
فلوچارت  سیستم انبارداری    ۴۲
فلوچارت سیستم  فروش    ۴۳
ساختار انبارداری   ۴۴
برگ در خواست  کالا از انبار    ۴۵
در خواست خرید  کالا   ۴۶
برگ رسید  انتقالی  بین انبارها   ۴۷
کارت انبار    ۴۸
فلو چارت سیستم انبار    ۴۹

تاریخچه فعالیت

کلیات

مجتمع کشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۵۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۲۹۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شرکت در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۸ در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ هیأت ۵ نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانک صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۶۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت واقع در مشهد کیلومتر ۲ جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه ۱۳۶۹ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینکه یکی از شرایط پذیرش در بورس فک رهن از داراییهای در وثیقه بانک صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانک مذکور فک رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانک صنعت و معدن ۸/۲۱ درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر ۵۱ درصد سهام بانک ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال ۱۳۷۰ بانک صنعت و معدن مجددا ۵۱ درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانک ملی ایران به ( قیمت ۸۰۰۰ ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شرکت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یک میلیارد ریال ( یک میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم ۱۰۰۰ ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند که هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۰ در دوران پذیره نویسی بوده که تحقق نیافته بود . نقایصی که در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی که از جانب اداره ثبت شرکت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید که ثبت صورتجلسه مزبور حدود یکسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانک به مدیریت منتخب مالکین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یکسال به طول انجامید .

در سال ۱۳۷۲ و با شروع به کار هیأت مدیره جدید مجددا سرمایه شرکت از ۵/۲ میلیارد ریال به ۵/۳ میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماهه سوم سال ۱۳۷۴ نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان ۵/۳ میلیارد ریال دیگر موافقت نموده که در نتیجه در سال ۱۳۷۵ سرمایه شرکت بالغ بر ۷ میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال ۱۳۷۵ مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰% سرمایه موافقت نموده که عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال ۱۳۷۶ انجام شد و نهایتا در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۷۶ سرمایه شرکت به میزان ۱۴ میلیرد ریال منقسم به ۱۴ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت .

در سال ۱۳۷۹ مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان ۲۰% در سال ۱۳۸۰ انجام و سرمایه شرکت به میزان ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸/۱۶ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱ هیأت مدیره و پیرو مصوبه سال ۱۳۷۹ مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان ۳/۳۳% نسبت به سرمایه فعلی ( ۴۰% نسبت به سرمایه ۱۴ میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال ۱۳۸۱ سرمایه شرکت ا افزایش مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر ۲۲۴۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴/۲۲ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی گردید .

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه «ایجاد وتاسیس کارخانجات به منظور تهیه و تولید انواع مواد غذایی اعم از کنسرو شده ، یخ زده ،‌یا خشک ،‌کشت هر گونه محصولات کشاورزی و احداث اغات میوه ،‌ایجاد کارخانجات بسته بندی و صنایع وابسته ، ایجاد سردخانه به منظور حفظ و نگهداری محصولات غذایی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز کارخانه ، مشارکت در سایر شرکت ها و به طور کلی انجام کلیه عملیات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مروط باشد» می باشد .

به موجب پروانه بهره برداری مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۷ که توسط وزارت صنایع صادر شده هر بهره رداری از کارخانه با ظرفیت تولید ۱۱۸۰۰ تن انواع محصولات در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۵۵ آغاز شده لیکن براساس آخرین اصلاحیات صادر شده ظرفیت کارخانه بالغ بر تولید ۳۰۶۰۰ تن انواع محصولات می باشد .

وضعیت اشتغال :

متوسط تعداد کارکنان دایم و موقت در طی یک دوره مالی به شرح ذیل است                         سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۳         سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۲  

کارکنان دایم                       ۱۴۴    نفر                                        ۱۵۱    نفر

کارکنان موقت                     ۲۷      نفر                                        ۴۸      نفر

توضیح ساختار سازمانی شرکت

هیات مدیره : متشکل از ۵ نفر می باشد که توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخاب می شود .مدیر عامل : توسط هیأت مدیره انتخاب می شود و کار نظارت بر کارخانه را دارد

نماینده مدیریت در امور کیفیت : این مقام توسط مدیر عامل انتخاب می شود . و مسئولیت آن نیز نظارت بر تولید کالا از نظر کیفیت آن می اشد و اگر تغییری در تولید کالا چه مثبت چه منفی به وجود آید . مدیر عامل را در جریان قرار می دهد .

دفتر تهران : شرکت دارای شعبه ای در تهران می باشد که این شعبه به طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل فعالیت می کند و تمامی هزینه ها و فروش و فعالیت ها ی خود را به صورت گزارش به دفتر مرکزی مشهد اعلام می کند .

کشاورزی : از فعالیت های این واحد می توان پیدا کردن و قرار داد بستن با مزرعه دارانی است که محصولات گوجه فرنگی مرغوبی دارند و به قیمت مناسب به کارخانه می فروشند.

کامپیوتر : وظیفه برنامه نویسی و ایجاد یک سیستم مربوط به شرکت را دارد تا تمام اسناد و فعالیت های مالی شرکت را در این سیتم وارد کنند .

تدارکات : واحد تدارکات بر اساس قراردادهایی که بین مزرعه داران و مدیر عامل شرکت صورت گرفته است ،‌خریدهای شرکت را تحویل می گیرد .

مالی و بودجه : بخش سرپرست مالی که مربوط به امور اداری و مالی شرکت می باشد و بخش سرپرست امور سهام که زیر نظر مدیر عامل انجام وظفه می کند و توسط مدیر عامل نیز انتخاب   می شود . این فرد مسئولیت برقراری ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار را دارد و چون تمام نقل و انتقالت سهام در بورس انجام می شود و فقط نتایج به شرکت گزارش داده می شود ،بنابراین این فرد باید ثبت نقل و انتقال سهام را در دفاتر شرکت انجام دهد که بورس نتایج را طبق اعلامیه که به اطلاع این شخص می رساند . سازمان بورس اوراق بهادار فهرست تمامی سهامداران شرکت را در اختیار دارد و اگر سهامداران جدید قصد خرید سهام جدید را دارند به بورس مراجعه می کنند و بورس این سهامداران را در لیست جدید خود قرار می دهند .

طبق قوانین بورس شرکت باید سه سال مرتب سوددهی داشته باشد و همچنین سرمایه شرکت نباید از حدی که بورس مشخص کرده است پایین تر بیاید .

سرپرست امور سهام باید همیشه با اتاق پایاپای بورس در ارتباط باشد. تا بورس مشخصات خریداران جدید ، تاریخ انجام معاملات و غیره را به شرکت اعلام کند.

انبارها : انباردار فردی است که زمانی که کالا یا مواد وارد انبار می شود قبض انبار صادر می کند . این قبض حاوی اطلاعاتی مانند : نوع کالا یا مواد ورودی ،تعداد و مشخصات مربوط به همان کالا است و هنگام ورود مواد یا کالا این قبض توسط انباردار پر شده و امضاء شود  و زمانی که مواد یا کالا از انبار خارج شوند حواله ی انبار صادر می شود .

انبار دار تمامی اطلاعات را از نظر تعداد ثبت می کند یعنی از بهای تمام شده کالا یا مواد چیزی ثبت نمی کند .

اطلاعات ریالی توسط حسابدار صنعتی ثبت می شود.وبعد با اسناد مالی تطبیق داده می شود تا مواد هم از نظر ریالی و هم از نظر تعدادی با اسناد برابر باشند .

در آخر هر سال مالی نیز انبار گردانی انجام می شود .بدین صورت که عینا هر چیزی که در انبار وجود دارد از نظر تعدادی شمارش می شود .اگر چیزی افزایش یا کاهش وجود داشته باشد توسط ثبت های اصلاحی در سیستم اصلاح می شود .

فروش : به این واحد در بخش سیستم فروش اشاره خواهد شد .

کنترل کیفیت : مواد اولیه در هنگام ورود وکالای ساخته شده در هنگام فروش زیر نظر این واحد از لحاظ کیفی کنترل می شود .

   فنی : این واحد بر سازماندهی تأسیسات برقی ،حرارتی ، سردخانه و غیره نظارت دارد و اگر مشکلی در این تأسیسات به وجود آید رفع می کند .

تولید : فرآیند تبدیل گوجه فرنگی از ابتدا تا تبدیل شدن آن به رب و مشتقات آن مانند سس کچاپ را تولید گویند.

اداری و پرسنلی : این واحد کلیه فعالیت های مربوط به نیروی انسانی پرسنلی کارخانه و امور مربوط را انجام می دهد .

سرپرست حسابداری صنعتی:

سرپرست توسط مدیر مالی انتخاب می‌شود و افراد ذیل تحت نظارت این شخص انجام وظیفه می‌کنند.

ـ آمارگیر صنعتی: مسئول آمارگیری تمامی اسناد و اطلاعاتی است که در قسمت حسابداری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ـ کارمند حسابداری صنعتی: که به سه درجه ۱ و۲ و۳ تقسیم می‌شوند و وظایفی مانند ثبت اسناد مربوطه به این قسمت، ثبت در دفاتر کل و معین و همچنین بایگانی اسناد مربوط به قسمت حسابداری صنعتی برعهده این افراد است.

ـ واحد رسیدگی صنعتی: این واحد فعالیتهای دو واحد بالا را کنترل می‌کند و نتایج نهایی را به سرپرست حسابداری صنعتی گزارش می‌دهد.

سرپرست حسابداری مالی:

سرپرست این واحد نیز توسط مدیر مالی انتخاب شده و افراد ذیل تحت نظارت وی کار می‌کنند:

ـ صندوقدار: صندوق فقط وظیفه پرداختهای نقدی را دارد یعنی هیچ گونه وجهی به صورت نقد به صندوق واریز نمی‌شود. وجه دریافتی به وسیله چک و از بانک وصول می‌شود. به این دلیل وجه نقد دریافت نمی‌شود که از سیستم‌حسابداری خارج شده، ولی زمانی که به صورت چک باشد هم در حساب صندوق منعکس می‌شود هم در حساب بانک و ثبت زیر را انجام می‌دهند:

صندوق                   **

بانک                                **

از صندوق فقط برای پرداخت حقوق کارکنان و تنخواه گردان استفاده می‌شود. تنخواه گردان نیز به قسمتهای زیر تقسیم می‌شود:

حسابداری، تدارکات، کشاورزی، سهام، دفتر تهران

تنخواه حسابداری شامل هر هزینه‌ی جزیی که در بخش حسابداری انجام شده است که در قبوض تنخواه ثبت شده و به صندوق تحویل داده می‌شود که البته به امضای مدیر مالی و مدیر عامل می‌رسد.

تنخواه تدارکات هزینه‌های جزیی مانند هزینه حمل و نقل و هزینه‌های پذیرایی و… را ثبت می‌کند و تنخواه سهام هم مربوط به سود سهام پرداختی است که بیشتر این تنخواه برای دفتر تهران ثبت می‌شود. (یکی از شعب شرکت در تهران قرار دارد). هزینه سود سهام از طریق تنخواه برای دفتر تهران پرداخت می‌شود و حساب سود سهام را بدهکار کرده و صندوق را بستانکار می‌کنیم.

برای هر هزینه یک قبض تنخواه صادر می‌شود و هزینه‌ها به ترتیب در این قبوض ثبت می‌شوند هزینه‌هایی که به صورت تنخواه پرداخت می‌شوند باید توسط مدیر مالی امضا و به تایید نهایی مدیر عامل برسند.

هر هزینه دارای یک کد مخصوص است که این نشان دهنده نام و مشخصات هزینه است پس از آن سیستم این هزینه را در حساب خود بدهکار کرده و صندوق را بستانکار می‌کند.

بایگانیست : تمامی اسناد حسابداری به ترتیب تاریخ در سیستم ثبت می‌شود. اسناد توسط صادرکننده امضا می‌شود سپس توسط مدیر مالی کنترل می‌شود و در انتها توسط مدیر عامل کنترل و امضای نهایی انجام می‌شود.

پس از تایید مدیر عامل اسناد در سیستم هر ۱۵ روز یکبار قطعی می‌شود پس از قطعی شدن هیچ گونه تغییری در آن نمی‌توان داد.

بعد از آن طبق ترتیبی که سیستم قطعی کرده است، اسناد بایگانی می‌شوند و در زونکن‌ها نگهداری می‌شود. در هر زونکن اسناد مربوط به تاریخ مندرج بر روی آن نگهداری می‌شود.

ـ تحصیلدار: تحصیلدار به شخصی می‌گویند که کلیه کارهای بانکی شرکت را انجام می‌دهد و به طور دائم بین شرکت و بانک در رفت و آمد است.

ـ واحد سهام: در شرکت به دلیل این که سهامی عام است یک نفر که از طرف مدیر عامل انتخاب می‌شود باید مسئولیت قسمت سهام را به عهده داشته باشد. مسئولیت این فرد نیز برقراری ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار است تا تمامی وظایف و تکالیفی که از طرف بورس معین شده است به خوبی در شرکت اجرا شود.

ـ واحد رسیدگی مالی: این واحد تمامی فعالیتهای این بخش را کنترل و هماهنگ می‌کند.

ـ کارمند حسابداری: این کارمندان به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

دسته اول که مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد است.

برای تعیین دستمزد و حقوق کارکنان از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌شود. کارت ساعت هر کارمند مشخص می‌کند که هر نفر چه ساعتی وارد یا خارج شده است همچنین در چه روزهایی غیبت داشته است یا در طول روز چند ساعت از مرخصی ساعتی استفاده کرده است که تمامی این موارد برای محاسبه حقوق مد نظر قرار می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق موارد دیگر به حقوق اضافه می‌شود مانند حق شیفت، سختی کار، خواروبار و مسکن، حق اولاد و سایر مزایا، همچنین کسوراتی مانند بیمه ۷%، مالیات، وام، مساعده، تاخیر کارکنان از جمع حقوق کسر می‌شود.

کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می‌تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف نگهداری پرونده‌های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان نرخ حقوق و دستمزد بیمه و سایر موارد مشابه بخشی از وظایف تعیین ساعات کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد و تهیه فیش حقوقی است. در انتها کارمندان فیش حقوقی را به صندوق تحویل داده و صندوق نیز به صورت نقد این وجه را پرداخت می‌کند.

دسته دوم که مربوط به حسابداری داراییها است.

طبق ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخی برای استهلاک دارایی‌ها تعیین می‌شود. به عنوان مثال ماشین‌آلات تولیدی صنایع غذایی دارای یک نرخ و ماشین‌آلات کارخانجات سیمان دارای یک نرخ دیگر می‌باشد. ولی در بعضی از موارد این نرخ یکسان است.

به عنوان مثال استهلاک ساختمان تولیدی بیشتر از قسمتهای دیگر است (۱۰%)، ساختمان انبار (۸%) و ساختمان اداری (۷%) است.

در تاسیسات نرخ‌های متفاوتی دارد باسکول (۱۰%)، تاسیسات برق (۱۲%) هوای فشرده که سیستم بادی است که در کارخانه دور می‌زند و کوره‌های بخار ۱۵ سال، (به این صورت که قیمت تمام شده دارایی را بر مبنا که ۱۵ سال است تقسیم می‌کنیم).

وسایط نقلیه که شامل سواری‌ها، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون که با نرخ ۲۵% نزولی محاسبه می‌شوند، وانتها به علت قدرت کمتری که دارند زودتر معیوب می‌شوند با نرخ ۳۰% نزولی و موتور سیکلت و جرثقیل هم با نرخ ۳۵% نزولی محاسبه می‌شوند. (منظور از نزولی این است که سال اول استهلاک به صورت قیمت تمام شده X نرخ و در سال دوم استهلاک، ارزش دفتری X نرخ محاسبه می‌شود)

دسته سوم که مربوط به حسابداری فروش میباشد.

پس از طی مراحل تولید و آماده شدن کالا (که همان رب می‌باشد) نوبت به مرحله فروش کالا می‌رسد. فروش در این شرکت به دو صورت تلفنی و حضوری می‌باشد.

ـ تلفنی: مشتری طی تماس تلفنی درخواست خود را به دایره فروش می‌دهد. دایره فروش در صورت به تفاهم رسیدن با مشتری، سفارش مشتری را آماده می‌کند. پس از واریز وجه نقد توسط مشتری کالا به وی تحویل داده می‌شود. معمولاً سفارشات تلفنی، سفارشات بزرگی نیستند مانند سفارش آشپزخانه‌ها، رستوران‌ها و هتلها و… پس از توافق طرفین، یک پیش فاکتور تهیه می‌شود.

این پیش فاکتور به امضای مدیر عامل می‌رسد و بعد به قسمت انبار تحویل داده می‌شود انبار دقیقاً سفارش را از نظر تعدادی به مشتری تحویل می‌دهد که البته فرم تحویل کالا را پر کرده و تایید می‌کند پس از تحویل کالا به مشتری فاکتور نهایی در ۴ نسخه صادر می‌شود.

یک نسخه به مشتری داده می‌شود، یک نسخه به قسمت حسابداری برای ثبت اسناد می‌رود، یک نسخه در قسمت فروش می‌ماند و یک نسخه برای اداره دارایی فرستاده می‌شود.

ـ حضوری: در سفارش حضوری، مشتری به کارخانه مراجعه کرده و سفارش خود را کتباً به قسمت فروش می‌دهد واحد فروش و مشتری اگر به توافق برسند پیش فاکتور تهیه شده و مانند سفارش تلفنی روند ادامه پیدا می‌کند تا کالا به مشتری تحویل داده شود.

هیچ فروشی به صورت نسیه نیست تمامی پرداخت‌ها توسط مشتری باید چک روز یا نقد باشد مگر در مواردی که طبق صلاحدید مدیریت می‌باشد.

برگ فروش کالا یا صورتحساب فروش یا فاکتور فروش

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه مستندات سیستم انبارداری
 • مقاله هدف از استقرار یک سیستم انبار
 • پایان نامه حسابداری صنعتی
 • مقاله حسابداری از دیروز تا امروز
 • مقاله طراحی یک سیستم انبارداری
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.