مقاله انگلیسی ارزیابی امکان سنجی و پذیرش برنامه های درمانی پرستاری با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی ارزیابی امکان سنجی و پذیرش برنامه های درمانی پرستاری جهت تسهیل جابه جایی بیماران بزرگسال SCI و خانواده آنها از ICU  به واحد تروما با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام

Evaluation of the feasibility and acceptability of a nursing intervention program to facilitate the transition of adult SCI patients and their family from ICU to a trauma unit

 شامل ۷ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی ارزیابی امکان سنجی و پذیرش برنامه های درمانی پرستاری جهت تسهیل جابه جایی بیماران بزرگسال SCI و خانواده آنها از ICU  به واحد تروما با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۴
مقدمه     ۶
شیوه ها     ۱۰
زیرساخت‌ها     ۱۰
طرح مطالعاتی     ۱۰
نمونه     ۱۱
تحلیل داده ها     ۱۳
نتایج     ۱۳
ارزیابی سطح پذیرش برنامه به وسیله بیماران و خانواده ها     ۱۴
زمینه های بهینه سازی از دید بیماران و خانواده ها     ۱۶
نقاط قوت و ضعف مطالعات     ۲۳
نتیجه گیری     ۲۵

 

References

Alvarado, K., Lee, R., Christoffersen, E., Fram, N., Boblin, S., Poole, N., et al., 2006. Transfer of accountability: transforming shift handover to enhance patient safety. Healthc. Q. 9, 75–۷۹٫ Anderson, C.D., Mangino, R.R., 2006. Nurse shift report: who says you can’t talk in front of the patient? Nurs. Adm. Q. 30 (2), 112–۱۲۲٫ Arora, V.M., Manjarrez, E., Dressler, D.D., Basaviah, H., Halasyamani, L., Kripalani, S., 2009. Hospitalist handoffs: a systematic review and task force recommendations. J. Hosp. Med. 4 (7), 433–۴۴۰٫ Baker, G.R., Norton, P.G., Flintoft, V., Blais, R., Brown, A., Cox, J., et al., 2004. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. Can. Med. Assoc. J. 170 (11), 1678–۱۶۸۶٫ Ball, C., Kirkby, M., Williams, S., 2003. Effect of the critical care outreach team on patient survival to discharge from hospital and readmission to critical care: non-randomized population based study. Br. Med. J. 327 (7244), 1014–۱۰۱۷٫ Beard, H., 2005. Does intermediate care minimize relocation stress for patients leaving the ICU? Nurs. Crit. Care 10 (6), 272– ۲۷۸٫ Bokinskie, J.C., 1992. Family conferences: a method to diminish transfer anxiety. J. Neurosci. Nurs. 24 (3), 129–۱۳۳٫ Brown, S.E., Ratcliffe, S.J., Kahn, J.M., Halpern, S.D., 2012. The epidemiology of intensive care unit readmissions in the United States. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 185 (9), 955– ۹۶۴٫ Chaboyer, W., Mcmurray, A., Wallis, M., 2010. Bedside nursing handover: a case study. Int. J. Nurs. Pract. 16 (1), 27–۳۴٫ Chaboyer, W., Thalib, L., Foster, M., Ball, C., Richards, B., 2008. Predictors of adverse events in patients after discharge from the intensive care unit. Am. J. Crit. Care Med. 17 (3), 255– ۲۶۴٫ Chaboyer, W., Thalib, L., Alcorn, K., Foster, M., 2007. The effect of an ICU liaison nurse on patient’s and family’s anxiety prior to transfer to the ward: an intervention study. Intensive Crit. Care Nurs. 23 (6), 362–۳۶۹٫ Chaboyer, W., Thalib, L., Foster, M., Elliott, D., Endacott, R., Richards, B., 2006. The impact of an ICU liaison nurse on discharge delay in patients after prolonged ICU stay. Anaesth

Evaluation of the feasibility and acceptability of a nursing intervention program to facilitate the transition of adult SCI patients and their family from ICU to a trauma unit.

Abstract

Background: Transfer from ICU to a general ward is recognized as a highrisk episode of care especially for patients with SCI. Objective: To evaluate the feasibility and acceptability of a nursing intervention program developed to optimize the transition of SCI patients and their family from ICU to a trauma unit

Methods: A participative-constructivist design was used for the co-construction and preliminary evaluation of interventions by researchers, patients, families and health professionals through individual interviews and a focus group. Results: Nine tetraplegic patients, 8 families and 8 health professionals participated in the study. Interventions pertaining to provision of information with regard to the functioning of the trauma unit and gradual decrease of ICU monitoring and nursing surveillance were found to be feasible. Other interventions, such as patients’, and families’, introduction to the receiving team and the use of a written report form were more difficult to apply. Patients and families considered the program very helpful and both greatly appreciated being informed about differences in the intensity of care between the two units. Health professionals also identified the provision of such information as facilitating the transition of care. Conclusion: The nursing intervention program proposed in this study was found for the most part to be feasible and acceptable. Need for refinements were identi- fied which will be considered before further evaluation. © ۲۰۱۳ Elsevier Ltd. All rights reserved..

چکیده :

انتقال از ICU به بخش عمومی به عنوان اپیزو با ریسک بالای مراقبتی معرفی می شود خصوصاً در بیماران SCI این امر مورد تاکید است.

هدف : ارزیابی امکان سنجی و پذیرش برنامه های مداخله ای پرستاری جهت بهینه سازی جابه جایی بیماران SCI و خانواده های آنها از ICU به واحد تروما اجرایی می شود.

شیوه ها : طرح ساختاری – شرکت پذیری برای شکل گیری هم زمان و ارزیابی اولیه فرآیندهای مداخله ای به وسیله محققان، بیماران، خانواده ها، متخصصان بهداشت و سلامت مورد استفاده قرار گرفته و از مصاحبه فردی و گروه محور نیز استفاده شد.

نتایج : ۱ بیمار فلج چهارگانه، ۸ گانه، ۸ خانواده و ۸ متخصص بهداشت و سلامت در مطالعه شرکت کردند. فرآیندهای مداخله ای و درمانی به اجرا گذاشته شده و اطلاعاتی با توجه به کارکرد واحد تروما بدست آمد.

در این راستا مانیتورینگ ICU کاهش یافته و استفاده از مراقبت‌های پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. فرآیندهای مداخله ای مثل درمان بیمار و خانواده  نیز اجرایی شد. در این راستا از تیم و گزارش کتبی استفاده از مراقبت‌های پرستاری مورد بررسی قرار گرفت. فرآیندهای مداخله ای مثل درمان بیمار و خانواده نیز اجرایی شد. در این راستا از تیم و گزارش کتبی استفاده شد. البته استفاده از گزارش کتبی اندکی دشوار بوده است. بیماران و خانواده ها، برنامه حاضر را موثر تلقی کرده و از اینکه اطلاعاتی در مورد اختلاف شدت مراقبت ها در بین دو واحد به آنها داده شده بود تشکر کردند. متخصصان بهداشت و سلامت نیز شرایط اطلاعات را بررسی کرده و اعلام کردند که با وجود چنین اطلاعاتی، کار جابه جایی مراقبت‌ها و تغییر آن ساده تر می شود.

نتیجه گیری : برنامه‌های مداخله ای پرستاری که در مطالعه حاضر اشاره شده برای بسیاری از موارد قابل اجرا و قابل قبول است. نیاز به اصلاحات بیشتر نیز از جمله مواردی بوده که قبل از ارزیابیهای بعدی مورد تاکید قرار گرفته است.

مقدمه :

بیماران مبتلا صدمات نخاعی ( SCI) معمولا در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) نگهداری شده تا تحت مراقبت دقیقی و مانیتورینگ باشند. هر چه پیچیدگی شرایط آنها بیشتر باشد، زمان بستری شدن آنها در چنین شرایطی طولانی تر شده و ریسک بروز عواقب سود نیز بیشتر شده و احتمال برگشت به ICU افزوده می شود.

بیماران SCI، ناتوانایی‌های قابل توجهی دارند. ترک محیطی که مانیتورینگ شدید دارد قطعاً نیازمند مراقبت‌های تکمیلی است و دفع نیازها چند هفته زمان استرس آور را به دنبال دارد. با توجه به گفته Chaboyer گرچه محیط ICU در ابتدا ترس آور می‌باشد ولی می تواند حس ایمنی و راحتی را به دنبال داشته باشد. بنابراین انتقال از ICU یکی از جنبه های استرس آور بستری شدن می باشد گرچه پذیرش در واحد تروما مطرح باشد.

حاد بودن مراقبت‌های پرستاری باعث می شود که بیماران با مسائل ترکیبی در مراقبت‌ها روبرو باشند ( تغییر عملکرد تنفسی و جابه جایی و زخم های جراحی). در چنین شرایطی مرخص شدن از ICU باعث بروز پیچیدگی‌هایی مثل مشکل تنفسی، عفونت و ایست قلبی خواهد شد.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی آیا آسیب ( تروما) سر می تواند بیماری سلیاک را آغاز کند؟ با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.