بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۳
بیان مسئله: ۴
سوال مسئله: ۵
اهداف تحقیق: ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵
فرضیه تحقیق: ۶
متغیر های تحقیق: ۶
«یادگیری و بهداشت روانی(کتاب بهداشت روانی) » ۷
« روش های یاد گیری » ۸
« پاسخ شرطی » ۹
« طرق از بین بردن رفتار شرطی » ۱۱
«تجارب هیجانی» ۱۱
« ادامه ی رفتار شرطی» ۱۴
( حل مسائل ) ۱۵
« یادگیری بر اساس آزمایش و خطا » ۱۶
« کارل راجرز بصیرت را چنین تعریف می کند» ۱۹
« قانون تاثیر و تقویت رفتار » ۲۱
تعمیم یا انتقال یادگیری: ۲۳
« مراحل سازگاری » ۲۵
جامعه مورد مطالعه ۳۱
حجم نمونه : ۳۱
روش نمونه گیری : ۳۱
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر : ۳۲
روش آماری مربوط به زمینه ها ۳۲
روش تحقیق : ۳۳
بحث و نتیجه گیری ۴۱
پیشنهادات ۴۳
محدودیت ها ۴۴
منابع و مآخذ ۴۵

منابع و مآخذ

آزاد – حسین – روانشناسی شخصیت – انتشارات رشد – سال ۱۳۸۳ – تهران
بیانی – احمد – روش تحقیق – انتشارات رشد – سال ۱۳۸۰ – تهران
دلاور – علی – آمار استنباطی – انتشارات رشد – سال ۱۳۸۲ – تهران
دلاور – علی – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – سال ۱۳۸۰ – تهران
دادستان – پریرخ – روانشناسی رنگ ها و تأثیرات آن – انتشارات بیان – سال ۱۳۸۲ – تهران
سیف – علی اکبر – روانشناسی یادگیری – انتشارات ارجمند – سال ۱۳۸۰ – تهران
شعاری نژاد – حسین – روانشناسی رشد – انتشارات سمت – سال ۱۳۸۲ – تهران
گنجی – علی اکبر – روانشناسی رشد (۱) – انتشارات رشد – سال ۱۳۸۰ – تهران

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان شهرستان آبادان است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تاثیر رنگها بر یادگیری در دختران و پسران  دارای تفاوت است و همین طور رنگ زمینه در یادگیری تاثیر دارد که جامعه آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است که با آمار به دست امده ۵۴۰ نفر است که ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنیاف رنگی بر روی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی و واریانس دو عاملی جهت فرضیه اول مورد سنجش قرار داده شده و همین طور جهت سنجش فرضیه دوم و تاثیر رنگ متن و زمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی و به دست آوردن  فراوانی و درصد آن که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین تاثیر رنگها بر روی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود ۴۲  درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تاثیر گذار باشد.

مقدمه

همان طور که اکثر روان شناسان  یادآوری کرده اند اولین سالهای زندگی در رشد روانی- عاطفی  کودک نقش بسیار مهم دارد.اریک اریکسون معتقد است که کار اصلی شخص در جریان خردسالی غیر از موارد دیگر یادگیری اعتماد است و به نظر او در دوره ی خردسالی کودک یاد می گیرد که دنیا محل خوب و رضایت بخش است یا منبع ناراحتیها و ناکامیها و هیجانهای منفی است که از دیدگاه اریکسون اولین موفقیت روانی – عاطفی کودک این است که بدون اضطراب و خشم شدید بپذیرد که مادرش جلو چشمش دورتر رود و پذیرش این بر اثر پیش بینی مسایل بیرونی صورت می گیرد .

تعداد زیادی از روان شناسان مخصوصا آنهایی که تحت تاثیر سنت فرویدی قرار گرفته اند معتقدند که اولین روابط کودک برای روابط بعدی او با دیگران الگو قرار می گیرد.

روان شناسان اهمیت رشد عاطفی سالم را یادآوری کرده اند که تمام این مسایل نشات گرفته از یادگیری در کودکی است که مسایل عاطفی شناختی و حتی تاثیر رنگ ها در اوان کودکی می تواند دیدگاه کودک را تغییر دهد .

توانایی و تاثیر رنگ نیز بر روی یادگیری عمل نمادها را همراهی می کنند که این توانایی ها مخصوصا در بازی کودک تجلی میکنند و مثلا شکل تقلید تاخیری و بازی نمادین با رنگ مورد علاقه کودک می تواند تاثیر پذیری بیشتری داشته باشد که رنگ به نوعی بر روحیه و شخصیت کودک می تواند تاثیر گذار باشد به طوری که رنگ های تند مثل قرمز و آبی در یادگیری بیشتر خود را نشان می دهند .

بیان مسئله:

در طول مرحله ی حسی- حرکتی یعنی از بدو تولد تا دو سالگی کودک مخصوصا مشغول کشف روابط بین حواس اعمال و پیامدهای انهاست که ویژگی اصلی این مرحله کشف پایداری شیء  است که تاثیر رنگ اشیاء در این کشف پایداری اشیاء  می تواند نقش بسزایی داشته باشد .

پایداری شیء و تثبیت رنگ ها در ذهن کودکان توانایی درک موجودیت یک شئ به رغم غیر قابل رویت بودن آن که در مرحله ی حسی و حرکتی کودک با تحول تند و درک پایداری شیء و تاثیر رنگ در بر ذهنیت خود را می تواند کم کم باور کند و همین طور می توان گفت که روان شناسی رنگ بر روی یادگیری و تاثیر آن بر ذهنیت کودک می تواند نقش مهمی داشته باشد که به این صورت رنگ های اصلی به مانند قرمز و سبز و آبی می تواند در سریع یاد گرفتن نقش داشته باشد به این شکل که کودک همیشه به دنبال دنیای رنگی برای خود می گشته است و این تاثیر هم می تواند در سریع یاد گرفتن نقش داشته باشد که حال این رنگ ها به شاد بودن یا سیاه بودن می تواند تقسیم شود که هر کدام یک نقشی می توانند داشته باشند .

سوال مسئله:

۱-آیا رنگ زمینه و متن در یادگیری کودکان تاثیر دارد

۲-آیا در تاثیر یادگیری دختران و پسران تفاوت وجود دارد

اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر تاثیر رنگ ها بر یادگیری کودکان است به این صورت که آیا رنگ آمیزی در اشیاء و اشکال در کتاب ها و حتی رنگ آمیزی در منزل و نوع رنگ های استفاده شده می تواند در یادگیری سریع کودک و آشنا شدن آن با وسایل و محیط خانه و اطراف نقش به سزایی داشته باشد و آیا محیط رنگی تاثیرش بیشتر از محیط سیاه سفید خواهد بود .

اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازگاری های متعدد کودک موجب می شود که او از مراحل مختلفی بگذرد مراحلی که ساخت تدریجی  طرحوارهای تازه را به همراه می آورد .

این ساخت همیشه بر اساس یک نظم قابل پیش بینی صورت می گیرد که به عبارت دیگر هر چیز که تجربه و آموزش می توانند آهنگ عبور کودک از این مراحل را تند یا کند کنند هیچ چیزی نمی تواند نظم بسار آنها را بر هم زند و یادگیری نقش بسزایی در زندگی کودکان داشته و دارند که بستگی به عوامل تازه و جدیدی هستند که این عوامل که مهم جلوه کند تاثیر رنگها در یادگیری کودکان است اینکه آیا در به یاد سپردن بسیاری از مطالب و اشیاء می توان رنگ و تاثیر آن را مهم دانست .

همیدست با پژوهش های انجام شده بتوان مراحل سریع یادگیری را در بین کودکان شناخته و سعی کنیم که یادگیری برای کودکان به طور آسان و سهل انجام گیرد که این تحقیقات در مراکز مهد کودک و خانواده می تواند نقش بسزایی داشته باشد .

فرضیه تحقیق:

۱-رنگ زمینه متن در یادگیری کودکان تاثیر دارد .

۲-تاثیر رنگ ها بر یادگیری دختران و پسران تفاوت وجود دارد .

متغیر های تحقیق:

رنگ ها : متغیر مستقل

یادگیری : متغیر وابسته

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :

یادگیری عبارتبد از توانایی بالقوه و نسبتا پایدار که فرد بر اثر ممارست و تمرین می تواند به آن دست یابد و بالاخره عبارتند از نمره ایست که از آزمودنی از آزمون مربوط به آموزش و یادگیری به دست آمده است .

تاثیر رنگ ها عبارتند از: تاثیری که رنگ ها بر آموزش و یادگیری کودکان می تواند داشته باشد و اینکه رنگ ها در آموزش و به یاد سپردن اشیاء و مطالب می توهند نقش مهمی داشته باشد .

«یادگیری و بهداشت روانی(کتاب بهداشت روانی) »

بشر گنجایش یادگیری را به ارث می برد ولی تمامی رفتارهای او به غیر از رفتارهای انعکاسی ساده بر اساس یادگیری است .

او مغز خود را به ارث می برد ولی تمام معلومات و چگونگی روابط آنها را فرا می گیرد.او گنجایش تطبیق و سازش را از راه وراثت کسب می کند ولی نوع سازش و طرقی را که به این منظور انتخاب می کند، در اثر تجربه اخذ می نماید.مثلا گنجایش یاد گرفتن زبان ارثی است ولی در اینکه شخص چه نوع زبانی را صحبت می کند بستگی به آموزش و پرورش دارد.به همین منوال قدرت و گنجایش ایجاد عواطف و احساسات در افراد موروثی است ولی اینکه شخص دچار اختلالات عواطف و احساسات می شود ارتباط زیادی به یادگیری دارد .

افراد انسان دائما در حال تطبیق و سازش با محیط خود هستند و هر اقدام به سازش مستلزم تغییر رفتارهای قبلی و آموختن رفتارهای جدیدی است .

هنگامی که در فرد رفتارهای جدیدی به منظور سازش با محیط ایجاد می شود ماهیت این سازش تحت تاثیر نوع سازش های قبلی به ویژه تحت تاثیر پاداش یا تنبیه حاصله از آن در می آید.

بنابر این رفتار به خصوص فرد را نه تنها در زمینه وقایع حاضر باید سنجید بلکه نسبت به رفتارهای گذشته نیز باید اندازه گیری کرد.

هر فردی بر حسب مشخصات روانی خود عمل می کند بدین معنی که هیچ رفتار بشر بی علت نیست و در رفتارهای افراد نوعی ثبات و توالی وجود دارد که مشخص کننده شخصیت و طرز زندگی آنهاست اگرچه شخصیت افراد دائما معقول می گردد ولی در پایه و اساس آن تغییرات کلی داده نمی شود.

 « روش های یاد گیری »

در حال حاضر علم روان شناسی اطلاعاتی درباره ی چگونگی یادگیری و مقدار و شرایط آن در دست دارد و به وسایل علمی می تواند مقدار تغییری را که یادگیری در رفتار به وجود می آورد اندازه گیری کند ولی دانش ما در باره ی اتفاقاتی که هنگام یادگیری در سلسله ی اعصاب روی می دهد بسیار نا چیز است و با وجود اینکه قریب نیم قرن است که آزمایشگاهایی در مورد رابطه ی یادگیری با سلسله ی اعصاب به عمل می آید هنوز به کشف مطالب قابل اهمیتی نرسیده ایم .

در حال حاضر نه روان شناسان فیزیو لوژیکی قادر به پاسخگویی به بسیاری از پرسشها در این زمینه هستند و نه متخصصان اعصاب ولی امیدست که در آینده این علماء بتوانند پرده از بسیاری مبهمات مربوط به یادگیری و سلسله ی اعصاب بردارند .

گذشته از اینها ما می توانیم بدون اینکه اطلاعات کافی درباره ی تشکیلات سلسله اعصاب در دست باشد تحقیقاتی در زمینه های یادگیری انجام دهیم .

« پاسخ شرطی »

در اوایل قرن بیستم فیزیو توژیست روسی به نام پاولوف مشاهده کرد که بزاق دهان سگی که مورد آزمایش است نه تنها در اثرغذا ترشح می کند بلکه انگیزه های غیر مؤثر دیگری نیز مانند آزمایش کننده و یا صدای پای او (البته بعد از اینکه مدتی با غذا دادن به سگ تؤام بوده است)سبب ترشح بزاق دهان سگ می شود .

بر اساس این مشاهدات پاولف آزمایش معروف خود را در شرطی کردن رفتار انجام داد. پاولف سگی را که به آن آزمایش هایی انجام داده بود به میزی بست سپس زنگی را به صدا در آورد و بعد از اینکه صدای زنگ چند ثانیه ادامه داشت غذا در دهان سگ گذاشت .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.