بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و  دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و  دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۷
روش تحقیق ۱۳
رسانه های جمعی و افکار عمومی ۱۶
رادیو ۱۶
تلویزیون ۱۸
مطبوعات ۲۳
شایعه و ……. ۲۴
نقش تبلیغات ۲۵
تبلیغات و آموزش ۲۷
تبلیغات و دروغ ۲۹
تبلیغات نوین ۳۰
آثار ارتباطات ۳۲
بررسی مسئله ۳۵
پژوهشهای جامعه شناختی ۳۶
فنون و تبلیغات ۳۹
حیثیت و اعتبار ۴۰
تحریف ۴۱
مدلهای تبلیغ ۴۳
پی نوشتها ۴۴
بنیادهای اجتماعی و سیاسی و رسانه های ارتباطی ۴۸
۱ – حکومت آشکار ۴۸
۲ – حکومت پنهان ۴۸
۲ – خصوصیات مشترک گروه های ذی نفوذ ۵۱
الف ) تفاوت گروه های ذی نفوذ با احزاب ۵۲
ب ) رابطه گروه های ذی نفوذ با احزاب ۵۳
۱ – گروه های ذی نفوذ داخلی ۵۵
۲ – گروه های ذی نفوذ خارجی ۵۵
اول : دفاتر فنی نفوذ شامل ۵۶
۱ ) گروه های ذی نفوذ عوام ۵۷
۲ – گروه های ذی نفوذ خواص ۵۷
اول : مصالح ومسائل مادی Material Interes 60
دوم : منابع علمی ( یا ذهنی ) Intelectual Interest 60
سوم : مصالح روحی و معنوی ( اعتقادی ) Spiritual ( moral) 61
چهارم : سرگرمی و وقت گذرانی Leisure ( free ) مثل کلوپهای ورزشی ۶۱
۵ – نقش گروه های ذی نفوذ ۶۲
۶ – اهداف گروه های ذی نفوذ ۶۲
۷ – ابزار و وسایل گروه های ذی نفوذ و راههای نفوذ ۶۳
چهارم : راههای نفوذ ۶۶
پی نوشتها ۶۷
۲ – ارتباطات و توسعه مشارکت ۶۸
الف : توجه به مفهوم صحیح آگاهی و ارتباط ۷۱
ب : توجه به اهمیت رسانه های محلی در جلب مشارکت مردم ۷۲
ج : روشنفکران و توسعه ( ۴ ) ۷۳
پیام و تجانس آن با وسیله حمل پیام و محیط ۸۶
پی نوشتها ۸۸
۳ – انحصار رسانه ها و سلطه خبری ۹۰
رویتر خبرگزاری انگلیس ۹۰
تلویزیون انگلیس ۹۱
خبرگزاری فرانسه : آژانس فرانس ، پرس ، AFP 94
تلویزیون در فرانسه ۹۶
آژانسهای آمریکایی ۹۷
یونایتدپرس اینترنشنال ۹۸
اخبار ماهواره ای ۱۰۵
پوشش های خبری ۱۰۹
پی نوشتها ۱۱۹
تأملی در تأثیر رسانه های غربی بر هدایت افکار عمومی جهان ۱۲۱
جریان سازی هسته ای ۱۲۱
تقویت اتهامات ۱۲۵
رسانه، افکار عمومی و شایعه ۱۲۹
رسانه وسیاست ۱۳۳
تبلیغات ۱۳۴
تبلیغات سیاسی ۱۳۶
روش های تبلیغات سیاسی ۱۴۲
کاربرد رسانه ها در تبلیغات سیاسی ۱۴۳
توسعه، دموکراسی و اهمیت رسانه های جمعی ۱۵۰
رسانه های جمعی و مشکلات خانوادگی ۱۵۲
پیوند عاطفی ۱۵۴
متقاعد سازی و افکار عمومی در رسانه های غرب ۱۵۷
حمله و انهدام هدف ۱۵۸
لقب‌سازی ۱۵۹
پیش‌فرض‌سازی ۱۶۱
ترویج مفاهیم صوری ۱۶۲
محتوا‌زدایی ۱۶۳
نابرابر‌سازی ۱۶۴
جهت‌دار کردن ۱۶۵
هم‌رنگی با جماعت ۱۶۸
تکنیک زشت‌سازی ۱۶۹
تعمیم افراطی ۱۶۹
ابهام ۱۷۰
عمومیت‌بخشی ۱۷۰
فرافکنی ۱۷۰
انتخاب بد از بدتر ۱۷۱
نام‌گذاری ۱۷۱
انگشت‌نما کردن دشمن ۱۷۳
عرفی‌سازی ۱۷۳
نکوهش اجتماعی ۱۷۴
مستندسازی ۱۷۴
فرجام سخن ۱۷۶
تاثیر رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی ۱۷۷
تاثیر رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی ۱۷۹
فیلم های سینمایی ۱۷۹
مطبوعات و جرایم ۱۸۰
نقش تلویزیون و ویدیو در بزهکاری ۱۸۲
تاثیر رادیو بر انحرافات اجتماعی ۱۸۵
رسانه و ارتباط‌ ۱۸۶
رسانه‌های روابط عمومی ۱۹۲
نظام جامع روابط عمومی الکترونیک ۱۹۶
نتیجه گیری ۱۹۸
کتابنامه ۲۰۳

منابع

الف – منابع فارسی
۱ – کتب فارسی :
۱ – آذرنگ ، عبدالحسین ، اطلاعات و ارتباطات ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۱ .
۲ – آشوری ، داریوش ، فرهنگ سیاسی ، تهران : انتشارات مروارید ، ۱۳۵۱
۳ – آلبر ، پیر ، مطبوعات ، ترجمه فضل الله جلوه ، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، مجموعه « چه می دانم ؟ » ، ۱۳۶۸
۴ – آلپورت ، گردون دبلیو ، ادوارد ، ای . جونز ، روان شناسی اجتماعی ، ترجمه محمد تقی منشی طوسی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، ۱۳۷۱
۵ – آبراهام ، جی . اچ . مبانی و رشد جامعه شناسی ، ترجمه حسن پویان ، جلد اول ، تهران : بی نا ، ۱۳۶۹
۶ – آبرکرامبی ، نیکلاس ، هیل استفن و دیگران . فرهنگ جامعه شناسی ، ترجمه حسن پویان ، تهران : انتشارات چاپ پخش ، ۱۳۶۷
۷ – آلبر ، پیرو فرناندترو ، تاریخ مطبوعات جهان ، ترجمه هوشنگ فرجسته ، تهران : انتشارات پاسارگاد ، ۱۳۶۳
۸ – آل گیلانی ، ترو . تکنیک سیما ، تهران : انتشارات شهریار ، ۱۳۳۱
۹ – آلبر ، پیروژان تودسک ، تاریخچه رادیو و تلویزیون ، ترجمه جمشید ارجمند ، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، مجموعه « چه می دانم ؟ » ، ۱۳۶۸
۱۰ – اسدی ، علی ، مقدمه ای بر جامعه شناسی رسانه های همگانی ، تهران : پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران ، ۱۳۵۸
۱۱ – اسدی ، علی ،افکار عمومی و ارتباطات ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۱
۱۲ – اگ برن و نیم کف ، زمینه جامعه شناسی ، اقتباس ا. ج . آریان پور ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۴
۱۳ – اسپریگین ، توماس ، فهم نظریه های سیاسی ، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران : انتشارات آگاه ، ۱۳۶۵
۱۴ – ابستو تزل ، ژان ، روان شناسی اجتماعی ، ترجمه علی محمد کاردان ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۵۴
۱۵ – اکرمی ، جمشید ، پیرامون ساختار و نقش رسانه ها ، همایش شیراز ، تهران : انتشارات سروش و پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران ، ۱۳۵۶
۱۶ – اربابی ، علی محمد ، تبلیغات تجاری ، تهران : انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ، ۱۳۵۰
۱۷ – امینی ، رضا ، روابط عمومی ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ، ۱۳۵۵
۱۸ – اسمیت ، آنتونی ، ژئوپولیتک اطلاعات ، ترجمه فریدون شیروانی ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۶۴
۱۹ – ارونسون ، الیور ، روان شناسی اجتماعی ، ترجمه حسین شکر کن، تهران: انتشارات رشد ، ۱۳۶۴
۲۰ – استالی ، الیور و دیگران ، فرهنگ اندیشه نو ، ویراستار ع . پاشایی ، تهران: انتشارات مازیار ، ۱۳۶۹
۲۱ – باتامور ، تی بی ، جامعه شناسی ، ترجمه سید حسن حسینی کلجاهی ،تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی ، ۱۳۶۵
۲۲ – بیریوکف ، ن . س . تلویزیون و دکترین های آن در غرب ، ترجمه محمد حفاظی ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ف ۱۳۷۲
۲۳ – پیترز ، ج . ا . ال ، سینما و نوجوان ، ترجمه ابراهیم رشید پور ، تهران : انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، ۱۳۴۶
۲۴ – تیبو ، ژاک ، تلویزیون ، قدرت ، پول ، ترجمه سعید آذری ، تهران : انتشارات مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰
۲۵ – تیرل ، رابرت ، ژورنالیسم تلویزیونی ، ترجمه مهدی رحیمیان ، تهران : سروش ، ۱۳۷۱
۲۶ – تافلر ، آلوین ، موج سوم ،ترجمه شهیندخت خوارزمی ، چاپ دوم ،تهران: نشر نو ، ۱۳۶۳
۲۷ – جنتی عطایی ، ابوالقاسم ، تاریخ تئاتر درجهان ، تهران : شرکت سهامی اقبال ، ۱۳۳۷
۲۸ – حمزه لو ، بیژن ، کتابشناسی موضوعی رسانه های همگانی ، تهران : پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران ، ۱۳۵۸
۲۹ – حسینی الست ، سید حسن ، دنیای شگفت انگیز ارتباطات ماهواره ای ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۶۳
۳۰ – خرسند ، بیژن ، نگاهی به سینمای سیاسی ، تهران : کتاب آزاد ، ۱۳۵۹
۳۱ – داندیس ، دونیس ، مبادی سواد بصری ، ترجمه مسعود سپهر ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۶۸
۳۲ – دستمالچی ( موسوی ) ، مهین ، کتابشناسی رسانه های گروهی ، تهران : مرکز اسناد فرهنگی آسیا ، ۱۳۵۶
۳۳ – دوورژه ، موریس ، روشهای علوم اجتماعی ، ترجمه خسرو اسدی ، تهران: انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۲
۳۴ – رشید پور، ابراهیم ، ارتباط جمعی و رشد ملی ، تهران : انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ، ۱۳۴۸
۳۵ – ——— ، آیینه های جیبی مک لوهان ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات رادیو تلویزیونی ملی ایران ، ۱۳۵۴
۳۶ – راوندی ، مرتضی ، تاریخ تحولات اجتماعی ، چاپ دوم ، تهران : شرکت سهامی کتابهای جیبی ، بی تا
۳۷ – رونژر ، پیرت ، مبانی پژوهش در علوم اجتماعی ، ترجمه محمد دادگران ، تهران : نشر نوآور ، ۱۳۶۴
۳۸ – روشبلاد ، آن ماری ، اویل بورونیون ،روان شناسی اجتماعی ، ترجمه محمد دادگران ، چاپ دوم ، تهران ،انتشارات مروارید ، ۱۳۷۱
۳۹ – زورق ، محمد حسن ، مبانی تبلیغ ، تهران ، انتشارات سروش ، ۱۳۶۸
۴۰ – ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات ، تهران : انتشارات اطلاعات ، ۱۳۶۷
۴۱ – سروان شرایبر ، ژان لوئی ، نیروی پیام ، ترجمه سروش حبیبی ، تهران : انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران ، ۱۳۵۵
۴۲ – سعیدی ، ناصر ، سیما برای همه ، تهران : انتشارا ایرانمهر ، ۱۳۵۰
۴۳ – سووی ، آلفرد ، افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی ، ترجمه جمال شمیرانی ، چاپ سوم ، تهران : سازمان کتابهای جیبی ، ۱۳۵۴
۴۴ – سریل ، جان بی ، وسایل ارتباطی و توسعه ملی ، ترجمه کاشانی ، تهران : مرکز تحقیقات صدا و سیما ، ۱۳۶۷
۴۵ – سنجشی درباره کمیت وکیفیت استفاده از وسایل ارتباط جمعی ( ۲ جلد ، پلی کپی )، تهران : وزارت اطلاعات ،اداره کل بررسی و سنجش ، ۱۳۴۷ و ۱۳۴۹
۴۶ – شرام ، ویلبر ، روان شناسی و ارتباط ، ترجمه محمد رضا طالبی نژاد ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی
۴۷ – صافی ، قاسم ، مجموعه تحقیقی پیرامون چاپ و نشر مطبوعات ، تهران؛ بی نا ، ۱۳۶۰
۴۸ – صرافان ، عبدالرضا ، مباحثی درباره ارتباطات و پیام های سمعی و بصری ، تهران : وزارت فرهنگ و هنر ، اداره کل همکاریهای سمعی و بصری ، ۱۳۵۳
۴۹ – صفوی ، دکتر حسن ، افکار عمومی ، تهران : دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ، ۱۳۵۱
۵۰ – علوی طباطبائی ، ابوالحسن ،ایدئولوژی سیاسی و نیروی تبلیغات در سینما ، تهران : پرهام ، ۱۳۵۸
۵۱ – فریره ،پائولو ، آموزش ستمدیدگان ، ترجمه احمد بیرشک ، تهران : انتشارات خوارزمی ، ۱۳۵۸
۵۲ – فرهنگی ، علی اکبر ، مبانی ارتباطات انسانی ، تهران : مجله تهران تایمز ، ۱۳۷۳
۵۳ – فروند ، ژولین . آراء و نظریه ها در علوم انسانی ، تهران : مرکز نشو ، ۱۳۶۲
۵۴ – قربانی ، زین العابدین ،نقش سینما در زندگی و تمدن جدید ، قم : انتشارات نسل جوان ، ۱۳۵۱
۵۵ – کازنو ، ژان . جامعه شناسی رادیو و تلویزیون ، ترجمه جمشید ارجمند ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات رادیو تلویزیونی ملی ایران ، ۱۳۵۴
۵۶ – ………….. ، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ، ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکتر منوچهر محسنی ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۵۶
۵۷ – ………… ، قدرت تلویزیون ، ترجمه دکتر علی اسدی ، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۴
۵۸ – کریستین ، ریو . ام و . و مک ویلیامز ،رابرت . او ، صدای مردم ، ترجمه محمود عنایت ، تهران ، انتشارات کتاب سرا ، ۱۳۶۵
۵۹ – کیوی ، ریمون و کوک وان کامپنهود ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، تهران : انتشارات معاصر ، ۱۳۷۰
۶۰ – کوزر ، لیوئیس ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی ، چاپ پنجم ، تهران : انتشارات علمی ، ۱۳۷۳
۶۱ – لی ، جان ، ای ، آر ، به سوی سیاستهای ارتباطی واقع بینانه ، ترجمه خسرو جهانداری ، تهران : انتشارات سروش ، تهران ، ۱۳۶۵
۶۲ – لوبرن ، گوستاو ، آراء و عقاید ، ترجمه عباس شوقی ، چاپ دوم ، تهران : مؤسسه مطبوعاتی عطائی ، ۱۳۴۶
۶۳ – …………….. ، روان شناسی توده ها ، ترجمه کیومرث جواجوی ها ،تهران : انتشارات روشنگران ، ۱۳۶۹
۶۴ – مارتینز ، ارمیک ملون ، تلویزیون در خانواده و جامعه نو ، ترجمه جمشید ارجمند ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۵۴
۶۵ – محسنیان راد ، مهدی ، ارتباط شناسی ، با مقدمه های حمید مولانا وکاظم معتمد نژاد ، تهران: انتشارات سروش ، ۱۳۷۱
۶۶ – معتمد نژاد ، کاظم ، وسایل ارتباط جمعی ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، ۱۳۷۱
۶۷ – ……….. ،مطبوعات ،تبلیغات و افکار عمومی ، تهران : انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( پلی کپی ) ، ۱۳۴۵
۶۸ – معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد اول ، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۴۲
۶۹ – میلر ، جرالدر ، ارتباط کلامی، ترجمه علی ذکاوتی قراگزلو ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۵۸
۷۰ – موفقیان ، ناصر ، گزارش در زمینه تکنولوژی آموزشی ، تهران : مرکز تکنولوژی آموزش مؤسسه انتشارات فرانکلین ، ۱۳۵۳ – ۱۳۵۴
۷۱ – میلر ، جرج ، ارتباط غیر زبانی ، ترجمه محمد رضا طالبی نژاد ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، ۱۳۶۸
۷۲ – مک براید ، شن ، یک جهان ، چندین صدا ، ترجمه ایرج پاد ، تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۶۹
۷۳ – مندراس ، هانری ، ژرژ گوویچ ، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام، چاپ چهارم ، تهران : انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۵۶
۷۴ – مولانا ، حمید ، جریان بین المللی اطلاعات ، گزارش و تحلیل جهانی ، ترجمه یونس شکرخواه ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ، ۱۳۷۱
۷۵ – ………. ، گذر از نوگرایی ، ترجمه یونس شکرخواه ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها ، ۱۳۷۱
۷۶ – مورگان ( ج . و ) ، پیدایش دین و هنر ، ترجمه ایرج احسانی ، تهران : انتشارات گوتنبرگ ، بی تا
۷۷ – وولن ، پیتر ، نشانه ها و معنا در سینما ، ترجمه ناصر زراعتی ، تهران : انتشارات تیراژ ، ۱۳۶۳
۷۸ – دنیر ، نوربت ، استفاده انسانی از انسانها ، سیرنتیک و جامعه ، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، ۱۳۶۶
۲ – مقالات فارسی
۷۹ – آذری ، سعید ، « مک لوهان و تئوری قبیله جهان » ،تماشاخانه ، شماره ۴ ، سال اول ، بهمن ماه ۱۳۶۹
۸۰ – اسدی ، علی ، « وسایل ارتباط جمعی » ، تماشا ، شماره های ۱۱۴ تا ۱۸۰ و ۱۸۲ ، مرداد تا مهر ۱۳۵۳
۸۱ – بلیک ، رید و ها رولدسن ،ادوین ، « طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات » ، ترجمه مسعود اوحدی ، سروش ، شماره ۴۷۵ ، خرداد ۱۳۶۸
۸۲ – پیوتر ، ژاک ، « تلویزیون دگرگون کننده واقعیات و مخدوش کننده روابط انسانها » ،ترجمه دکتر زهرا معتمدی ، سروش ، شماره ۴۶۵ ، سال دهم ، بهمن، ۱۳۶۷
۸۳ – تراورس ، ام – دبیلو ، « پیام و تغییر نگرش » ، ترجمه سید مهدی سلیلی ، سنجش ، شماره اول ، ۱۳۷۲
۸۴ – حفاظی ، محمد ، « بررسی ارتباط انسانی » ، رسانه ، شماره ۳ ، سال اول، پاییز ۱۳۶۹
۸۵ – رسولی ، محمد رضا ، « عصر تلویزیون جهانی » ، رسانه ، شماره ۴ ، سال اول ، زمستان ۱۳۶۹
۸۶ – رشید پور ، ابراهیم ، « ارتباطات جمعی » ، تحقیقات روزنامه نگاری ،شماره ۶ ، فروردین ۱۳۴۶
۸۷ – سروش ، عبدالکریم ، « تأملاتی در بدی و نیکی نظام تکنیکی » ، صناعت و قناعت .
۸۸ – شیبانی ، ثریا ، « جهان پیام ها » ، فرهنگ و زندگی ، شماره اول ، دی ماه ۱۳۴۸
۸۹ – شیخیان ، دکتر مهدی ، « فرآیند و هدف ارتباط » ، تماشا ، شماره ۲۰۷ ، فروردین ماه ۱۳۵۴
۹۰ – قاضیان ، حسین ، فرهنگ و توسعه ، شماره ۴ و ۸
۹۱ – کانواد ، پیتر ، « تلویزیون ، رسانه و رفتارش » ، ترجمه مهرداد غروی ، سروش ، سال یازدهم ، مرداد ماه ۱۳۶۸
۹۲ – کمال پور ، یحیی ، « تلویزیون و فرهنگ : روابط انسانها در عصر الکترونیک » ، ترجمه مجتبی صفوی ، رسانه ، شماره ۱۲ ، زمستان ، ۱۳۷۱
۹۳ – گابریل ، آلموند ، « سیاستهای توسعه » ، فصلنامه پژوهش ، ۱۹۷۹
۹۴ – لازارسفلد ، پل . « افکار عمومی چگونه تشکیل می شود » ، ترجمه رضا عقیلی ، اعتبار جهانی ، شماره ۲۴ ، اسفند ماه ۱۳۴۴
۹۵ – مقدادی ، دکتر بهرام ، « مک لوهان ، پیامبر عصر الکترونیک » ، بررسی کتاب ، شماره ۴ ، شهریور ۱۳۵۰
۹۶ – مک لوهان ، مارشال ، « شناخت وسایل ارتباط جمعی » ، ترجمه ژیلا سازگار ، تحقیقات روزنامه نگاری ، شماره ۲۰ ، شهریور ماه ۱۳۴۹
۹۷ – ……….. ، « وسیله پیام است » ، ترجمه محمد تقی مایلی ، فرهنگ و زندگی ، شماره ۸ ، خرداد ماه ۱۳۵۱
۹۸ – مولانا ، دکتر حمید ، « انقلاب ارتباطات و آینده فرهنگ جهان » ، ناصه فرهنگ ، شماره ۲ ، سال اول ، زمستان ۱۳۶۹
۹۹ – نیک گهر ، دکتر عبدالحسین ، « ارتباطات جمعی : مفاهیم و تئوریها » ، تحقیقات ، روزنامه نگاری ، شماره ۲۱ ، آذر ماه ۱۳۴۹
۱۰۰ – هابت ، آمدی میخائیل ، « نقش رسانه های گروهی در جهان سوم » ، ترجمه مصطفی امیدی ، رسانه ، شماره ۱۲ ، زمستان ۱۳۷۱
۱۰۱ – شماره های مختلف نشریه رسانه .

 

مقدمه

هدف اساسی از این تحقیق بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف است البته درجه تأثیر بدست آمده از متوسطی حکایت خواهد داشت و نه عین درجات تأثیر چون امکان بررسی میدانی در این راستا امکان پذیر نبوده و ناچار تحقیق از کانال مدارک و مقالات و کتابها انجام گرفته و بعبارتی این بررسی تحقیقی است کتابخانه ای .

در این بررسی در فصول مختلف از ارتباطات تعریف لازم بعمل آمده و روشهای مختلف ارتباطی بازگو شده و سپس رسانه ارتباط جمعی به طور مشخص تعریف شده و دورانهای مختلف ارتباطی را از کهکشان گوتمبرک تا امروز مورد توجه و بررسی قرار داده و در آخرین بحث همین مقوله به رسانه های مدرن و ماهواره ای نیز پرداخته شده است .

همچنین انواع رسانه ها را بررسی کرده ایم از رسانه نوشتاری و صوتی و تصویری در انواع نوع تصویری مثل سینما و تلویزیون و دیگر نمونه ها ، که در بحثی از قول مارشال مک لوهان آورده شده که در زمان ما همه چیز در حال رسانه ارتباطی شدن است .

دربحثی دیگردیدگاه های صاحب نظران ارتباطات از قبیل مک لوهان ، دیوید رایزمن و امثالهم تشریح گردیده و نزدیکی درجات اختلاف این نظرات پیش روی خواننده گذاشته شده است .

همچنین در فصلی مشخص از رابطه بنیادهای اجتماعی سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی گفتگو شده ( گروه های فشار و اتحادیه های کارگری و اصناف دیگر ) و سرانجام از احزاب سیاسی این گونه اشاره گردیده که این بنیادهای اجتماعی و سیاسی چه نیازی به ابزارهای رسانه ای دارند و چگونه از آنها استفاده می کنند و در دنیای امروز این رابطه به چه طریقی در حال گسترش و توسعه است و باز در بخشی نقش وسایل ارتباط جمعی را در گسترش آموزش و انتقال خبر و تأثیر آنها در آگاه کردن مردم و پر کردن اوقات فراغت مردم یادآوری گردیده و بیشتر به این مطلب پرداخته شده که نهادهای سیاسی از ابزار ارتباطی چگونه استفاده می کنند و این نیاز آیا باید استمرار داشته باشد و یا مقطعی است و در این زمینه حق مطلب ادا گردیده و خصوصاً در ارتباط با نقش ماهواره در جهان امروز به اندازه لازم بحث نموده و دنیای آینده با نقش ابزارهای رسانه ای به خاطر انتقال اطلاعات پیش روی خواننده قرار گرفته است.

وضع یاد شده را در سالهای اخیر و بعبارتی امروز تشریح نموده و به جهان سوم نیز به طور اخص در این رابطه اشاره داشته ام .

کاری که انجام شده هرگز ادعا نمی کنم که کار کامل و بی نقصی است ولی می توان گفت آغازی است پیرامون موج سوم که موج ا مروز دنیای ماست موج ارتباطات در ارتباط با ابزار و موج اطلاعات در ارتباط با آگاهی بشر و انتقال آن از گوشه ای به گوشه دیگر جهان و سرانجام توجه به سرعتی که در ذرات این موج نهفته است و هشداری است به جهان سومی ها که دیگر فرصت زیادی برای توسعه یافتگی نداریم و یا حداقل فرصتی برای تلف کردن نداریم . اگر موج اول قرنها طول کشید اگر موج صنعت تنها دو قرن همراه بشر بود هیچ تضمینی نیست که موج سوم ده ها سال طول بکشد . نوع تکنولوژی سرعت و تحول پی در پی ممکن است در سالهای اول دو هزار موجی دیگر فرا راه بشر بگذارد ، در آن زمان جهان سوم چه جایگاهی خواهد داشت ، این تحقیق ما را هشداری است ضمن هدفهای خود نیز به این هدف خاص !

عصر ما دوران خاص ارتباطات را می گذراند و در این عصر با توسعه ابزار ارتباطی ، رساندن پیام از فاصله های دور به اشکال مختلف ، صاحبان نظر و متخصص را توانایی می بخشد که با انتقال پیام های خود ، اهداف خود را جامه عمل بپوشانند.

ابزار رسانه ای در این مقطع زمانی با سرعت و شکل خاص خود جهت رساندن پیام ( سیاسی ، اجتماعی . … ) از نقطه ای به نقطه دیگر جهان عمل می کند و انسانها را در قاره ها و کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار می دهد ، اگرچه به نظر بعضی از صاحبنظران ، دوران اخیر عصر پایان ایدئولوژیهاست ولی هنوز هم انسان ها از تأثیرپذیری مفاهیم ایدئولوژیها رها نشده و شاید هم به اعتبار عقیده گروه دیگری از صاحبان عقیده ایدئولوژی در پایان مسیر قرار نگرفته است . و اما آنچه  مهم است این است که قدرتهای بزرگ برای استمرار قدرت خود از طرفی ناچار به حفظ قدرت اقتصادی هستند و از طرف دیگر برای بدست آوردن قدرت اقتصادی و یا ادامه این نوع قدرت ناچار به جمع آوری اطلاعات می باشند و آنچه که در این باره تکرار می شود این است که هر کس یا گروهی و یا کشوری اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد از قدرت بیشتری برخوردار است .

پس لازمه حفظ قدرت اقتصادی ، داشتن اطلاعات بیشتر از دیگران است . چون داشتن اطلاعات بیشتر و تازه ها این توانایی را می بخشند که بدانند و بتوانند منابع مورد نیاز خود را ا زکجا و چگونه و با چه روشهایی به چنگ آورند .

در نتیجه اقتصاد نیاز اولیه انسانها و سیاست روش ظریف و حساب شده ای برای دسترسی به اقتصاد برتر است . در این صورت سیاستمداران مثل گذشته ، در دنیای امروز نمی توانند بدون دانستن علم و توانائی خاص در عرصه سیاست بازی کنند و اگر احزاب سیاسی را مهمترین نهاد اجتماعی و سیاسی بدانیم و این که همه تلاشها و توانها در احزاب سیاسی متمرکز است به مبارزات و پیکارها و تلاشهای صاحبان عقاید در احزاب متفاوت روشها و اشکال خاص خود را می بخشد تا هر یک از گروه ها بتواند برتری لازم را در این مبارزه به دست آورند و در نتیجه در مقام قدرت ، پارلمان و قدرت اجرائی جامعه را در اختیار داشته باشند .

در مبارزات و پیکارهای سیاسی ، پیام و ابزار پیام رسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و این جاست که اهمیت ارتباطات و رسانه ها مطرح می گردد و می بینیم که چگونه احزاب سیاسی در اولین نیاز خود پس از شکل دهی و سامان بخشی به ساختار درون حزبی یعنی سازمان ارتباط و ابزار آن بهاء می دهند .

تبلیغات ، گفتار ، جراید ، رادیو ، تلویزیون و اجتماعات و آموزش و ……. نیازی است که این نهادهای مهم سیاسی و اجتماعی برای داشتن ارتباط با عضو حزب در حد توان ، سعی می کنند آن را در اختیار بگیرند .

در این رساله تحقیقی نیز حتی المقدور سعی شده است با در نظر گرفتن تمامی این مطالب ، نقش وسایل ارتباط جمعی در آگاهی سیاسی مردم و بنیادهای سیاسی ، اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .


روش تحقیق

در این تحقیق هدف اثبات تأثیر وسایل ارتباط جمعی در آگاهی مردم جوامع و ارتقاء دانش آنهاست از طریق برنامه های آموزشی . برنامه های آموزشی در این جا به مفهوم درس کلاسیک نیست بلکه به منظور انتقال آگاهی و دانش از طریق برنامه های متنوع است .

مفاهیم عبارتند از : رسانه ، ارتباطات ، اطلاعات ، رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، سینما ، روزنامه ، بنیادهای سیاسی ، بنیادهای اجتماعی ، گروه ، گروه فشار ، گروه ذینفوذ و بسیاری دیگر .

و اما متغیر این بررسی آموزش و آگاهی مردم جوامع است . جامعه مورد بررسی کشور های مختلف ( بطور عموم ) است و بنا به ضرورت ، انتخاب بعضی از جوامع به عنوان نمونه به دلیل محدود کردن بحث .

روش تحقیق کتابخانه ای است و از کلیه تألیفات و جزوات اساتید و تحقیقات دانشجویان استفاده شده ( عنوان تحقیقات تأثیر تلویزیون بر فرد و جامعه ، کارشناسی ارشد ، آقای سید محرم علوی ،سال ۷۶ ) و ( ارتباطات در توسعه مشارکت ، خانم زهرایی ، کارشناسی ارشد ) و خود را در قالب های ادعائی این و یا آن ها محبوس نکرده ام .

فرضیه اصلی این تحقیق این است که وسایل ارتباط جمعی در روشن کردن و بالابردن آگاهی و افزایش درجات آموزش مردم جامعه اثرگذار می باشد .

رسانه های جمعی و افکار عمومی

از جمله عوامل اساسی شکل دادن افکار عمومی در جهان امروز رسانه های جمعی می باشد از این جهت در این جا لازم است هر یک از آنها را در شکل دادن به افکار عمومی بررسی کنیم .

رادیو

رادیو از دو جهت بر سایر رسانه های همگانی برتری دارد . هم انتقال پیام در آن سریع و بلافاصله است وهم پوشش وسیعی دارد . این رسانه بر موانع زمان و مکان به راحتی غلبه میکند  : مانع زمانی را بر می دارد ، زیرا همان لحظه ای که پیام پخش می شود ، شنیده می شود و در نتیجه فاصله ای وجود ندارد . برمانع مکانی غلبه می کند زیرا امواج رادیو به راحتی ازمرزها و حتی قاره ها میگذرد و از این سوی جهان به آن سو می رسد .

این خصلت بین المللی بودن رادیو ، یعنی این که به راحتی می تواند از مرزهای کشورها به داخل نفوذ کند ، از یک سو می تواند آن را به وسیله ای برای نزدیکی ملتها به یکدیگر و تفاهم بیشتر آنها تبدیل کند و از سوی دیگر از آن مؤثرترین وسیله دستکاری افکار عمومی و تبلیغاتی در جهان ساخته است تا جایی که قدرت تبلیغاتی هر کشور به میزان گستره و پوششی است که  امواج رادیویی آن کشور می تواند به دست آورد .

علاوه بر دوویژگی بالا ، رادیو چند امتیاز دیگر هم بر سایر رسانه ها دارد و از این جهت امروز در حوزه تبلیغاتی رایج ترین وسیلهاست . امتیاز اول آن است که چون پیامش شنیداری است ، برای دریافت پیام آن ، گیرنده نیازی به سواد خواندن و نوشتن ندارد و در نتیجه برای کشورهایی که میزان بی سوادی در آنها بالاست ، رسانه ای ایده آل است و امتیاز دیگر آنکه می تواند به راحتی به حوزه خصوصی زندگی پیامگیر نفوذ کند و درتمام لحظه های زندگی یار و همدم او باشد . علاوه بر آن ، چون ارتباط شفاهی است ، تأثیر آن از جهت روان شناختی بر پیامگیر صمیمانه تر و دلنشین تر است ، نوعی ارتباط منفعل است یعنی نیازی به این که پیامگیر مانند خواندن تلاش کند و برای فهم پیام افکار خود را کاملاً متمرکز کند ، ندارد .

ازاین گذشته ، ارتباط رادیویی بسیار ارزان و سهل است چون نیازی به وسیله نقلیه و جاده ندارد ، در حالی که روزنامه و نشریات چاپی برای آن که به دست پیامگیر برسد ، به جاده و وسیله نقلیه نیاز است . از همه اینها گذشته برای کشورهایی که وسعت آنها زیاد وجمعیت آن پراکنده است و دسترسی به گروه های متفرق به آسانی میسر نیست ، رادیو وسیله ارتباطی مطلوبی است . به علاوه استفاده از آن به نسبت رسانه های دیگر ارزان تر و راحت تر است ، به ویژه پس از اختراع ترانزیستور انقلاب عظیمی در زمینه استفاده از رادیو پدید آمد .

تنوع برنامه ها و موسیقی رادیو را وسیله ارتباطی جذابی می کند که بهتر از نوشته می تواند افراد را سرگرم کند ، به خصوص در کشورهایی که مردم با فرهنگ نوشتاری الفتی ندارند ، رادیو جاذبه خاصی دارد . از این جهت به نظر می رسد که رادیو همچنان دراکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد قویترین و مؤثرترین وسیله ارتباط جمعی باقی بماند . رادیو نه تنها می تواند وسیله تبلیغات سیاسی مؤثری باشد، بلکه می تواند نقش مهمی در آموزش عامه مردم در زمینه های گوناگون از مسائل اجتماعی تا خانه داری و بهداشت و غیره ایفا کند .

تلویزیون

تلویزیون به خاطر ارائه تصویر از رادیو جاذبه بیشتری دارد و بعد تازه ای بدان اضافه می کند که چشمها را به خود خیره می کند و به علاوه فهم پیام را آسانتر می سازد ، چون تصویر و صدا اطلاعات کاملتری به تماشاگر می دهد ، تماشاگر در تلویزیون آنچه رادیو می گوید می تواند به چشم ببیند و درک عمیقتری از آن پیدا کند . تلویزیون به خاطر تصویر به تخیل کمتری نیاز دارد . به عبارت دیگر اگر روزنامه و رادیو رسانه ای انتزاعی هستند و به تخیل نیاز دارند .

موضوع ارتباط ، از یونان باستان تا قرن هجدهم ، بیشتر از لحاظ ذهنی و محتوایی مطرح بوده است و اندیشمندان اجتماعی همواره ترغیب را معادل ارتباط می دانستند . با پیدایش انقلاب صنعتی و آغاز عصر روشنگری علمی و ادبی در اروپا مسأله ارتباطات بیشتر به قلمرو سیاسی ، اجتماعی گام نهاد و به طور مستقیم به امور روزمره حیات اجتماعی پیوند خورد و به عنوان یک پدیده عینی ، مورد توجه قرار گرفت . با پیچیدگی جامعه بشری و گسترش تکنولوژی ، توجه به شیوه انتشار و کانالهای پخش اندیشه های انسان ، اهمیت فزاینده ای یافت و موضوع ارتباطات ،  ابعاد تازه تری به خود گرفت .

تلویزیون از جهت کنترل و تسلط بر افکار عمومی رسانه بسیار قوی و مؤثری است ، زیرا مانند رادیو به حوزه خصوصی زندگی افراد نفوذ می کند و با ارائه تصویر و رنگ و کلام و موسیقی تماشاگر را افسون می کند .

در کشورهای پیشرفته امروز رادیو به عنوان وسیله ارتباط بین المللی و تلویزیون وسیله ارتباط داخلی مورد استفاده قرار می گیرد . ولی باز رادیو همچنان نفوذ خود را در داخل هم حفظ کرده است . حتی در کشورهایی مثل آمریکا که تحت سلطه تلویزیون است ، استفاده از رادیو روز به روز بیشتر می شود . ولی رادیو هم خصلیت خود را تغییر داده است . امروزه در اکثر خانه ها چند رادیو و رادیوهای جیبی وجود دارد ، که اساساً برای گرفتن خبر و موسیقی از آن استفاده می شود . تلویزیون در مقابل منبع اصلی فیلمها ، فیلمهای مستند ، سریالها ، نمایشنامه ها و رپرتاژهای خبری است و جنبه سرگرم کنندگی آن قوی است .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.