تحقیق بررسی تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های یکروزه گوشتی فارم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های یکروزه گوشتی فارم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های یکروزه گوشتی فارم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده
مقدمه        ۱
بررسی منابع  ۴
فصل اول   ۵
۱- ۱عامل بیماری             ۶
۱-۲ تکثیر سلول          ۸
۱-۳پاتولوژی بیماری           ۱۱
فصل دوم    ۱۴
۲-۱تشخیص افتراقی             ۱۵
۲-۲تشخیص آزمایشگاهی         ۱۵
فصل سوم    ۱۷
۳-۱انتقال نمونه ها            ۱۸
۳-۲ روند تشخیصی(تشخیص مستقیم)      ۱۸
۳-۳ روند تشخیصی(تشخیص غیر مستقیم)      ۲۰
فصل چهارم        ۲۱
۴-۱ روش و موارد کار           ۲۲
۴-۲ نتایج   ۲۳
۴-۳ بحث و نتیجه گیری        ۲۵
۴-۴ منابع

منابع

۱-Alexander . D . y , 2000 , A review of avian influenza in different bird species , vet Microbiol 2000 ,74:3-13

2-Beck .J.R , Swayne .D.E , Davisan .S , Gutierrez . C , 2003 validation of egg yolk antibody testing as a method to defermine influenza status in white leghorn hens, avian diseases 2003,47-48

3-Capua . I , Marangon . S , 2003 , The use of vaceination As An option For The control of Avian lnfluenza , world organization for animal health , press , 71 G/12/cs3E

4-Cattoli . G, Drago . A , Maniero S, Toffan . A , Bertoli . E , Fassina . S , Robbi . c , Vicenzoni . G , Capua . I , 2004 , Comparison of three rapid detection system for type A influenza virus on tracheal swabs of experimentally and naturally infected birds , Avian Pathol , 2004 , 33; 432-437

5- Crawford . J , wikinson . B , vosnesensky . A , 1999 , Baculovirus – derived hemagglutinin vaccines protect against lethal influenza infections , 1999 , vaccine , 17 : 2265 – ۲۲۷۴

۶-Schafer . M . K , Feldmann . A , Garten . W , Klenk . H . D , 2000 , Targeted infection of endothelial cells by avian influenza virus in chicken embryos , virology , 74 : 8018 – ۸۰۲۷

۷-Viirol doi . J , 2006 , Evolution and molecular epidemiology of H9N2 inflenza A viruses from quail in Southern china , jwnal of American society of microbiology , 28 , 130 – ۱۶۰

۸-Ziegler . A . F , Eckroade . R . J , 1998 , Comparison of an antigen – capture enzyme immunoassay whit virus isolation for avian influenza from field samples , 1998 , Avian Dis , 42 : 791 – 795

 

چکیده :

شیوع بیماری آنفلوانزا می تواند منجر به آلودگی سریع هزاران پرنده و پخش ویروس در محیط گردد. دو بازوی اصلی برای کنترل بیماری عبارتند از :

-۱     اعمال برنامه های امنیت زیستی واکسیناسیون

واکسیناسیون با چهار هدف در مورد آنفلوانزا صورت می گیرد :

 -۱حفاظت پرنده در مقابل بیماری

 -۲حفاظت در برابر آلودگی با ویروس های حاد

 -۳حفاظت پرنده از دفع ویروس

 -۴تمایز سرولوژیکی پرنده آلوده از واکسینه ( ۳ ، ۵ )

می دانیم سیستم امنیتی جوجه تازه هچ شده در روزهای اول زندگی ، تا حدود زیادی وابسته به ایمنی مادری می باشد.  Ig G از خون مادر وارد فولیکول شده و همزمان با تکامل جنین مقداری از آن جذب خون می شود.

در این مطالعه سعی شد تا ارتباط بین میزان Ig G خون مادر و Ig G جوجه های تازه هچ شده مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص گردید که ضریب همبستگی بین میزان آنتی بادی مادری و آنتی بادی جوجه های یکروزه تفاوت معنا داری ندارند (P>0/05) از طرفی رابطه خطی بین این دو متغیر نیز دیده نشد. با اینکه میزان آنتی بادی جوجه ها همواره کمتر از آنتی بادی های مادری بود ولی رابطه ای را بین این دو نمی توان برقرار  نمود. شاید علت این امر تا حدود زیادی مربوط به نوع تغذیه گله مادر و شرایط جوجه کشی باشد. فاکتورهای متعددی روی میزان جذب Ig G از زرده به خون دخیل هستند. رطوبت و دمای دستگاه جوجه کشی، شرایط تغذیه ای مادر بخصوص از نظر انرژی و ویتامین های گروه B و سرعت رشد جنین می توانند روی این جذب تاثیر گذار باشند.

مقدمه :

شیوع بیماری آنفلوانزا می تواند منجر به آلودگی سریع هزاران پرنده و پخش ویروس در فارم های مجاور ، در یک دوره کوتاه گردد. بخصوص در مناطقی که از نظر فارم های پرورش طیور تراکم بالا دارند ، بعلت بار بالای ویروس و دفع آن ، این انتقال می تواند سریعتر صورت گیرد. اعمال یک برنامه دقیق امنیت زیستی و روش های ریشه کنی بیماری ، کلیدهای اساسی در کنترل موفقیت آمیز بیماری می باشد.  (۳)

یکی از روشهای اساسی که برای کاهش تعداد پرندگان حذفی بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است استفاده از واکسن می باشد. در واقع دو بازوی اصلی برای کنترل بیماری عبارتند از :

۱-  اعمال برنامه های امنیت زیستی دقیق

۲-  واکسیناسیون

واکسن ها در واقع با چهار هدف در مورد آنفلوانزا مورد استفاده قرار می گیرند

 -۱حفاظت پرنده در مقابل بیماری

 -۲حفاظت در برابر آلودگی با ویروس های حاد

 -۳حفاظت پرنده از دفع ویروس

 -۴تمایز سرولوژیکی پرنده آلوده (۳ ، ۶ )

امروزه استفاده از واکسن های کشته آنفلوانزا بخصوص در مورد سویه های غیر حاد نظیر  H9N2   د ر کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته و بصورت معمول در گله های مادر ، تخمگذار و گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم ایمنی جوجه تازه هچ شده ، بطور کامل تکامل نیافته و لذا کاملا وابسته به ایمنی اکتسابی از مادر می باشد. جوجه تازه هچ شده از یک محیط استریل وارد محیط آلوده می شوند و لذا تا زمانی که توانایی ایجاد پاسخ ایمنی را داشته باشد ، نیازمند یک حفاظت ایمنولوژیکی موقت می باشند ، که به نام ایمنی مادری خوانده می شود. (۱)

 لذا آنتی بادی ها از خون مادر در زمانی که فولیکول در تخمدان می باشد ، وارد زرده می گردند. آنتی بادی اصلی در این مرحله Ig G می باشد که نسبت این Ig G در زرده مساوی با میزان Ig G در خون مادر می باشد. با عبور تخم به سمت اویدوکت آنتی بادی های Ig M و Ig A از ترشحات اویدوکت به داخل آلبومن وارد می شود. (۱)

با رشد و تکامل جنین مقداری از Ig G موجود در زرده جذب شده و سپس در جریان خون جوجه در زمان هچ یافت می شود که مسئول ایجاد حفاظت در روزهای اولیه زندگی می باشد. (۱)

Ig M و Ig A موجود در آلبومن نیز به داخل مایع آمنیوتیک وارد شده و در زمان هچ توسط جوجه بلعیده می شود لذا در زمان هچ جوجه مقداری از Ig G را در خون و Ig M و Ig Aرا در روده دارده جوجه تازه هچ شده همه آنتی بادی های موجود در کیسه زرده را تا ۲۴ ساعت بعد از هچ جذب نمی کند. این آنتی بادی های حاصله از مادر بطور موثری جوجه را ۱۰ تا ۲۰ روز تا زمان واکسیناسیون محافظت می نماید. (۱)

وظیفه آنتی بادی های مادری جلو گیری از ایجاد بیماری توسط ارگانیسم های پاتوژن در جوجه ها می باشد. لذا دانستن سطح آنتی بادی مادری و یکنواختی آن در جوجه ها در برنامه ریزی برای واکسیناسیون اهمیت ویژه ای دارد. سویه ایی از بعضی واکسن ها هستند که بقدری کافی هستند که قادر به غلبه به آنتی بادی مادری هستند.

در این پروژه ما سعی کردیم که نشان دهیم میزان آنتی بادی مادری در جوجه کاملا به میزان آنتی بادی مادر در زمان تخمگذاری وابسته بوده و برای حفاظت بیشتر جوجه در هفته های اول لازم است عیار آنتی بادی های مادر بالا باشد. از طرفی می توان با تعیین عیار آنتی بادی های مادری میزان آنتی بادی های جوجه در زمان هچ را تا حدودی مشخص نمود.

 بررسی منابع

آنفلوانزا یک بیماری عفونی است که توسط ویروس های آنفلوانزای تیپ A  از خانواده ارتومیکسو ویرده در پرندگان ، انسان و سایر حیوانات ایجاد می شود. ویروس های آنفلوانزای متعلق به این تیب بر اساس دو آنتی ژن سطحی ویروس یعنی هماگلوتینین (HA) و نور آمینیداز (NA) طبقه بندی می شوند. عفونت در بین دامها یا پرندگان طیف وسیعی از علایم از حالت تحت پاینی تا بیماری شدید عفونی و کشنده را شامل می شود. (۷ ، ۱)

این ویروس موجب بروز خسارات شدید اقتصادی شده علاوه بر تلفات بیماری حاصل از بیماری و همینطور خسارات ناشی از افت تولید ، هزینه های مربوط به کنترل بیماری نیز قابل توجه است.

از خصوصیات عمده ویروس تغییرات مشخصات بیولوژیکی آن می باشد.

 

 ۱-۱عامل بیماری :

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.