تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه    ۳
بیان مسئله    ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
تعریف اعتیاد    ۱۱
مباحث حقوقی در مورد اعتیاد    ۱۱
نگاه قانون به اعتیاد    ۱۳
طبقه بندی مواد اعتیاد آور    ۱۴
جوانی    ۴۷
اعتیاد و جوانان    ۴۷
ویژگی های اعتیاد و معتادان جوان در ایران    ۴۸
پژوهش های انجام شده در ایران    ۴۹
پژوهش انجام شده در خارج از کشور    ۵۲

منابع:

۱٫ ابوالقاسمی ، عباس ، احمدی ، محسن ،. کیامرثی ، آذر .(۱۳۸۶) بررسی ارتباط فراشناخت و کما لگرایی با پیامد های روانشناختی در افراد معتاد به مواد مخدر . تحقیقات علوم و رفتاری ؛ دوره پنجم ، شماره ۲٫

۲٫ احمدوند ، محمد علی (۱۳۸۳) . اعتیاد ( سبب شناسی و در مان آن ) (چاپ دوم ). تهران : دانشگاه پیام نور

۳٫ آقا بخشی ، حبیب (۱۳۷۹) .« اثرات اعتیاد پدر بر کارکرد خانواده » . فصل نامه علوم اجتماعی . شماره ۱۰٫

۴٫ پاک گوهر ، علیرضا . بررسی وضعیت کشف جرم پلیس آگهی ایران و مقایسه آن با کشورهای ژاپن ، سنگاپور و کانادا ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگهی ناجا ، ۱۳۸۸

۵ . پورافکاری ، نصرت الله .(۱۳۷۶) . فرهنگ جوامع روانشناسی ، روان پزشکی . جلد اول و دوم . تهران : انتشارات فرهنگ معاصر .

۶ . پیشگیری اجتماعی – حقوق جزا و جرم شناسی ایران اسلامی –

۷ . توسلی ، غلامعباس ؛ (۱۳۸۰) جستارهایی در جامعه شناسی معاصر . تهران : نشر جامعه

۸ . کریمی نیا ، محمد علی – ۱۳۷۹ – اعتیاد دختران و پسران : هشدار های پیشگیران به جوانان درباره خطر اعتیاد ( مجوعه داستان ) – قم – نشر جمال

۹- آتشین – شعله – ۱۳۸۰ – ما ، اعتیاد ، جامعه (جلد۲) – تهران – انتشارت گوهر منظوم

۱۰ . هیات  مولفین آفتاب اندیشه – ۱۳۸۱ – کتاب شناسی اعتیاد – تهران  – نشر آفتاب اندیشه

۱۱- چکیده تحقیقات سومین سمینا ارائه یافته های پژوهشی در حوزه علوم تربیتی – نریه شماره ۱۶ – تهیه شده در استان سمنان – سال ۱۳۷۳

۱۲ . فرجاد ، محمد حسین و دیگران – بهار ۱۳۷۴ – اعتیاد ، راهنمای کابلی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد مخدر – تهران – انتشارات بدر

۱۳ . عفتی ، جلیل – بهار ۱۳۷۹ – اعتیاد و پیشگیری یا درمان – انتشارات نیکو روش با همکاری دبیرخانه کمیسیون پیشگیری از اعتیاد استان یزد

۱۴ . رحیمی موقر ، آفرین . (۱۳۸۰) . بررسی روند وضعیت سوء مصرف مواد در دهه های اخیر در ایران . پایان نامه ی گواهینامه ی عالی بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران .

۱۵ . ستاری بهزاد ، اعظم احد ، علی محمدی محمد ، (۱۳۸۱) . «بررسی میزان گرایش به اعتیاد در سنین بالای ده سال استان اردبیل » . فصل نامه رفاه اجتماعی ، سال سوم شماره ۹ .

۱۶ . کامکار ، مهدیس (۱۳۸۰) . « آثار و پیامد های سه رویکرد «جرم زدایی » «جرم انگاری » « کاهش عوارض » در برنامه های اعتیاد » . فصل نامه رفاه اجتماعی ، سال سوم شماره ۹ .

۱۷ . کرم پور  ، رز(۱۳۷۹) .” ارزیابی تحقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد  و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ” . ژرفای تربیت . سال دوم ، شماره ۵ ، ۱۰ .

۱۸ . کریمی  در منی  حمید رضا (۱۳۸۲) ، توان بخشی  گروهای خاص با تاکید بر خدمات مدد کاری اجتماعی . انتشارات نشر گسترده رشد .

۱۹مصلحی ، زیبنده (۱۳۷۹) .” بررسی مشکلات عاطفی جوانان معتاد ” . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی .

۲۰ . مظفر ، ذکریایی ، ثابتی (۱۳۸۸) . آنومی فرهنگ و اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان ۲۸-۱۳ ساله تهران . پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال سوم (شماره چهارم ) .

۲۱٫ ممتاز ، فریده (۱۳۸۱) انحرافات اجتماعی ، نظریه ها و دیدگاه ها . چاپ اول ، تهران : شرکت سهامی انتشار.

۲۲- مواد اعتیاد آور؛

۱ . ASAM public policy statement on the relationship between treatment and self  help : A joint  statement of the Amrican society of addiction  medicine , the Amrican academy of Addicitoin Psychiatry  Associasion , adopted on December 01 , 1997

2. ASAM public policy statement on  treatment for alcohol and other  drug addiction adopted: may , 01 , 1980 . Received januray 01T 2010

3.ASAM amrican Society of addiction medicine . medical definition od addiction .accessed Society of Addiction

4. Avants, SK Margolin A,. Self and addiction: The role of imagery in self- regulation , 1995.

5. ELhallonNce. P (1999). The National Teratology. Information Scrivice. American Bulleyin.

6. Islam SK. Nazrul and et al (2000) . sexullif style. Drug habit and socio- demographic status of Drug Addict in Bangladesh. Public Healt Vol.114 .N.5

7. Pope. A. W,, Mc Hale S. M & Croughed , W.E., self steem enhancement with children and Adolescents New. York. Pergamonpsess 1988

چکیده:

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در گرایش جوانان به اعتیاد به مواد مخدر است.

روش بررسی: این پژوهش حاصل یک مطالعه تطبیقی وکتابخانه ای در زمینه عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بوده است.

یافته ها: به منظور دستیابی به اطلاعات آماری، از داده های ثبتی کشور کانادا، ژاپن و سنگاپور جهت توصیف وضعیت جرم و کشف بهره گرفته شده است این اطلاعات از گزارش پژوهشی بررسی وضعیت کشف جرم پلیس آگاهی ایران و مقایسه آن با کشورهای کانادا، ژاپن و سنگاپور به طور مفصل ارائه شده است.

نتیجه گیری: در کشور فرانسه ۸۰ درصد مصرف کنندگان هروئین در گروه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال بوده اند. ارتباط اعتیاد با سایر آسیب ها و انحرافات اجتماعی و اتلاف هزینه های سنگین، بحران این پدیده را بیش از پیش گوشزد می کند. در بعضی کشورها هزینه مصرف مواد مخدر با بودجه کل آموزش و پرورش آن کشور برابری می نماید . حجم مبادله ی کارتل ها ی جهانی مواد مخدر سالانه به ۱٫۵ تریلیون دلار بالغ می شود، و در آمد حاصل از تجارت غیر قانونی آن، از صادرات نفت بیشتر شده و تنها از درآمد حاصل از صادرات اسلحه در جهان کمتر است. در سال های اخیر زنان بین ۲ تا ۶ درصد از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی اعتیاد را تشکیل می دادند. در هر دو سال۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که آمار تفکیکی زنان موجود است، بیشترین میزان از سه استان کرمان، تهران و خراسان بوده اند، به گونه ای که بیش از۵۰ درصد از کلیه ی زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی سراسر کشور از این استان ها بوده اند.

واژگان کلیدی: اعتیاد، مواد مخدر، جوانان

مقدمه

بشر هزاران سال از مواد مخدر همچون وسیله ای برای فراموشی و رهایی از غم و اندوه استفاده کرده است. از قدیمی ترین ایام تاریخ، انسان به مصرف موادی تمایل داشته است که حالت روانی و هوشیاری اعتیاد را تغییر دهد. در نقاشی هایی که بر روی سنگ حک شده طرح هایی از گل های  بوته شقایق و خشخاش دیده شده است. قدیمی ترین این آثار مربوط به ۴ هزار سال پیش و در نواحی روم و مصر باستان بوده است. بقراط از شیره ی خشخاش، همچون داروی خواب آور و مسکن درد، سخن گفته است. افلاطون در جهت استفاده ی طبی از مواد مخدر و به منظور کاستن از درد بیماران خود، مطالعاتی داشته است.کشور هندوستان، بعد از مصر باستان، قدیمی ترین سرزمینی است که در آن مصرف مواد مخدر رواج داشته است و عده ای بر این باورند که زادگاه اصلی افیون، هندوستان بوده و هندوان از ادوار کهن با افیون آشنا بوده اند. ۲۰۰سال قبل، در محافل ادبی فرانسه، حشیش مورد توجه بوده است. الکساندر دوما و همچنین بودلر در آثار خود به تأثیرات حشیش اشاره کرده اند. معرفی تریاک به انگلستان، که با تجارت تریاک چینی همزمان بود، موجب سوء استفاده های وسیع از آن در قرن ۱۹ شد(احمد وند،۱۳۸۳: ۱۵)

اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است. چرا که مصرف مواد مخدر اگرهم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد. اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای مدرن رواج یافته وکنش ها و رفتارهای چون اعتیاد به مواد مخدر متعارض با هنجارها تلقی شده و علم جامعه شناسی نیز وظیفه ی شناخت و تأثیرات هنجارها را دارد، انحرافات اجتماعی را مورد کاوش و پژوهش قرارداده و به تبیین علل و عوامل پیامدهای انحرافات می پردازد(عفتی،۱۳۷۹ : ۲۲-۲۷). در این تحقیق بر آنیم تا علل گرایش جوانان به استفاده از مواد مخدر را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم و به امید آن که علل را شناسایی و اعتیاد را برای همیشه از کشورمان ریشه کن کنیم.

سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از دل مشغولی با مواد روان گردان (دارو، الکل، غذا) به طوری که فرد قادر به کنترل خود نباشد و تکانشی برای ادامه آن ها ، علی رغم عواقب مضر فردی و اجتماعی، وجود داشته باشد.

علایم شایع به ماده مورد سوء مصرف بستگی دارد. بیشتر آن ها این علایم را ایجاد  می کنند.(سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر ، ۱۳۸۶)

  · خلق مطبوع گذرا

آسودگی از اضطراب

 ·احساس کاذب اعتماد به نفس

 ·توهمات بینایی و شنوایی

 ·تغییر سطح فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری( یا بی حالی و خماری یا آشفتگی)

· علایم نامطبوع یا دردناک در هنگام کنارگذاشتن ماده مورد سوء مصرف


بیان مسئله

امروزه اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی اصطلاح مقبولی شناخته نمی شود و به جای آن وابستگی دارویی توصیه شده است. با وجود این توصیه، واژه اعتیاد هنوز هم در منابع طبی و هم در بین مردم رایج است و برای توصیف موارد زیر به کار برده می شود:

۱-    وابستگی روانی به ماده ای که رفتار دارو جویانه را موجب می شود.

۲-    ناتوانی از قطع مصرف دارو، به علت وابستگی جسمی به آن و پیدایی تحمل در برابر  آن .

۳-    پسرفت سلامت جسمی و روانی در نتیجه ی افراط در مصرف ماده. (احمد وند، ۱۳۸۳ :۳).

سازمان بهداشت جهانی روز” دخانیات ممنوع ” خود را با هشدار برگزار کرده است که صنعت دخانیات با توجه به مقررات سختی که در کشورهای مختلف در مورد سیگار و تبلیغ در این باره اجرا شده، تولید محصولات دیگری مانند تنباکوی جویدنی، انفیه(گرد توتون) و قلیان را افزایش داده است.

این سازمان از کشورهای جهان خواسته است تا تدابیر فوری برای کنترل بازار یابی این دسته از محصولات تنباکو-که به ویژه جوانان و زنان را هدف قرار داده- و همچنین مصرف آن ها اتخاذ کنند.

سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود به مناسبت “روز دخانیات ممنوع” می گوید بر خلاف آنچه تبلیغ شده است این محصولات سالم تر از سیگار نیستند.

به مناسبت روز جهانی”دخانیات ممنوع” برنامه های متعددی در کشورهای مختلف بر پاست تا در مورد خطرات انواع دخانیات آگاهی بیشتری به مردم به ویژه نوجوانان داده شود. موضوع امسال  روز جهانی دخانیات ممنوع” مرگ آور در هر شکل و پوشش” است. نظرسنجی سازمان بهداشت جهانی از هفتصد و پنجاه هزار نوجوان ۱۳ تا ۱۵ سال در کشورهای مختلف همچنین نشان داده که در استعمال انواع دخانیات در میان این گروه سنی نگران کننده است. این گزارش می گوید که یازده درصد از نوجوانان محصولات تنباکو به غیر از سیگار را مصرف  می کنند در حالی که ۹ درصد سیگار می کشند. سازمان بهداشت جهانی تبلیغات نادرست بازار را که می گوید استعمال شکل های دیگر تنباکو بی خطر است دلیل گسترش مصرف این گونه محصولات می داند. این سازمان خواستار مقررات شدید تری در مورد محصولات تنباکو شده است و می گوید که دخانیات در هر شکل آن مرگ آور است. روزانه حدود ۱۳ هزار و پانصد نفر در دنیا بر اثر بیماری های مرتبط با مصرف دخانیات جان می بازند.(سازمان بهداشت جهانی،۱۳۸۵)

آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال۱۳۸۱نشان می دهد از جمعیت معتادین کشور تعداد ۱۳۰ هزار نفر معتاد تزریقی وجود دارد که تخمین زده می شود که ۱۶ هزار نفر آنان آلوده به ویروس ایدز  باشند. همچنین آمار این ستاد نشان می دهد که تعداد ۸۸۳۴ نفر معتاد در سال های ۱۳۷۵ تا۱۳۸۰ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

این آمار نشان می دهد که در ۶ سال مورد بحث به طور متوسط هر سال۱۴۷۲ معتاد و هر روز به طور متوسط ۴ معتاد در نتیجه سوء مصرف مواد مخدر در گذشته اند و همچنین بر اساس اظهارات مدیرکل درمان و باز پروری ستاد مبارزه با مواد مخدر، در کنگره ی روانشناسی ایران در آبان ۱۳۸۱ نتایج یک تحقیق که طی ۵ سال روی ۱۳ هزار نفر مراجعه کننده به مراکز درمان و باز پروری انجام شده است ، نشان می دهد سن ۵۸ درصد این افراد ۱۹ تا ۳۴ سال  و حدود ۵/۱ درصد، زیر سن ۱۸ سال بوده اند.( احمد وند،۱۳۸۳ :۳)

با توجه به عوارض اختلالات سوء مصرف مواد یا اختلالات وابستگی به مواد در سطوح بهداشتی-پزشکی (مانند بیماری های واگیردار همچون هپاتیت و ایدز، آمبولی، فلبیت و بیماری های قلبی و ریوی)؛ در سطوح روانپزشکی که موجب انواع اختلالات روانی مزمن وطولانی مدت و شاید برگشت ناپذیر می شوند؛ و در سطوح حانوادگی و اجتماعی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده، فقر فساد، معضل بچه های طلاق، بزهکاری، قاچاق، روسپیگری و جرم و جنایات متعدد دیگر می شود که از نظر اجتماعی هزینه های معنوی و مادی بسیار سنگینی دارد، به علاوه اشخاص دچار این اختلالات به تدریج کارایی فردی خود را در همه ی حوزه های کارکردی از دست می دهند و سربار جوامع می شوند که این امر هزینه های هنگفتی را برای مقابله با عوارض اختلالات مرتبط با مواد، به صوررت مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد می کند. کسانی که تحت تأثیر مواد هستند اغلب مرتکب جرم می شوند که در واقع مصرف بعضی داروها موجب می شود که بعضی از افراد مرتکب جرم و جنایت می شوند از جمله دلایل این امر، تضعیف مهار هنجار، افزایش تمایلات ضد اجتماعی و خشونت بار  و کاهش احساس مسئولیت است. تجارت بین المللی مواد، در واقع بزرگترین برنامه ی کمکی خارجی بین مردم ملل مختلف است. همه ساله میلیون ها دلار از گوشه ی خیابان های آمریکا به مکان هایی چون کلمبیا، برمه، پاکستان، مکزیک، تایلند و افغانستان سرازیر می شود. بدبختانه این پول ها صرف ساخت مدرسه، بیمارستان، جاده و سایر تسهیلات عمومی نمی شود، بلکه به جیب اربابان مواد مخدر سرازیر می شود. بسیاری از این افراد، مشتاقانه یا با اخاذی، گروه های سیاسی را حمایت  می کنند.(کامکار، ۱۳: ۳۶)

یکی دیگر از تعاریفی که در این تحقیق باید به آن پرداخت گرایش است که به طور اختصار به بیان آن  می پردازیم: در روانشناسی اجتماعی، گرایش به دو نوع تقسیم شده است: «گرایش های شناختی[۱] و گرایش های  غیر شناختی یا عاطفی[۲]. اولی با متغیر های فکری نظیر هوش[۳]، تفکر واگرا[۴] و درک کلامی[۵] و دومی با متغیرهای شخصیتی از قبیل نگرش ها [۶] ترجیها[۷]، علایق و نیازها سر و کار دارد؛ هر چند این دو عامل با هم بی ارتباط نیستند»(گتزلز،۱۳۷۸ :۷۲) . گرایش« حالت درونی است که در آن احتمال وقوع رفتارهایی خاص بالاست، یا به آسانی آموخته می شود»(پور افکاری،۱۳۷۶: ۱۴۹۲) . گرایش به مواد مخدر یکی از مقوله های مهم در مباحث مربوط به اعتیاد است . در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر فرضیه های مختلفی بیان شده است، اما هیچ یک از این فرضیه ها به تنهایی نمی تواند علت گرایش به مواد مخدر را تبیین کند. در بیشتر موارد، مجموعه هایی از عوامل و زمینه ها درگرایش افراد به مواد مخدر نقش دارند، لیکن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی و در هر فرد، برخی از این عوامل نقش بارزی ایفا  می کنند.(ستاری،۱۳۸۱ : ۲۷۶)

همان طور که ار تعریف و آمار بیان شده بر می آید اعتیاد نه تنها وابستگی های روانی و ضعف جسمانی بر جای می گذارد بلکه زمینه ی ابتلا به بیماری هایی از قبیل ایدز و مشکلات روانی را نیز فراهم می کند و همچنین بیشترین گروهی که در گیر و مصرف کننده مواد هستند جوانان اند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با نگاهی به آمار، افزایش روز افزون اعتیاد به مواد مخدر به خصوص اشاعه ی آن در نسل جوان مشاهده  می شود نسل جوان که باید در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه خود مشارکت داشته باشند، در دام اعتیاد به هدر می رود. از این رو لازم است فعالیتهای علمی را بیشتر متوجه کشف عوامل علنی اعتیاد و درمان و پیشگیری آن بنماییم.

به هر حال وابستگی و اعتیاد موضوع پیچیده ای است که با عوامل گوناگون اجتماعی-روان شناسی و علوم پزشکی می آمیزد و نادیده انگاشتن هر یک از این  عوامل به منزله ی طفره رفتن از توجه لازم به یک مشکل مهم است. در بیان علل اعتیاد همواره به «اجتماع و محیط» به عنوان یکی از عوامل مهم اشاره گردیده و خانواده نخستین اجتماعی است که فرد با آن ارتباط می یابد و در آن رشد و نمو  می کند.از این رو بدون شک نهاد خانواده در تشکیل شخصیت جوان نقش مهمی ایفا می کند.

آنچه مسلم است دلایل اعتیاد بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند. آنچه که تقریباً همگانی است در بین جوانان بیشتر جامعه ها دیده می شود، مصرف مواد مخدر به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است.


[۱] cognitive

[2] affective

[3] intelligence

[4] Divergrnt  thinking

[5] Verbal perception

[6] attitudes

[7] perfefeneces

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.