تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
پیشگفتار(مقدمه)    ۱
بیان مسئله    ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۴
اهداف تحقیق    ۵

فصل دوم: پیشینة پژوهش
پیشینه تحقیق    ۷
تحقیقات داخلی    ۱۲
تحقیقات خارجی    ۱۵
نقد تحقیقات انجام شده    ۱۷

فصل سوم: مبانی نظری
مروری بر نظریات    ۲۰
چهارچوب نظری    ۲۱
مدل تحقیق    ۲۷
فرضیات    ۲۸
تعریف مفاهیم و متغیرها( نظری و عملیاتی)    ۲۹
فصل چهارم: روش تحقیق
نوع تحقیق    ۳۱
جامعه آماری    ۳۱
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    ۳۱
فنون گرد آوری داده ها    ۳۲
فنون تجزیه و تحلیل داده ها    ۳۲

فصل پنجم: یافته ها
یافته های توصیفی    ۳۴
یافته های استنباطی    ۳۹

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری    ۴۳
راهکارها و پیشنهادات    ۴۵
پاره ای از محدودیت های تحقیق    ۴۶
منابع و مآخذ    ۴۷

منابع و مآخذ:

۱-   اعزازی، شهلا(۱۳۸۱) . خشونت خانوادگی زنان کتک خورده، تهران: نشر سالی

۲-   چلبی، مسعود(۱۳۸۱) . جامعه شناسی نظم، نشر نی

۳-   درویش پور، مهرداد(۱۳۷۸) . چرا مردان علیه زنان به اعمال خشونت ترغیب می شوند. نشریه زنان، شماره ۵۶، مهر.

۴-   روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان(۱۳۸۴) . نقل از اینترنت.

۵-   روزن باوم، هایدی(۱۳۶۷). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه، ترجمه دکتر محمد صادق مهدوی، نشر دانشگاهی.

۶-    صادقی، سعید(۱۳۸۰) . همسر آزاری زخمی پنهان بر نهاد خانواده، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی استان اصفهان.

۷-   فرنچ، مارلین(۱۳۷۳) جنگ علیه زنان، ترجمه توراندخت تمدن( مالکی). نشر دانشگاهی، تهران.

۸-   مطالعات زنان، روشنگران، تهران.

۹-   کاپلان، سادوگ و گرب(۱۳۷۸) . خلاصه روانپزشکی(جلد دوم) . ترجمة پورافکاری.

چکیده تحقیق:

          زنان به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی(در خانه ی پدر ، شوهر) و چه در محیط عمومی( اجتماع) مورد خشونت قرار می گیرند. متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای جوامع و هم برای زنان، این مساله مورد توجه دولت ها چندان که باید واقع نشده است. توجه به بعد خشونت پنهان یعنی خشونتی که در خانواده ها وجود دارد ولی بدلایل گوناگون به مراکز قضایی و دولتی گزارش داده نمی شود. اولویت پژوهش انجام شده است.

این تحقیق از بین زنان ازدواج کرده به عمل آمده و خشونت را از دید آنها مورد بررسی قرار داده ایم.

در این تحقیق مسئله اصلی این است که چه عامل یا عواملی در بروز رفتارهای خشونت آمیز مردان علیه زنان در خانواده های میبدی موثر هستند و چه راهکارهایی می توان برای کاهش این امر ارائه کرد.

این مطالعه به شیوة پیمایش بروی ۱۰۰ نفر خانوار و طراحی پرسشنامه برای زنان ازدواج کرده و با استفاده از روش های آماری مختلف صورت گرفته  است.

یافته های تحقیق نشان می دهد در کنار برخی از متغیرهای زمینه ای چون سن، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات از بین تمام متغیرهای مستقل و میزان خشونت مرد علیه زن رابطه وجود ندارد.

۱-۱)مقدمه:

اعمال خشونت علیه زنان و بد رفتاری با آنان از رایج ترین جرائم اجتماعی و از عریان ترین جلوه های مرد سالاری در جهان امروز است که در تمام ملیتها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم می خورد.همچنان که به لحاظ تاریخ پیشینه جرم را باید در اسطوره ها و داستان های دینی نظیر هابیل و قابیل سراغ گرفت بدین ترتیب سوء استفاده از زنان مشکل تازه ای نیست بلکه قدمتی به قدر کهن ترین افسانه ها دارد. در پیشرفته ترین کشورهای جهان زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی، جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آن ها را به خطر می اندازد، بلکه دولتها را با مشکلات گوناگون اقتصادی،فرهنگی و خدماتی درگیر میکند. مسئله خشونت علیه زنان آن چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهان نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند به طوریکه در چهارمین کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۷ در شهر وین برگزار شد خشونت علیه زنان به دلیل اهمیت و تاثیری که در زندگی اجتماعی و فردی زنان دارد و به عنوان یکی از موضوع های قابل بررسی در کنفرانس مطرح و مبارزه با آن در اولویت قرار گرفت( فصلنامه خشونت علیه زنان ۸۱)

تعدیل خشونت علیه زنان کار پیگیرو خاص می طلبد و چنانکه از زوایای گوناگون به بحث و بررسی گذاشته شود و خشونت زدایی در زندگی خانگی زنان جهان میسر می شود. اما هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن خشونت بد زنان در همه ی جوامع گردد هر چند در تدابیر و راهکار های اتخاذ شده عناصر مشترکی وجود دارند اما این الگوها لزوما باید با زمینه های فرهنگی –اجتماعی کشورهای مختلف منطبق شود با توجه به مدارک و اسنادی که در دست است سالانه آمار بسیاری از نقاط مختلف جهان نشان می دهد که خشونت امری مختص به شهر یا مکان خاصی نیست، بلکه امری است که در تمام کشورها قابل مشاهده است حال به شکل پنهانی و یا به شکل کاملا قابل رویت( سام گیس ۱۳۷۷)

برای حل این مشکل تنها شناختن کسانی که به زنان آسیب می رسانند کافی نیست. چرا که در این امر امکان موفقیت  کامل وجود ندارد بلکه باید در تغییر شکل قوانین موجود تغییر فرهنگ و تفکر جوامع و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای زنان آسیب دیده برای بازگشت به جامعه و زندگی دوباره اندیشه شود.

قصد دارم تا با نکاتی از این قبیل این کار را به گونه ای ثمر بخش و اثر گذار به پایان رسانم تا شاید  با این انگیزه که زنان نیز همانند مردان حق آسوده زیستن را دارند به نتیجه ای مطلوب برسم.

۱-۲)بیان مسئله:

خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری توسعه و صلح است خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های بنیادی، نقض، تضییع و یا سلب می کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست.

-اصطلاح  خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می شود که منجر به آسیب دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود(مشکاتی و مشکاتی ۱۳۸۱)

-سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله ی اجتماعی قلمداد می شود؟اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است چرا برخی از مردم به آن متوسل می شوند و برخی دیگر بدان دست نمی زنند؟ چه می شود همسرانی که با هم ازدواج کرده اند و باید آرام بخش و آرامش آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم برمی خیزند؟

خشونت علیه زنان و دختران مسئله ای مهم در امر سلامت و حقوق انسان است حداقل یک نفر از هر پنج نفر جمعیت مونث دنیا در طول زندگیشان مورد سوء استفاده جنسی و جسمی توسط یک مرد یا گروهی از مردان قرار گرفته اند.

سوء استفاده از زنان تقریبا در هر جامعه جهانی به نحوی موثر مورد اغماض بوده است. تعقیب قانونی یا محکومیت مردانی که زنان یا دختران را می زنند یا به آن ها تجاوز می کنند در مقایسه با تعداد حمله ها نادر است.

بنابراین خشونت به عنوان ابزاری برای حفظ و تقویت فرمانبرداری زنان از مردان عمل میکند(چلبی۱۳۸۰)

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق:

با مطالعات انجام شده در ایالات کشور ها و.. نشان داده شده است که مساله خشونت مختص به شهر یا کشور خاصی نیست معضلی که در تمام جوامع شاهد آن هستیم بین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ که در آمریکا جنایات و خشونت های بسیاری علیه زنان رخ داد نظریه پرداز اجتماعی ((جان هاموند)) به بررسی این مسئله پرداخت و در نتایجی که بدست آورد از ۷۰ درصد آماری که از مردم شهر به این نتیجه دست یافت که بین زن و مرد تفاوت بسیاری حاکم است یعنی این نظر با توجه به تبعیضی بود که خود مردم در گفته ها ومکتوبات خود به آن اشاره کرده بودند.

اکنون نیز در کشورخود اگر به سال ها پیش بازگردیم ایرانی که پس از دگرگونی های بسیار اینک به ظاهر یک ایرانی آزاد است دستخوش  فاجعه های بزرگی قرار گرفت فاجعه هایی که دامن یک به یک مردم در حیطه سازمان، زنان را مورد خشم خود قرار داده مانند زمان رضا شاه و مسئله ی کشف حجاب بعد از رهایی از آن در برهه ای از زمان آزادی معنا داری بین مردم ایران رواج یافت و پس از آن انقلاب، اینک دوران پس از جنگ و … شاهد مسائلی هستیم که هنوز به عنوان سوال بی جواب باقی مانده. چرا زن ها؟ چرا مردها؟ و هنوز سوال بی جواب چرا زنها حق ندارند؟و…

اینک بر آن برآمدیم تا نیم نگاهی به آنچه بر زمان می نگرد بکنیم به عرصه های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و… تا نقش زن ها و ارزش ها، حتک حرمتهایی که به او روا داده می شود را بررسی کنیم. شاید با یافتن ریشه های اعمال خشونت و بررسی نظری علمی به این موضوع و دسترسی به حقوقی که زنان از آن بهره مند می شوند بتوان درصدد کاهش این مسئله در جامعه برآمد(صادقی ۱۳۸۰)

امروزه با آماری که جنایات علیه زنان روبرو هستیم جای آن دارد که با نظر کارشناسانه و با جدیت با این مسئله روبرو شویم و در جهت رهایی و انس ذهن مردم از زشتی این فاجعه و روبرو ساختن آن ها با واقعیت مسئله و روشن ساختن اینکه بین زنان و مردان تفاوت عمده ای نیست و به همان اندازه که مردان دارای ارزش و منزلت حقوقی، سیاسی، اجتماعی و … هستند زنان نیز به همان نسبت دارای حقوقی هستند را روشن ساخته تا شاید بتوانیم قدمی در حل یا در شفاف ساختن این معضل اجتماعی برداریم(معتمدی مهر،۱۳۷۹)

۱-۴)اهداف تحقیق:

۱)   هدف کلی: این پژوهش بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان و  بررسی شدت فراوانی خشونت علیه زنان  و شناخت ریشه های آن و ارائه راهکارهای موثر برای کاهش آن، اهداف این طرح را تشکیل میدهد.

۲)   اهداف جزئی:

۱-بررسی عوامل اجتماعی طبقه اجتماعی موثر بر میزان خشونت ابراز شده علیه زنان

۲-بررسی عوامل اقتصادی میزان درآمد، شغل موثر بر میزان خشونت ابراز شده علیه زنان

۳-بررسی عوامل فرهنگی سطح سواد موثر بر میزان خشونت ابراز شده علیه زنان

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حقوق زنان
 • مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان
 • مقاله بررسی علل همسر آزاری در ایران
 • بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان، گزارش شده در روزنامه های کشور
 • تحقیق حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.