تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
کلید واژگان:   ۱
مقدمه :   ۲
فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق   ۳
۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن:   ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه   ۴
۱-۳- محدودة مورد مطالعه   ۵
۱-۴- سؤالات تحقیق:   ۵
۱-۵- متدولوژی   ۵
۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق   ۶
فصل دوم:   ۷
خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد   ۷
۲-۱- شرایط طبیعی   ۷
۲-۱- موقع جغرافیایی- حدود وسعت   ۷
الف) موقع ریاضی   ۷
ب) موقع نسبی   ۷
ج) حدود و مرزها   ۹
۲-۱-۲- زمین شناسی   ۹
۲-۱-۳- اقلیم حاکم و مشخصات آن   ۱۰
۲-۱-۴- منابع آب   ۱۰
۲-۱-۵- نتیجه گیری و بیان کلی شرایط طبیعی   ۱۱
۲-۲- مشخصات اجتماعی، انسانی و اقتصادی:   ۱۲
الف: وجه تسمیه یزد   ۱۳
یزد دارالعباده   ۱۴
ب: زبان   ۱۴
ج: مذهب   ۱۵
د: نژاد   ۱۵
هـ : تعداد و رشد جمعیت   ۱۶
و : خلاصه ای از مشخصات اقتصادی   ۱۷
صنایع و معادن   ۱۸
صنایع دستی   ۱۸
نساجی ستنی:   ۱۹
۲-۳- پیشینه تاریخی شهر یزد (یا اشاره به مسجد جامع)   ۱۹
فصل سوم:   ۲۱
۳-۱- پیشینه ی تاریخی مسجد جامع یزد   ۲۱
مسجد جامع عتیق   ۲۲
مسجد جامع نو   ۲۳
۳-۲- موقع و جایگاه مسجد جامع   ۲۸
فصل چهارم   ۳۳
۴-۱- جایگاه مسجد جامع یزد در جذب توریسم و نتایج اقتصادی حاصل از آن:   ۳۳
۴-۱-۱- اقتصاد گردشگری   ۳۵
۴-۱-۲- فرصت های شغلی و مشارکت اقتصادی:   ۳۶
فرصت های شغلی بخش گردشگری:   ۳۷
نیروی انسانی مورد نیاز در بخش گردشگری:   ۳۸
۴-۲- فعالیت بخش تجاری خیابان مسجد جامع یزد   ۴۲
۴-۲-۱- جدول ها و نمودارها   ۴۳
سؤالات تشریحی   ۵۳
۴-۲-۲- نتیجه گیری   ۵۴
۴-۲-۳- راهکارها :   ۵۵
۴-۳- فعالیت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی استان یزد   ۵۶
خلاصه مطالب و نتیجه گیری   ۶۰
ارائه پیشنهادات:   ۶۲
منابع و مأخذ   ۶۵

منابع و مأخذ

۱- طرح راهبردی بافت تاریخی شهر یزد، جلد اول تحت نظارت مهندس محمد حست ملک ثابت تابستان ۸۴

۲- طرح راهبردی توسعه جهانگردی استان یزد، تشخیص تحلیل برنامه نویسی، جلد دوم، چهارم وششم

۳- طراحی وسامان دهی جلوخان و خیابان مسجد جامع و بافت پیرامون

مطالعات مرحله اول مهندس معمار راد (شهرداری یزد)

۴- یزد نگین کویر کماری از استانداری استان یزد، زمستان ۷۵

چکیده:

تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.

و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که:

آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد. این بود که از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد ۲۵ نفر که از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.

کلید واژگان:

اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع

مقدمه :

همانطور که می دانیم صنعت گردشکری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شکی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در کشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی که از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یکی از استان های پنج گانه برتر کشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است که با اختیار داشتن بافت اکولوژیکی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد که در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع کبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیک به سوی خود کشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق

۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مکان، متشکل از اجزاء فیزیکی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شک مسجد جامع یکی از این عناصر بوده است. اکنون با  از بین رفتن این مرکز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود که می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی که در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

زیرا فرصت های شغلی تشکیل دهنده این بخش است. علاوه بر این عوامل نباید موقع جغرافیایی و ارتباطی خاصی از یزد در مرکز کشور داشته را فراموش کرد که از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است این ویژگی در سرنوشت استان به ویژه یزد به عنوان مرکز استان تأثیر به سزایی گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است.

۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه

انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهای مهم شهر یزد بررسی جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر و توسعه آن حائز اهمیت است. مسجد جامع یزد به عنوان مهمترین و معتبرترین اثر معماری واقع در حاشیه کویر مرکز ایران می تواند در رشد و توسعه اقتصادی شهر یزد. استان و حتی ناحیه هم تأثیر گذار باشد لذا ضرورت تحقیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تأثیر ات آن در توسعه اقتصادی شهر مورد توجه است که امید است با تلاش و کوشش متخصصان و مسئولین مربوط از این موهبت های خدادادی این سرزمین استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئی محصولات یا خدمات توریست را در کنار دیگر بخش های صنعتی و کارخانه ای بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باعث اعتلای فرهنگ مردمان این دیار شود.

۱-۳- محدودة مورد مطالعه

شهر یزد با حدود ۵/۹۹ کیلو متر مربع در مرکز استان یزد در مسیر راه اصفهان، کرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی ۳۱ درجه و ۵۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی قرار دارد و به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمال و جنوب کشور محسوب می شود جاده معروف سنتو که بندرعباس را به تهران متصل می‌کند از میان این استان و از شهر یزد می گذرد و مسجد جامع کبیر یزد در قلب برزن نهادادن که هسته تاریخی بافت قدیم شهر یزد به شمار می روند قرار رفته است.

۱-۴- سؤالات تحقیق:

۱- جایگاه مسجد جامع در جذب توریسم برای شهر یزد چیست؟

۲- آیامسجد جامع به عنوان مهمترین اثر تاریخی شهر یزد توانسته است در اقتصاد این شهر تأثیر گذار باشد.

۱-۵- متدولوژی

این تحقیقی که جهت انجام یک کار دانشجویی بوده است هدف آن بررسی اثرات مسجد جامع یزد و جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر یزد می باشد که روش جمع اوری اطلاعات به شیوه میدانی و کتابخانه ای بوده و این تحقیق توصیفی، تحلیلی
می باشد و هم چنین در این تحقیق برای ترسیم نمودارهای مربوطه از نرم افزار Cxcell‌ استفاده شده است.

۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق

این تحقیقی مانند هر تحقیق دیگری دارای محدودیت ها و امکاناتی بوده است از جمله:

۱- کمبود آمار و اطلاعات از سوی سازمان میراث فرهنگی

۲- عدم همکاری کتابخانه وزیری

۳- نا مناسب بودن شرایط آب و هوایی (گرمای بیش از حد هوا)

۴- عدم جواب صحیح مغازه داران و لیدرها.

فصل دوم:

خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد

۲-۱- شرایط طبیعی

۲-۱- موقع جغرافیایی- حدود وسعت

الف) موقع ریاضی

شهر یزد با وسعت حدود ۵/۹۹ کیلومتر در مرکز استان یزد در مسیر راه اصفهان و کرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی ۳۱ درجه و ۵۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا بیش از ۱۲۰۰ متر می باشد.

ب) موقع نسبی

استان یزد (و به تبع آن شهر یزد) چون در واحد طبیعی بیابان مرکزی ایران و در حدود محدودة خشک و بیابانی دنیا قرار دارد. محدودیت های شدیدی در زمینه آب دارد. علاوه بر این یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ای که در مرکز ایران دارد در طول تاریخ همواره به دور از بحران ها و درگیری ها و تداخل فرهنگی قرار داشته است.

فاصله شهر یزد با دیگر شهرهای حاشیه ای در چهار سوی کشور

ردیف

فاصله شهر

فاصله مستقیم

۱

از شمال شهر تا شمال تهران در یک جهت مستقیم

۴۷۳ کیلومتری

۲

از شمال شرق تا مشهد در یک جهت مستقیم

۵/۶۵۲ کیلومتری

۳

از شرق تا زاهدان در یک جهت مستقیم

۶۵۲ کیلومتری

۴

از جنوب به بندرعباس در یک جهت مستقیم

۵/۵۱۷ کیلومتری

۵

از مغرب تا اهواز در یک جهت مستقیم

۴۵۰ کیلومتری

۶

از جنوب غرب تا بوشهر در یک جهت مستقیم

۴۵۰ کیلومتری

۷

از شمال غرب تا تبریز در یک جهت مستقیم

۵/۹۶۷ کیلومتری

یزد که در کمربند خشک و نیمه خشک نیمکره شمالی قرار گرفته است. با همه کمبودهای طبیعی به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمالی و جنوبی کشور محسوب
می شود جاده معروف سنتو که بندرعباس را به تهران متصل می کند از این استان و شهر می گذرد.

ج) حدود و مرزها

از شمال یزد از شمال و غرب به استان اصفهان

از شمال شرقی به خراسان

از جنوب غربی به فارس

از جنوب شرقی به کرمان محدود می شود[۱].

۲-۱-۲- زمین شناسی

فلات مرکزی ایران که یزد بخشی از آن است. از لحاظ زمین شناسی یک ژئوسنکلینال است. این گودال وسیع که به وسیله رسوب های جوان پر شده در اثر فشارهای جانبی دارای چین خوردگی های فراوان است که از نشانه های آن رشته کوه های به هم ریخته و قدیمی و بالاخره تشکیل چاله ها و کویرهای پهناوری چون دشت لوت و کویر نمک است در تشکیلات و طبقات زمین شناسی استان یزد از قدیمترین (پرکابرین) تا جدیدترین (نئوژن) رسوب ها مشاهده می شود قسمت بزرگی از این رسوب ها متعلق، دوره (نزوزوئیک و سنوزوئیک) بوده که سنگهایی از جنس آهک، گچ، نمک سیلیسی باز است. مرمر و … را در خود جای داده است[۲].

۲-۱-۳- اقلیم حاکم و مشخصات آن

یزد به سبب موقعیت جغرافیایی اش در فلات مرکزی ایران دارای آب و هوای اقلیمی. گرم و خشک بیابانی است و در این دیار نوسان دما در تابستان و زمستان و حتی در شب و روز زیاد است و این ویژگی های آب و هوایی منطقه به شمار می روند.

از این نگاه یزد دارای دو فصل است. فصل گرما (اسفند تا مهر) فصل کوتاه سرما (آبان تا اواخر بهمن) معمولاً سردترین ماههای سال دی و بهمن و گرمترین آن تیر و مرداد است. در فصل تابستان یزد با آن که روزهای بسیار گرمی دارد ولی شب ها اغلب خنک دلنشین است. یزد بطور کلی از نظر بارش های جوی دارای محدودیت شدید است و همواره کمبود آب دارد.

۲-۱-۴- منابع آب

به علت موقعیت ویژه جغرافیایی استان یزد و نزدیکی با کویرو مقدار بسیار اندک ریزش های جوی محدودیت منابع آب دشواری ها و مسائل بسیاری پدید آمده که عمده ترین آن ها عدم گسترش کشاورزی می باشد.

بطور کلی منابع آب را می توان به دو بخش آب های سطحی و آب های زیر زمینی تقسیم نمود.

آب های سطحی: به علت کمی ریزش های جوی هیچگونه رودخانه دائمی در این منطقه وجود ندارد.

– آب های زیر زمینی (قناتها، جاده ها) از روزگار کهن یکی از منابع مهم مورد استفاده مردم یزد آب های زیر زمینی بوده است از سال ۱۳۳۳ شمسی کار حفر و بهره برداری از چاه های عمیق و نیمه عمیق شروع شده و به علت نیاز دائم متأسفانه این فعالیت در منطقه گسترش یافته است به گونه ای که در امروزه در اغلب مناطق استان انواع چاه‌های عمیق و نیمه عمیق جایگزین قنات شده است.

لازم به ذکر است که گفته شود سفره آب زیر زمینی (دشت یزد- اردکان) بخش مهمی از آب مورد مصرف کشاورزی، شرب و صنعتی این شهرستان را تأمین می کند.

۲-۱-۵- نتیجه گیری و بیان کلی شرایط طبیعی


۱- یزد نگین کویر. مجموعه اطلاعات و راهنمای سیاحتی. کاری از استانداری یزد زمستان ۷۵، آشنایی با جغرافیای استان یزد. دکتر مستوفی.

۲- همان منبع

 

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معماری مساجد
 • مقاله مسجد جامع یزد
 • مقاله مسجد جامع کبیر
 • مقاله مسجد جامع اصفهان
 • مقاله بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.