تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تأثیر فرقه گرایی مذهبی در پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال خشونت های فرقه ای پاکستان    ۶
مهمترین دلایل شکل گیری خشونت های فرقه ای در پاکستان     ۱۳
آسیب شناسی فرقه وهابیت    ۱۹
گفتار اول: کاستی های فراروی ریشه کنی بنیادین فرقه های الحادی    ۲۰
گفتار دوم: پیامدهای گسترش فرقه ضاله وهابیت در محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران    ۲۳
گفتار سوم: بایسته های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال فرقه ضاله وهابیت    ۲۶
نتیجه گیری    ۳۸
منابع    ۴۱

چکیده

کشور پاکستان، همواره صحنه درگیری ها و خشونت های فرقه ای بوده است به طوری که تعصبات کور مذهبی، فرقه‌گرایی و کشتارهای تروریستی، به عنوان عامل قتل هزاران نفر انسان بیگناه در این کشور مطرح می باشد. این موضوع در حالی است که به دلیل مجاورت جغرافیایی پاکستان با ایران، طی سال های اخیر (سال ۱۳۸۴ به بعد) شاهد صدور خشونت ها و تروریست های فرقه ای از پاکستان به منطقه سیستان و بلوچستان و تهدیدات امنیتی ناشی از آن، برای ایران بوده ایم. وقوع حوادثی از قبیل آدم ربایی، انفجارهای تروریستی، کشتار غیرنظامیان، علما و روحانیون شیعه یا اهل سنت و نیروهای نظامی و انتظامی صحت این ادعا را تأیید می نماید. در این راستا سؤال اصلی که نوشتار حاضر در صدد پاسخ گویی به آن برآمده این است که فرقه گرایی در پاکستان چه تأثیری بر امنیت منطقه سیستان و بلوچستان طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۹ داشته ست؟ در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه ای که مطرح می شود عبارت است از این که میان خشونت های فرقه ای در پاکستان و تداوم ناامنی در منطقه سیستان و بلوچستان رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها

جریان های فرقه ای پاکستان، شیعه، سنی،جند الله،ایران، امنیت

مقدمه

مهمترین ارزش و حیاتی ترین منفعت کشورها در نظام بین الملل غیرمتمرکز و خودیار، مقوله امنیت ملی است. در این راستا وجود پتانسیل بالای منازعات فرقه ای در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین موءلفه هایی است که می تواند تهدیدهایی را برای نهادینه سازی وحدت و انسجام ملی در بازه های زمانی سند چشم انداز به وجود آورد. به همین منظور یکی از ملزومات زیربنایی مدیریت نرم افزاری امنیت خارجی کشور؛ شناسایی، رصد و طبقه بندی موزائیکی تهدیدهای نرمی است که از جانب هر کدام از پانزده کشور همسایه می تواند بنیان های اقتدار ملی را با چالش هایی مواجه کند.

از طرفی امنیت مفهومی ذهنی، نسبی و مقوله ای چند وجهی است که رابطه ای متقابل و دو سویه را با «توسعه پایدار»۱ دارد. به طوری که هر میزان جمهوری اسلامی ایران شناخت دقیق تری از چالش های امنیتی کشور داشته باشد به همان میزان تحقق اولویت های کلان اسناد بالادستی نظام با هزینه کمتری محقق خواهد شد. در این راستا وجود خشونت های فرقه ای در لایه های پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بویژه در پاکستان به عنوان یکی از کانون های چالش محور امنیت پایدار در برنامه پنجم توسعه محسوب می شود. به همین منظور بایسته است متولیان امر نقشه راه منسجم و راهبردی را برای مهار آسیب های احتمالی مورد توجه قرار دهند.

الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال خشونت های فرقه ای پاکستان

مهمترین تدابیری که ظرفیت بازدارندگی ساختارهای دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قبال آسیب های احتمالی ناشی از گسترش سایش های فرقه ای در پاکستان را افزایش می دهد عبارتند از:

۱- آسیب شناسی ناپایداری های فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر امنیت استان های مرزی شرق کشور پاکستان از کشورهایی است که از موزاییک های قومی فرقه ای برخوردار بوده و یک کشور چند زبانی است بطوری که نزدیک به ۶۰ زبان در آن محاوره می شود. یکی از مهمترین شاخص های جغرافیای انسانی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود موزائیک های قومی فرقه ای است که در استان های مرزی محسوس تر است و هر گونه گسترش خشونت های فرقه ای در کشورهای همسایه براساس قانون مجاورت می تواند به شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران نیز تسری یافته و ضرایب انتظامی امنیتی استان های مرزی را با چالش های جدی مواجه کند. به عبارتی یکی از کانون های تهدید نرم افزاری امنیت ملی در برنامه پنجم، افزایش اصطکاک و تداوم تنش های فرقه ای در پاکستان و احتمال تسری ناامنی به استان های مرزی است که می تواند به عنوان یکی از ابزار مداخله جویانه قدرت های فرامنطقه ای مستقر در منطقه با رویکرد بحران سازی، امنیت زدایی، امتیازگیری و ایجاد تنش های چند بعدی در داخل جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شود. به همین دلیل به عنوان یک موضوع چالش زا در ساختار انتظامی امنیتی اسناد بالا دستی نظام مطرح است و بایستی متولیان امر با حداکثر انسجام فکری (هدف محوری) و رویه(برنامه محوری) بسته سیاستی منسجمی را برای مدیریت پیشگیرانه تهدیدات فرقه ای در افق ایران ۱۴۰۴ ترسیم کنند که با توجه به فرابخشی بودن امنیت موفقیت آن بستگی به میزان تعامل، هم اندیشی و پویایی ساختارهای مرتبط دارد.

۲- آسیب شناسی افراط گرایی فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر شکل گیری سازمان های تروریستی فرقه گرا تحقق حد اکثری سیاست های دفاعی ایران ۱۴۰۴ و توسعه ضرایب امنیتی به ویژه در استان های مرزی، مستلزم شناسایی گروه های مسلحانه فرقه ای در محیط امنیت داخلی و خارجی و در گام بعدی هم افزایی ظرفیت ساختارها و زیرساخت های امنیتی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی است. به همین منظور متولیان امر شایسته است با رویکرد آینده پژوهی و تبیین نظام جامع امنیت ملی، ضمن آسیب شناسی شطرنجی چینش سازمان های تروریستی فرقه گرا در محیط امنیت خارجی، راهبرد منسجمی را برای مقابله با آسیب های احتمالی تبیین کنند.

خشونت های فرقه ای با توجه به فقر نسبی در استان های مرزی شرق کشور می تواند پتانسیل پذیرش برخی عقاید انحرافی، فرقه های ضاله یا عضویت آنان در برخی شاخک های تروریستی مانند جندالشیطان را فراهم کنند که ضرورت دارد متولیان امر در سیاست های دفاعی امنیتی لایحه برنامه پنجم، تدابیر و اقدام های بازدارنده لازم را مورد توجه قرار دهند.

مجاورت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با چهار ایالت پنجاب، سرحد، سند و بلوچستان پاکستان که از کانون های استقرار گروه های تروریستی و منازعات مسلحانه فرقه ای است از موءلفه های تهدیدزای ثبات امنیت مرزهای شرق کشور است. در این راستا یکی از اهداف انعقاد توافق نامه جامع امنیتی میان تهران و اسلام آباد، بسترسازی برای اتخاذ نقشه راه مشترک و حداکثر هم افزایی بهینه ظرفیت دو کشور برای مدیریت پیش رویدادی تهدیدات تروریستی فرقه گرا در سرحدات و نوار مرزی دو کشور است.

۳- تبیین سیاست قومی فرقه ای منسجم در ساختار مدیریت پیش گیرانه بحران های انتظامی امنیتی اجتناب از سیاست های جزیره ای در حوزه های قومی فرقه ای و تبیین یک منشور پایدار نقش مهمی را در مهار تهدیدهای نرم افزاری ایفا می کند. از طرفی در جمهوری اسلامی ایران، پراکندگی فضایی جغرافیایی اقلیت ها به گونه ای است که اقلیت ها به صورت نواری در حاشیه و در مناطق مرزی کشور با کشورهای همسایه حضور دارند که این امر می تواند هزینه های انتظام بخشی فرماندهی مرزبانی ناجا برای انسداد و نظارت موءثر بر مرزها را با چالش هایی مواجه کند. به همین منظور بایسته است متولیان امر در ساختار امنیتی برنامه پنجم با حداکثر ثبات فکری رویه ای بسته سیاستی منسجمی را در حوزه های قومی فرقه ای تبیین نمایند.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 • مقاله جهانی شدن و مفهوم امنیت ملی
 • مقاله نقش صنعت گردشگری و توریسم و تأثیر ظهور صنعت اطلاعاتی بر امنیت ملیدر توسعه و رفاه جامعه شهری
 • مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.