تحقیق خلاقیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق خلاقیت  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق خلاقیت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول:

–         تاریخچه خلاقیت

–         تعاریف خلاقیت

–         مشتقات خلاقیت

–         خاستگاه خلاقیت

–         نظریه های خلاقیت

–         اهمیت و ضرورت پرورش خلاقیت

فصل دوم:

–         اجزاء، عوامل و موانع خلاقیت

–         موانع فردی

–         موانع بیرونی

–         مراحل فرآیند خلاقیت

فصل سوم:

–         تفکر

–         انواع تفکر

–         مراحل تفکر خلاق

–         ویژگی های افراد خلاق

فصل چهارم:

–         راه های پرورش خلاقیت در کودکان

–         تکنیک های پرورش خلاقیت

–         کلاس خلاقیت

–         شناسایی خلاقیت در کودکان

–         والدین و موضوع خلاقیت

فصل پنجم:

–         رابطه خلاقیت با عوامل مختلف

الف) رابطه خلاقیت و هوش

ب) رابطه خلاقیت و پیشرفت علم

– آزمونهای خلاقیت

– تحقیقات انجام شده در زمینه های خلاقیت

– جدول خود ارزیابی

فهرست منابع

بخشایش، علیرضا (۱۳۷۹)، روان شناسی عمومی ، انتشارات یزد.

کریمی، یوسف (۱۳۸۹)، روانشناسی تربیتی، انتشارات ارسباران.

استفان بی گریوز، ریچارد ام. گارگیلو، لینداسی، اسلادر و پاتر یشیاهلمز (۱۳۷۹)، خلاقیت، ترجمه مهدی قراچه داغی، انتشارات پیک بهار.

صادقی مال امیری، منصور (۱۳۸۶)، خلاقیت ( رویکردی سیستمی؛ فرد، گروه، سازمان)، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).

حسینی، افضل السادات (۱۳۷۸)، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوی.

جهانی، جعفر (۱۳۸۸)؛ پرورش خلاقیت ( از نظریه تا عمل) ، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

سانتراک، جان دبلیو (۱۳۸۵)، روانشناسی تربیتی، ترجمه مرتضی امیدیان، انتشارات دانشگاه یزد.

معصوم، ابوالفضل (۱۳۸۰). اهمیت خلاقیت و روش های پرورش آن در دوره ابتدایی، صص ۸۴-۷۸ برگرفته از کتاب جایگاه و نقش دوره ی ابتدایی در تعلیم و تربیت کودک، ویراستار: عباس مصطفی لو. ناشر: اداره کل آموزش و پرورش استان قم.

عزلتی مقدم، فاطمه ( ۱۳۸۰)، اهمیت خلاقیت و روش های پرورش آن در دوره ابتدایی، صص ۲۹-۲۶، برگرفته از کتاب جایگاه و نقش دوره ی ابتدایی در تعلیم و تربیت کودک،

رضایی، وحیده (۱۳۸۸)، ” بررسی رابطه شوخ طبعی و خلاقیت در بین دانشجویان دانشگاه یزد  ویراستار: عباس مصطفی لو. ناشر: اداره کل آموزش و پرورش استان قم.

در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸″ . پایان نامه کارشناسی روانشناسی ، دانشگاه یزد.

مقدمه:

بطور کلی وقتی از خلاقیت و تاریخچه آن صحبت می کنیم با نام خالق انسان عجین می گردد. او که انسان را خلاق خلق نمود و در گوهر وجودش کنجکاوی را نهاد، تا پدیده های گوناگون او را تحریک نموده و به پرسش و یا کشف آن ترغیب شود. همانگونه که خداوند نو آفرید و برخویش آفرین گفت او نیز نو بیافرید و با دست یافتن به چرایی پدیده ها به خویشتن خویش و پروردگارش نزدیکتر گردد.


تاریخچه خلاقیت

اگر بخواهیم تاریخچه خلاقیت را بررسی کنیم باید این تاریخچه را از زمان عهد باستان مورد توجه قرار دهیم. خلاقیت در عهد باستان را باید در ممالک مصر، ایران، یونان و روم قدیم جستجو کرد. مصری ها که قبل از یونانی ها ابداعاتی داشتند، در زمینه اختراع کاغذ، شکل بندی اهرم ثلاثه، ابداع خط و مومیایی کردن اجساد، خلاقیت خود را به نمایش گذاشتند. بیش از ۲۵۰۰ سال قبل، یونانیان اعتقاد داشتند که خدایانی عالم را اشباع کرده اند و فکرهای جدید به وسیله آنها به انسان الهام می شود و خلاقیت به تنهایی وجود ندارد.

در آغاز قرن نوزدهم که با نگرش علمی جدید همراه بود، مردم به این نتیجه رسیدند که خلاقیت از طریق الهامات خدایان از ماوراء طبیعه نمی آید.

سال ۱۹۵۰ م نقطه عطفی در مطالعات مربوط به خلاقیت است، زیرا تا آن زمان خلاقیت را موهبتی می دانستند که فقط در عده ای از افراد جامعه وجود داشت، از طرفی خلاقیت تحت عناوینی چون اختراع، حل مشکل، نبوغ، تیزهوشی،  و تخیل بطور پراکنده و نامنظم مورد بررسی قرار می گرفت.

در سال ۱۹۵۰ گیلفورد، روانشناس آمریکایی و بنیانگذار روانشناسی خلاقیت، تحقیقی درباره تحلیل عوامل فکر خلاق ارائه نمود که باعث برانگیختن توجه دیگران به این جنبه از ذهن آدمی شد. گیلفورد در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ آزمایشات متعددی انجام داد و نتایج آنها را در کتابی تحت عنوان “ماهیت فکر آدمی” منتشر کرد. وی شیوه تفکر آدمیان را به دو دسته تفکر واگرا و تفکر همگرا تقسیم کرده است.

بعد از گیلفورد افرادی چون تورنس (۱۰۵۹)، مک میلان (۱۹۶۳) و کالیون تیلور وهمکارانش (۱۹۶۳) در این زمینه کارهایی انجام دادند و به گسترش تحقیقات در مورد خلاقیت پرداختند (معصوم، ۱۳۸۰، صفحه ۷۹).

تعاریف خلاقیت

” واژه ها خصوصا در حوزه علوم انسانی که موضوع آن انسان است؛ پیچیده، مبهم و شاید بتوان گفت به سختی قابل تعریف هستند.”

“خلاقیت” یکی از این واژه های پیچیده ، مبهم و چند بعدی است.

برای مثال استین (۱۹۷۴) خلاقیت را اینگونه تعریف می کند؛ ” فرآیند انجام کار جدیدی که در زمان خود به عنوان چیزی قابل دفاع مورد قبول گروهی از افراد قرار گیرد.”

آمابیل (۱۹۷۶) صاحب نظر خلاقیت و استاد دانشگاه هاروارد در تعریف خلاقیت بر مواردی چون سطوح خلاقیت و محیط تاکید دارد. بدین معنی که خلاقیت عبارت است از تولید ایده های تازه وارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچکی از افراد که با هم کار می کنند” ( صادقی مال امیری، ۱۳۷۶؛ ص ۱۵).

” گیلفورد (۱۹۵۰) معتقد است خلاقیت مجموعه ای از تواناییها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می شود.”

” در مفهوم خلاقیت ، برخی روانشناسان سودمندی اجتماعی را در نظر می گیرند و معتقدند که عملی را می توان عمل خلاق دانست که برای اجتماع مفید و سودمند باشد در حالی که برخی دیگر ارزش عمل خلاق را فی نفسه مدنظر قرار داده اند و صرف نظر از مفید بودن آن برای اجتماع ، معتقدند که هر عمل ارزشمندی خواه برای اجتماع مفید باشد یا نباشد خلاق است. به طور گسترده می توان تمامی مخترعان، نقاشان، صنعتگران و همه کسانی که آثاری را خلق می کنند جز افراد خلاق منظور کرد ولی در بین اینان نیز خلاقیت به درجات متفاوتی سنجیده می شود” ( نجایش،۱۳۷۹؛ ص ۱۴۰).[۱]

مشتقات خلاقیت.

مشتقات خلاقیت عبارت است از createوcreative می باشد[۲].

Creat: به معنای خلق کردن یا به وجود آوردن است. این فعل در قرن چهاردهم میلادی وارد زبان انگلیسی شد.

Creation: به معنی ” عمل خلق کردن” یا ” عمل ساختن” است. این مصدر در قرن چهاردهم میلادی وارد زیان انگلیسی شد. (Webster-Dictionary)

Creative هم به محصولات تازه و ارزشمند و هم به افرادی که این محصولات را تولید می کنند اشاره دارد ( ویزبرگ، ۱۹۹۲) در حالی که خلاقیت در بردارنده همه ی این مشتقات می باشد. ( صادقی مال امیری، ۱۳۸۶، ص ۲۰)

خاستگاه خلاقیت

یکی از مهمترین سوالاتی که می توان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه یا منشاء و نقطه آغازین خلاقیت چیست؟

براین اساس دراین فصل، مفهوم خلاقیت بر محور مهمترین منابع و خاستگاه های آن مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-   تعارض

فروید از دو نوع فرآیند اولیه فکر ، یا خود آگاه و فرآیند ثانویه فکر یا خودآگاه نام می برد. او معتقد است که خلاقیت از تعارض درون شخصی خصوصا فرآیند های ناخودآگاه برانگیخته می شود (ویزبرگ، ۱۹۹۲). فرد خلاق از تفکر اولیه جهت تولید ایده های تازه استفاده کرده[۳]


[۱] – stein

[2] amabile

[3] – creativity

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی
 • تجربیات مدون بررسی خلاقیت و ایده پردازی در دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی )
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.