تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۵
موضوع تحقیق     ۶
ضرورت و اهمیت مسأله     ۶
هدف کلی تحقیق     ۷
اهداف ویژه     ۷
سئوالات تحقیق     ۷
متغیرها و تعاریف عملی آنها     ۸
متغیر وابسته :‌یادگیری ( خواندن و نوشتن )    ۸
متغیر مستقل     ۸
جامعه آماری مورد بررسی     ۹
نمونه آماری     ۹
متدولوژی تحقیق     ۱۰
الف : روش تحقیق     ۱۰
ب :‌روش نمونه گیری     ۱۰
ج :‌ابزار تحقیق     ۱۰
د : ‌شیوه گردآوری اطلاعات     ۱۱
ه : ‌روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها     ۱۱
و : ‌کاربردها     ۱۲
چکیده تحقیق     ۱۳
تعریف یادگیری     ۱۵
اصول مهم در یادگیری     ۱۶
اختلالات یادگیری    ۱۸
شرایط یادگیری     ۲۰
درمان مشکلات یادگیری     ۲۱
فراهم کردن جو مثبت و مطلوب برای یادگیری     ۲۴
نوشتن و مراحل آن     ۲۶
خواندن و مراحل آن     ۲۸
اختلالات خواندن     ۲۹
درمان اختلال خواندن     ۳۱
تقویت حافظه و حافظه یادگیری     ۳۳
سن آغاز خواندن     ۳۵
مهارت خواندن در پایه اول و دوم دبستان     ۳۷
روشهای آموزش خواندن     ۳۸
خصوصیاتی برای بهتر خواندن و لذت بردن و درک صحیح مطالب     ۳۹
مشکلات گفتاری     ۴۰
راهبردهای آموزش نوشتن     ۴۲
پرسشنامه     ۴۵
منابع و مآخذ :‌ کتابها    ۴۹

منابع و مآخذ :‌ کتابها

۱-   اسپارک ـ برنارد ـ آموزش در دوران کودکی ـ محمد حسین نظری نژاد ـ مشهد ـ  شرکت به نشر ـ ششم ـ زمستان ۱۳۸۰

۲-   افروز ـ غلامعلی ـ مقدمه ای بر روان شناسی آ‌. پ کودکان استثنایی ـ تهران ـ دانشگاه تهران ـ ۲۱ پاییز ۱۳۸۲ *

۳-   آقازاده – محرم – راهنمای روشهای نوین ـ تهران ـ نشر آییژ ـ اول ـ تابستان ۱۳۸۴

۴-   ایینگورت ـ رونالد ـ کودک و مدرسه ـ شکوه نوابی نژاد ـ تهران ـ رشد ـ چهارم ـ پاییز ۱۳۸۲

۵-   تبریزی ـ مصطفی ـ درمان اختلالات خواندن ـ تهران ـ گفتمان خلاق ـ اول ـ زمستان ۱۳۸۰

۶-   زندی ـ بهمن ـ روش تدریس زبان فارسی دوره دبستان ـ تهران ـ سمت ـ پنجم ـ بهار ۱۳۸۳

۷-   سیف ـ علی اکبر ـ روشهای یادگیری و مطالعه ـ تهران ـ نشر دوران ـ دوم ـ بهار ۱۳۸۱

۸-   سیف، نراقی مریم، نادری، عزت الله ـ نارسائیهای ویژه یادگیری ـ تهران ـ مکینال ـ دوم ـ مهرماه ۱۳۸۱ *

۹-   شریعتمداری ـ علی ـ تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت ـ تهران ـ سمت ـ پنجم. بهار ۱۳۸۰

۱۰-شهرآرای ـ مهرناز ـ روان شناسی کودک و نوجوان ـ تهران ـ رشد ـ دوم ـ پاییز ۱۳۸۱

۱۱-            فرجانی رئیسی ـ شهلا ـ مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان ـ تهران ـ تربیت ـ سوم ـ بهار ۱۳۸۲

۱۲-            کالهون ـ امیلی ـ جویس مارشاویل ـ الگوهای تدریس ۲۰۰۰ محمد رضا بهرنگی ( برنجی ) تهران ـ کمال تربیت ـ چهارم – ۸۳

۱۳-            کدیور ـ پروین ـ روان شناسی تربیتی ـ تهران ـ سمت ـ چاپ هفتم ـ زمستان ۱۳۸۲

۱۴-            کیوز ـ جان پی ـ دنیای یادگیری در مدرسه ـ فرخ لقاء رئیس دانا ـ تهران ـ پژوهشکده تعلیم و تربیت ـ اول ـ شهریور ۸۲

۱۵-            میر عابدینی ـ احمد ـ چگونه درس بخوانیم چگونه امتحان بدهیم ـ تهران ـ نشر چکامه ـ دوم ـ زمستان ۱۳۸۰

۱۶-            اختلالات یادگیری ـ یوسف کریمی ـ تهران ـ نشر ساوالان ـ سوم ـ زمستان ۱۳۸۳ *

مجلات و نشریه ها و ….

۱-   خانواده و تقویت مهارت خواندن در کودکان ـ سیده لیلا مصلحی ـ نشریه ی ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند ـ انجمن اولیاء تابستان ۸۵ شماره ۳۲۴

۲-   تقویت حافظه و حافظه یادگیری. عبدالله علی زاده ـ نشریه ایران ـ معاونت پژوهشی وزرات آ. پ ـ نمایه ۱۷۰ ،بازیابی ۳۱۷ سال ۲۰/۲/۸۴

۳-   آنچه باید والدین در باره ی ناتوانائیهای یادگیری کودکان بدانند. فاطمه سفیف مقدم اکبری ـ نشریه تعلیم و تربیت. آ. پ . کودکان استثنایی. نمایه ۱۷۱ بازیابی ۳۶۱۵ سال ۱۳۸۴

۴-   یادگیری یعنی چه ـ سپیده چمن آرا ـ رشد راهنمایی آموزش تحصیلی ۲ معاونت پژوهش وزارت آ‌. پ. دوره ۱۱ سال ۱۳۸۴

۵-   افق آینده ی علمی‌کشور بسیار روشن است. تکتم بهار دوست ـ نشریه قدس ـ وزارت آ‌. پ. نمایه ۱۷۶ سال ۱۳۸۵

۶-   خصوصیات معلم پایه اول جهت یادگیری بهتر بچه ها. اسماعیل مصطفی زاده ـ مجله نگاه ـ تربیتی و تندرستی نگاه ـ ۱۵/۹/۸۵ ۲۸۰

پیشگفتار :‌

بی شک آینده هر جامعه ای به کیفیت و کارآیی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد. از این رو هر چه کارآیی و بهره‌دهی برنامه‌های آموزشی مؤثرتر و مفیدتر باشد صرفاٌ به این معنا نیست که هدفها و محتوای آموزش و پرورش در قالب جملاتی زیبا و شعار گونه توصیف شود، بلکه منظور تلاشهای هماهنگی است که به منظور ایجاد بافت مشترک بین هدفها و روشهای مناسب آموزشی انجام می‌گیرد تا مقاصد و نیازهای پیش‌بینی شده در عمل تحقق یابد. در این راستا معلم بدون آشنایی لازم به چگونگی عمل یادگیری دانش‌آموزان و قانون های آن نمی‌تواند در امر آموزش و پرورش موفق شود و به هدف مطلوب برسد. اگر چه ممکن است فعالیتهای متعددی را انجام دهد اما همه این فعالیتها بی ثمرباشد. همانند کشاورزی می‌باشد که بدون اطلاع از خواص زمین زراعی خود و مقیاس زمینی لازم برای بدست آوردن محصول مورد نظرش و ابزار و آلات لازم به زراعت بپردازد که طبیعی است محصول مورد نیازش را به دست نخواهد آورد. پس برای حصول نتیجه مطلوب باید راه صحیح استفاده از عوامل مؤثر بر یادگیری را دانست و آنها را به کار گرفت. و در این امر هم به دانش‌آموزان کمک نمود و هم به معلمین پایه‌های اول چرا که معلمین پایه اول پایه‌ها را بنا می‌کنند که اگر پایه محکم و اصولی بنا شود مشکل یادگیری بقیه ی کارها به طور منظم و اصولی پیش می رود و معلمین پایه‌های بالاتر از درس نخواندن دانش‌آموزان خود در اذیت و آزار نخواهند بود.

موضوع تحقیق :‌

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدائی .

ضرورت و اهمیت مسأله :

پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و فن آوری های جدید روز به روز احساس نیاز به آموختن و یادگیری را افزایش می‌دهد. انسان امروزی برای برقراری ارتباط با محیط رو به پیشرفت و مملو از تکنولوژی های جدید و وسایل ارتباطی پیشرفته نیاز به آموختن دارد. هر چند این انسان از محیط اطراف و دیگران آموزشهایی می‌بیند و چیزهایی می آموزد اما این آموزشها نه کافی و نه منظم و گاهی نیز در ارتباط با هم نیز نیستند و در بیشتر موارد اختصاصی نیز نیستند. در حالی که انسان برای برقراری ارتباط با استفاده از وسایل صنعتی پیشرفته نیاز به آموزشهای خاص دارد. از این رو کسی می‌خواهد آگاهی خود یادگیری را در باره موضوعی معین افزایش دهد. باید راه درست آن را بیابد، در امر تعلیم و تربیت معلم بدون آشنایی لازم به چگونگی عمل یادگیری دانش‌آموزان و قانون های آن نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت موفق شود. زیرا یادگیری بر یک رویکرد یا عنصر معینی مبتنی نیست. بلکه به عوامل و متغیرهای زیادی ارتباط دارد. ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به دانش‌آموزان است با چیزی که دانش‌آموزان یاد می‌گیرند. معلم باید استراتژیهای مختلف این عوامل را در هم آمیزد تا پدیدة یادگیری صورت گیرد. برای همین یک معلم کار آزموده باید به شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری بپردازد و اختلالات یادگیری را از بین ببرد و با توجه به تغییراتی جدید که در کتابهای بخوانیم و بنویسیم بوجود آمده است اطلاعات معلمین نسبت به روز افزایش یابد و برای برقراری ارتباط دانش‌آموزان با دنیای تکنولوژی باید یادگیری صحیح را از پایه شروع بنمائیم.

هدف کلی تحقیق :

تعیین و شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه‌های اول و دوم ابتدائی و یاری رساندن به دانش‌آموزان در جهت یادگیری بهتر این دروس

اهداف ویژه :

۱-       آگاهی داشتن از روشهای نوین یاددهی ـ یادگیری

۲-       اطلاع داشتن از عوامل مؤثر بر یادگیری

۳-       اطلاع داشتن از فنون و تکنولوژی های جدید

۴-       آگاهی داشتن از ویژگیهای رشدی ( جسمی و ذهنی ) دانش‌آموزان

سئوالات تحقیق :

۱-   آیا داشتن هدف و انگیزه یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری است ؟

 پرسشنامه‌های ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-

۲-   آیا دانش‌آموزانیکه آموزش پیش دبستانی دیده اند بهتر از سایر دانش‌آموزان دروس بخوانیم و بنویسیم را فرا می‌گیرند ۱۷؟-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱

۳-   آیا روشهای مشارکتی نقش مؤثر بر یادگیری دارند ؟ ۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸

۴-   آیا استفاده ازوسایل کمک آموزشی در یادگیری بخوانیم و بنویسیم باید های اول و دوم مؤثر است ؟ ۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵

متغیرها و تعاریف عملی آنها :‌

در این تحقیق متغیرها به دو دسته وابسته و مستقل تقسیم می‌شوند.

متغیر وابسته :‌یادگیری ( خواندن و نوشتن )

تعریف نظری :‌ تغییرات نسبتاٌ ثابت در رفتار فرد که در اثر تجربه حاصل می‌شود و در این تحقیق منظور از یادگیری، یادگیری آموزشی و تحصیلی است. از نظر عملی از طریق پرسشنامه بسته پاسخ منظم چند وجهی از معلمین نظر خواهی می‌شود در مورد یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم

متغیر مستقل :‌

عوامل مؤثر ( مانند هدف و انگیزه، رفتن به پیش دبستانی ـ کاربرد وسایل کمک آموزشی )

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.