تحقیق ماهی تخمیری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ماهی تخمیری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق ماهی تخمیری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول:   ۱
فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری ( Momoni )   ۱
ماهی تخمیر شده Som-fak:   ۴
فصل دوم:   ۵
مواد و روشها:   ۷
تولید plaa-som :   ۷
آنالیز شیمیایی:   ۷
آنالیز میکروبی:   ۸
فنوتیپ (ویژگیهای ظاهری) باکتریهای اسید لاکتیک و  مخمرها:   ۸
۳٫۱٫آنالیز شیمیایی:   ۸
تغییرات میکروبی:   ۹
.توصیف فنوتیپی و ژنوتیپی باکتریهای اسید لاکتیک:   ۱۱
۳٫۲ . شناسایی و تعیین مخمرها :   ۱۴
فصل سوم:   ۱۷
شاخص های کنترل ایمنی برای یک محصول ماهی تخمیر شده تایلندی :   ۱۷
مقدمه :   ۱۸
تغییرات شیمیایی در طی تخمیر:   ۱۸
تغییرات میکروبیولوژیکی در طی تخمیر   ۱۹
فصل چهارم:   ۲۴
نقش آمین های بیوژنیک در ایمنی غذا و سلامتی انسان   ۲۴
فهرست منابع و مراجع:   ۳۰

فهرست منابع و مراجع:

 [۱] A.I. Sanni, Microflora and chemical composition of momoni, a Ghanaian fermented fish condiment, Journal of Food Composition and Analysis 15 (2002) 577–۵۸۳٫

 [۲] C. Paludan-Muller , H.H. Huss, L. Gram, Characterization of lactic acid bacteria isolated from a Thai low-salt fermented fish product and the role of garlic as substrate for fermentation, International Journal of Food Microbiology 46 (1999) 219–۲۲۹٫

 [۳] C. Paludan-Muller, M. Madsen, P, Sophanodora, L. Gram, P.L. Moller, Fermentation and microf lora of plaa-som, a Thai fermented fish product prepared with different salt concentrations, International Journal of Food Microbiology 73 (2002) 61-70.

 [۴] J-H. Mah, H-K. Han, Y-J. Oh, M-G. Kim, H-J. Hwang, Biogenic amines in Jeotkals, Korean salted and fermented fish products, Food Chemistry 79 (2002) 239-243.

 [۵] M.J.R. Nout, Fermented foods and food safety, Food Research International 27 (1994) 291-298.

  [۶] O. Fagbenro, K. Jauncey, Chemical and nutritional quality of stored fermented fish (Tilapia) silage, Bioresource Technology 46 (1993) 207-211.

 [۷] Ph. Kopermsub, S. Yunchalard, Safety control indices for Plaa-som, a Thai fermented fish product, African Journal of Microbiology Research (2008) Vol(2) pp. 018-025

 [۸] Y-H. Tsai, C-Y. Lin, L-T. Chien, T-M. Lee, C-I. Wei, D-F. Hwang, Histamine contents of fermented fish products in Taiwan and isolation of histamine-forming bacteria, Food Chemistry 98 (2006) 64-70.

فصل اول:

فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری ( Momoni )

 ادویه های تخمیر شده به عنوان عوامل طعم دهنده در سوپ و سس ها در آفریقا مورد استفاده قرار می گیرند. بر عکس در کشورهای آسیـایی محصولات ماهی تخمیر شده معمولاً بخشی از رژیم غذایی سنتی مردم نیستند. در غنا یکی از محصولات ماهی تخمیر شده بنام momoni عموماً به عنوان چاشنی برای تهیه سس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تخمیر میکروبی ماهی در تولید سس ها و خمیر های مختلف ماهی رخ می­دهد. سس ها و خمیرهای ماهی غلظت بالایی از نمک دارند ( ۱۵-۲۵ درصد وزنی/ وزنی) و بنابراین ارزش غذایی آنها به خاطر اینکه نمی توانند درمقادیر زیاد مصرف شوند محدود است.

Terasi هم یک غذای تخمیری بومی است که در اندونزی از خمیر ماهی یا میگو با تخمیر طبیعی در حضور غلظت بالای نمک تهیه می شود. برای تهیه  momoniانواع مختلفی از ماهیها به کار برده می شود. ماهیها تمیزشده و امحاء و احشاء آنها بیرون آورده شده و بوسیله آب به خوبی شسته می شوند سپس نمک زنی انجام می شود که مقدار آن ۳۱۰-۲۹۴ گرم به ازای هر کیلو گرم ماهی می باشد. نواحی روده و شکم ماهی شدیدتر نمک زده می شوند. ماهی ها در سبدهایی که روی آن با سینی های آلومینیومی پوشانده شده و یا سبدهایی از جنس کنف قرار می گیرند و اجازه می دهند در طول۵-۱ روز تخمیر اتفاق بیفتد. قبل از فروش ماهیهای تخمیر شده در آب نمک شسته می شوند و با نمک مالیده شده و به قطعات کوچک بریده می شوند، این قطعات کوچک در آفتاب در سینی های چوبی و در هوای آزاد برای چند ساعت خشک می شوند.

ایزوله کردن میکرو ارگانیسم های momoni:

با ۱۰گرم از نمونه و ۹۰ میلی لیتر آب پیتونه ی ۱ دهم درصد سوسپانسیون تهیه می کنیم و بعد از هموژنیزاسیون  رقت سازی انجام می شود.

محیط کشت های زیر برای میکروارگانیسم های مختلف این نمونه به کار برده شده است:

– PCA برای  شمارش میکروبی کل

–MRS  آگار با ۵/۵ =PH برای باکتریهای اسید لاکتیک

-MEA  برای مخمرها

– PDA با ۵/۳ : PH برای کپک ها

–  VRBDبرای اینترو باکتریاسه وNA برای دیگر گونه های میکروبی و میکرو ارگانیسم های مقاوم به نمک.

زمان ها و دمای گرمخانه گذاری به ترتیب مورد: ۴۸ ساعت در ۳۰ درجه سانتیگراد- ۷۲ ساعت در ۳۰ درجه سانتیگراد-۷۲ ساعت در ۳۰ درجه سانتیگراد-  دو مورد آخر ۴۸ ساعت در ۳۰ درجه سانتیگراد. کلونی های بدست آمده به طور تصادفی برداشته شده و در محیط کشت واسطه به روش خطی کشت داده می شوند. در پایان کار برای تائید شناسایی میکرو ارگانیسم با استاندارد مقایسه می شود.

۶۷ گونه میکروبی از momoni ایزوله شده است. این­ها از ۹ جنس باسیلوس- لاکتوباسیلوس- سودوموناس- پدیوکوکوس- استافیلوکوکوس- کلبسیلا- دباریومایسس هانسولا و آسپرژیلوس می باشند. باسیلوس با ۷/۳۷ درصد غالب بوده و کلبسیلا و مخمرها با ۴ درصد کمترین مقدار را داشته اند. بار میکروبی نمونه  cfu/g  گزارش شده است.

ماهی تخمیر شده Som-fak:

محصولات ماهی تخمیر شده نمک­زده شده سنتی  در جنوب شرقی آسیا گستردگی زیادی دارد. این ها معمولاً از گونه های مختلف ماهی- نمک ( ۷-۲ درصد) – منبع کربوهیدراتی ( برنج پخته – ارزن- قند یا میوه)- ادویه ( سیر- فلفل- زنجبیل) تشکیل شده­اند.

Som-fak یک غذای تایوانی است که از ترکیب فیله ی ماهی- نمک (۵-۲ درصد)- برنج (۱۲-۲درصد) و سیر ( ۴ درصد) تهیه می شود. این مخلوط در برگهای موز پیچیده شده و برای ۵-۲ روز دردمای ۳۰ درجه برای تخمیر رها می شود. در این غذا رشد سریع باکتریهای اسید لاکتیک باعث کاهش PH  تا ۵/۴ می شود به این ترتیب در مقابل فساد محافظت  می شود. محصولات ماهی تخمیری که بطور  سبک نمک زده می شوند همیشه محتوی یک منبع کربو هیدراتی هستند که سوبسترایی برای تخمیر بوسیله باکتریهای اسید لاکتیک محسوب می شوند. افزایش درصد برنج در این محصول از۵ درصد تا ۲۰ درصد باعث کاهش زیاد PH می شود. نقش برنج کاهش سریع PH است. سیر در این محصول علاوه بر طعم دهندگی از ۲ راه به روی فلور میکروبی اثر می گذارد:

۱-                با عمل به عنوان یک عامل ضد میکروبی خصوصاٌ در مقابل باکتریهای گرم منفی.

۲-                با تحریک رشد باکتریهای اسید لاکتیک.

باکتریهای زیر از این محصول ایزوله شده اند: لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه­ی لاکتیس و لوکونوستوک سیتروم- لا کتوباسیلوس پاراکازئی- لاکتو باسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس.

فصل دوم:

تخمیرو فلورمیکروبی Plaa-som، یک فرآورده ماهی تخمیری تایوانی تهیه شده با مقادیر مختلف نمک

Plaa-som یک فرآورده ماهی تخمیری تهیه­شده از ماهی کله ماریSnakehead fish ، نمک، شیره پالم و گاهی برنج بو داده شده می­باشد. اثرات غلظت­های گوناگون نمک در کاهش PH و اثر آن بر روی ترکیب فلور میکروبی در طی تخمیر مورد بررسی قرار گرفته است. دو بچ کم نمک که حاوی ۶% و ۷% وزنی/وزنی نمک بودند و به همین شکل دو بچ پر نمک که حاوی ۹% و ۱۱% نمک بودند، تهیه گردیدند. در بچ­های کم نمک، PH به سرعت از ۶ به ۴٫۵ کاهش یافت در حالی که در بچ­های پر نمک، کاهش PH کند بود یا اصلاً کاهشی مشاهده نگردید. باکتری­های اسید لاکتیک (LAB) و مخمرها به عنوان میکروارگانیسم­های غالب تخمیر، ایزوله گردیدند. در همه بچ­ها تعداد باکتری­های اسید لاکتیک به میزان  Cfu/gr109– 108 و تعداد مخمرها به میزان   Cfu/gr 107*5-107 گزارش گردید، به استثنای بچ ۱۱% نمک که تعداد باکتری­ها ۲-۱ log کمتر بود.

تست­های فنوتیپی، ITS-PCR، تخمیر کربوهیدرات و ژن SrRNA16 منجر به تعیین     باکتری­های اسید لاکتیک ایزوله شده از جمله پدیوکوکوس پنتوزاسوس، لاکتوباسیلوس آلمنتاریوس/ فارسیمینس، ویسلا کانفوسا، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوکوکوس گارویا گردید. گونه­های آخری فقط از بچ­های پرنمک ایزوله گردید.

مشخصات ظاهری، ITS-PCR و جذب کربوهیدرات نشان داد که ۹۵% مخمرهای موجود زیگوساکاروماسیس رئوکسی می­باشند. نتیجه به دست آمد که تخمیر plaa-som در غلظت ۹% نمک به علت اثر مهارکنندگی برروی رشد باکتریهای اسید لاکتیکی به تاخیر می­افتد. رشد زیگوساکاروماسیس رئوکسی اثری برروی شدت تخمیر ندارد اما ممکن است اثر مثبتی بر ظهور طعم فرآورده داشته باشد.

فرآورده­ های ماهی تخمیری تایلندی اغلب بر طبق سنن خانوادگی و سلایق جغرافیایی و محلی تولید می­شوند. بنابراین تفاوت­های عمده­ای در روش­های تولید، مصرف و نسبت­های مواد خام و در  نام­های به کار رفته برای مواد غذایی مختلف وجود دارد. فرآورده­ ماهی تخمیری plaa-som به طور خاص تشکیل گردیده است از ماهی آب شیرین، نمک، برنج پخته و سیر و عمدتا” در نواحی مرکزی و شمال شرقی تایلند تولید می­گردد. اگرچه در استان Songkhla در جنوب تایلند، یک نوع محلی plaa-som تولید می­شود که در آن به جای برنج پخته و سیر از شربت پالم و گاهی اوقات برنج بوداده استفاده می­گردد. مشابه با این، plaa-som، یک نوع دیگری از ماهی تخمیر شده تایلندی یافت می­گردند. نقش اصلی و اولیه باکتری­های اسید لاکتیک،تخمیر کربوهیدرات موجود و کاهش PH است. تلفیق فاکتورهای PH پایین و اسیدهای آلی (عمدتا” اسید لاکتیک) عامل اصلی نگهداری فرآورده­های تخمیری است.

به طور کلی PH می­بایست به کمتر از ۵-۴٫۵ کاهش یابد تا باکتری­های پاتوژن و مولد فساد را مهار کند. به علاوه نمک و ادویه جات (مثل سیر، فلفل یا زنجبیل) ممکن است به منظور تامین ایمنی به محصولات اضافه گردند. همچنین در برخی محصولات ممکن است سیر به عنوان منبع کربوهیدرات برای عملیات تخمیر مورد استفاده قرار گیرد.

مخمرها به مقادیر زیادی از فرآورده­های ماهی تخمیری گوناگونی ایزوله شده­اند، البته خصوصا” در محصولاتی که استارتر کالچرکپکی یا مخمری (angkak یا khao-mark) بکار رفته است. اگرچه هنوز نقش مخمرها در فرآیند تخمیر روشن نشده­است. در sam-fak که یک فرآورده ماهی تخمیری تایلندی است، رشد مخمرها نشانه فساد است.

غلظت نمک در محدوده ۱ تا ۱۰% وزنی/وزنی در انواع و بچ­های مختلف ماهی تخمیری قراردارد. احتمالا نمک دارای اثر آشکاری بر روی رشد میکروبی و نرخ تخمیر و در نتیجه برروی کیفیت چشایی و ایمنی محصول اثر دارد. بنابراین لازم است که غلظت بهینه نمک تعیین گردد.، که این غلظت بهینه موجب مهار رشد میکروارگانیسم­های تخمیر شده نمی­گردد و از طرفی اثر مثبتی در طعم­دهی و بر روی بافت فرآورده دارد.

باکتری­های اسید لاکتیک و فلور مخمری plaa-som تولیدی در Songkhla در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته­اند. مقادیر نمک در plaa-som در محدوده تقریبی ۱۱-۶% نمک محلول در فاز آبی در نظر گرفته شد. هدف این تحقیق، تعیین گونه­های میکروبی غالب و ارزیابی اثر و مقادیر نمک بر روی ترکیب فلورمیکروبی و نرخ تخمیر بوده است.

مواد و روش­ها:

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ماهی
 • پروژه پرورش ماهی
 • پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا
 • مقاله پرورش ماهی
 • پروژه مالی پرورش ماهی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.