تحقیق مدیریت مواد زائد جامد روستائی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مدیریت مواد زائد جامد روستائی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مدیریت مواد زائد جامد روستائی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

خلاصه   ۱
مقدمه و اهداف :   ۲
روش اجرا :   ۳
مشخصات طبیعی و جاده های دسترسی مجموعه روستاهای دهستان صالحان   ۳
ویژگیهای جمعیتی روستاهای دهستان صالحان خمین در حال حاضر و در افق طرح   ۴
ترکیب فیزیکی زباله ها   ۴
برآورد میزان زباله تولیدی روزانه ، ماهانه و سالانه روستاهای دهستان   ۵
تعیین ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت   ۵
برآورد فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها در وضع موجود و افق طرح   ۵
نتایج   ۸
بحث و نتیجه گیری   ۱۲
پیشنهادات   ۱۲
منابع   ۱۴

منابع

۱)     Tchobanglous.George, 1993 , Integrated solid waste management, Mc Graw hill, New York, pp (200-351(

2) عبدلی , محمد علی. ۱۳۷۰، مدیریت مواد زائد جامد. انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران.

     ۳)   Fronk. Kreith, 1994, handbook of solid waste.pp (221 –۲۵۴(

۴) طرح مطالعات جامع توسعه اقتصادی – اجتماعی استان مرکزی ، گروه مطالعاتی هامون،۱۳۷۵

۵) علیرضا محمدی ،۱۳۸۴، مطالعات آبخیز داری شهرستان خمین ،  اداره جهاد کشاورزی شهرستان خمین

۶) فاطمه اسماعیلی ، ۱۳۸۴ ، شاخصهای جمعیتی مرکز بهداشت شهرستان خمین ،  واحد آمارمرکز بهداشت شهرستان خمین

۷)  دکتر سهیلا خوشبین ، اعظم دخت رحیمی ، دکتر ناهید نوائیان ، ۱۳۸۳٫ پیش بینی جمعیتی ایران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ ، تهران  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  –  معاونت سلامت  –  دفتر سلامت خانواده و جمعیت

۸) دکتر قاسمعلی عمرانی ، ۱۳۷۵، مواد زائد جامد ، جلد اول ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹) یغماییان – کامیار ، بررسی تهیه کود کمپوست از زباله  در شهر سمنان –  پایان نامه فوق لیسانس در رشته مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ۶۹-۱۳۶۸

خلاصه

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد روستائی با هدف اجرای اصولی و بهداشتی طرح بازیافت ، جمع آوری ، حمل ونقل و دفع زباله ها صورت گرفته است. برای جمع آوری زباله های روستایی یا اصولا”  اقدامات سیستماتیکی صورت نمی گیرد و یا هر روستا در حد توان خود  با روشهای غیر اصولی و ابتدای مانند ، گاری ، تراکتور و …. زباله را جمع آوری و در فاصله کمی از روستا  تخلیه می کنند. پراکندگی  این مواد سبب نازیبائی منظر, آلودگی منابع آب, خاک, هوا و همچنین در تماس با انسان و دام باعث شیوع بیماریهای دامی و شیوع آن در انسان می شود میشود.

نوع مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی ، روش نمونه گیری خوشه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت استفاده از چک لیست ، مشاهدات و انجام آزمایشهای لازم بوده که به این منظور مشخصات طبیعی  ، ویژگیهای جمعیتی ، ترکیب فیزیکی و میزان زباله تولیدی ، روش های کاهش تولید زباله ، ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت ، نحوه جمع آوری وحمل ، مساحت و فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها و هزینه های اجرای پروژه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند . جمعیت این دهستان در سال ۱۳۸۴ در حدود ۱۰۱۰۰ نفر بود. درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده زباله عبارت بود از : پلاستیک(%۷) ،کاغذ(%۱۰) شیشه و فلز(%۵) ، مواد فاسد شدنی(%۶۶) ، خاک روبه(%۷) و سایر مواد(%۶) . میزان تولید زباله در سال ۱۳۸۴ ، ۲۴/۴  تن  و در افق طرح ۶ تن در روز برآورد شد. اجرا نشدن طرح جمع آوری زباله در کلیه روستاها ، عدم بکارگیری وسایل مناسب ، پائین بودن سطح آگاهی مردم در ارتباط با مخاطرات بهداشتی زباله ، عدم انجام بازیافت ، نشت  شیرابه و دفن نامناسب زباله از دیگریافته های این تحقیق بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن بود که ترکیب فیزیکی و میزان زباله تولیدی در این روستاها تقریبا” مشابه با سایر روستاها می باشد. تلنبار شدن زباله و نشت شیرابه ، سوزاندن زباله در گودال دفع ، تجمع حیوانات ولگرد و تکثیر حشرات،  نازیبائی منظر و دفع غیر اصولی زباله ها از مهمترین پیامدهای منفی ناشی از ضعف سیستم مدیریت مواد زائد در روستاهای بخش صالحان بود که موجب آلودگی محیط زیست شده و تقریبا” در سایر نقاط روستائی به چشم می خورد.

مقدمه و اهداف :

 مدیریت مواد زائد , انتظام دهنده مراحل تولید , جمع آوری , حمل و نقل , تلنبار , تبدیل و دفع زباله ها می باشد که در آن از روشهـای مرتبط با بهترین اصول در رعایت سلامت  بهداشت عمومی , اقتصاد مهندسی , حفاظت و زیبا شناختی و دیگر ملاحظات زیست محیطی می توان بهره برد.( ۱) تولید مواد زائد جزء لاینفک زندگی انسان است . این مواد زائد باید به نحوی از محل زندگی انسان دور شده و یا دوبـاره وارد چرخـه  مواد و انرژی شود. (۲)

اصول بهداشت و بهسازی محیط ایجاب می کند که مواد زاید در حداقل زمان ممکن از زندگی انسان دور و به طریق اصولی دفع شوند, پراکندگی و دفع غیر بهداشتی مواد زاید جامد در روستا موجب آلودگی منابع آب ، هوا و بخصوص خاک  شده و باعث شیوع بسیاری از بیماریها و همچنین نازیبائی مناظر می شود ، با توجه به تولید محصولات کشاورزی و دامداری در سطح روستا و امکان آلودگی این محصولات به علت وجود زباله ها در محیط ، اهمیت برنامه ریزی در خصوص سامان دادن به وضعیت زباله های روستائی بیشتر به چشم می آید.(۳) در دهستان صالحان با انجام طرح جمع آوری زباله ۱۷ روستا تحت پوشش این طرح قرار می گیرند که با توجه به جمعیت بالای این دهستان با اجرای سیستم مدیریت بهداشتی مربوط به مواد زائد می توان مشکلات مذکور را برطرف نمود. جمع آوری زباله در روستاهای این دهستان به دلیل مجاورت اکثر روستاهای این منطقه با جاده اصلی و پخش شدن و تخلیه  زباله ها در کنار جاده ، کمبود و با ارزش بودن زمینهای کشاورزی در این منطقه و آلودگی زمین ها با زباله ، تولید سرانه نسبتا” بالای مواد زائد به علت نزدیکی روستاهای این منطقه به شهر و رواج فرهنگ شهر نشینی دارای اهمیت بالا بوده و از عوامل دخیل در انتخاب منطقه برای اجرای طرح بودند.  اطلاع از مقدار تولید و ترکیب شیمیائی و فیزیکی زباله در هر منطقه برای انجام مدیریت مواد زائد بسیار ضروریست. انجام مطالعات و آگاهی از میزان رطوبت , درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده زباله بدلیل تاثیراتی که در شبکه جمع آوری و ماشین آلات می گذارد, موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی تفـاوت بود. اطلاع ازجغرافیای منـاطق موجود و چگونـگی دسترسـی به آنها نیز می تـواند کمک بزرگی در مدیریت جمع آوری مواد زائد باشد.(۳)

شهرستان خمین از جنوب به گلپایگان از شمال غربی به اراک از شرق به محلات و دلیجان و از غرب به الیگودرز محدود می شود. ۹۴% روستاها در این شهرستان  بصورت دشت میباشند ، میانگین بارندگی حدود ۳۷۷ میلیمتر محاسبه شده است .  حداکثر مطلق درجه حرارت  در دی و بهمن ماه ۱۶ درجه سانتی گراد و در مرداد ماه ۶/۴۰ درجه سانتی گراد بوده است . حداقل مطلق دما نیز برابر با ۷/۲۷- درجه سانتی گراد در بهمن ماه می باشد .  مقدار تبخیر در محدوده دهستان صالحان  معادل ۲۶۰۰ میلی متر است.(۴)

این تحقیق با توجه به موارد ذکر شده بالا به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد در دهستان صالحان شهرستان خمین در سال ۱۳۸۴  از طریق مشاهده و آزمایش در ارتباط با کمیت و کیفیت زباله تولیدی و امکانات موجود انجام گرفت .

روش اجرا :

 به منظور بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد در دهستان صالحان شهرستان خمین و اجرای طرح جمع آوری زباله  ، مشخصات طبیعی و جاده های دسترسی مجموعه روستاهای دهستان صالحان ، ویژگیهای جمعیتی ، ترکیب فیزیکی زباله های روستایی ، میزان زباله تولیدی ، ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت ، مساحت و فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند .

مشخصات طبیعی و جاده های دسترسی مجموعه روستاهای دهستان صالحان

اکثر روستاهای دهستان صالحان در کنار مسیر جاده اصلی خمین تهران قرار گرفته اند ، دهستان صالحان در شمال شرقی شهر خمین قرار گرفته و از جنوب غربی به شهر خمین ، شمال شرقی به شهرستان محلات ، غرب و شمال غربی دهستان حمزه لو و شرق به دهستان گله زن محدود می گردد . فاصله مرکز دهستان (گلدشت) تا شهر خمین ۱۳ کیلومتر  می باشد . منابع آبهای زیرزمینی دهستان را قنوات ، چاههای عمیق و نیمه عمیق تشکیل می دهند در کل دهستان دارای۲۰ رشته قنات و۷۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و  ۶ چشمه می باشد و عمق آبهای زیرزمینی بستگی به میزان بارندگی از ۸۰-۳۰  متر متغییر است.(۵)

ویژگیهای جمعیتی روستاهای دهستان صالحان خمین در حال حاضر و در افق طرح

در دهستان صالحان در سال ۱۳۸۴ تقریبا” ۲۶۲۲ خانوار و بطور کلی ۹۳۹۴ نفر زندگی می کنند. که جمعیت کل دهستان با احتساب جمعیت سیار مراکز آموزشی شبانه روزی مرکز دهستان (۷۰۶ نفر) ۱۰۱۰۰ محاسبه می گردد. (۶) که با توجه به سایر فاکتورهای  موثر در میزان جمعیت ، جمعیت در افق طرح حدود ۱۲۰۰۰ نفر پیش بینی میگردد.(۷)

ترکیب فیزیکی زباله ها

شناخت کیفیت و کمیت مواد زاید تولیدی نقش به سزایی د رکنترل عملکرد سایر فعالیت های مرتبط با مدیریت مواد زاید جامد دارد.

 در روستاهای بخش صالحان دو الگوی تولید مواد مختلف زباله ای یک خانواده مشاهده شد .

–    روستاهای بزرگی که برخی خانواده ها به علت اینکه فعالیت اصلی آنها کشاورزی و دامداری نیست تقریباً الگوی تولید زباله آنها مانند خانوارهای شهری است.(۶۰%)

–       روستاییانی که کشاورزی و دامپروری و مرغ و طیور داشته و خیلی از زباله های تولیدی خود را به مصرف آنها می رسانند.(۴۰%)

در جدول شماره ۱ درصد مواد تشکیل دهنده زباله های روستاهای بخش صالحان آورده شده است.

برآورد میزان زباله تولیدی روزانه ، ماهانه و سالانه روستاهای دهستان

میزان زباله تولیدی روزانه با در نظر گرفتن جمعیت کل روستاها درسال های مورد نظر و سرانه استاندارد تولید زباله هر نفر در روز که توسط اندازه گیریها به دست آمد ، برآورد شد . این مقدار برای هر نفر در سال تقریبا”  ۱۴۰ الی ۱۷۰ کیلوگرم یعنی روزانه۳۸۰ تا ۴۶۵ گرم برآورد شد . که بطور میانگین ۴۲۰ گرم در روز در نظر گرفته شد. و با توجه به امکان رشد فرهنگی و تغیرات مصرفی ،  میزان سرانه تولید زباله در افق طرح  برای هر نفر در روز ۵۰۰ گرم در نظر گرفته شده . با محاسبات انجام شده میزان تولید زباله در سال ۱۳۸۴ ، ۲۴/۴  تن در روز  بر آورد شد ، که این مقدار در افق طرح ۶ تن در روز برآورد شد.

تعیین ترکیب فیزیکی مواد قابل بازیافت

ترکیب فیزیکی مواد زائد جامد قابل بازیافت در زباله های روستایی دهستان در جدول  شماره ۲ آورده شده است شد.

برآورد فضای لازم برای دفن بهداشتی پسماندها در وضع موجود و افق طرح

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.