تحقیق نقش مدیریت موثر در ارتقا ، تعالی و رشد مدرسه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش مدیریت موثر در ارتقا ، تعالی و رشد مدرسه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش مدیریت موثر در ارتقا ، تعالی و رشد مدرسه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
جایگاه انجمن اولیا و مربیان در مدارس    ۱
برنامه ریزی عملی برای پیشرفت    ۵
ایجاد انگیزه در کارکنان    ۸
تدوین خط مشی های پیشرفت کارکنان    ۱۱
راهنمایی، مشاوره و آموزش کارکنان    ۱۳
پیوند دادن خط مشی‌های بهبود مدرسه با پیشرفت پرسنل    ۱۶
ارزیابی عملکرد یا پیگیری عملکرد    ۱۸
برگزاری جلسات با اولیای دانش آموزان    ۲۱
کنار آمدن با والدین بد قلق    ۲۳
تعالی یک آموزشگاه همانند تعالی سازمان    ۲۵
مهارت در سؤال پرسی    ۲۸

مهارت در گوش دادن    ۳۱
ایجاد کار گروهی    ۳۴
تشویق برای تحقق انتظارات بالا    ۳۷
کسب یادگیری برای همه    ۳۹
ارائه ی بازخورد به دانش آموزان و همکاران    ۴۲
مهارت چانه زنی    ۵۰
جایگاه حرمت معلمان در فرهنگ ایرانى – اسلامى    ۵۳
کم کارى خانواده ها در آموزش ارزش ها    ۵۵
صلاحیت نداشتن برخى معلمان    ۵۹
نتیجه گیری    ۶۴
منابع    ۶۷

منابع :

۱٫    راهنمای فعالیت های انجمن اولیا و مربیان: مدارس سراسر کشور/پدیدآورنده: انجمن اولیاء ومربیان جمهوری اسلامی ایران/ناشر: انجمن اولیاء و مربیان – ۰۳ اسفند، ۱۳۸۸
۲٫    انجمن اولیا و مربیان، ساختار، وظایف، مسئولیت ها/پدیدآورنده: جعفر جوانبخت اول، صداقت وفادار/ناشر: عابد – ۱۳۸۳
۳٫    مدیریت مشارکتی در مدارس/پدیدآورنده: ابوطالب کاویانی/ناشر: سلسله – ۰۶ اردیبهشت، ۱۳۸۸
۴٫    مدیریت کاربردی در مدارس/پدیدآورنده: مرتضی علی پور، محمد ملکوتی اصل، محمد ارقند/ناشر: امید مهر – ۰۹ اردیبهشت، ۱۳۸۵
۵٫    مدیریت اجرایی در مدارس: چگونه مدیریت و رهبری کارکنان موجب بهبود عملکرد مدارس می گردد/پدیدآورنده: اینگریت برادبور، جان وست برنهام، پری ناز بنی سی (مترجم)، داود معینیان (مترجم)، سودابه بصیری (مترجم)/ناشر: جهان نو – ۱۴ فروردین، ۱۳۸۵

 

مقدمه

بی شک مدیریت موثر و کارآمد نقش عمده ای در رشد و تعالی مدارس دارد، همچنین پیشرفت کارکنان طبیعتاً یک فرایند بنیادی و اساس در تصویر وسیع بهبود مدرسه است. این نوشتار به نقش مدیریت و کارکنان در مدارس و همچنین جایگاه انجمن اولیا و مربیان در پیشبرد اهداف آموزشی می‌پردازد. سپس به دنبال آن توصیه‌هایی پیرامون چگونگی انجام بهترین شیوه تحقیق و تنظیم آیین نامه این خط مشی با شروع از جایگاه مدرسه در زمان برنامه ریزی آن، ‌ارائه می‌دهیم.

جایگاه انجمن اولیا و مربیان در مدارس

انجمن براى بالا بردن آگاهى خانواده ها و تقویت مشارکت آنها، کلاس هاى آموزش خانواده را در طول سال تحصیلى برگزار مى کند. تصمیم گیرى در مورد کلاس هاى تقویتى و فوق برنامه با انجمن است. گردش مالى مدرسه و مسائلى مانند تعمیرات، تهیه تجهیزات زیر نظر انجمن است.آنچه که در آموزش و پرورش به نام مدرسه محورى خوانده مى شود، چیزى نیست جز تفویض اختیارات گسترده براى اداره مدرسه به انجمن اولیا و مربیان.  کاهش تصدى گرى دولت و سپردن کار مردم به مردم از طریق تقویت انجمن میسر است. انجمن هاى اولیا و مربیان در صورتى که با همدیگر ارتباط افقى داشته باشند، مى توانند تبدیل به بزرگترین نهاد مدنى جامعه شوند.

بیش از ۱۳۰ هزار مدرسه در سراسر کشور وجود دارد و هر مدرسه یک انجمن دارد. اگر تعداد اعضاى هر انجمن را به طور متوسط ۵ نفر فرض کنیم و حداقل در یکصد هزار مدرسه این انجمن ها شکل گیرند این نهادى است با ۵۰۰ هزار عضو فعال که برگزیده ۱۶ میلیون خانواده ایرانى هستند. اما بر سر راه تقویت و گسترش انجمن ها موانعى وجود  دارد.

اولین مانع سیستم متمرکز و پلکانى آموزش و پرورش است، که براساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاى ادارى و از بالا اداره مى شود. هر چند در سال هاى اخیر از طریق تفویض اختیارات به سازمان هاى آموزش و پرورش و مناطق گام هایى در جهت تمرکززدایى برداشته شده است، و بحث مدرسه محورى به عنوان یک نگرش از سوى مدیران آموزش و پرورش مطرح شده است. اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله درازى وجود دارد.

انجمن ها، نهادهاى دنباله ور هستند و معمولاً نقش آنها تایید تصمیماتى است که از سوى مدیر به عنوان نماینده بوروکراسى قدرتمند ادارى اتخاذ مى شود. سیستم ادارى میل به تمرکز و سلسله مراتب دارد و نهادهایى مانند انجمن اولیا و مربیان، شوراى معلمان و شوراى دانش آموزى را از محتوا تهى مى کند و صرفاً پوسته تشریفاتى و نمایشى آنها را حفظ مى کند.

مانع دیگر گستردگى این تلقى در جامعه است که گویا وظیفه انجمن فقط جمع آورى کمک هاى مالى اولیا براى جبران کمبودهاى مدرسه است و در واقع به چشم یک موسسه خیریه به آن نگاه مى کنند.

عملکرد نامناسب اکثریت مدیران مدارس و ضعف بینشى مسئولان ادارى در مورد نقش نهادهاى مدنى به گستردگى این تلقى دامن مى زند. به همین دلیل بسیارى از اولیا با اکراه در جلسات انجمن شرکت مى کنند و نسبت به فعالیت هاى انجمن پیشداورى منفى دارند. مانع دیگر مشکلات معیشتى اکثر خانواده ها و فقر گسترده در جامعه است اگر فقر فرهنگى و ضعف جامعه مدنى را نیز به این عامل اضافه کنیم، به این نتیجه مى رسیم که مشکلات ادارى، تنها عامل ضعف این نهاد نیست .

اگر خانه، نخستین مدرسه و مدرسه، خانه دوم محسوب می‌شود، ارتباط و تعامل این دو نهاد عظیم اجتماعی بسیار تاثیر گذار خواهدبود واثر بخشی آن نیز باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد . باوجود تمام اهتمام، توجه و هزینه‌های نظام و دولت در مقوله آموزش و پرورش، باز هم این فرآیند نیازمند توجه مردم، اولیا و مشارکت خیرخواهانه در اجرا و پیشبرد اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی فرزندان و نسل آینده‌ساز این مرز و بوم است. زمینه‌سازی، تحکیم و تعمیق این ارتباط و مشارکت از وظایف و ماموریت‌های خطیر انجمن‌های اولیا و مربیان است تا از دستاورد این جهاد مشارکت جویانه، اشاعه آموزش و فرهنگ به عنوان پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن استفاده شود. امروزه دانایی محوری مبتنی بر اخلاق و ارزش‌های دینی در میان میلیون‌ها دانش‌آموز صورت پذیرفته و در این رهگذر از انرژی نهفته و توانمندی‌های بی‌نظیر علمی، فکری و اجرایی اولیا، خانه و مدرسه می‌توان بهره‌برداری کرد.

مدرسه علی رغم ،ارزش واهمیتی که مخصوصا در جهان معاصر دارد هنوز در تربیت وبار آوردن افراد واجد شرایط شهروندی موثر ناموفق است وهنوزنمی تواند انتظارات اجتماعی را بر آورده سازد ، بطوری که که برخی از متفکران آموزش وپرورش جرات  میدهد که مدعی شوندکه آموزش وپرورش حتی در بهترین  مدارس ودانشگاه های ما وضع ناامید کننده ای دارد واز آماده ساز ی کودکان برای زندگی موفق در آینده نا توان هستند !

مدرسه امروز (اعم از پیش دبستان ، دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان ، دانشگاه ) با توجه به اوضاع حاکم بر جهان معاصر وپبش بینی ، هر چند احتمالی ،اوضاع قرن بیست ویکم برای زند ه ماندن خود نا گزیر است به انتقاد از خود بپردازد وهمه مقولات درونی وبیرونی خود را شامل مدیریت ، تدریس ، موقعیت ، روابط با اولیاء مورد بررسی تحلیلی قرار دهد . یکی از رسالتهای مهم مدارس توجه به نقش  انجمن اولیا ومربیان و ایجاد حساسیت در والدین به منظور درک عمیق اهمیت تعلیم وتربیت فرزندان وتاثیر خانواده بر آن می باشد که برای رسیدن به این مهم آموزش والدین می تواند بسیار موثر باشد   و اولیای دانش آموزان اعضای موثرو  کلیدی که در  یادگیری و کمک به موفقیت تحصیلی محصلان با اولیای مدرسه صمیمانه همکار  ی می کنند قلمداد نمایند ، که علاوه بر آن در پیدایش خود پنداری مثبت در محصلان نیز اثر بیشتری دارند .مدرسه امروز باید نقش درمانگاه ومرکز توانبخشی را ایفا نمایید یعنی تنها به معلومات کلیشه ای نیاندیشد بلکه رشد شخصیت سالم را معیار اساسی موفقیت خود قرار دهد و چگونگی فعالیت های خود را با این معیار بسیار مهم ارزیابی کند که چقدر می تواند به سلامت شخصیت محصلانش کمک کند وچقدر می تواند آنها را مردان وزنان زندگی سازد مدرسه موفق در سیاست های فرهنگی خود نیز باید مشخص کند که برای مورارد ذیل چه برنامه ها وچه تدابیری دارد ؟

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون آموزشی زنگ تفریح بچه ها و مشکلات معاونان مدرسه
 • تجربیات مدون از تدریس در مدرسه ، کلاس درس و دانش آموزان
 • تحقیق ساختار مدرسه و سازماندهی محیط آن
 • مقاله چگونه می‌توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.