مقاله آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی موثر بر آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی موثر بر آن  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی موثر بر آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیان مسأله ۴
ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۷
تعاریف و مفاهیم تحقیق ۷
پیشینه و مبانی نظری تحقیق ۹
الف :تحقیقات داخلی ۹
ب:تحقیقات خارجی ۱۰
مبانی نظری پژوهش ۱۲
نظریههای روانشناختی ۱۳
رویکردهای جامعهشناختی ۱۴
تئوری محرومیت نسبی ۱۵
نظریههای خرده فرهنگ ۱۶
نظریه پیوند افتراقی ۱۷
مدل نظری تحقیق در تبیین علل اعتیاد ۲۰
فهرست منابع فارسی ۲۴

 

 

فهرست منابع فارسی

آقا­بخشی، حبیب(۱۳۷۹). «اثرات اعتیاد پدر بر کارکردهای خانواده»، فصل­نامه علوم اجتماعی،شماره۱۰٫

بوالهری،جعفر(۱۳۸۲). « ارزیابی سؤ مصرف مواد مخدر در زندا های ایران »، فصل­نامه علمی ، پژوهشی سؤ مصرف مواد ، سال اول شماره ۳ .

حاج حسینی، منصوره ؛ اخوان تفتی، مهناز (۱۳۸۲). «مقایسه سبک اسناد درجوانان معتاد و غیر معتاد شهر یزد»، فصل­نامه اعتیاد پژوهی ، سال اول، شماره ۳

شایسته، سیاوش(۱۳۷۵). مقایسه شخصیتی جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان عادی در گروه سنی ۲۲-۱۴ سال در استان اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

شهیدی،محمد حسن(۱۳۷۵). مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم ، تهران: انتشارات اطلاعات.

صادقی اهری، سعید(۱۳۷۹). «بررسی علل بازگشت مجدد به اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی»، فصل نامه اعتیاد پژوهی، سال اول ، شماره ۲٫

صالحی جونقانی،فرحناز(۱۳۷۹). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛مطالعه موردی: زندان شهر کرد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

عبدی،کافیه(۱۳۸۰). عوامل اعتیاد در میان حاشیه نشین­ها،پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران.

غلامی آبیز، محسن(۱۳۸۱). « بررسی علل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛ مطالعه موردی اردوگاه پیربنان شهر شیراز » ، فصل­نامه علمی ، پژوهشی سؤ مصرف مواد ، سال دوم ، شماره ۵

قریشی نژاد، رقیه (۱۳۷۹). بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد عادی در شهرستان قزوین،ژرفای تربیت،سال دوم،ش،۱۷٫

کرم پور، رزا(۱۳۷۹). ارزیابی تحقیقات انجام گرفته در خصوص اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر، ژرفای تربیت،سال دوم ، شماره ۱۰٫۵

کوئن، بروس(۱۳۷۳).مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلام عباس توسلی و رضا فاضل: تهران انتشارات سمت .

  کوثری، مسعود(۱۳۸۲). «آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر»، فصل­نامه علمی ، پژوهشی سؤ مصرف مواد ، سال دوم ، شماره ۵٫٫

  گیدنز، آنتونی(۱۳۷۳). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

مبارکی، محمد(۱۳۸۳). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران.

محبوبی منش، حسین(۱۳۸۲). « اعتیاد مردان، تهدیدی علیه زن و خانواده »، فصل­نامه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان ، سال ششم، شماره ۲٫

ممتاز، فریده (۱۳۸۱). انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

هاشمی، علی(۱۳۸۳﴾.نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر

منابع لاتین

– Islam,SK. Nazrul and et al (2000).« sexual life style ,Drug habit and socio- demographic status of  Drug Addict in Bangladesh». Public Health, vol.114 ,N.5

-Brissing, Peter, Farrow. JA (1990) a new look at gender difference in drinking and driving in flunkies experiences and attitudes among new among new adolescent drivers. Health Education & Behavior, Vol. 17, No. 2

بیان مسأله

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدی­ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه­شناسی، روان­شناسی، حقوقی، سیاسی و … دارد. به اعتقاد تحلیل­گران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، به­عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب­ها و انحرافات اجتماعی می­باشد. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یک­سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می­کشاند و از سوی دیگر پدیده­ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش­های اجتماعی کاهش می­دهد به­طوری که آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد را به مثابه « جنگ شیمیایی خانگی » و « جنگ بدون مرز » می­دانند. سازمان بهداشت جهانی مسأله مواد مخدر، اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح­های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می­دهد. ضرورت شناخت ابعاد و سطوح این مسأله اجتماعی زمانی عمیق­تر درک می­شود که بدانیم پدیده اعتیاد، متأثر از توسعه فن­آوری­های ارتباطی و رایانه­ای و باند­های مافیایی و دست­های پنهان است و از چنان پیچیدگی­هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون­ها و پروتکل­های مختلف برای مقابله با آن ( کنوانسیون­های ۱۹۷۱، ۱۹۶۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) نموده است. حجم گسترده تجارت و چرخش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه­ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است(علی هاشمی،۱۷:۱۳۸۳).

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و هم­جواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاه­ترین مسیر ترانزیت، در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر ازافغانستان به اروپا بوده است. وجود زمینه­های رشد و گسترش مواد مخدر در ایران و قاچاق آن که هم­اکنون به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شده است، پیچیدگی اوضاع فعلی را فراهم ساخته است و می­رود تا به یک بحران اساسی در جامعه تبدیل شود. در عرصه ملی، کشور ایران به جهت ساختار جمعیتی، موقعیت ژئوپولتیکی و فقدان استراتژی و طرح جامع ملی مبارزه با عرضه، کاهش، تقاضا و درمان معتادان، به­عنوان یکی از آسیب ­پذیرترین کشورهای جهان در مقابل مسأله مواد مخدر است. گزارش­های آماری حاکی از گسترش فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در ایران است. به­طوری که اعتیاد بعد از بیکاری و گرانی سومین معضل اجتماعی است. در مورد آمار معتادان در ایران، اعداد و ارقام مختلفی ذکر می­شود، بر اساس آخرین اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ایران معتاد دائمی هستند و حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می­کنند که البته با توجه به این­که در همه جای دنیا تعداد افرادی که به صورت تفریحی و تفننی مواد مخدر مصرف می­کنند بیش از معتادان دائمی است، اکثر کارشناسان به این آمار به دیده تردید نگاه می‌کنند(خبرگزاری فارس، ۲:۱۳۸۵).

برآوردهای صورت گرفته نشان می­دهد که میزان خسارت­های اقتصادی – اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و قاچاق آن در کشور سالیانه ۷۰۰ میلیارد تومان است(صادقی ، ۱۵۵:۱۳۸۲) و به طور متوسط بر اساس آمار سالیانه حدود ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور را در جریان مبارزات از دست می­دهیم(رئیس دانا، ۱۰۵:۱۳۸۱)

طبق گزارشات در سال ۱۳۸۲، سن آغاز مصرف مواد مخدر در ایران به ۱۴ تا ۱۶ سال رسیده است(توسلی،۹:۱۳۷۹) و سالانه ۱۰٪ به تعداد معتادان افزوده می­شود. رشد اعتیاد تزریقی ۳۰٪ است و این میزان تقریباً ۵ برابر جمعیت کشور است(عبدی،۱۳۵:۱۳۸۲).

ضرورت و اهمیت تحقیق

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده­ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان­یابی و حفظ نظم موجود از بین می­رود و باعث دگرگونی­های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه می­شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سیمای یک مسأله یا مشکل اجتماعی رخ نموده­است. این آسیب اجتماعی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و به طور روز افزونی در حال تعامل با سایر آسیب­های اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید شالوده و ساخت شکن است. امروز نخبگان و نهادهای تصمیم­ساز و تدبیر پرداز ما با نوعی فقر شناخت و ضعف تمهید و تدبیر استراتژیک و فقدان رویکردی فراگیر و همه سونگر و مبتنی بر « تعین چندجانبه » – جستجوی علل و عوامل متنوع در پس این پدیده – مواجه هستند. در نتیجه این فقر، ضعف استراتژی و تاکتیک­های متخذه برای مقابله با این تهدید، قادر به تأمین بهینه اهداف خود نبوده­اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثیرات مخرب مواد مخدر بوده است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت همه ابعاد آن(اقتصادی، اجتماعی و…) است، بنابراین برنامه­هایی در امر مبارزه با مواد مخدر موفق خواهند بود که با شناخت واقع­گرایانه از این مسئله طرح و اجراشود.

چنان­چه بپذیریم در جامعه­ای با مختصات جامعه ایران بعد از انقلاب، امنیت هستی شناختی و وجودی(امنیت هویتی، ارزشی و هنجاری) مقدم بر امنیت ملی است، طبعاً باید بپذیریم که مواد مخدر، فوری­ترین و جدی­ترین تهدید ملی این جامعه است. جامعه ما با داشتن ساختار جمعیتی جوان، به نحو نگران کننده­ای مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از سوی دیگر علی­رغم دستاوردهای حاشیه مرزی که به قیمت رشادت های بی نظیر دست اندرکاران و شهادت بیش از ۳۳۰۰ نفر از رزمندگان و ۱۰۰۰۰ جانباز این عرصه به دست آمده، در داخل کشور با معضلات پیچیده­ای روبرو بوده ایم.

از این­رو ضروری است با بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتیاد، زمینه­های ظهور پدیده اعتیاد مورد توجه واقع شود.

اهداف تحقیق

-بررسی  آسیب شناسی اعتیاد وعلل اجتماعی مؤثر بر آن

– راهبرد عملی درعرصه مقابله بامواد مخدروکاهش تقاضای مواد مخدر

– فراهم نمودن تمهیدات لازم برای کاهش اعتیاد

تعاریف و مفاهیم تحقیق

اعتیاد[۱]

در لغت به معنای عادت کردن و یا خوی کردن به چیزی است(دهخدا،۲۹۴۹:۱۳۳۸). سازمان ملل متحد (۱۹۵۰) اعتیاد را این­گونه تعریف کرده است: اعتیاد ، مسمومیت حاد یا مزمنی است که برای شخص یا اجتماع زیان­بخش می­باشد و از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد  می­شود. اعتیاد به مواد مخدر دارای سه ویژگی ذیل است:

– احساس نیاز شدید به استعمال دارو و تهیه آن از هر طریق ممکن.

– وجود علاقه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف دارو.

– وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو، به­طوری که در اثر عدم دسترسی به آن ، علایم وابستگی روانی و جسمانی درفردمعتادهویدا شود(شهیدی،۱۵:۱۳۷۵)

معتاد [۲]

معتاد فردی است که از راه­های گوناگون نظیر خوردن،کشیدن، تزریق و استنشاق، یک یا چند ماده مخدر را با هم و به صورت مداوم مصرف می­کند و در صورت قطع آن، با مسائل جسمانی، رفتاری یا هر دو مواجه می­شوند(آقابخشی،۹:۱۳۷۹).

مواد مخدر

مواد مخدر شامل ترکیباتی است که موجب تغییر در کارکرد مغز به صورت ایجاد حالات هیجانی، رفتارهای نابهنجار، عصبانیت یا اختلال در قضاوت و شعور فرد می­شود(محبوبی­منش،۷۰:۱۳۸۲).

شیره سوخته

 پس از مصرف تریاک، ماده­ای قهوه­ای سوخته و براق به دست می­آید که به آن شیره سوخته می­گویند(ستاد مبارزه با مواد مخدر،۸:۱۳۸۶).

حشیش

حشیش صمغ چسبناک از بوته کانابیس[۳] است که معمولاً به صورت تکه­های جامد مکعبی شکل فروخته می­شود.

هروئین

نام شیمیایی آن “دی استیل ـ مورفین” است و  با عمل تقطیر از مرفین استخراج می‌شود و ده برابر از مرفین قوی­تر است. هروئین  به رنگ سفید و نرم و یا کرم و قهوه­ای روشن است. هروئین بو ندارد ولی تلخ مزه است(همان:۱۰).

ال­­اس­دی

 ال­اس­دی نخستین دارویی است که در گروه توهم­زا­ها قرار گرفت. ال­اس­دی ماده بلوری روشن یا سفید و بی­بو است. مزه ای نسبتاً تند دارد و غالباً از آن به عنوان اسید نام برده می­شود. ال­اس­دی معمولاً به شکل قرص، بسته و گاهاً شکل­های مایع فروخته می­شود (آبادینسکی،۱۸۱:۱۳۸۴)

کراک

 این ماده از نظر مصرف کنندگان غذای آماده[۴] داروهای محرک است. انواع مختلف کراک ممکن است حاوی ترکیبی از باقی مانده­های کوکائین خالص مثل کافئین غلیظ شده و یا آمفتامین­های مختلف باشد. به نسبت دیگر مواد مخدر مدت زمان کمتری طول می­کشد تا اثراتش ظاهر شود(همان:۱۵۲).

کریستال

این ماده همان هروئین است که به شکلی خالص­تر و بلوری درآمده و قدرت اعتیاد آوری آن فوق العاده بالاست. این ماده علائم مصرف هروئین را ایجاد می­کند اما با شدت بیشتر. مصرف این ماده حرکات قلب را کند نموده تا جایی که به مرگ فرد مصرف کننده منجر می­شود(ستاد مبارزه با مواد مخدر،۱۲:۱۳۸۶).

پیشینه و مبانی نظری تحقیق:

الف :تحقیقات داخلی

فرحناز صالحی جونقانی (۱۳۷۹) نیز در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی بر اعتیاد، به این نتایج دست می­یابد که اکثریت معتادان از وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایینی برخورداراند. همچنین بین سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد، میزان انزواطلبی، میزان ناکامی در زندگی و میزان امید به آینده و اعتیاد رابطه معنی­دار وجود دارد.


[۱]. Addiction

[2]. Addicted

 [۳]. Canabise

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.