مقاله آفتاب دهی خاک و آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آفتاب دهی خاک و آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آفتاب دهی خاک و آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
عملیات     soil solarization:   ۲
۱-آماده سازی خاک   ۲
۲- آبیاری خاک   ۳
۳- کندن شیار ( گودال )   ۳
۴- پوشاندن   ۳
۵-بر داشتن پلاستیک وکشت   ۴
فاکتورهای مؤ ثر در میزان موفقیت :   ۵
فواید انجام soil solarization برای کنترل بیماریها:   ۶
کنترل علفهای هرز:   ۶
کنترل نماتدها:   ۶
افزایش رشد گیاه:   ۷
یک توجیه نسبی برای این پدیده را می توان به ترکیب چند مکانیسم ارائه داد:   ۷
سؤالات   ۸
آلایندگی پساب شهری در خاکهای کشاورزی :   ۹
مواد و روشها   ۱۱
نتایج و بحث   ۱۲
فهرست منابع   ۱۷

فهرست منابع

۱-اربابی ، م . ۱۳۷۳٫ بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگل ومقایسه آن با…پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط. دانشگاه اصفهان.

۲- امتیازی، گ و اعتمادیفر، ز .۱۳۷۵٫ ازمایشهای میکروبی آب وپساب. انتشارات مانی.

۳- پرورش،ع .۱۳۷۳٫ تهیه کود آلی کمپوست.

۴- حق پرست تنها،م.ر. ۱۳۷۲٫ خاکزیان وخاکهای زراعی.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

۵- ملک زاده.ف. ۱۳۷۰٫ میکروبیولوژی عمومی.

۶- مهرآوران.ح. ۱۳۷۲٫ مبانی قارچها. انتشارات دانشگاه ارومیه.

۷- Alexander,M .1977. Introduction to soil microbiology .John willey.
8-Arnold. E and Others .1980. Standard methods for examination of water(APHA.).
9-Epstein,E and Others .1976. Effects of sewage sludge …. Journal.Environ.Qual.,5(4):422-426.
10- Metzger , L and Others . 1987 . The effect of sewage sludge on soil structure . Soi.Sci.Sco.Am.J,51:346-351.
11- Ronaldo, M and R.B.Atlas . 1987. Microbial echology ,Fundamentals and Application. Second Ed.

مقدمه:

بیماریهای خاکزی و آفات خسارات بسیار زیادی را در زمینهای کشاورزی و محصولات کشاورزی در دنیا بوجود می آورند.در مورد گیاهان جالیزی و میوه ها و … برخی از بیماریهای خاکزی علفهای هرز و نماتد بطور نسبی با آفتکش ها، قارچکش ها و علف کشها در خاک کنترل شده اند مانند متیل بروماید کلر، کلرین و   .

 اما استفاده از ضدعفونی کننده های خاک برای کنترل آفات همیشه آثار زیانباری برروی جانوران و انسان داشته است و باعث شده که علاوه بر هزینه بالا و پیچیده بورن روشهای آفت زدایی اثرات سمی مهم برروی گیاهان و خاک بجا بگذارد.

   Soil solarizationیک روش غیر شیمیایی است که بسیاری از آفات و پاتوژنهای خاکزاد را کنترل می کند. از این تکنیک ساده انرژی حرارتی خورشید جذب میشود و تغییرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک در خاک بوجود می آید. صفحات پلاستیکی شفاف از جنس پلی اتیلن برروی سطح خاک مرطوب در ماههای گرم تابستان گذاشته می شود و درجه حرارت خاک را به سطحی می رساند که برای بسیاری از پاتوژنهای خاکزاد گیاهی و بذر علفهای هرز و نماتدها و جوانه های گیاهان انگل و کنه های ساکن در خاک کشنده است.

 این روش برای گیاهان جالیزی و یکساله بهترین نتایج بهتری را داشته است. هرچه کرت بزرگتر باشد کنترل  مؤثرتر است.

مناطق بزرگتر از ۳۰ اینچ بهتر جواب می دهد زیرا کرتهای کوچکتر از ۳۰ اینچ دارای یک اثر مسیریابی در لبه های خارجی دارند.

 عملیات     soil solarization:

   soil solarizationدر کارونیای جنوبی بخوبی انجام میشود. بهمین دلیل هرچه درجه حرارت در ماههای تابستان بالاتر باشد و هر چقدر پلاستیک را بمدت بیشتری در جای خود    بگذاریم به نتایج بهتری می رسیم. مدت زمان طولانی لازم است تا نتایج قابل قبولی برای از بین بردن علفهای هرز مقاوم بدست آید.

    Soil solarizationشامل ۵ مرحله می باشد که می بایست همه را بدقت و بترتیب انجام دهیم.که شامل مراحل زیر است:

 ۱-آماده سازی خاک

اولین گام در انجام فرایند    soil solarizationشخم زدن بستر زمین و آماده سازی آن برای کشت می باشد تا بعد از عملیات  soil solarization از تغییر دادن و بهم زدن خاک جلوگیری شود. چنانچه بعدأ خاک را شخم زدیم دانه های علفهای هرز را به سطح خاک می آوریم و این در شرایطی است که بذر برخی از علفهای هرز که در عمق می باشند از بین نرفته اند.

  بهترین نتایج فقط تا عمق ۳-۲ اینچ بالایی سطح خاک بدست می آید بهتر است تجهیزات آبیاری و کودها را قبل از  soil solarization به خاک اضافه کنیم.

بسیار مهم است که منطقه ای که می خواهد عملیات  soil solarization روی آن انجام صاف باشد و از دانه های علفهای هرز و باقیمانده، گیاهان و کلوخ پاک باشد زیرا این مواد باعث می شود که پلاستیک از سطح زمین بلند شود و حداکثر میزان حرارت موقعی بدست می آید که پلاستیک به سطح زمین نزدیک باشد و باید از بوجود آمدن محفظه های هوایی بوسیله کلوخ های بزرگ و شکافهای عمیق در سطح زمین جلوگیری کرد. سطح خاک باید مسطح و نرم شود و یک سطح صاف بوجود آید تا در زمان آبیاری آب بطور یکنواخت در خاک نفوذ کند و آنرا مرطوب سازد.

۲- آبیاری خاک   

خاک باید بخوبی آبیاری شود و چون باعث می شود که ارگانیسمها به حرارت حساس تر شوند و به علاوه رطوبت باعث میشود که گرما سریع تر و در عمق بیشتری در خاک نفوذ کند.

  خاک را می توان پس از گذاشتن لوله های پلاستیکی بوسیله روش آبیاری قطره ای آبیاری کرد.

  آبیاری در زیر سطح پلاستیکی معمولاً آفت ها را کمی زودتر و بمقدار بیشتری کنترل می کند.

  آبیاری بارانی، قطره ای بهترین نتایج را دارند. آبیاری باید بمقداری انجام     که آب روی خاک نایستد و تماماً نفوذ کند.

۳- کندن شیار ( گودال )

می بایست یک گودال به عمق ۸-۶ اینچ دور تا دور محیط کرت خود حفر کنیم که برای قرار دادن لبه های پلاستیک درون آن مورد استفاده قرار میگیرد.

 ۴- پوشاندن

 سطح خاک را با پلاستیکی که توسط اشعه uv تشعشع دید را می پوشانیم. این پلاستیک ها می بایست شفاف باشند ( نه سیاه و نه رنگی ) و دارای ضخامت ۴-۱ متر می باشند.

  پلاستیک را تا آنجا که ممکن است می کشیم و وقتی کاملاً در محل خود قرار گرفت گودال را از خاک پر می کنیم و لبه های پلاستیک را می پوشانیم.

  این کار باعث میشود که پلاستیک در جای خود ثابت بماند و از رفتن هوا به زیر آن یا دزیدن و حرکت هوا در زیر آن جلوگیری می کند.

  چنانچه از یک پلاستیک در لوله استفاده شود تأثیر  soil solarization بیشتر میشود. و در اینصورت بهتر است که یک فاصله هوایی بین دو لوله وجود داشته باشد. می توانیم با قرار دادن دو جسم کوچک بین پلاستیکها این فاصله را بوجود آوریم.

  مدت زمانی لازم است تا به سطح بالایی از کنترل برسیم بستگی به درجه حرارت دارد. با استفاده از پلی اتیلن شفاف نور خورشید مستقیماً از پلاستیک عبور کرده و خاک را گرم می کند.

   پلاستیک شفاف و نازک به قطر ۲-۱ میلی متر به نور خورشید بیشتر اجازه می دهد که از آن عبور کند. پلاستیک شفاف و نازک بیشتر از پلاستیک سیاه به اشعه خورشید اجازه عبور می دهد و خاک بیشتر گرم میشود.

  پلاستیک بمدت ۸-۴ هفته در گرمترین ماههای تابستان در محل مورد نظر می بایست قرار گیرد.

در کارولینای جنوبی بهترین زمان برا ی انجام  soil solarization  از ماه ژوئن تا آگوست میباشد.

 میزان موفقیت  soil solarization  بستگی به میزان درجه حرارت خاک و میزان تشعشع دارد.

افزایش زمان در زیر soil solarization  برای کرت مضر نیست. چنانچه نخواهیم که زمین را زیر کشت ببریم باقی گذاشتن پلاستیک میتواند کنترل را بیشتر کند و بعنوان یک مانع بر علیه آلودگی مجدد عمل کند

۵-بر داشتن پلاستیک وکشت

پس از اینکه کرت ما بمدت ۸-۴ هفته در معرض تشعشع خورشید قرار گرفت می توان سطح پلاستیکی را برداشت . برداشتن پلاستیک باید با دقت خاص و بدون آسیب زدن به خاک همراه باشد . هیچگاه خاک را دوباره شخم نزنیم زیرا باعث می شود بذرهای گیاهان هرز و ارگانیسمهای بیماریزا که در اعماق زمین بوده اند و تحت تا ثیر حرارت قرار نگرفته اند دوباره کرت را آ لوده کنند . به همین دلیل است که آماده سازی خاک و اضافه کردن کودهای شیمیایی و یا قرار دادن تجهیزات سیستم های آبیاری باید قبل از پو شاندن سطح زمین بوسیلة پلاستیک صورت گرفته باشد رها سازی پلاستیک در محیط باعث الوده سازی محیط زیست میشود .

پلاستیک پلی اتیلن شفاف قادر است که در مقابل درجات بالاتری از حرارت نسبت به پلاستیک سیاه مقاومت کند . میتوان پلاستیک را برداشت و برای بار دوم ازآن استفاده کرد . برای استفاده مجدد از پلاستیک در برخی موارد برای گیاهانی نیاز به درجه حرارت بالاتری برای کشت دارند می توان پلاستیک را به رنگ سفید در آورد در مورد گیاهانی به خاک خنک تری نیاز دارند باید به موقع پلاستیک را برداشت تا خاک قبل از کشت خنک شود زمانی که پلاستیک را برداشتیم می توانیم کشت را شروع کنیم .

فاکتورهای مؤثر در میزان موفقیت : 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق آلایندگی پساب شهری در خاک های کشاورزی
 • مقاله رازیانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.