مقاله آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان   ۱
معاشرت مسلمانان با کافران   ۴
جایز بودن معاشرت   ۵
کتاب و سنّت   ۶
۱ . پذیرش صلح و هم زیستى:   ۶
۲ . بخشش و گذشت   ۷
۳ . پرهیز از ستم و دست اندازى   ۹
۴ . نیکى و احسان   ۱۰
اصل چهاردهم قانون اساسى:   ۱۰
سیره معصومان   ۱۳
فهم عقلى   ۱۸
جهانگردى بستر ابلاغ دینى   ۱۸
بهره گیرى پیامبر(ص) از موقعیتهاى جهانگردى   ۲۰
حد و مرزهاى آمدوشد با کافران   ۲۱
* بازداشتن از گرایش و خود باختگى:   ۲۲
* بازداشتن از ارتباط با کافران مستکبر   ۲۴
نتیجه:   ۲۶
سلام بر غیرمسلمان   ۲۷
پاک بودن ذاتى اهل کتاب   ۳۱
اشکال:   ۳۴
دعوت و میهمانى   ۳۶
منابع:   ۳۹

منابع:

۱ . سوره (نساء), آیه۱۴۱ .
۲ . سوره (منافقون), آیه۸ .
۳ . (جواهر الکلام), محمد حسن نجفى, ج۱۳۶/۲۱, بیروت.
۴ . (وسایل الشیعه), شیخ حرّ عاملى, ج۳۷۶/۱۷, ح۱۱ بیروت; (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, ج۲۴۳/۴٫
۵ . (جواهر الکلام), ج۳۳۴/۲۲ ـ ۳۳۵ و ج۲۸۴/۲۱; (احکام اهل الذمه), ابن قیم, ج۲۷۶/۱٫
۶ . (قواعد الفقهیه), بجنوردى, ج۱۶۲/۱, اسماعیلیان.
۷ . (مبسوط), شیخ طوسى, ج۷۹/۲, مرتضوى.
۸ . (وثائق السیاسیه), محمد حمید الله ۵۱۹/, بیروت.
۹ . سوره (انفال), آیه ۶۱٫
۱۰ . (حقوق اقلیتها), عمید زنجانى۴۱, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران.
۱۱ . سوره (نساء), آیه ۹۴٫
۱۲ . (نهج البلاغه), ترجمه شهیدى۳۳۸ .
۱۳ . سوره (بقره), آیه ۱۰۹٫
۱۴ . سوره (حجر), آیه ۸۵٫
۱۵ . (المیزان فى تفسیر القرآن), علامه محمد حسین طباطبایى, ج۱۹۰/۱۲, بیروت.
۱۶ . (تفسیرنمونه), مکارم شیرازى, ج۱۲۸/۱۱ ـ ۱۲۹, دار الکتب الاسلامیه.
۱۷ . سوره (نحل), آیه ۱۲۶٫
۱۸ . (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج۲۱۶/۱۶, ح۵, بیروت. (لم یبعثنى ربى عزوجلّ بان اظلم معاهداً ولاغیر.)
۱۹ . سوره (نساء), آیه ۹۰٫
۲۰ . (سنن ابى داوود), ج۱۷۱/۳, بیروت دارالاحیاء.
۲۱ . (اصول کافى), کلینى ج۵۴۰/۳, ح۸, بیروت.
۲۲ . (سیماى کارگزاران), على اکبر ذاکرى, ج۴۳۰/۲, دفتر تبلیغات اسلامى.
۲۳ . (نهج البلاغه) ترجمه شهیدى۲۷/ ـ ۲۸٫
۲۴ . سوره (ممتحنه), آیه ۹٫
۲۵ . سوره (بقره), آیه ۸۳٫
۲۶ . سوره (عنکبوت), آیه ۴۶٫
۲۷ . (المیزان), ج۱۳۷/۱۶ ـ ۱۳۸٫
۲۸ . (تحف العقول), حرّانى۲۱۳/, بیروت.
۲۹ . (وسائل الشیعه), ج۴۹/۱۱, ح۱٫
۳۰ .(صحیح بخارى), ج۱۰۲/۷ ـ ۱۰۳, ح۱۳۳۶ و ۱۳۳۷; (بحار الانوار), ج۲۷۳/۷۸٫
۳۱ .(الوثائق السیاسیه), محمد حمیداللّه ۶۲, بیروت. در ترجمه ازترجمه دکتر مهدوى دامغانى استفاده شد: ((وثائق) ترجمه و تحشیه از دکتر محمود مهدوى دامغانى).
۳۲ . (احکام اهل الذمه), ج۲۶۹/۱٫
۳۳ . (بحارالانوار), ج۱۰۷/۵۰, ح۲۶; (سنن ابى داوود), ج۱۷۱/۳, ۳۰۵۵٫
۳۴ . (سنن ابى داوود), ج۱۸۵/۳, حص۳۰۹۵٫
۳۵ . (حقوق اقلیتها)۲۲۴/ به نقل از (روح الدین الاسلامى)۲۶۲/.
۳۶ . (سنن ابى داوود), ج۱۸۴/۳٫
۳۷ . (بحارالانوار), ج۱۵/۱۸, ح۴۱٫
۳۸ . (وسایل الشیعه), ج۴۹۳/۸٫
۳۹ . روزنامه (اطلاعات), ۳۱, اردیبهشت ۵/۱۳۷۶٫
۴۰ . سوره (شعراء), آیه ۲۱۴٫
۴۱ . ر.ک (احتجاج), شیخ طبرسى.
۴۲ . سوره (توبه), آیه۱۲۲ .
۴۳ . سوره (ممتحنه), آیه ۱٫
۴۴ . سوره (آل عمران), ایه ۲۸٫
۴۵ . سوره (مائده), آیه ۵۱٫
۴۶ . سوره (ممتحنه), آیه ۹٫
۴۷ . (المیزان), ج۱۵۱/۳٫
۴۸ . سوره (توبه), آیه ۱۲٫
۴۹ . سوره (فرقان), ایه ۵۲٫
۵۰ . سوره (آل عمران), آیه ۷۵٫
۵۱ . سوره (ممتحنه), آیه ۷٫
۵۲ . (حقوق اقلیتها)۲۳۸/ به نقل از (التعصب والتامح تبین المسیحیه و الاسلام)۳۶/ ـ ۳۸٫
۵۳ . (اصول کافى), ج۶۴۸/۲, ح۲٫
۵۴ . (صحیح مسلم), ج۱۷۰۷/۴, بیروت.
۵۵ . (اصول کافى), ج۶۵۰/۲, ح۸٫
۵۶ . (الاستعانة بغیر المسلمین), على الطریقى۲۹/ ـ ۳۰ به نقل از (شرح النووى على صحیح المسلم),ج۱۴۴/۱۴ ـ ۱۴۵, بیروت.
۵۷ . (جواهرالکلام), ج۲۷۹/۲۱٫
۵۸ . (تذکرة الفقهاء) علامه حلى, ج۴۴۶/۱, مرتضوى.
۵۹ . (جواهر الکلام), ج۲۷۹/۲۱٫
۶۰ . (همان مدرک)۲۸۰/.
۶۱ . (اصول کافى), ج۶۴۹/۲, ح۴٫
۶۲ . همان مدرک۶۴۸/, ح۱٫
۶۳ . (جواهر الکلام), ج۲۷۹/۲۱٫
۶۴ . (تذکرة الفقهاء), ج۴۰۷/۱٫
۶۵ . (طهاره الکتابى), ابراهیم جناتى۲۵ .
۶۶ . (فقه الامام جعفرالصادق), محمد جواد مغنیه, ج۳۳/۱٫
۶۷ . (الفتاوى الواضحه), شهید صدر۳۱۹/.
۶۸ . (التنقیح), آیت اللّه خویى, ج۵۳/۲٫ در پایان بحث, حکم به احتیاط لزومى داده اند.
۶۹ . (توضیح المسایل), مسأله ۱۱۴٫
۷۰ . (توضیح المسایل), /
۷۱ . (اجوبة المسائل)۹۷/.
۷۲ . (توضیح المسایل)۳۲/.
۷۳ . (توضیح المسایل۲۱/.
۷۴ . (توضیح المسایل)۲۶/.
۷۵ . (توضیح المسایل۲۳/.
۷۶ . (وسائل الشیعه), ج۴۷۳/۱۶, ح۱٫
۷۷ . (همان مدرک), ج۳٫
۷۸ . (همان مدرک), ج۱۰۲۰/۲, ح۱۱٫
۷۹ . (همان مدرک), ۱۰۹۵/, ح۱٫
۸۰ . سوره (توبه), آیه ۲۸٫
۸۱ . (تفسیر المیزان), ج۲۲۹/۹٫
۸۲ . (وسایل الشیعه), ج۱۵۸/۱ ـ ۱۵۹٫
۸۳ . همان مدرک, ج۴۷۱/۱۶٫
۸۴ . همان مدرک, ج۱۵۸/۱٫
۸۵ . همان مدرک۱۶۵/.
۸۶ . (اصول کافى), ج۶۵۰/۲, ح۱۰ و ۱۲٫
۸۷ . (التنقیح), ج۵۲/۲ ـ ۵۳٫
۸۸ . (فقه الامام جعفرالصادق), ج۳۳/۱٫
۸۹ . مجله (فقه), شماره ۷ و ۱۱/۸ ـ ۲۱۶٫
۹۰ . (وسایل الشیعه), ج۴۷۳/۱۶, ح۴٫
۹۱ . (وسایل الشیعه), ج۴۷۳/۱۶, ح۴٫
۹۲ . (جواهر الکلام), ج۳۴۳/۱۵٫

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت, آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد.

شاید بتوان گفت اکنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ کشورها و قارّه ها با یکدیگر همان اندازه است که رفت و آمد میان افراد یک قوم و قبیله در گذشته و نیز همان گونه سهل و آسان. نکته در خور توجه آن که: چه بسا به همان اندازه مورد نیاز و ضرور براى بشرِ امروز و براى ادامه حیات و زندگیِ انسانهایى که در این روزگار مى زیند.

بشر امروز, در چرخه زندگى ماشینى و در لابه لاى غبار تیره, نفس گیر و جانکاهِ دنیوى گرى و مادیت گرفتار آمده است. گرچه به تن آسایى و شادکامیهایى دست یافته; اما معنویت درونى و شادابیِ روحى خویش را از کف داده است. حال در نهان ناخودآگاهش به چیزى مى اندیشد که روشناى وجودش را بازآورد و درونش را نرمى و صفا بخشد. بدین منظور به گردشگرى و سیاحت و تفرّج در جاى جاى پهنه زمین مى رود تا به گمانِ خویش, در دیدن جلوه هاى زیباى طبیعت و لمسِ نمادهاى روح بخشِ پیشینیان و درک زیباییهاى اسطوره اى, گوهر معنوى خود را بجوید و گم شده اش را باز یابد.

از این نظر, گردشگرى و سیاحت یک تجربه درون گرایانه است. بشر مى خواهد لَختى به چنگ آورد که جان و روحِ خسته, مکدَّر, تاریک و متلاشى شده اش به آزادى, فراخى, لذّت و زیبایى مینوى و ماورایى برسد. مى خواهد از این راه معنویتِ زندگى اش را تأمین و فروریختگیِ درونش را جبران کند.

البته اینها یک روى سکّه است. در روى دیگر آن, بر انگیخته شدنِ احساسى در بشرِ متمدن دیده مى شود که او را به شناخت و آگاهى از فرهنگها, تمدنها, سنّت و آداب ملتها و بازکشف پدیدارهاى تاریخیِ نوع و نسل خویش دعوت مى کند. این احساس, بسان گذشته, در افرادى معیّن و محدود وجود ندارد, بلکه عموم مردمان را به حرکت و گردش درآورده است.

به هر روى, عوامل و انگیزه هاى گونه گون دست به دست هم داده و گردشگرى را به صورتى فراگیر مورد نیاز بشر امروز درآورده است, تا جایى که هم اکنون به عنوان یک صنعت درخور و سودمند شناخته مى شود.

چگونگى بهره گیرى از این صنعت و کوشش براى گسترش آن در کشور اسلامى ما, از جهتهاى گوناگونى نیازمند تحقیق و بررسى است: تبیین مسایلِ مربوط به سیاست, اقتصاد, فرهنگ, ارتباطات و گسترش و مانند آنها. از یک جهت این موضوع به تحقیق و پژوهشهاى حوزوى نیاز دارد; یعنى روشنگرى مسائلى که با احساس دینى و باورهاى اسلامى مردمان این سرزمین پیوند دارند.

در این مجال به چگونگى پیوند و معاشرت مسلمانان با جهانگردان غیرمسلمان و احکامى که در این باره وجود دارد, پرداخته خواهد شد. مسائلى که پیوند میان دولت و حکومت اسلامى با حکومتهاى غیرمسلمان را مى نمایاند, خارج از بحث ماست. بنابراین, این نوشتار به روشنگرى پایه هاى تئوریک و نشان دادن چشم اندازهاى فقهى و در نهایت به دست آوردن یک مدل و تئورى واقع بینانه درباره پیوندهاى فردى و مسائلى فقهى پیرامون آن, ویژه خواهد بود.

پیش از پرداختن به اصل موضوع, بیان دو نکته ضرور مى نماید:

۱ . مراد از (غیر مسلمان) همه انسانهایى هستند که در باور نداشتن به اسلام یکسانند. از این کسان با واژه (کفار) یاد مى شود که به طور کلى به سه گروه تقسیم مى شوند: اهل کتاب, مشرک و ملحد. فقیهان براى هر یک از این گروهها تقسیم بندیهاى جزئى و جداگانه بیان کرده اند. اکنون مجال بیان هموندیها و جداییها و تفسیر اصطلاحى هر کلام وجود ندارد اگر چه در لابه لاى بحثها به تناسبِ بحث اشاره به احکام آنان خواهد شد.

توجه ما در این نوشتار, بیش تر نسبت به کسانى است که جداى از باورشان به عنوان یک انسان قانونمند, در رفتار و زندگى و یا دست کم در پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى خود, به دیگر انسانها با هر اعتقاد و باورى نگاه و برخوردى انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانیِ هم نوع احترام مى گذارند. در اصطلاح فقهى به چنین کسانى (کفّار غیر حربى) گفته مى شود; یعنى کافرانى که بر اساس پیمان با مسلمانان به صلح و مسالمت مى زیند. از دو واژه (کفار) و (غیرمسلمان) در این نوشتار, چنین کسانى منظور خواهد بود.

۲ . در فقه اسلامى, هرگاه سخن درباره موضوعى باشد که به گونه اى پیوستگى میان مسلمان و کافر را در برگیرد, توجه به یک اصل و قاعده فقهى ـ قرآنى ضرورى دانسته مى شود و بدون در نظر داشتن آن قاعده, فقیه حق ندارد درباره آن گزاره, حکم پژوهى کند: (قاعده نفى سبیل) و یا (اصل عزت و برترى اسلام). اساس این قاعده آیات زیر است:

* (ولَنْ یجعل اللّه لِلکافرینَ عَلى المؤمنین سبیلاً.)۱

وخداوند, هرگز, براى کافران راهى براى چیرگى بر مؤمنان قرار نداده است.

* (وللّهِ العزّةُ ولِرَسوله وللمؤمنین.)۲

و عزّت و اقتدار از آنِ خداست و از آنِ پیامبرش و از آنِ مؤمنان.

روایت زیر نیز پایه قاعده قرار گرفته;۳ اما از جهت سند مورد خدشه است:

پیامبر اکرم(ص) فرمود:

(الاسلام یعلو ولایعلى علیه.)۴

اسلام برتر است و هیچ چیزبر آن برترى نمى یابد.

این اصل از اصول و قواعدى است که فقها بر پیوستگیهاى گوناگون مسلمانان با کافران و فرعهاى مختلف آن, برابر مى کنند۵ زیرا از دلیلها و قواعد ثانویه است و بر دلیلهاى احکام اولیه حکومت دارد.

مفهوم قاعده را چنین دانسته اند: خداوند در مقام تشریع و قانون گذاریِ اسلام, حکم و قانونى که سبب چیرگى و برترى یافتنِ کافر بر مسلمان گردد, جعل نکرده است.۶

بنابراین, سخن گفتن درباره معاشرت و مراوده با جهانگردان غیرمسلمان و تعیین پهنه و گستره آن, باید در چارچوب اصل عزّت و سیادتِ مسلمانان و حفظ شخصیت اسلامى باشد. بر پایه این اصل, تنظیم الگو و تئورى آمدوشد و پیوندى که سبب از میان رفتن عزّت و سربلندى مسلمانان شود و یا به نفوذ و چیرگى کافران بینجامد, بى اعتبار خواهد بود.

معاشرت مسلمانان با کافران

پیش از آن که احکام رفت وشد با کافران بررسى شود, این مسأله باید مفروض گرفته شود که پذیرش جهانگرد غیر مسلمان در کشور اسلامى جایز است و کافران مى توانند به سرزمینهاى اسلامى وارد شوند و در میان مسلمانان حضور یابند. حکم جواز برابر اصل اوّلى است و در صورتى که حضور آنان با مصالح عمومى مسلمانان و ارزشهاى شناخته شده اسلامى ناسازگارى نداشته باشد اشکالى ندارد. فقیهان درمورد ورود تاجران غیرمسلمان به شهر و کشورهاى اسلامى به جز سرزمین حجاز, بى هیچ شرطى حکم به جواز داده اند.

شیخ طوسى مى نویسد:

(و اما اهل الذّمة اذا اتّجروا فى سایر بلاد الاسلام ماعدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لانّه مطلق لهم, ویجوز لهم الاقامة فیها ما شاؤوا.)۷

رفت وآمد بازرگانان اهل کتاب در سرزمینهاى اسلامى, به جز سرزمین حجاز, ناروا نیست, زیرا تجارت ایشان در این شهرها آزاد است و سکونت در آنها به هر مقدار که بخواهند رواست.

آمدوشد تاجران غیرمسلمان به سرزمینهاى اسلامى, در صدر اسلام نیز امرى متداول و رایج بود و جز مبلغى که به عنوان گمرگ از آنان گرفته مى شد, محدودیت دیگرى براى ایشان نبود.۸

بى گمان, با ورود توریست به کشور اسلامى, آمدوشد با کافران و یک سلسله پیوندهاى فردى و روزمره با ایشان, در زندگى مسلمانان, پرهیز ناپذیر خواهد بود. بنابر این مسایل زیر درخور بررسى و پژوهش اند:

* آیا معاشرت مسلمانان با غیر مسلمان جایز است.

* این معاشرت تا چه مرزى مى تواند گسترش یابد.

* در فقه اسلامى چه حدودى براى آن بیان شده است.

جایز بودن معاشرت

قانون و اصل اوّلى جایز بودن معاشرت و آمد و شد میان تمامى انسانهاست. ساختار وجودى انسان به گونه اى است که بدون ارتباط با هم نوع و داد وستد همه جانبه: فکرى, جسمى, روحى و مادى با دیگر انسانها نمى تواند به زندگى ادامه دهد و به خواسته ها و تکامل حیات خویش برسد. بدین جهت او را موجودى بالفطره اجتماعى دانسته اند. هر میزان که تعامل و تبادل و مشارکت خود را با انسانها افزون کند و قلمرو پیوندش را در میان آدمیان بگسترد, موفقیت و پیشرفت او در زندگى و بهره مندى در آفرینشهاى خداوند بیش تر خواهد بود. اسلام نیز پیوستگى و پیوند مسلمانان به عنوان انسانهایى که نیازمند ارتباط با هم نوعان خود هستند, نادیده نگرفته است و قانونهاى فقهى, آمدوشد و پیوند با کسانى که کیش و مذهب دیگر دارند, نفى و طرد نمى کند, بلکه به آن شکل و چهارچوب قانونى مى بخشد.

براى جایز بودن معاشرت مسلمانان با کافران, دلیلهایى از آیات قرآن, سنّت, تاریخ و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع), سیره مسلمانان و نیز قاعده ها و دلیلهاى فقهى, یافت مى شود. در این جا, با توجه به مجال بحث به چگونگى دلالت آنها مى پردازیم.

کتاب و سنّت

در قرآن و احادیث چند دسته ازآیات و روایات دیده مى شود که از آنها نه تنها جایز بودن آمدوشد و همزیستى دانسته مى شود که به مسلمانان دستور مى دهد با کافران هم پیمانِ خود, هم زیستى مسالمت آمیز و پیوند و رفتارى انسانى, پسندیده و نیکو و همراه با گذشت داشته باشند:

۱ . پذیرش صلح و هم زیستى:

(واِن جنَحُوا لِلسَّلم فَاجْنَح لها وتوکّل على الله انّه هو السَّمیع العلیم.)۹

هرگاه دشمنان به صلح و همزیستى گراییدند تو نیز به آن بگرا و بر خدا توکل کن; زیرا اوست شنواى دانا.

از تعبیر آیه دانسته مى شود که صلح و همزیستى میان انسانها آن چنان خوش آیند و دوست داشتنى است که بشر باید به آن عشق بورزد و به سوى آن بال و پربگشاید, همان گونه که جوجه به سوى مادر که آغوش او را محل امن و آسایش مى داند, بال و پر مى گشاید.۱۰

در منطق قرآن صلح و همزیستى اساسى ترین اصل در برقرارى پیوستگیها میان پیروان ادیان است. به همین دلیل مسلمانان را موظف مى داند که پیشنهادهاى قراردادِ صلح را تا آن جا که با هدفهاى اصیل اسلام ناسازگارى نداشته باشد, با آغوش باز بپذیرند.

در آیات دیگر, خداوند به مسلمانان دستور مى دهد که اگر به شما پیشنهاد صلح و مسالمت دادند, بر درستى آن تحقیق و جست وجو کنید و نگویید چون مسلمان نیستند, مسالمت و همزیستى با ایشان را نمى پذیریم.۱۱

على(ع) در فرمان خود به مالک اشتر مى نویسد:

(ولاتدفعنَّ صلحاً دعاک الیه عدوّک و للّه فیه رضیَ, فإنّ فى الصلح دَعَةً لجنودک و راحةً من هُمومک وأمناً لبلادکَ.)۱۲

و از صلحى که دشمن تو را بدان خواند, و رضاى خدا در آن بود, روى متاب که آشتى, سربازان تو را آسایش رساند. و از اندوه هایت برهاند و شهرهایت ایمن ماند.

۲ . بخشش و گذشت

(وُدَّ کثیر من اهل الکتاب لو یَردُّونکم مِن بعد إیمانکم کفّاراً حسداً مِن عند أنفسهم من بعد ما تَبیّن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتى اللّه بأمره…)۱۳

بسیارى از اهل کتاب از روى حسد دوست داشتند شما را پس از ایمانتان به کفر برگردانند, پس از آن که حق بر آنان آشکار گشت, پس ببخشید و درگذرید تا آن که خدا فرمانش را بتحقق آرد.

(فَاصْفحِ الصَّفحَ الجمیل.)۱۴

پس [از دشمنان] گذشت کن گذشتى نیکو.

مرحوم علامه طباطبایى ذیل آیه مى نویسند:

(دروغزن خواندن و ریشخندهاى کافران تو را از انجام رسالت باز ندارد. آنان را نادیده بگیر و در گذر بى آن که دربرابر آنان زبان به سرزنش بگشایى و بگو مگو کنى.)۱۵

گروهى پنداشته اند, دستور بخشش و گذشت در برابر نارواییهاى کافران به دوران زندگى پیامبر در مکّه محدود بوده و پس از هجرت به مدینه و قدرت یافتن مسلمانان و آمدن دستور جهاد, این دستور نسخ شده است, ولى با توجه به آمدن این دستور در سوره هاى مدنى, روشن مى شود که آن یک دستور عمومى و ابدى است. گذشته از این, دستور گذشت با دستور جهاد ناسازگارى ندارد; زیرا هر یک از آن دو جاى ویژه به خود دارند.۱۶

این دسته از آیات به مسلمانان سفارش مى کند که در برخورد با کافران, اگر رفتار ناهنجار و خشونت و نامهرى دیدند, رفتارى برابر از خود نشان ندهند, بلکه در آمدوشد با آنان بردبار و داراى گذشت باشند.۱۷

نمونه اى از بخشش و گذشت و بردبارى در برابر کافران, در روایات:

على(ع) مى فرماید:

(شخصى یهودى که از پیامبر(ص) پولى طلب داشت آن را مطالبه کرد.

پیامبر به او فرمود: الآن پولى ندارم به تو بدهم. یهودى گفت: من از تو جدا نمى شوم, مى نشینم تا طلبم را بگیرم. پیامبر تا پایان روز در کنار او نشست, تا شاید طلب او فراهم شود. در این مدت یاران پیامبر مى آمدند و او را بر انجام چنین کارى تهدید مى کردند, ولى پیامبر به ایشان مى فرمود:

چرا با او چنین مى کنید؟

مى گفتند: اى پیامبر خدا چرا اجازه مى دهید یک یهودى شما را حبس کند! پیامبر(ص) فرمود:

پروردگارم مرا نینگیخته است که درباره کسانى که با مسلمانان در پیمان مى زیند, و نه هیچ کس دیگرى ستم روا دارم.)۱۸

بى گمان این جریان در مدینه بوده است. وقتى که پیامبر داراى نفوذ و مسلمانان قدرت و توان مقابله و برخورد با یهودیان مدینه را داشته اند. از همین روى, یاران به گمان این که این جسارت شخص یهودى نسبت به پیامبر درخور گذشت نیست, او را سرزنش و تهدید مى کردند, ولى پیامبر به آنان فرمود که اسلام بخشش و گذشت را درباره هر انسانى مسلمان یا غیرمسلمان روا مى داند.

۳ . پرهیز از ستم و دست اندازى

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.