مقاله انتقال جنین در گاو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انتقال جنین در گاو مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انتقال جنین در گاو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

الف: مقدمه   ۱
انتخاب ومدیریت گاوهای گیرنده جنین   ۲
۱-انتخاب گاوهای گیرنده   ۲
۲-شرائط انتخاب گاوهای دهنده.   ۳
۳-بهداشت وسلامتی گاو.   ۴
۴-تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده وهمزمان کردن فحلی درگاوهای گیرنده ودهنده.   ۵
۵-روش تشخیص فحلی در  گیرنده ها :   ۶
۶-شناسائی   ۷
۷-تغذیه   ۷
۸ –آماده سازی گیرنده ها   ۷
۹-همزمان کردن فحلی در گاوهای گیرنده   ۹
۱۰-بر نامه سیدر   ۱۴
۱)    روش کانال عنق رحم   ۱۹
د- وضعیت بدنی: جهت اعمال مدیریت گاوها   ۴۰
۱-  چه زمانی وضعیت بدنی اندازه گیری می شود:   ۴۴
۲-  مدیریت گاوهای گیرندة آبستن:   ۴۵
منابع  :   ۴۷

 منابع  :

۱٫ Youngquist , R . S ., 1997 , Crrent therapy in large animal theriogenology.

2.Mori, J., 1995, Textbook of theriogenogy

3. King, G.J., 1992, World animal science (reproduction in domesticated animal )

4. Hafez ., E.S.E., 1992 , Reproduction in farm animal .

5. Sanofi Santé  , PRID Manual .

الف: مقدمه

انتقال جنین همانند تلقیح مصنوعی یکی از روشهای کاربردی جهت تکثیر ، تولید مثل ، تحولات و توسعه ژنتیکی می باشد.  که بر اساس آن جنین در سن ۶-۷ روزگی از شاخهای رحم گاو دهنده جمع آوری و به شاخهای رحم گاو گیرنده (مادر جانشین) انتقال داده می شود.بوسیله این روش جنین ها از اندام تناسلی یک گاو (گاو دهنده) جمع آوری و به اندام تناسلی گاو دیگر (گاو گیرنده) انتقال داده می شود که در گاو گیرنده آبستنی بوقوع می پیوندد. اصلاح ژنتیکی که بواسطه تلقیح مصنوعی در گاو ایجاد می شود ، با کندی انجام می گردد. بدلیل اینکه گاوها تک قلو زا بوده ومدت آبستنی آنها ۲۸۰ روز طول می کشد (در گاو بومی کره جنوبی ۲۸۵ روز) و یک گاو در سراسر عمر خود ودرمدت زمان تولید مثلی که تقریبا در شرائط طبیعی ۱۵ سال طول می کشد ، حد اکثر تعداد ۱۵ را س گوساله تولید می کند.از طرف دیگر معرفی تکنیک انتقال جنین این امکان را فراهم کرده تا بتوان باجمع آوری جنین از گاو دهنده که با هورمون و بطور غیر طبیعی سوپر اووله گردیده ، تعدادی گوساله را تولید کرد که در این گاوها با القا,  بلوغ و ایجاد اوولاسیون غیر طبیعی، تعداد زیادی تخمک تولید می شود. مزیت عمده انتقال جنین تولید تلیسه وگاو با ارزش می باشد که از طریق افزایش ظرفیت تولید مثلی انجام می گیرد اولین انتقال جنین موفقیت آمیز وسیله ویلت وهمکاران در کشور امریکا ودر سال ۱۹۵۱ انجام گرفت(Willet et al 1951s ( این کوشش هـــــا در بسیاری از کشورها در دامهای بزرگ انجام پذیرفت.اما تا سال ۱۹۶۰ با موفقیت کمی همراه بو د . استحصال جنین و سپس انتقال به گاو گیرنده بیشتر از طریق جراحی شکمی انجام می گرفت.روشی که باعث شد تا بتوان از طریق غیر جراحی جنین هـــای بارور شده را به گاوهای گیرنده انتقال داد، در دهه ۱۹۷۰ توسعه پیدا کردوتا دهه ۱۹۹۰به متجاوز از۱۵۰۰۰۰ جنین گاو هلستین بالغ گردید .کیفیت جنین ، گیرنده جنین مطلوب وافرادی که بخوبی تعلیم دیده باشند، لازمه انتقال جنین موفقیت آمیز می باشند.

 انتخاب ومدیریت گاوهای گیرنده جنین

۱-انتخاب گاوهای گیرنده

 برای انتخاب گله گیرنده جنین ، بایستی موازنه  بین استانداردهای کیفیت ، اقتصادی بودن ودردسترس بودن را مد نظر قرار داد .جوان بودن ،عاری از بیماری بودن  Disease free، دارا بودن باروری تأئید شده وقابلیت مادرشدن از خصوصیات یک گیرنده ایده أل می باشد . از أنجائی که گاو گیرنده گوساله ای راکه حمل خواهد کرد احتمالا از نژاد با اندازه بدنی بزرگ می باشد بنابراین خود گیرنده هم می باید رشد خوبی کرده باشد.اگر چه که گاوهای دو رگ عموما دارای باروری بیشتری هستند اما بنظر نمی رسد که نژاد تاثیرقابل ملاحظه ای در انتخاب گیرنده داشته باشد . از دیدگاه موفقیت درزمینه تجاری، دامداران یک نژاد تائید شده راترجیح می دهندوبرای أن اهمیت بیشتری قائل هستند . به دلیل اینکه توانائی نگهداری آبستنی در گاوهای مسن(بیش از ده سال سن) کاهش یافته است بنابر این اینگونه گاوها نبایستی مورد استفاده قرار گیرند ، با این وجود سن یکی از فاکتورهای اساسی در انتخاب گاوهای دهنده نمی باشد. می توان انتظار داشت که درصد کمی از تلیسه های جوان غیر بارور هستند همچنین آنها ممکن است بیش از گاوها مشکلات زایش داشته باشند . معهذا زمانیکه در بسیاری از موارد گاوهای انتخاب شده به دلیل ناباروری پس زده می شوند

تلیسه ها معمولاپیش بینی بهتری دارند .

 ۲-شرائط انتخاب گاوهای دهنده.

۱)-سیکل فحلی گاوها بایستی بیش از دو بار بطور طبیعی تکرار شده باشد

۲)-گاوهای غیر آبستن نباید بیش از دو بار تلقیح شده باشند .

۳)- از اندام تناسلی خارجی گاو مواد شبیه چرک ترشح نشده باشد همچنین گاوها مبتلا به جفت ماندگی نشده باشند .

۴)-گاوها باید دارای سلامتی بوده و در طول ۶ سال سن خود استعداد تحمل بیماری Disease tolerance را داشته باشند .

۵)-تلیسه ها نباید خیلی چاق باشندودر۱۴ ماه گذشته به انگلها یابیماری مبتلا نشده ودرنتیجه دچار ضعف بدنی نباشند .

۶)-دارای توانائی بالائی درشیر دادن وتغذیه گوساله باشند.

۷)-به بیماری عفونت سم مبتلا نباشند.

۸)-دارای فیزیک بدنی خوبی باشند.

۹)-از گاوهای دائما فحل Repeat breader نباشند.

۱۰)-تلیسه یا گاو جوان باشند.

۱۱)-دارای اندام تناسلی طبیعی وبا عملکرد باشند.

۱۲)-حداقل دو ماه از سن گوساله آنها گذشته باشد.

۱۳)-گاوها بایستی دارای بلوغ واندازه بدنی کافی باشند، همینطور نژاد جنین گاو دهنده ای که می باید در رحم گاو گیرنده کاشته شود را بایستی بشناسیم چرا که گاو گیرنده باید توانائی حمل گوساله وپایان رساندن آبستنی را داشته باشد وبتواند بطور طبیعی زایش را انجام دهد .

در گاوهــــــای چند شکم زائیده ، دو دوره فحلی را بطور طبیعی پشت سر

 گذاشته باشد و۵۰ روز از زایش گاو گذشته باشد.

۳-بهداشت وسلامتی گاو.

هر یک ازگاوهای گیرنده را از جهت وضعیت بدنی ، سن وعلائم بیماری ارزیابی کرده و.با آزمایش توشه رکتال وجود آبستنی، هر گونه چسبندگی، وضعیت فری مارتن Freemartin Condition و دیگر آثار غیر طبیعی اندام تناسلی(همچون رحم یا تخمدانهای غیر بارور وکیست فولیکلی)را بر رسی می نمائیم.

۴-تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده وهمزمان کردن فحلی درگاوهای گیرنده ودهنده.

هر برنامه موفقیت آمیز انتقال جنین نیازمند تشخیص دقیق فحلی است . به دلیل اینکه موفقیت انتقال جنین بستگی به همزمانی فحلی در دو گروه گاو دهنده وگیرنده دارد . بنابر این تشخیص فحلی در این دو گروه بایستی با دقت ، توجه و وظیفه شناسی همراه باشد . همچنین اهمیت طول طبیعی ۱۹-۲۲ روز سیکل فحلی باید مورد توجه قرار گیرد . گاوهای گیرنده می باید به فاصله (۱ ± ) روز از گاوهای دهنده ، علائم فحلی را از خود نشان دهند ورعایت این فاصله زمانی به علت دست یابی به درصد بالائی از موفقیت در آبستنی می باشد . حتی همزمانی به فاصله نصف روز نتیجه بهتری دارد .

  چنانچه گاوگیرنده ای از ۱۷-۲۴ روز گذشته فحل نیامده وهمزمان هم نشده باشد ، رفتار های عدیده فحلی در آن گاوبروز می نماید . در هر زمان که گاو از نظرفحلی مورد مشاهده وبررسی قرار گیرد در یکی از گروههای زیر دسته بندی می گردد .

الف)- فحل نباشد.

ب)-مشکوک به فحلی(مانند موهای کفل آغشته به ترشحات فحلی ، بی قراری ، سر وصدا کردن ،حرکت در داخل محوطه ، سوار شدن روی گاوهای دیگر ،فرج متورم وصورتی رنگ ،سقلمه زدن به سایرگاوها ، بالا گرفتن دم و ترشحات موکوسی شفاف از فرج)

ج)-در حالت ایستا فحلی باشد.

۵-روش تشخیص فحلی در  گیرنده ها :

 تشخیص فحلی در گاوهای گیرنده بوسبله وجود یا عدم وجود ایستا فحلی ارزیابی می شود.

۱)-مشاهده با چشم.

۲)-رادیو تله متری Radiotelemtric

3)-وسیله حساس به فشار Presure sensetive

4)-وسیله ای جهت نصب روی کفل Rump mounted device

5)-قدم شمارPedometer

 ۶-شناسائی

درمدیریت بهداشتی گله ، درتشخیص فحلی ودرهر مرحله از یک عملیات انتقال جنین   یک سیستم ثابت ومتغیر شناسائی مورد نیازمی باشد.

۷-تغذیه

گاوهای گیرنده بایستی تحت یک رژیم غذائی قرار بگیرندکه در آن تلیسه هابا سرعت رشد معادل ۷/ ۰ تا ۹/۰ کیلو گرم در روز تغذیه شوند وگاوهای مسن تر هم بتوانند سلامتی خوبی داشته باشندوچاق هم نشوند . یونجه و سیلوی ذرت به همراه تغذیه آزاد مواد معدنی و نمک ، جیره ای عالی برای رشد تلیسه ها فراهم می نماید اما جیره های دیگر هم می توانند با موفقیت بکار گرفته شوند.

۸ –آماده سازی گیرنده ها

سیکل فحلی گاوهای گیرنده  برای کسب نتیجه بهتربایستی با دهنده ها بطور دقیق همزمان شوند.همزمان نبودن بیش از یک روز نرخ آبستنی را کاهش خواهد دادودر نهایت بازاء هر گاو دهنده بایستی ۱۲ گاوگیرنده در اختیار داشت و این در حالتی است که وسائل و ابزار انجماد جنین در اختیار نباشد.

دو برنامه قابل اجرا می باشد

  اگر برنامه (الف) برای گاوهای گیرنده مورد استفاده قرارمیگیرد(شکل۱)
در آن صورت به گیرنده هــــا در روز صفر  PG1 وده روز بعد ۲PG تزریق می شود.
اگر برنامه (ب) برای گاوهای دهنده مورد استفاده می باشد ، در آن صورت به هر گاو گیرنده در روز دو PG1  ، در روز سیزدهم  PG2 ، ودر روز بیست وچهارم  PG3  تزریق می شود(۱۶ تا ۲۴ ساعت قبل از تزریق PG3  به دهنده ها) . در گاو دهنده واکنش بــــه تحلیل رفتن جسم زرد Luteolytic response .
در زمانیکه از هورمونهای FSH وECG استفاده می شود، زودتر اتفاق می افتد .
دربرنامه (الف) می باید فحلی در روزهای ۱۲ ، ۱۳و۱۴ ودر برنامه (ب) در روزهای۲۶ ،۲۷و۲۸ مشاهده و رکورد شود .گیرنده ها در برنامه(الف)در روز ۲۰ ودر برنامه (ب)در روز ۳۴ جنین را دریافت می نمایند .

۹-همزمان کردن فحلی در گاوهای گیرنده

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی عوامل سقط جنین در گاو
 • تحقیق آزمون نتاج در گاوهای شیری
 • مقاله بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت
 • مقاله پرورش گاو
 • مقاله بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۶ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.