مقاله انعقاد قراردادهاي الكترونيكي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انعقاد قراردادهاي الكترونيكي مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 30  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انعقاد قراردادهاي الكترونيكي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چكيده   1
مقدمه   2
تجارت الكترونيكي چيست ؟   2
تاريخچه   3
قانون تجارت الکترونیکی   4
باب اول ـ مقررات عمومی   4
۲) فصل دوم تعریف   4
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي   7
اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام   8
الف ـ عقود رضايي   8
ب ـ عقود تشريفاتي   10
منبع تشريفات   11
اشكال تشريفات   13
بررسي امكان تأمين تشريفات در قراردادهاي الكترونيكي   15
توافق دو اراده   17
الف ـ ايجاب   17
تمييز ايجاب   18
دوره اعتبار ايجاب   22
ب ـ قبول   23
نتیجه گیری   26
منابع ومآخذ:   27

منابع ومآخذ:

1- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1380 همو، اثبات دليل اثبات، تهران، نشر ميزان، 1380

2–السان – مصطفی 1384 تشکیل قراردادهای الکترونیکی فصلنامه پژوهشنامه  بازرگانی 3 امیری – قائم مقان عبدالمجید 1378حقوق تعهداد جلد 2 نشر میزان  تهران

 4-  حسنی – حسن 1378 حقوق تجارت نشر میزان تهران

 5 صادقی نشاط ، نشاط ( 1379) حقوق تجارت الکترونیک مجله کانون وکلا  دادگستری

6- قانون تجارت ایران

چكيده

تجارت الكترونيكي را مي توان انجام هرگونه امورتجاري بصورتon-line وازطريق اينترنت بيان كرد ، اين تكنيك در سالهاي اخير رشد بسياري داشته است .در آينده نه چندان دور تجارت فقط از طريق اينترنت ميسر خواهد بود.

اين متن به معرفي تجارت الكترونيك ،انواع آن و روشهاي امنيت آن مي پردازد.

 

مقدمه

ابزارهاي استاندارد ي جهت ساختن يك Web Site تجارت الكترونيكي وجود دارد .

شما نيز جهت متمايز ساختن سايت خود  قدم اول را با انتخاب نرم افزاري مناسب برداريد. از آنجايي كه اينترنت يك زمينه فعاليت پويا وبا قابليت انعطاف بالا را جهت تبادل كالا وخدمات واطلاعات مابين كمپاني ها ومشتريان و… فراهم كرده است ،كمپاني هاي تجاري همگي به اين ابزار روي آورده اند تا به بازار فروش گسترده تري دست يابند

 

تجارت الكترونيكي چيست ؟

تجارت الكترونيكي خريدوفروشي است كه به طور مستقيم از طريق اينترنت صورت مي پذيرد .

هيچ تعريف پذيرفته شده اي براي تجارت الكترونيكي وجود ندارد .با اين حال تجارت الكترونيكي به هر گونه معامله اي گفته مي شود كه كه در آن خريد وفروش كالا ويا خدمات از طريق اينترنت صورت پذيرد وبه واردات ويا صادرات كالا ويا خدما ت منتهي مي شود.

تجارت الكترونيكي معمولا كاربرد وسيع تري دارد ،يعني نه تنها شامل خريدو فروش از طريق اينترنت است بلكه ساير جنبه هاي فعاليت تجاري ،مانند خريداري ،صورت بردار ي از كالاها ،مديريت توليد وتهيه وتوزيع وجابه جايي كالاهاوهمچنين خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.


تاريخچه

 تجارت الكترونيكي ازسال 1970 هنگاميكه شركتهاي بزرگ اقدام به تهيه شبكه هاي خصوصي كامپيوتري بين خود جهت تبادل اطلاعات تجاري بين شركا وتوليد كنندگان خود كردند پديد آمد.

اين عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الكترونيك معروف شد .اين انتقال اطلاعات كه بصورت ساده شده وتحت استانداردهاي لازم EDI  ما بين شركتهاي تجاري صورت مي گرفت مسائل اداري سنتي بر كاغذ ووجود نيروها ي انساني در اين بخشها را بطور چشم گيري كاهش داد.

درحال حاضر نيز در حدود 95% از هزار شركت بدليل كاهش هزينه هاوبالا بردن راندمان كار از EDI   استفاده مي كنند. در واقع پايه واساس تجارت الكترونيك EDI  بوده وهست !

امروزه تماسهاي تجاري بر روي اينترنت كه بواسطه تجارت الكترونيكي است رو به افزايش گذاشته است .بطور مثال با آمدن EDI  بر روي اينترنت اين امكان را براي شركتها بوجود آورده است تا سيستمهاي قديمي مربوط به شبكه هاي خصوصي خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمايند وبا سرمايه گذاري وگسترش برروي زنجيرهاي جديد تجاري به دادوستدهاي بيشتري در اين زمينه نايل آيند.ساير شركتها نيز به سادگي معاملات خود را ،از آنجاييكه نيازي به رعايت كردن استاندارد هاي لازم براي EDI   در محيط وب نيست ،بر روي وب منتقل كرده اند

قانون تجارت الکترونیکی

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.

باب اول ـ مقررات عمومی

الف) مبحث اول- در کلیات

۱) فصل اول- قلمرو و شمول قانون

 ماده ۱

ین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.

۲) فصل دوم تعریف

▪ ماده ۲

۱) داده پیام (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

۲) اصل ساز (Originator): منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

۳( مخاطب (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

۴( ارجاع در داده پیام ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده)۱۸( این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.

۵( تمامیت داده پیام (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.

۶(سیستم رایانه ای (System Computer) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خود کار داده پیام عمل می کند.

7)سیستم اطلاعاتی (System Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.

۸) سیستم اطلاعاتی مطمئن (System Secure Information):

سیستم اطلاعاتی است که:

ـ به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

ـ سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

ـ به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
ـ موافق با رویه ایمن باشد.

۹ )رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

10)امضای الکترونیکی(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۱( امضای الکترونیکی مطمئن (Secure/Enhanced/Advanced Electronic

Signature

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

 ۱۲) امضاء کننده (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

13) شخص (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.

۱۴)معقول سنجش عقلانی، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س( مصرف کننده (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

۱۵( تأمین کننده (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

۱۶( وسایل ارتباط از راه دور (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود.

۱۷( عقد از راه دور(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

۱۸( واسط بادوام (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا داده پیامهای مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

۱۹( داده پیام های شخصی (Private Data): یعنی داده پیامهای مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع داده Data Subject) مشخص و معین.

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند.

 

اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs
 • مقاله ارائه روشي براي اولويت‌بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين‌المللي و تجارت الكترونيكي
 • مقاله بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل
 • مقاله تجارت الكترونيكي
 • مقاله انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی