مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تجارت الکترونیکی چیست ؟   ۲
تاریخچه   ۳
قانون تجارت الکترونیکی   ۴
باب اول ـ مقررات عمومی   ۴
۲) فصل دوم تعریف   ۴
انعقاد قراردادهای الکترونیکی   ۷
اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام   ۸
الف ـ عقود رضایی   ۸
ب ـ عقود تشریفاتی   ۱۰
منبع تشریفات   ۱۱
اشکال تشریفات   ۱۳
بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی   ۱۵
توافق دو اراده   ۱۷
الف ـ ایجاب   ۱۷
تمییز ایجاب   ۱۸
دوره اعتبار ایجاب   ۲۲
ب ـ قبول   ۲۳
نتیجه گیری   ۲۶
منابع ومآخذ:   ۲۷

منابع ومآخذ:

۱- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۸۰ همو، اثبات دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰

۲–السان – مصطفی ۱۳۸۴ تشکیل قراردادهای الکترونیکی فصلنامه پژوهشنامه  بازرگانی ۳ امیری – قائم مقان عبدالمجید ۱۳۷۸حقوق تعهداد جلد ۲ نشر میزان  تهران

 ۴-  حسنی – حسن ۱۳۷۸ حقوق تجارت نشر میزان تهران

 ۵ صادقی نشاط ، نشاط ( ۱۳۷۹) حقوق تجارت الکترونیک مجله کانون وکلا  دادگستری

۶- قانون تجارت ایران

چکیده

تجارت الکترونیکی را می توان انجام هرگونه امورتجاری بصورتon-line وازطریق اینترنت بیان کرد ، این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است .در آینده نه چندان دور تجارت فقط از طریق اینترنت میسر خواهد بود.

این متن به معرفی تجارت الکترونیک ،انواع آن و روشهای امنیت آن می پردازد.

 

مقدمه

ابزارهای استاندارد ی جهت ساختن یک Web Site تجارت الکترونیکی وجود دارد .

شما نیز جهت متمایز ساختن سایت خود  قدم اول را با انتخاب نرم افزاری مناسب بردارید. از آنجایی که اینترنت یک زمینه فعالیت پویا وبا قابلیت انعطاف بالا را جهت تبادل کالا وخدمات واطلاعات مابین کمپانی ها ومشتریان و… فراهم کرده است ،کمپانی های تجاری همگی به این ابزار روی آورده اند تا به بازار فروش گسترده تری دست یابند

 

تجارت الکترونیکی چیست ؟

تجارت الکترونیکی خریدوفروشی است که به طور مستقیم از طریق اینترنت صورت می پذیرد .

هیچ تعریف پذیرفته شده ای برای تجارت الکترونیکی وجود ندارد .با این حال تجارت الکترونیکی به هر گونه معامله ای گفته می شود که که در آن خرید وفروش کالا ویا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد وبه واردات ویا صادرات کالا ویا خدما ت منتهی می شود.

تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع تری دارد ،یعنی نه تنها شامل خریدو فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری ،مانند خریداری ،صورت بردار ی از کالاها ،مدیریت تولید وتهیه وتوزیع وجابه جایی کالاهاوهمچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.


تاریخچه

 تجارت الکترونیکی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیکه شرکتهای بزرگ اقدام به تهیه شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا وتولید کنندگان خود کردند پدید آمد.

این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد .این انتقال اطلاعات که بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI  ما بین شرکتهای تجاری صورت می گرفت مسائل اداری سنتی بر کاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری کاهش داد.

درحال حاضر نیز در حدود ۹۵% از هزار شرکت بدلیل کاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان کار از EDI   استفاده می کنند. در واقع پایه واساس تجارت الکترونیک EDI  بوده وهست !

امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت که بواسطه تجارت الکترونیکی است رو به افزایش گذاشته است .بطور مثال با آمدن EDI  بر روی اینترنت این امکان را برای شرکتها بوجود آورده است تا سیستمهای قدیمی مربوط به شبکه های خصوصی خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمایند وبا سرمایه گذاری وگسترش برروی زنجیرهای جدید تجاری به دادوستدهای بیشتری در این زمینه نایل آیند.سایر شرکتها نیز به سادگی معاملات خود را ،از آنجاییکه نیازی به رعایت کردن استاندارد های لازم برای EDI   در محیط وب نیست ،بر روی وب منتقل کرده اند

قانون تجارت الکترونیکی

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.

باب اول ـ مقررات عمومی

الف) مبحث اول- در کلیات

۱) فصل اول- قلمرو و شمول قانون

 ماده ۱

ین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.

۲) فصل دوم تعریف

▪ ماده ۲

۱) داده پیام (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

۲) اصل ساز (Originator): منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

۳( مخاطب (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.

۴( ارجاع در داده پیام ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده)۱۸( این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.

۵( تمامیت داده پیام (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.

۶(سیستم رایانه ای (System Computer) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خود کار داده پیام عمل می کند.

۷)سیستم اطلاعاتی (System Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.

۸) سیستم اطلاعاتی مطمئن (System Secure Information):

سیستم اطلاعاتی است که:

ـ به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

ـ سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

ـ به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
ـ موافق با رویه ایمن باشد.

۹ )رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

۱۰)امضای الکترونیکی(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۱( امضای الکترونیکی مطمئن (Secure/Enhanced/Advanced Electronic

Signature

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.

 ۱۲) امضاء کننده (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

۱۳) شخص (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.

۱۴)معقول سنجش عقلانی، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روش های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س( مصرف کننده (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

۱۵( تأمین کننده (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

۱۶( وسایل ارتباط از راه دور (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود.

۱۷( عقد از راه دور(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

۱۸( واسط بادوام (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا داده پیامهای مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

۱۹( داده پیام های شخصی (Private Data): یعنی داده پیامهای مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع داده Data Subject) مشخص و معین.

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

 

اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs
 • مقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی
 • مقاله بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل
 • مقاله تجارت الکترونیکی
 • مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.