مقاله انگلیسی عوامل اعتماد تاثیرگذار بر اعضای جامعه در جوامع مجازی با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی عوامل اعتماد تاثیرگذار بر اعضای جامعه در جوامع مجازی با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI با نام Trust factors influencing virtual community members: A study of transaction communities   شامل ۸ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی عوامل اعتماد تاثیرگذار بر اعضای جامعه در جوامع مجازی با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
۱-پیش گفتار    ۶
شکل ۱٫  مدل پژوهشی    ۸
فرضیه ۱: ارزش های مشترک، ارتباط مثبتی با اعتماد دارد.    ۸
۳٫۱٫۲٫ سیاست خصوصی سازی    ۸
فرضیه ۲: سیاست خصوصی سازی ارتباط مثبتی با اعتماد دارد.    ۹
۳٫۱٫۳٫ رضایتمندی و اعتماد    ۹
فرضیه ۳: رضایتمندی ارتباط مثبتی با اعتماد دارد.    ۱۰
۳٫۲٫ اعتماد و پیامدهای آن    ۱۰
۳٫۲٫۱٫ تعهد    ۱۰
فرضیه ۴: اعتماد ارتباط مثبتی با تعهد دارد.    ۱۱
۳٫۲٫۲٫ پایبندی    ۱۲
فرضیه ۵٫ اعتماد ارتباط مثبتی با پایبندی دارد.    ۱۳
۴٫ روش تحقیق    ۱۳
۴٫۱٫ طراحی تحقیق و جمع آوری داده ها    ۱۳
۴٫۲٫ اعتبار نمونه    ۱۴
۴٫۳٫ آنالیز داده    ۱۴
۴٫۳٫۱٫ آمار توصیفی    ۱۴
۴٫۳٫۲٫ آنالیز مدل اندازه گیری    ۱۵
۵٫ نتایج    ۱۵
۶٫ بحث و تبادل نظر    ۱۷
۶٫۱٫ مفاهیم پژوهش    ۱۷
شکل ۲٫ مدل ساختاری    ۱۸
۶٫۲٫ محدودیت ها و تحقیقات آتی    ۲۰

References

Anderson EW, Fornell C, Lehmann D. Customer satisfaction, market share, and profitability: findings from Sweden. J Mark 1994;58(2):53–۶۶٫ Bhattacherjee A. Individual trust in online firms: scale development and initial test. J Manag Inform Syst 2002;19(1):211–۴۱٫ Blau PM. Exchange and power in social life. New York: John Wiley & Sons; 1964. Cazier JA, Shao BBM, St. Louis RD. E-business differentiation through value-based trust. Inform Manag 2006;43(6):718–۲۷٫ Culnan MJ. Protecting privacy online: is self-regulation working? J Publ Pol Market 2000;19(1):20–۶٫

Trust factors influencing virtual community members: A study of transaction communities

Jyh-Jeng Wu a , Ying-Hueih Chen b, ⁎, Yu-Shuo Chung c a Department of Business Management, National United University, Miaoli, Taiwan b Department of Computer Science and Information Management, Providence University, Taichung, Taiwan c Graduate School of Business Administration, Providence University, Taichung, Taiwan

abstract

Virtual community is a valuable business medium for web vendors in terms of disseminating information and retaining customers. This research investigates the underlying driving forces that cultivate both the trust and returning behavior of virtual community members. In particular, this research examines the influence of shared values, satisfaction with previous interactions, and website privacy policies on the trust of 381 active virtual community members. The findings suggest that the shared values of virtual community members have a positive impact on both trust and relationship commitment. Second, satisfaction with previous interactions not only increases the level of trust in virtual community members, but also enhances relationship commitment and member stickiness. Third, website privacy policies enhance the level of trust significantly. Finally, trust shows a positive and significant effect on both the stickiness and the commitment of virtual community members. © ۲۰۰۹ Elsevier Inc. All rights reserved.

 Introduction

The widespread rise of virtual community has changed the way of social interactions. Virtual community comprises communication platform and a social network through which people holding the same interests and concerns can interact with one another in cyberspaces (Turban et al., 2006; McKnight et al., 2002). The popularity of virtual communities has opened a new avenue for e-vendors to enhance website visibility and generate web traffic (Hagel and Armstrong, 1997). A virtual community serves both social and business functions. From the social perspective, a virtual community provides a communication platform and a social network—fostering interaction between individuals. The members of these communities come together to develop friendships, share common interests, and exchange information (Hagel and Armstrong, 1997). From the business perspective, a virtual community comprises a viable trading and marketing platform that enables commercial interaction between sellers, buyers, and intermediaries (Schubert and Ginsburg, 2000). Hagel and Armstrong (1997) suggested that a virtual community provided three major business functions. First, virtual communities allow e-vendors to leverage customers’ ideas in terms of designing and customizing new products. For example, the rich information generated within virtual communities provides valuable insight and feedback on the quality of existing products and services, which in turn allows organizations to continuously improve products. Second, a virtual community can serve as an operational mechanism through which organizations can pursue targeted marketing and consequently stimulate transaction tendencies. For instance, a detailed customer transaction history yields rich data in regards to customer preferences and transaction intensity, which enhances the ability of e-vendors to identify current and potential customers. Third, a virtual community represents a tremendous opportunity for e-vendors to reach a critical mass of purchasing power at a minimum cost. Despite promising in terms of e-commerce, Internet-based virtual communities are relatively informal, and their business value remains subject to members’ willingness to constantly employ the virtual community for information exchanges and business transactions. Steady traffic flow to the site and member loyalty are both imperative for a virtual community to be commercially useful. Prior research has designated trust and relationship commitment as key facilitators of ecommerce (Bhattacherjee, 2002; Morgan and Hunt, 1994; McKnight et al., 2002; Eastlick et al., 2006). Empirical research in this area has primarily focused on online shoppers. However, virtual community members are expressly different from the conventional e-shoppers because the social groups are able to balance the power associated with both vendors and customers through the release and exchange of information (Hagel and Armstrong, 1997). Thus, a gap exists in

چکیده

جامعه مجازی از نظر تفکیک اطلاعات و حفظ مشتریان، محیط تجاری ارزشمندی برای فروشندگان اینترنتی به شمار می رود. در پژوهش حاضر، نیروهای محرکه زیربنایی بررسی شده است که هر دو عامل اعتماد و رفتار برگشت اعضای جامعه مجازی را رقم می زند. به ویژه در این تحقیق، تاثیر ارزش های مشترک، رضایت از تراکنش های قبلی و سیاست های خصوصی سازی وب سایت بر اعتماد ۳۸۱ عضو فعال جامعه مجازی بررسی شده است. یافته های حاصل نشان می دهد که ارزش های مشترک اعضای جامعه مجازی، تاثیر مثبتی بر هر دو عامل اعتماد و تعهد به رابطه دارد. ثانیاً رضایت از تراکنش های قبلی نه تنها باعث افزایش سطح اعتماد در اعضای جامعه مجازی می شود، بلکه تعهد به رابطه و پایبندی عضو را نیز ارتقا می دهد. ثالثاً سیاست های خصوصی سازی وب سایت باعث بهبود شدید سطح اعتماد شده و درنهایت اعتماد، تاثیر مثبت و معنی داری را بر هر دو عامل پایبندی و تعهد اعضای جامعه مجازی نشان می دهد.

کلید واژگان: جامعه مجازی، اعتماد، ارزش های مشترک، پایبندی، رضایت، تعهد

۱-پیش گفتار

ظهور گسترده جامعه مجازی، روش تراکنش های اجتماعی را دستخوش تغییر کرده است. جامعه مجازی از عرصه ارتباطات و شبکه اجتماعی تشکیل شده است که افرادی با علایق و نگرانی های یکسان می توانند ازطریق آن در فضاهای مجازی به تراکنش بپردازند. رواج جوامع مجازی، دریچه جدیدی را برای فروشندگان اینترنتی گشوده تا بتوانند میزان بازدید از سایت را بالا برده و ترافیک وب را تولید کنند.

جامعه مجازی هر دو نوع وظایف اجتماعی و تجاری را انجام می دهد. از دیدگاه اجتماعی، جامعه مجازی یک عرصه ارتباطات و شبکه اجتماعی را به وجود می آورد که تراکنش بین افراد را ترغیب می کند. اعضای این جوامع برای برقراری دوستی، به اشتراک گذاشتن علایق مشترک و تبادل اطلاعات گردهم می آیند؛ اما از دیدگاه تجاری، جامعه مجازی از یک عرصه تجاری و بازاریابی ارزشمند تشکیل شده است که اجازه انجام تراکنش های تجاری بین فروشندگان، خریداران و دلالان را می دهد. “هاگل” و “آرمسترانگ” خاطرنشان کرده اند که جامعه مجازی سه عملکرد حرفه ای عمده را انجام می دهد. اولاً جوامع مجازی به فروشندگان اینترنتی اجازه می دهند تا به نظرات مشتریان از نظر طراحی و شخصی سازی محصولات جدید ارتقا ترتیب اثر بدهند. برای مثال، اطلاعات غنی تولید شده در داخل جوامع مجازی، آگاهی و بازخورد باارزشی را درباره کیفیت محصولات و خدمات موجود فراهم می کند که به نوبه خود به سازمان ها اجازه می دهد تا به طور پیوسته به ارتقای محصولات خود بپردازند. ثانیاً جامعه مجازی می تواند به عنوان مکانیزم عملی رفتار کند که سازمان بتواند ازطریق آن، بازاریابی مورد هدف خود را انجام داده و بدین ترتیب بتواند تمایلات تراکنش را ترغیب نماید. برای مثال، سابقه کامل تراکنش مشتری، داده هایی غنی را از لحاظ ارجحیت های مشتری و شدت تراکنش به دست می دهد که باعث ارتقای توانایی فروشندگان اینترنتی برای شناسایی مشتریان کنونی و بالقوه خود می کند. ثالثاً جامعه مجازی، فرصت بسیار خوبی را برای فروشندگان اینترنتی فراهم می کند تا به توده حجیمی از توان خرید با حداقل هزینه دست پیدا کنند.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.