مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه ترجمه فارسی و مقاله اصلی ISI سال ۲۰۱۳ با نام CEO’s financial experience and earnings management  شامل ۱۲ صفحه انگلیسی است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۴
-۱مقدمه    ۵
-۲اطلاعات، تعاریف و آمار توصیفی    ۹
۱-۲انتخاب نمونه و اطلاعات    ۹
۲-۲تعریف متغیر    ۱۰
۳-۲آمار توصیفی    ۱۳
۳-روش عملی و نتایج    ۱۴
۳٫۱٫ روش تفاوت در تفاوت    ۱۴
۳٫۲ تجربه مالی و مدیریت درآمد واقعی  مدیر عامل ها    ۱۵
۳٫۳ تجربه مالی مدیر عامل و مدیریت درآمد تعهدی    ۱۶
-۴آزمون های قطعیت    ۱۷
۱-۴رگراسیون میانگین طول سال    ۱۷
۲-۴رگراسیون میانی    ۱۸
۳-۴مدل میان بخشی تعدیل یافته جونز    ۱۸
۴-۴کنترل سایر خصوصیات مدیر عامل    ۱۸
۵-۴کنترل سایر متغیر های مربوط به اداره    ۱۸
۶-۴طولانی کردن دوره های قبل و بعد از بکار گیری مدیر عامل    ۱۹
-۵بحث    ۱۹
-۶نتیجه گیری    ۲۱

References

Alderfer, C.P., 1986. The invisible director on corporate boards. Harv. Bus. Rev. 64 (6), 38–۵۰٫ Baber,W.R., Fairfield, P.M., Haggard, J.A., 1991. The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: the case of research and development. Account. Rev. 66 (4), 818–۸۲۹٫ Baik, B., Farber, D.B., Lee, S., 2011. CEO ability and management earnings forecasts. Contemp. Account. Res. 28 (5), 1645–۱۶۶۸٫ Barker, V., Mueller, G., 2002. CEO characteristics and firm R&D spending management. Science 48 (6), 782–۸۰۱٫ Bartov, E., 1993. The timing of asset sales and earnings manipulation. Account. Rev. 68 (4), 840–۸۵۵٫ Beatriz, G.O., Encarna, G.S., 2009. Corporate Governance and Impression Management in Annual Press Releases, Universidad Autónoma de Madrid, Working Paper. Bergstresser, D., Philippon, T., 2006. CEO incentives and earnings management. J. Financ. Econ. 80, 511–۵۲۹٫ Bruns, W., Merchant, K., 1990. The dangerous morality of managing earnings. Manag. Account. 72, 22–۲۵٫ Cohen, D.A., Dey, A., Lys, T.Z., 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes Oxley periods. Account. Rev. 83 (3), 757–۷۸۷٫ Cullinan, C., Roush, P., 2011. Has the likelihood of appointing a CEO with an accounting/finance background changed in the post-Sarbanes Oxley era? Res. Account. Regul. 23, 71–۷۷٫ Dearborn, D.C., Simon, H.A., 1958. Selective perceptions: a note on the departmental identification of executives. Sociometry 21 (2), 140–۱۴۴٫ Dechow, P.M., Sloan, R.G., 1991. Executive incentives and the horizon problem. J. Account. Econ. 14, 51–۸۹٫ Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P., 1995. Detecting earnings management. Account. Rev. 70, 193–۲۲۵٫ Defond, M.L., Jiambalvo, J., 1994. Debt covenant violation and manipulation of accruals. J. Account. Econ. 17 (1), 145–۱۷۶٫ Doyle, J.T., Ge, W., McVay, S., 2007. Accruals quality and internal control over financial reporting. Account. Rev. 82, 1141–۱۱۷۰٫ Durfee, D., 2005. Why more companies are tapping their finance chiefs for CEO. CFO 21, 52–۶۰٫ Firth, M., Fung, P.M.Y., Rui, O.M., 2007. Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings – evidence from China. J Account. Public Policy 26, 463–۴۹۶٫ Francis, J., Huang, A.H., Rajgopal, S., 2008. CEO reputation and earnings quality. Contemp. Account. Res. 25, 109–۱۴۷٫ Frank, M.Z., Goyal, V.K., 2007. Corporate Leverage: How Much Do Managers Really Matter? University of Minnesota, Working Paper. Fredrickson, J.W., 1985. Effects of decision motive and organizational performance level on strategic decision processes. Acad. Manag. J. 28, 821–۸۴۳٫ Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting. J. Account. Econ. 40, 3–۷۳٫ Hambrick, D., Mason, P., 1984. Upper echelons:the organization as a reflection of its managers. Acad. Manag. Rev. 9 (2), 193–۲۰۶٫ Hazarika, S., Karpoff, J.M., Nahata, R., 2012. Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings management. J. Financ. Econ. 104, 44–۶۹٫ Healy, P., Wahlen, J., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Account. Horizons 13 (4), 365–۳۸۳٫ Hitt, M., Tyler, B., 1991. Strategic decision models: integrating different perspectives. Strateg. Manag. J. 12, 327–۳۵۱٫ Hutton, A., Stocken, P., Effect of Reputation on the Credibility of Management Forecasts. Dartmouth College Working Paper.

CEO’s financial experience and earnings management

Fuxiu Jiang∗ , Bing Zhu, Jicheng Huang School of Business, Renmin University of China, 59 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100872, China

 

a b s t r a c t

We study whether Chinese CEOs with financial experience engage in more earnings management or less earnings management than those without such experience. In doing so, we distinguish between accrual-based earnings management and real earnings management. Overall, we find that CEOs with financial experience tend to do less real earnings management, while we find no evidence that they do either more or less accrual-based earnings management. Our findings tend to confirm that CEOs with financial experience provide more precise earnings information and higher quality financial statements. © ۲۰۱۳ Elsevier B.V. All rights reserved.

Introduction

Although top managers, especially CEOs, are presumed to have a generalist’s view, their past work experience shapes an orientation in their life, and this orientation can exert some influence on the firm’s strategic choices (Hambrick and Mason, 1984). The impact of the CEO’s work experience upon strategy adoption is well established. An early case study by Dearborn and Simon (1958) reports that when a group of executives from different functional areas are presented with the same problem,

چکیده

در این مقاله تفاوت میان مدیر عاملان چینی با تجربه مالی و مدیران بدون تجربه مالی از لحاظ مدیریت درآمد بررسی شده است. به این منظور، میان مدیریت درآمد مبتنی بر تعهد و مدیریت درآمد های واقعی تمایز قائل شده ایم. بطور کلی دریافتیم که مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل کمتری به انجام مدیریت درآمد های واقعی دارند، در حالیکه هیچ شواهدی مبنی بر تمایل کمتر یا بیشتر به مدیریت درآمد های تعهدی یافت نکرده ایم. یافته های ما تایید می کنند که مدیر عاملان دارای تجربه مالی اطلاعات درآمدی دقیق تر و اظهار نامه های مالی با کیفیت تری می باشند.

کلید واژه ها : تجربه مالی، مدیریت درآمد، تغییر مدیریت، مدیر عامل شرکت

-۱مقدمه

هر چند فرض بر این است که مدیران ارشد خصوصا مدیر عاملان، دیدگاه کلی نگری دارند، تجربه کاری گذشته آنها جهت گیری خاصی در زندگی آنها ایجاد می کند و این جهت گیری می تواند تاثیراتی بر انتخاب های استراتژیک شرکت داشته باشد. تاثیر تجربه کاری مدیر عامل بر تطبیق استراتژی بخوبی مشخص شده است. یک بررسی اولیه توسط دیربورن و سایمون[۱] (۱۹۵۸) گزارش میدهد که زمانیکه گروهی از مجریان حوزه های کاربردی مختلف با یک مشکل یکسان مواجه هستند ، حتی اگر تشویق به در نظر گرفتن آن از لحاظ دیدگاه شرکتی شوند، مشکل را بیشتر از لحاظ اهداف و امور حوزه کاری خود تعریف می کنند. به عنوان مثال، سانگ (۱۹۸۲) دریافته است که مدیر عاملان دارای تجربه کاری اجرایی تمایل زیادتر به ایجاد تنوع داخلی ندارند در حالیکه مدیر عاملان دارای تجربه در امور غیر اجرایی تمایل بیشتری به تنوع  از طریق فراگیری دارند. تایلر و استینسما[۲] (۱۹۹۸)نشان داده اند که مدیران اجرایی دارای تجربه کاری به همکاری های فنی بالقوه بیشتری نسبت به مدیرانی دارای تجربه کاری متفاوت دارند. بارکر و مولر[۳] ادعا دارند که هزینه تحقیقات و پیشرفت در شرکت هایی که مدیر عامل آنها تجربه کاری در این زمینه دارند بیشتر است. همه این بررسی ها نشان می دهند که تجربه کاری قبلی یک مدیر تاثیر چشمگیری بر تصمیمات او دارد.

در سالهای اخیر، شرکت های بیشتر و بیشتری به استفاده از مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل نشان داده اند. دورفی (۲۰۰۵) گزارش می کند که در طول ده سال گذشته درصد مدیر عاملان ۵۰۰ شرکت برتری که  قبلا مدیر مالی بوده اند از ۱۲ به ۲۰ درصد افزایش یافته است.


[۱] Dearborn and Simon

[2] Tyler and Steensma

[3] Barker and Muller

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.