مقاله بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
فصل اول   ۵
کلیات   ۵
کلیات   ۶
پیشگفتار   ۶
اسکار کلیه   ۸
درجه‌بندی اسکار   ۱۰
Intravenous pyelogram IVP   ۱۵
سونوگرافی Ultrasonography   ۱۶
فصل دوم   ۲۲
اهداف و فرضیات   ۲۲
فصل سوم   ۲۵
روشها و مواد   ۲۵
Methodsand Materials   ۲۵
روش مطالعه:   ۲۶
فصل چهارم   ۲۸
نتایج Results   ۲۸
نتایج:   ۲۹
سن:   ۲۹
فصل پنجم   ۳۸
بحث Discussion   ۳۸
بحث و نتیجه:   ۳۹
منابع:   ۴۴

منابع

۱) Rushton. HG & Greenfield. SP. “urinary tract infections in children”. The pediatric clinics of northamerica. (Pediatric urology), From WB Sanunders Company philadelphia, u>A, 1997:1133-1169.

2) Shanon A & Feldman W & MC Donald peter. “Evaluation of renal scars by Technetium labeiled dimer captosuccinic of podiatrics. 1992; 120: 399-403.

3) Dairy Benador. MD & Nadine Benador. MD & Daniel O.Slosman. MD&Daniel Nussle. MD & Bernadette Mermillod, BSC and Eric Girardin MD. “Cortical sintigraphy in the evaluation of renal parenchymal changes in children with pyelonephritis”. The journal of pediatrics january”. 1994; 124: 17-20.

4) Alfred B.Kurt2 & william D.Middeton: ultrasound. First Edition. 1996; 401-404.

5) C.KEITH HAYDEN & LEONARD E.SWISCHK: Pediatric sonography, second Edition. 1993; 312-319.

6) RICHARD. E BEHRMAN & R. KLIEGMAN. GENSON NELSON TEXT BOOK of pediatric. “urinary tract Infection”. 16 th. 2000. chapter 546: 1621-1625.

7) B. P BARRY & N. HALL & E.CORNFORD & etal: Improved ultrasound Detection of Reral scarring in children following urinary tract Infection”. elinical Radiology journal. 1998: 141-751.

8) Stokland E.Hellstrom& M.Hansoons etall: Reflux nephropathy in children”. British Medical journal. 1994: 235-239.

9) Strifejl & Bissetgs & kirks etal: “Nuclear cystography and renal sonography”. American journal of Roentgenology 1989; 152:115-119.

10) MT christian & Jhmc coll & JR Mackenzie. “Risk assessment of renal cortical scarring with urinarytract infection by clinical features and ultrasonography” Arch Disease child hood. 2000; 82: 376-380.

11) Scherzhc & Downstm & caesar R. “The selective use of dimer captosuccinic Asic renal scans in children with vesoureteral reflux”. Journal of urology 1994, 152: 628-631.

12) Jodalu & sverker H: “urinary Tract Infection pediatric nephrology”.martin Barrat. four Edition. 1999; 835-850.

13) Melis-k & vandeviver- J & Hoskents-C & etal. “Involvement of the renal paranchyma in acute urinary tract Infection: The contribution of 99 mtc dimercaptosuccinic acid scan; 1992 Jul: 151(7): 536-539.

چکیده:

عفونتهای ادراری یکی از شایعترین عفونتهای دوران کودکی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسکار کلیوی است (بخصوص در نوزادان کودکان) که ممکن است عملکرد کلیوی را مختل کرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون، نارسایی کلیه و کاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسکار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسکار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسکن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسکن DMSA می‌باشد ولی از آنجا که سونوگرافی بدون ضرر، در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بکار رود. در این پایان نامه که بطریق کارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی کلیه و اسکن DMSA در تشخیص اسکار کلیوی در کودکان انجام گردیده است. ۳۱ بیمار در فاصله زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل ۳ ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسکن DMSA و سونوگرافی حداکثر دو روز بوده است. کلاً ۶۲ کلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسکن DMSA و توسط یک رادیولوژیست و با دو نوع پروب فرکانس ۳٫۵ MHz و ۵-۷٫۵MHz و با دستگاه سونوگرافی  انجام گرفت.

۲۰ بیمار مونث (۶۵%) و ۱۱ بیمار مذکر (۳۵%) بوده‌اند. سن بیماران بین یک ماه تا ۵ سال بود. در نتیجه اسکن ۲۲ کلیه اسکار کلیوی گزارش شد که ۱۳ کلیه حاوی اسکارهای متعدد و ۹ کلیه حاوی اسکار منفرد بودند در نتیجه سونوگرافی ۱۲ مورد از این موارد مثبت اسکن هم اسکار گزارش شد. گزارش اسکار سونوگرافی بر اساس وجود ۵ کرایتریا بود ۱- نزدیکی اکوی سینوس به کورتکس ۲- خوب دیده نشدن پیرامیدها ۳- نامنظمی حدود ۴- خوب دیده نشدن اکوی کپسول کلیه ۵- اتساع کالیسی تمام مواردی که در اسکن اسکار داشته و در سونوگرافی بدون اسکار بودن حاوی اسکار منفرد بودند. با توجه به نتایج بدست آمده سونوگرافی در این مطالعه از حساسیت (%۸۹) sensitivity و ویژگی (%۸۶) specifiy و دقت (%۸۳)accuracy برخوردار بوده است میزان (%۸۹)ppv و NPV در حدود (%۵۴) گزارش گردیده است که می‌توان با توجه به ضریب توافق %۶۱ سونوگرافی اسکن DMSA در تشخیص اسکار کلیوی سونوگرافی را بعنوان یک روش تشخیصی مفید جایگزین اسکن DMSA نمود.

کلید واژه‌ها:

سونوگرافی- اسکن DMSA- اسکار کلیوی- پیلونفریت

کلیات

پیشگفتار

در طی دهه گذشته اطلاعات سودمندی درباره UTI در اطفال به دست آمده است. عفونت دستگاه ادراری از عفونتهای شایع دوران کودکی است که علاوه بر مشکلات و نگرانیهای مربوط به علائم حاد بیماری عوارض دراز مدت آن مثل هیپرتانسیون و نارسایی مزمن کلیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیشتر موارد uncomplicated UTI به وسیله خانواده بزرگی از باسیل‌های هواری گرم منفی که به عنوان آتتروباکتریاسه شناخته می‌شوند و ایجاد می‌شود این خانواده شامل Morganella، Serratia، Enterobacter، Citrobacter، Proteus، Providencia، Esherichia، Klebsiella و گونه‌های سالمونلا می‌باشد. از تمام اینها Eoli بیشترین ارگانیسم جدا شده و مسئول تقریباً ۸۰ درصد موارد UTI می‌باشد. شایعترین ارگانیسم گرم مثبت در UTI، (staphylocoecus) استافیلوکوکوس و اتتروکوکوس (Enterococcus) می‌باشد. (۱) علائم بالینی و یافته‌های کلاسیک UTI اغلب در کودکان با سن بالاتر تظاهر می‌کند ولی در کودکان کم سن و سال علائمی نظیر تب، بی‌قراری، کاهش اشتها، وزن نگرفتن، استفراغ و اسهال ممکن است تنها علائم UTI باشد (۴ و ۱) در کودکان بزرگتر تکرر ادرار، سوزش ادرار، احساس فوریت در ادرار کردن، شب ادراری علائم شایعی هستند.

به طور کلی UTI در کودکان ممکن است علامتدار و یا بی علامت باشد آنهایکه علامت دارند ممکن است به مثانه محدود شده باشند (سیستیت) و یا ممکن است سیستم‌های جمع کننده بالاتر را درگیر کنند (اورتریت یا پلئیت) و یا بداخل پارانشیم کلیه گسترش پیدا کنند (پیلونفریت) پیلونفریت حاد شدیدترین نوع UTI است که نه تنها احتمال ایجاد عارضه را افزایش می‌دهد بلکه در بسیاری موارد ایجاد آسیبهای غیرقابل برگشت می‌کند. (۴)

در کودکان با سن بالاتر، پیلونفریت حاد با تب یا تندرسن پهلوها که همراه پیوری و کشت مثبت ادراری است تظاهر می‌کند. در اغلب موارد در بررسی‌های آزمایشگاهی افزایش WBC سرم به همراه افزایش ESR و CRP مشاهده می‌شود (۱) در ابتدای قرن بیستم میزان Mortality ناشی از پیلونفریت حاد در شیرخواران و نوزادان ۲۰% بود که امروزه با پیشرفت راههای تشخیص سریع و درمانهای آنتی بیوتیکی به صفر رسیده است. (Vesicoureteric Reflux) VUR مهمترین زمینه‌ برای ایجاد پیلونفریت در دوران کودکی محسوب می شود که انسیداسن یک در ۲۵۰ دارد. (۱) احتمال ابتلا به پیلونفریت حاد و بدنبال آن اسکار کلیوی به شدت VUR بستگی دارد. شدیدترین عارضه طولانی مدت UTI در دوران کودکی اسکار کلیوی است در پاره‌ای از مطالعات ریفلاکس نفروپاتی سلول ۱۵-۱۰% موارد نارسایی مزمن کلیه بوده است. (۲) در بررسی انجام شده در سال ۱۹۹۴ در آمریکا پیلونفریت و ریفلاکس VUR حدود ۳/۸% کل علل نارسایی مزمن کلیه را شامل می‌شده است (۴ و۲). هیپرتاسیون نیز از عوارض دراز مدت ناشی از پیلونفریت می‌باشد اسکار پیلونفریتی شایعترین بیماری پارانشیسمی یکطرفه کلیه بوده و یکی از علل شایع هایپرتانسیون در اطفال و نوجوانان می‌باشد. ریسک هایپرتانسیون در بیماران با اسکار کلیوی متفاوت بوده و آمارها بین ۱۳%-۶% می‌باشد. بررسی‌های تجربی همراه با مشاهدات کلینیکی به روشنی ثابت کرد که عفونت نقش عمده‌ای در ایجاد اسکار کلیوی غیرقابل برگشت دارد. (۴)

نوزادان و کودکان بعد از ابتلا به پیلونفریت شدیداً در خطر ایجاد اسکارهای کلیوی قرار می‌گیرند. از آنجا که وجود اسکار در کلیه بیماران مبتلا به UTI، یکی از یافته‌های مهم در پی‌گیری بیمار از نظر انجام VCUG یا دیگر روشهای بررسی است(۱) لذا تشخیص اسکار از اهمیت زیادی برخوردار است.

روشهای مختلفی جهت تشخیص اسکار کلیه وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند که به تفصیل گفته خواهد شد. اینکه در تشخیص اسکار از کدام روش استفاده کنیم لازم است به مزایا و معایب هر کدام از روشها توجه کنیم و با توجه به شرایط بهترین روش را انتخاب نماییم. (۲)

 

اسکار کلیه

پاتوژتر: مطالعات تجربی انجام گرفته نشان داده‌اند که پاسخ التهابی حاد که باعث از بین بردن باکتری می‌شود باعث آسیب به بافت کلیوی و در نتیجه اسکار کلیوی می‌شود. شروع روند از موقع جایگیری باکتری در پارانشیم کلیه شروع می‌شود (در واقع از زمانی که پاسخهای ایمنی و التهابی برانگیخته می‌شوند). پاسخ التهابی به دنبال جایگیری باکتری زنده اتفاق می‌افتد. به همین دلیل باکتری کشته شده نمی‌تواند سبب اسکار کلیوی شود و به نظر می‌رسد که پاسخ التهابی حاد تاثیر بیشتری در پیشرفت به سمت آسیب دائم کلیه دارد. التهاب، آنزیمهای توکسیک نظیر لیزوزیم را به درون گرانولوسیت‌ها و داخل توبولهای کلیه آزاد می‌کند و بدنبال آن سوپراکسید آزاد می‌شود.

در نظریه دیگری که توسط آقایان هیل و کلارک مطرح شد، گفته شده که در عفونت حاد کلیه، انقباض عروق و انسداد آرتریولها و مویرگها در اثر گرانولوسیتها منجر به اسکیمی بافت کلیه می‌شود. ایسکمی باعث تغییراتی در عملکرد سلولهای توبولار می‌شود و این تغییرات منجر به آزادسازی سوپراکسید موجود درون سلولی می‌شود. طی خونرسانی مجدد به بافت ایسکمیک، سوپراکسید مقداری اکسیژن رادیکال می‌سازد که نه تنها بر روی باکتریها اثر کشندگی دارد. بلکه بر روی سلولهای احاطه کننده توبولها هم اثر کشندگی دارد. مرگ سلولهای توبولار باعث راهیابی محصولات التهابی به داخل فضای بین بافتی و سپس سبب آسیبهای فراوانی می‌شود. بنابراین آسیب بین بافتی ناشی از سوپراکسید حاصل از آنزیمهای توکسیک و ایسکمی است که نهایتاً به سمت اسکار کلیوی غیرقابل برگشت پیشرفت می‌کند. (۱)

ارتباط بین VUR شدید و اسکار کلیوی بخوبی مشخص شده است. بنابراین VUR یکی از مهمترین علل زمینه‌ای برای اسکار کلیوی می‌باشد. در مورد نقش عفونت در ایجاد اسکار کلیه باید گفت که اسکار جدید یا پیشرونده تقریباً همیشه همراه با یک سابقه از ابتلا به UTI می‌باشد. (۱) در ضمن ارتباط روشنی بین حملات پیلونفریت و شیوع اسکار کلیوی وجود دارد. (۱) تاخیر در اقدام به ارزیابی کودکانی که سابقه دوبار یا بیشتر ابتلا به UTI داشته‌اند احتمال ایجاد اسکار دائمی را، شدیداً افزایش می‌دهد. (۳)

 

درجه‌بندی اسکار

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.