مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۵
هدف کلی ۷
اهداف ویژه تحقیق ۷
بیان مسئله ۷
اهمیت موضوع تحقیق ۹
فرضیه های تحقیق ۱۰
روش انجام تحقیق ۱۰
روش آماری ۱۰
نمونه آماری ۱۰
روش جمع آوری اطلاعات ۱۱
محدودیتهای تحقیق ۱۱
محدودیت در کنترل محقق ۱۱
تعریف عملیاتی واژه ها و اطلاعات ۱۱
پایه های علمی ونظریه های مربوط به مسئله مطرح شده ۱۵
انگیزش و پیشرفت تحصیلی ۱۷
سابقه پژوهش ۲۰
روش تحقیق ۲۲
متغیرهای تحقیق ۲۲
جامعه هدف : (تحقیق روی چه گروهی انجام شده است) ۲۳
حجم نمونه ۲۳
روش نمونه گیری ۲۴
ابزار سنجش ۲۴
یافته های تحقیق ۲۷
تجزیه و تحلیل دادها ۲۸
نتیجه گیری ۳۴
پیشنهادات ۳۶
فهرست منابع ۳۷
ضمائم ۳۸

 

 

فهرست منابع :

۱-شفیع آبادی   نظریه شغلی و حرفه ای  چاپ مجدد ۱۳۷۰ انتشارات رشد

۲-ترجمه دکتر شفیع آبادی نظریه مشاوره و روان درمانی چاپ ۱۳۶۹ نشر دانشگاهی

۳-شورترز راتسون    اصول راهنمایی     چاپ ۱۳۶۹ نشر دانشگاهی

۴-شاملو سعید     بهداشت روانی      چاپ ۱۳۶۷ دهخدا

۵-دکتر سیف علی اکبر روانشناسی پرورشی  چاپ ۱۳۶۳ انتشارات آگاه

مقدمه :

این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که هر فصلی دارای بخشهای است بطور کلی هدف من از این تحقیق این بوده که بدانم خانواده ها تا چه حدی بر روی انتخاب رشته فرزندانشان تاثیر دارند و جامعه ما تا چه حدی به بعضی از رشته ها و مشاغل بها می دهد و برخی از آنها تا چه حد بی ارزش هستند زیرا سالیانه تعداد زیادی از افراد به دانشگاه ها راه می یابند و تعداد زیادی هم فارغ التحصیل می شوند بدون اینکه والدین بفهمند خواست قلبی آنها چیست و اینکه آیا این افراد به این رشته ها و مشاغل علاقه دارند یا به دلیل اجبار والدین تن به این کار می دهند که امروزه این امر در جامعه ما زیاد دیده می شود.

هدف کلی :

مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می باشد.

اهداف ویژه تحقیق :

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند.

بیان مسئله :

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند.

اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم.

لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است.

نکته قابل توجه اهمیت دادن و توجه داشتن به تفاوتهای فردی می باشد که گاهی اوقات برخی از خانواده ها به آن توجهی نکرده و می گویند که بله چون فرزندمان این عمل را انجام داده این هم می تواند یکی از زمینه هایی که از طرف خانواده موجبات این موفقیت را فراهم آورد توجه به تفاوتهای فردی بین افراد می باشد و آنگاه این توجه است که اهمیت نقش فرد را در خصوص پیشرفت و یا عدم آن مشخص می‌نماید لذا چون مقدار و میزان پیشرفت تحصیلی فرد به عوامل و فاکتورهای زیادی بستگی دارد که از میان آنها مهمترینش علاقه و انگیزه و توانایی او می باشد بنابراین سعی شده که در این تحقیق توجه افراد به این فاکتورها جلب شود یعنی شاخص مهم در پیشرفت تحصیلی افرادیکه خود با علاقه انتخاب رشته کرده اند و افرادیکه بدون هیچ انگیزه ای به این رشته تحصیلی آمده اند مورد توجه قرار گیرد وعملکرد این دو گروه با توجه به این فاکتورهای مهم در پیشرفت تحصیلی مورد مقایسه و توجه می‌باشد.

اهمیت موضوع تحقیق :

در واقع این تحقیق بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین و عواقبی که بهمراه این مشکلات برای دانش آموزان مربوطه مطرح شده است از جمله افت تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد که این افت تحصیلی ناشی از عدم علاقه شخصی در رشته تحصیلی مورد نظر می باشد.

یکی دیگر از دلایل انتخاب و اهمیت آن در رابطه با بهداشت روانی دانش آموزانی که انتخاب رشته به آنها تحمیل شده است بخوبی قابل بحث می باشد بگونه ای که آیا این انتخاب رشته مطابق با توانایی فردی می باشد ؟ آیا مطابق با علاقه و انگیزه او می‌باشد؟آیا پیشرفت تحصیلی را می توان به راحتی برای او فراهم آورد یا اینکه تحت فشار و استرس می توان موفقیت و پیشرفت را علی رغم علاقه او می توان داشت.

یکی دیگر از ضرورتهای حاضر کمک به فهم بهتر افت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک می باشد با توجه به اینکه رشته ریاضی فیزیک از نظر اجتماعی مقبولیت بیشتری دارد و نیز با توجه به اینکه احتمال پذیرفته شدن در دانشگاه های برای فارغ التحصیل شدن در رشته ریاضی فیزیک بیشتر است لذا والدین برای افزایش احتمال موفقیت فرزندانشان در کنکور آنها را تشویق می کنند تا در رشته ریاضی فیزیک شرکت نمایند بعضا این تشویق بصورت تحمیل در می آید که بررسی این تحمیل در

عملکرد تحصیلی دانش آموزان قابل بررسی می باشد.

فرضیه های تحقیق :

۱-آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار آمده اند تفاوت وجود دارد.

۲-چند درصد از افرادیکه بالاجبار انتخاب رشته کرده اند از تحصیل در این رشته ناراضی اند.

روش انجام تحقیق :

روش انجام این تحقیق بصورت پس از وقوع می باشد و روی دانش آموزان سال دوم دبیرستان انجام گرفته است.

روش آماری :

روش انجام آماری این تحقیق بصورت آزمون T  بوده است که به منظور برآورد و محل میانگین جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

نمونه آماری :

۵۰نفر از دانش آموزان را به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته ام که آنها را به ۲ گروه تفکیک نموده ام که گروهی با رضایت انتخاب رشته کرده اند و گروهی دیگر بالاجبار والدین به این رشته آمده اند.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق نیازهای دانش آموزان برای انتخاب بهینه رشته تحصیلی در مقطع متوسطه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.