مقاله تبديل يك سيستم حسابداري دستي به مكانيزه ازطريق يك نرم افزار مالي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبديل يك سيستم حسابداري دستي به مكانيزه ازطريق يك نرم افزار مالي مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 26  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبديل يك سيستم حسابداري دستي به مكانيزه ازطريق يك نرم افزار مالي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه                1
تعريف سيستم               2
انواع سيستمهاي حسابداري           3
استفاده از كامپيوتر               5
تاريخچه استفاده از كامپيوتر درحسابداري        6
تاريخچه استفاده از سيستمهاي حسابداري كامپيوتري در ايران     7
سخت افزار        9
نرم افزار          10
سيستمهاي پردازش داده هاي الكترونيكي       11
سيستم پردازش دسته اي (دوره اي)       13
سيستمهاي پردازش فوري             14
مقايسه سيستمهاي پردازش فوري ودسته اي    15
صندوق رفاه              16
تشكيل صندوق وامهاي فوري  زير مجموعه صندوق مهر    19
حق عضويت ها         22
منابع ومآخذ             23

  منابع ومآخذ :

1-كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تأليف دكترمحمود همت فر

2- كتابهاي حسابداري مالي   دكتر حسن همتي

3- كتاب اصول حسابرسي  انتشارات سازمان حسابرسي

 4- كتابهاي سازمان حسابرسي ايران.

5-کتاب جامع آموزش برنامه نویسی ویژآل بیسیک نویسنده جعفر  نژاد قمی

مقدمه :

به جرأت مي توان گفت كه واژه سيستم در جهان دانش امروز از همه واژه هاي ديگر بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است . امروزه در بسياري از علوم نظير فيزيك ، اخترشناسي، زيست شناسي ، جامعه شناسي ،اقتصاد ومديريت دريچه جديدي از تفكر وتحقيق تحت عنوان نگرش سيستمي به روي دانشمندان گشوده شده است. اما به راستي سيستم چيست؟ آيا مي توان تعريف دقيقي از آن نمود. بايد گفت كه تاكنون صدها تعريف از واژه سيستم دركتب مختلف ارائه گرديده است، وهنوز در هر كتابي كه درادبيات سيستم منتشر مي شودتعريف جديدي از آن مطرح مي گردد، كه با تعاريف قبلي متفاوت است.اين موضوع نشان دهنده وسعت معني ومؤيد اين نكته است كه در هر زمينه اي از دانش معاصر مي توان كاربرد جديدي از مفهوم سيستم را كشف ومورد مطالعه قرار داد.امروزه با توجه به مكانيزه شدن عمليات حسابداري در شركت ها و موسسات به ندرت از سيستم حسابداري دستي استفاده مي شود .با توجه به موضوع انتخابي اين پروژه كه در مورد تبديل يك سيستم حسابداري دستي به مكانيزه از طريق يك نرم افزار مالي است ، در اين پروژه ابتدا به تعريف سيستم و انواع سيستم حسابداري و ساير موارد پرداخته ايم ، سپس با يك مثال فرضي كه در مورد تشكيل صندوق رفاه وپس انداز در بين اعضاء يك شركت دولتي است ، يك نرم افزار مالي جديدطراحي كرديم تا بتوانيم عمليات حسابداري را به صورت مكانيزه نمايش دهيم .    كليه ي اعداد و ارقام در اين مثال و نرم افزار ساخته شده فرضي مي باشد. در نرم افزار طراحي شده قابليت افتتاح حساب – در يافت وام – برداشت از حساب – پرداخت اقساط وام و… وجود دارد .

پايگاه داده اين نرم افزار با نرم افزار بانك اطلاعاتي اكسز ساخته شده و درون محيط برنامه نويسي به زبان ويژآل بيسيك ( VB ) مي باشد.

تعريف سيستم :

سيستم كه در استفاده عاميانه آن مترادف با واژه ،روش، شيوه، يا متد مورد استفاده قرار مي گيرد از كله لاتين system ماخذ داركلمه synistania (به معني كنار هم گذاشتن يعني مجموعه اي از اشياء مرتبط با هم كه يك كليت را تشكيل مي دهند)، ايجاد شده است.

تعاريف متعددي ازسيستم ارائه گرديده است كه درذيل به چند مورد آنها اشاره مي كنيم.فرهنگ وبستر درتعريف سيستم چنين مي نويسد :

سيستم مجموعه اي است كه از چندين جزء وابسته به يكديگر تشكيل يافته است.

راسل آيكف دانشمند تئوري سيستمها در تعريف سيستم چنين مي گويد :سيستم عبارتست از يك مجموعه تصويري كه از اجزاء به هم واسته تشكيل شده است. آيكف در ادامه بحث خود مي گويد وابستگي اجزاء به هم پيوسته رفتار و حركت سيستم را تعيين مي كند. بنابراين وقتي سيستمي را مورد مطالعه قرار مي دهيم در حقيقت در نظر داريم رفتار و واكنش سيستم را شناسايي نماييم.

ام – جي الساندر سيستم را چنين تعريف مي كند: سيستم عبارتست از مجموعه اي از عناصر فيزيكي يا غيرفيزيكي كه از خود يك سري ازتباطات متقابل بروز مي دهندو براي رسيدن به يك يا چند هدف با يكديگر در تعامل هستن. هال وفاگن در تعريف خود بيان مي كنند كه :سيستم عبارتست از ،مجموعه اي از موضوعات مرتبط كه داراي صفاتي مرتبط بوده ، و به همديگر ومحيط خود آن چنان پيوسته اند كه يك شخصيت و وجود واحد يك كليت را تشكيل مي دهند.

بهترين وكاملترين تعريفي كه مي توان از سيستم داشت كه در راه نيل به يك يا چند هدف معين به هم وابسته هستند به ترتيبي كه هرگاه يك يا چند داده واردآن مي شود يك يا چند ستاده از آن خارج مي گردد.

 انواع سيستمهاي حسابداري :

هرسيستم حسابداري بايد اطلاعات مربوط به رويدادها ، معاملات وعمليات مالي را پردازش كند وصوتها وگزارش مورد نياز را فراهم آورد. اين كار مستلزم آن است كه ابتدا اطلاعات مالي مورد نياز يا در واقع اطلاعات وگزارشهاي خروجي سيستم، تعيين و سپس اطلاعات ورودي لازم براي رسيدن به اطلاعات مزبور فراهم شودوسرانجام ، روشهاي و وسايلي كه مي تواند پردازش محيطي واقتصادي وكنولوژيك جامعه كه مؤسسه در آن فعاليت مي كند به سه عاما اصلي زير بستگي دارد:

1)حجم اطلاعاتي كه بايد پردازش شود.

2)مدتي كه صرف پردازش اطلاعات مي شودو زماني كه گزارشهاي مالي مورد نظر بايد آماده شود.

3) هزينه اي كه بايد صرف پردازش اطلاعات گردد.

اطلاعات مالي را ميتوان از طريق سيستم دستي ، مكانيكي ، كامپيوتري ويا تركيبي از آنها پردازش كرد.اما درهر حال ، هر سه طريق سيستم نتايج يكساني را فراهم مي آورند در ذيل هر يك از آين سيستمها ، توضيح داده مي شود.

الف)سيستم حسابداري دستي :

 در اين نوع سيستم كار حسابداري با وسايل ابتدايي وساده اي مثل قلم ومداد و بوسيله دست انجام مي كيرد. يك سيستم دستي حسابداري ممكن است ساده يا پيچيده باشد. درسيستم ساده دستي انواع دفاتر وفرمهاي حسابداري معدود وشمار صورتها وگزارشهاي مالي محدود است. حال آنكه درسيستم هاي پيچيده وپيشرفته دستي ، برحسب مورد دفاتر اختصاصي وسيستمهاي فرعي گوناگون راشامل مي شود كه مي تواند حجم بزرگي از اطلاعات مالي متنوع راپردازش وصورتها وگزارشهاي مالي بسياري را سريع وبموقع فراهم كند. استفاده از وسايل مكانيكي والكترونيكي كوچك مانند ماشين حساب وماشينهاي صندوق در دهه هاي اخير سرعت وصحت عمليات دستي را افزايش داده است.

درصورتي كه حجم فعاليتهاي مؤسسات زياد نباشد مي توانند كار حسابداري خود را به آساني وبا روش سيستم دستي بطور مناسبي انجام دهند. اما درصورتي كه حجم فعاليتها مؤسسه زياد باشد مولاً از سيستم پردازش كامپيوتري استفاده مي شود وفقط معدودي از اطلاعات با سيستم دستي پردازش مي شوند.

ب) سيستم حسابداري مكانيكي :

دراين سيستم غالباً عمليات دفترداري از جمله ثبت اوليه معاملات ، نقل ثبتهاي دفتر روزنامه به دفتركل ومانده گيري حسابها با استفاده از وسايل مكانيكي متنوعي مانند ماشين صندوق وساير ماشينهاي دفترداري انجام مي شوداين سيستم بخصوص براي پردازش اطلاعات مربوط به معاملات مشابهي كه تعداد آنها زياد باشد(دريافت وپرداخت مكرر پول)مفيد است اگرچه هنوز هم پردازش مكانيكي اطلاعات مالي رايج است. اما در سالهاي اخير وسايل پردازش الكترونيكي اطلاعات به سرعت جايگزين وسايل مكانيكي حسابداري شده است.

 

ج) سيستم حسابداري كامپيوتري :

در اين نوع سيستم اطلاعات مالي بوسيله كامپيوتر ودستگاههاي جانبي آن پردازش مي شود در حال حاضر انواع مختلفي از كامپيوتر از قبيل كامپيوترهاي بزرگ، كامپيوترهاي متوسط وكامپيوترهاي كوچك با سرعت وظرافت متفاوت ونامهاي مختلف به بازار عرضه شده ومورد استفاده قرار مي گيرند.                                      با وجود اختلافهايي كه درشكل واندازه وقدرت پردازش وجود دارد همگي اين خاصيت مشترك را دارند كه اطلاعات را براساس برنامه اي كه در حافظه آنها قرار مي گيرد. پردازش واطلاعات پردازش شده را به شكلي چاپ شده ارائه مي كند.

 توسعه سريع كامپيوترهاي كوچك كه هم ارزان قيمت وهم كار با آن آسان است و از لحاظ پردازش وپذيرش اطلاعات توانايي زيادي دارند وهمچنين رواج برنامه هاي آماده كامپيوتري براي انجام عمليات مختلف حسابداري موجب گسترش استفاده از سيستمهاي حسابداري كامپيوتري شده است.

باتوجه به فراگير شدن استفاده از سيستمهاي كامپيوتري درحسابداري دراين بخش سيستمهاي كامپيوتري را بطور كامل مورد بررسي قرار مي دهيم.

استفاده از كامپيوتر :

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی