مقاله تبدیل یک سیستم حسابداری دستی به مکانیزه ازطریق یک نرم افزار مالی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبدیل یک سیستم حسابداری دستی به مکانیزه ازطریق یک نرم افزار مالی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبدیل یک سیستم حسابداری دستی به مکانیزه ازطریق یک نرم افزار مالی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه                ۱
تعریف سیستم               ۲
انواع سیستمهای حسابداری           ۳
استفاده از کامپیوتر               ۵
تاریخچه استفاده از کامپیوتر درحسابداری        ۶
تاریخچه استفاده از سیستمهای حسابداری کامپیوتری در ایران     ۷
سخت افزار        ۹
نرم افزار          ۱۰
سیستمهای پردازش داده های الکترونیکی       ۱۱
سیستم پردازش دسته ای (دوره ای)       ۱۳
سیستمهای پردازش فوری             ۱۴
مقایسه سیستمهای پردازش فوری ودسته ای    ۱۵
صندوق رفاه              ۱۶
تشکیل صندوق وامهای فوری  زیر مجموعه صندوق مهر    ۱۹
حق عضویت ها         ۲۲
منابع ومآخذ             ۲۳

  منابع ومآخذ :

۱-کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکترمحمود همت فر

۲- کتابهای حسابداری مالی   دکتر حسن همتی

۳- کتاب اصول حسابرسی  انتشارات سازمان حسابرسی

 ۴- کتابهای سازمان حسابرسی ایران.

۵-کتاب جامع آموزش برنامه نویسی ویژآل بیسیک نویسنده جعفر  نژاد قمی

مقدمه :

به جرأت می توان گفت که واژه سیستم در جهان دانش امروز از همه واژه های دیگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است . امروزه در بسیاری از علوم نظیر فیزیک ، اخترشناسی، زیست شناسی ، جامعه شناسی ،اقتصاد ومدیریت دریچه جدیدی از تفکر وتحقیق تحت عنوان نگرش سیستمی به روی دانشمندان گشوده شده است. اما به راستی سیستم چیست؟ آیا می توان تعریف دقیقی از آن نمود. باید گفت که تاکنون صدها تعریف از واژه سیستم درکتب مختلف ارائه گردیده است، وهنوز در هر کتابی که درادبیات سیستم منتشر می شودتعریف جدیدی از آن مطرح می گردد، که با تعاریف قبلی متفاوت است.این موضوع نشان دهنده وسعت معنی ومؤید این نکته است که در هر زمینه ای از دانش معاصر می توان کاربرد جدیدی از مفهوم سیستم را کشف ومورد مطالعه قرار داد.امروزه با توجه به مکانیزه شدن عملیات حسابداری در شرکت ها و موسسات به ندرت از سیستم حسابداری دستی استفاده می شود .با توجه به موضوع انتخابی این پروژه که در مورد تبدیل یک سیستم حسابداری دستی به مکانیزه از طریق یک نرم افزار مالی است ، در این پروژه ابتدا به تعریف سیستم و انواع سیستم حسابداری و سایر موارد پرداخته ایم ، سپس با یک مثال فرضی که در مورد تشکیل صندوق رفاه وپس انداز در بین اعضاء یک شرکت دولتی است ، یک نرم افزار مالی جدیدطراحی کردیم تا بتوانیم عملیات حسابداری را به صورت مکانیزه نمایش دهیم .    کلیه ی اعداد و ارقام در این مثال و نرم افزار ساخته شده فرضی می باشد. در نرم افزار طراحی شده قابلیت افتتاح حساب – در یافت وام – برداشت از حساب – پرداخت اقساط وام و… وجود دارد .

پایگاه داده این نرم افزار با نرم افزار بانک اطلاعاتی اکسز ساخته شده و درون محیط برنامه نویسی به زبان ویژآل بیسیک ( VB ) می باشد.

تعریف سیستم :

سیستم که در استفاده عامیانه آن مترادف با واژه ،روش، شیوه، یا متد مورد استفاده قرار می گیرد از کله لاتین system ماخذ دارکلمه synistania (به معنی کنار هم گذاشتن یعنی مجموعه ای از اشیاء مرتبط با هم که یک کلیت را تشکیل می دهند)، ایجاد شده است.

تعاریف متعددی ازسیستم ارائه گردیده است که درذیل به چند مورد آنها اشاره می کنیم.فرهنگ وبستر درتعریف سیستم چنین می نویسد :

سیستم مجموعه ای است که از چندین جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته است.

راسل آیکف دانشمند تئوری سیستمها در تعریف سیستم چنین می گوید :سیستم عبارتست از یک مجموعه تصویری که از اجزاء به هم واسته تشکیل شده است. آیکف در ادامه بحث خود می گوید وابستگی اجزاء به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند. بنابراین وقتی سیستمی را مورد مطالعه قرار می دهیم در حقیقت در نظر داریم رفتار و واکنش سیستم را شناسایی نماییم.

ام – جی الساندر سیستم را چنین تعریف می کند: سیستم عبارتست از مجموعه ای از عناصر فیزیکی یا غیرفیزیکی که از خود یک سری ازتباطات متقابل بروز می دهندو برای رسیدن به یک یا چند هدف با یکدیگر در تعامل هستن. هال وفاگن در تعریف خود بیان می کنند که :سیستم عبارتست از ،مجموعه ای از موضوعات مرتبط که دارای صفاتی مرتبط بوده ، و به همدیگر ومحیط خود آن چنان پیوسته اند که یک شخصیت و وجود واحد یک کلیت را تشکیل می دهند.

بهترین وکاملترین تعریفی که می توان از سیستم داشت که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته هستند به ترتیبی که هرگاه یک یا چند داده واردآن می شود یک یا چند ستاده از آن خارج می گردد.

 انواع سیستمهای حسابداری :

هرسیستم حسابداری باید اطلاعات مربوط به رویدادها ، معاملات وعملیات مالی را پردازش کند وصوتها وگزارش مورد نیاز را فراهم آورد. این کار مستلزم آن است که ابتدا اطلاعات مالی مورد نیاز یا در واقع اطلاعات وگزارشهای خروجی سیستم، تعیین و سپس اطلاعات ورودی لازم برای رسیدن به اطلاعات مزبور فراهم شودوسرانجام ، روشهای و وسایلی که می تواند پردازش محیطی واقتصادی وکنولوژیک جامعه که مؤسسه در آن فعالیت می کند به سه عاما اصلی زیر بستگی دارد:

۱)حجم اطلاعاتی که باید پردازش شود.

۲)مدتی که صرف پردازش اطلاعات می شودو زمانی که گزارشهای مالی مورد نظر باید آماده شود.

۳) هزینه ای که باید صرف پردازش اطلاعات گردد.

اطلاعات مالی را میتوان از طریق سیستم دستی ، مکانیکی ، کامپیوتری ویا ترکیبی از آنها پردازش کرد.اما درهر حال ، هر سه طریق سیستم نتایج یکسانی را فراهم می آورند در ذیل هر یک از آین سیستمها ، توضیح داده می شود.

الف)سیستم حسابداری دستی :

 در این نوع سیستم کار حسابداری با وسایل ابتدایی وساده ای مثل قلم ومداد و بوسیله دست انجام می کیرد. یک سیستم دستی حسابداری ممکن است ساده یا پیچیده باشد. درسیستم ساده دستی انواع دفاتر وفرمهای حسابداری معدود وشمار صورتها وگزارشهای مالی محدود است. حال آنکه درسیستم های پیچیده وپیشرفته دستی ، برحسب مورد دفاتر اختصاصی وسیستمهای فرعی گوناگون راشامل می شود که می تواند حجم بزرگی از اطلاعات مالی متنوع راپردازش وصورتها وگزارشهای مالی بسیاری را سریع وبموقع فراهم کند. استفاده از وسایل مکانیکی والکترونیکی کوچک مانند ماشین حساب وماشینهای صندوق در دهه های اخیر سرعت وصحت عملیات دستی را افزایش داده است.

درصورتی که حجم فعالیتهای مؤسسات زیاد نباشد می توانند کار حسابداری خود را به آسانی وبا روش سیستم دستی بطور مناسبی انجام دهند. اما درصورتی که حجم فعالیتها مؤسسه زیاد باشد مولاً از سیستم پردازش کامپیوتری استفاده می شود وفقط معدودی از اطلاعات با سیستم دستی پردازش می شوند.

ب) سیستم حسابداری مکانیکی :

دراین سیستم غالباً عملیات دفترداری از جمله ثبت اولیه معاملات ، نقل ثبتهای دفتر روزنامه به دفترکل ومانده گیری حسابها با استفاده از وسایل مکانیکی متنوعی مانند ماشین صندوق وسایر ماشینهای دفترداری انجام می شوداین سیستم بخصوص برای پردازش اطلاعات مربوط به معاملات مشابهی که تعداد آنها زیاد باشد(دریافت وپرداخت مکرر پول)مفید است اگرچه هنوز هم پردازش مکانیکی اطلاعات مالی رایج است. اما در سالهای اخیر وسایل پردازش الکترونیکی اطلاعات به سرعت جایگزین وسایل مکانیکی حسابداری شده است.

 

ج) سیستم حسابداری کامپیوتری :

در این نوع سیستم اطلاعات مالی بوسیله کامپیوتر ودستگاههای جانبی آن پردازش می شود در حال حاضر انواع مختلفی از کامپیوتر از قبیل کامپیوترهای بزرگ، کامپیوترهای متوسط وکامپیوترهای کوچک با سرعت وظرافت متفاوت ونامهای مختلف به بازار عرضه شده ومورد استفاده قرار می گیرند.                                      با وجود اختلافهایی که درشکل واندازه وقدرت پردازش وجود دارد همگی این خاصیت مشترک را دارند که اطلاعات را براساس برنامه ای که در حافظه آنها قرار می گیرد. پردازش واطلاعات پردازش شده را به شکلی چاپ شده ارائه می کند.

 توسعه سریع کامپیوترهای کوچک که هم ارزان قیمت وهم کار با آن آسان است و از لحاظ پردازش وپذیرش اطلاعات توانایی زیادی دارند وهمچنین رواج برنامه های آماده کامپیوتری برای انجام عملیات مختلف حسابداری موجب گسترش استفاده از سیستمهای حسابداری کامپیوتری شده است.

باتوجه به فراگیر شدن استفاده از سیستمهای کامپیوتری درحسابداری دراین بخش سیستمهای کامپیوتری را بطور کامل مورد بررسی قرار می دهیم.

استفاده از کامپیوتر :

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.