مقاله تبلیغات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبلیغات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبلیغات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه    ۱
فصل اول: تبلیغات و تاریخچه ی آن
۱٫ تبلیغات چیست   ۴
۲٫ تاریخچه تبلیغات   ۶
۳٫ پیشینه تبلیغات در ایران   ۸
فصل دوم: مفاهیم و مبانی
۱٫ تاکتیک و تکنیک تبلیغات   ۱۲
۲٫ تاکتیک   ۱۳
۳٫ تکنیک   ۱۵
۴٫ تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی   ۲۱
۵٫ استراتژی تبلیغات و ارتباط آن با تکنیک و تاکتیک   ۲۲
۶٫ تفکر تاکتیکی و تکنیکی    ۲۳
۷٫ انواع تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی   ۲۵
۸٫ هوش تاکتیکی   ۲۶
۹٫ سیستم تبلیغات   ۲۷
۱۰٫ اصل تضاد در تبلیغات   ۲۸
۱۱٫ اهمیت و ضرورت تاکتیک و تکنیک در تبلیغات   ۲۸
فصل سوم: تاکتیک ها و تکنیک های نوین (رایانه ای و اینترنتی)
۱٫ پنج تکنیک مهم در تبلیغات به ویژه تبلیغات نوین   ۳۴
۲٫ تکنیک گریز از بن بست تبلیغات   ۳۴
۳٫ تکنیک داد و ستد رایگان   ۳۴
۴٫ تکنیک اعتماد   ۳۵
۵٫ تکنیک کشش و ارسال   ۳۶
۶٫ تکنیک بازار خالی در تبلیغات   ۳۶
۷٫ تاکتیک هوش مشارکتی در تبلیغات (تبلیغات مشارکتی یا تبلیغات ویروسی)   ۳۷
فصل چهارم: تاکتیک ها و تکنیک های خلاق در تبلیغات
فصل پنجم: تاکتیک و تکنیک های مبتنی بر هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات
۱٫ تکنیک کلاسیک   ۴۳
۲٫ تکنیک تبلیغات باروک   ۴۳
۳٫ تبلیغات اسطوره ای و تکنیک مبتنی بر اسطوره ها در تبلیغات   ۴۳
۴٫ تکنیک تبلیغات طبیعت گرا   ۴۳
۵٫ تکنیک تبلیغات رمانتیک (عاطفی – احساسی)   ۴۳
۶٫ تکنیک تبلیغات اینده نگر   ۴۳
۷٫ تکنیک تبلیغات دادییستی (ساز مخالف)   ۴۳
۸٫ تکنیک تبلیغات ایماژیسننی (تجسمی – تصویری)   ۴۳
۹٫ تکنیک تبلیغات امپرسیونیسیتی (تأثیری – لحظه ای)   ۴۴
۱۰٫ تکنیک تبلیغات اکسپرسیونیستی (تعبیری – احساسی)   ۴۴
۱۱٫ تکنیک تبلیغات سورئالیستی (فراواقعی – ضمیر ناخودآگاه)   ۴۴
۱۲٫ تکنیک تبلیغات سمبولیستی (نمادی)   ۴۴
۱۳٫ تکنیک تبلیغات کوبیستی (مکعبی)   ۴۴
۱۴٫ تبلیغات چند بعدی   ۴۴
۱۵٫ تکنیک تبلیغات اُپ آرت یا اپتیکال (بصری یا دیدمانی)   ۴۴
۱۶٫ تکنیک تبلیغات بدوی   ۴۵
۱۷٫ تکنیک تبلیغات پات آرت (کوچه بازاری)   ۴۵
۱۸٫ تکنیک تبلیغات چیدمان   ۴۵
۱۹٫ تکنیک تبلیغات اجرایی   ۴۵
۲۰٫ تبلیغات مفهومی    ۴۵
۲۱٫ تاکتیک و تکنیک های پست مدرن (پسانوگرا)   ۴۵
پاره آجر تبلیغات   ۴۶
فصل ششم : تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات
۱٫ تاکتیک های تبلیغات با توجه به مراحل عمر محصول   ۴۸
۲٫ تاکتیک تبلیغات بدوبرتر   ۴۸
۳٫ تکنیک تبلیغات از قافله عقب نماندن و پیروزی حتمی   ۴۹
۴٫ تاکتیک نفرت از مخالفت   ۴۹
۵٫ تاکتیک انحراف توجه   ۵۰
۶٫ تاکتیک تبلیغات پنهان و زیرکانه    ۵۰
۷٫ خطاها و دام های تبلیغاتی   ۵۱
۸٫ دام اطمینان بیش از حد   ۵۳
فصل هفتم: تاکتیک ها و تکنیک های روانشناسی درتبلیغات
۱٫ روانشناسی رنگ ها در تبلیغات   ۵۵
فصل هشتم:
تاکتیک ها و استراتژی حیوانی در تبلیغات   ۵۹
فصل نهم: سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی
نتیجه گیری   ۶۲
منابع و مأخذ   ۶۳

تبلیغات چیست؟

امروزه متخصصان معتقدند تبلیغات عبارت از: «عرضه و ترویج یک پیام، ایده کالا و یا خدمت بصورت غیر شخصی، توسط یک رسانه است»

کیمپال یونگ نیز پروپاگاندا[۱] یاتبلیغات را چنین تعریف می‌نماید: «نقشه، افکار و عقاید و وضعیت رفتاری که موضوع واقعی را برای شنونده یا خواننده به روشنی بیان نمی کند» در تعریفی دیگر دوب (۱۹۳۰) تبلیغات را چنین وصف می‌کند: «اقدامات متوالی و منطقی که فرد یا افراد ذینفع از راه تلقین برای نظارت بر وضعیت روانی گروه هایی از افراد و در نتیجه، نظارت بر اعمال آنان به عمل می‌آورند»

در زمان های قدیم برای تبلیغات از کلمه ی پروپاگاندا استفاده می‌شده اما این کلمه هم اکنون بار منفی دارد. به همین دلیل به جای آن از واژه ی Advertis استفاده می‌شود. در عصر حاضر، بسیاری از جوامع به اهمیت تبلیغات و ضرورت آن پی‌برده اند. مساله تبلیغات در آلمان از چنان اهمیتی برخوردار شده که یکی از مهمترین اعضای دولت «وزیر تبلیغات و اطلاعات» است در آمریکا معمولا تبلیغات را از تربیت تفکیک می‌کنند به این علت که موضوع تربیت ، حقیقت است حال آن که در تبلیغات، حقیقت با عدم حقیقت تفاوتی ندارد. دراین خصوص دوب (۱۹۳۰) معتقد است: ماهیت تربیت، موضوعی عینی است که با حقایق علمی مرتبط است و در هر عصر رواج دارد در صورتی که تبلیغات عبارت است از اقدامی عمدی یا غیر عمدی برای تغییر و تفتیش عقاید مردم، که اگر چنین باشد تبلیغات را در صورتی می‌توان محکوم و مذموم شمرد که از لحاظ اجتماعی زیان بخش باشد به عبارت دیگر، پدیده ی تبلیغات به خودی خود، نه خوب است و نه بد، خوبی و بدی آن به نوع استفاده از آن وابسته است تبلیغ در سالم ترین ، طبیعی ترین و اصولی ترین شکل آن، نوعی فعالیت آموزشی است که به منظور انتقال دانش و آگاهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزش ها و سجایای اخلاقی انجام می‌پذیرد.

به لحاظ روان شناسی باید گفت واژه ی تبلیغ واژه ای است عربی، از ریشه ی ابلاغ به معنی «رساندن» و مبلّغ نیز به معنی «رساننده» است.

بنابراین اگر تبلیغ را رساندن پیام به پیام گیرنده بدانیم، مبلّغ کسی است که به سراغ جامعه ی پیام گیرندگان می‌رود و برای رساندن پیام خود به آنان، هرگونه دشواری را تحمل می‌کند.


تاریخچه تبلیغات

تاریخچه تبلیغات یعنی بعد زمانی تبلیغ می‌باشد و آن را نمی توان از تاریخ حیات انسان تفکیک کرد. تبلیغات با نقطه آغازین خلفت انسان و هبوط آدم بر زمین پیوند دارد چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد است و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه‌ای دارد که از خصصیه ی «حب ذات» سرچشمه می‌گیرد و به همین منظور طبیعی است که انسان برای منتقل کردن تفکرات و اعتقادات خویش و دیگر ایده ها و نمادها که با مصالح زندگی اش گره خورده تلاش می‌کند ودر راه گسترش آن ها که خود شکوفایی او رادر بر دارد از هر وسیله ممکن یاری جوید. که این همان تبلیغ است یعنی رساندن و انتقال دادن افکار و عقاید و بازگو کردن ایده ها برای دیگران و سعی در گسترش آن ها و جاودانه ساختن خود از این طریق.

به تعبیر دیگر تبلیغ از حیات فکری و علمی و مصالح حیاتی انسان سرچشمه می‌گیرد و ازان تفکیک ناپذیر است و با وجود تحول و نظور وسایل ارتباطی و خبر رسانی و تبلیغ که در روند زمان فراز و نشیب فراوان داشته و دارد، اصل این پدیده یا اهدافی گوناگون پیوسته باانسان همراه بوده است.

تاریخ تبلیغات، تاریخچه گسترش آگاهانه و عمومی عقاید است. علامات، سخنوری ها، سمبل ها، آوازها، رنگ‌آمیزی‌ها، نقاشی ها و کنده کاری های ابتدایی و علامات برقراری ارتباط به شیوه ی ابتدایی، وسایل تبلیغاتی بوده که پیش از اختراع خط به کار می‌رفته است. افراد کارآزموده در نویسندگی بارها به خدمت فرماندهان جنگی، پادشاهان و حاکمان در آمده اند تا اهداف ایشان رادر صلح یا جنگ به پیش ببرند. نمونه های این گونه تبلیغات را که برای تخریب دشمن یا رقیب و جلب پشتیبانی مردم یا برای تجلیل از یک حاکم طراحی شده فراوان در طول زمان های گذشته می‌توان مشاهده نمود.

در یونان و روم باستان که در برهه ای از زمان، آزادیهای فکری قابل توجهی فراهم بوده نوشته ای فلسفی مانند نوشته های «استویس» و «اپیکور» مقالات سیاسی مانند مقالات «پلاتو» و «ارسطو» تاریخ و بیوگرافی مانند نوشته های «هرودوت» و «پلوتارگ» و درام، شعر و حماسه سرایی همگی در زمره تبلیغات بودند زیرا مطالبشان عقاید قابل بحثی بودند که تبلیغ می‌شدند بنابر آن، آن چه از مطالعات تاریخی به دست می‌آید تبلیغات در زمینه های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داشته است.

نخستین نشریه ی رسمی تبلیغات ۹۱ سال پیش از میلاد چنین انتشار یافت نشریه ی «وقایع رسمی» در روم در سال ۵۸ قبل از میلاد به چاپ رسید در روم مردم از طریق خواندن لوحه هایی که منتشر می‌شد و یا بر دیوار نصب می‌گردید از اخبار و اعلان های رسمی اطلاع می‌یافتند.

از دوران قبل از تاریخ نوعی از ارتباط در خصوص وجود و دردسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی از تصاویری که بر روی دیواره ی غارها به دست بیشر اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیاء ابتدایی است. بنابراین تبلیغ مقوله ای نیست که چندان جدید و مربوط به سال های اخیر باشد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسان ها و ادوار گذشته تاریخی زندگی اش دارد.

می توان گفت پیش از ایجاد صنعت چاپ که آغاز دوره ی جدیدی برای برقراری ارتباطات جمعی و شروع دوره ی تازه ای در تبلیغات بود، تبلیغات به سه صورت وجود داشته است:

۱) علائم تجاری

۲) نشان ها و تبلیغات روی دیوارها

۳) جارچی های شهر

این سه نوع وسیله تبلیغ هنوز رایج است و همچنان نقش مهمی در تبلیغات و ایجاد ارتباط بین فروشنده و خریدار در بازاریابی ایفا می‌کند.

پیشینه تبلیغ در ایران

نخستین وسایل اطلاع رسانی در ایران، نصب تابلو و ا ستفاده از جارچی ها بوده است استفاده از آگهی درایران به ادوار باستانی باز می‌گردد. همچنین پیشینه ی آگهی در رسانه های جمعی ایران بدین صورت بوده است: روزنامه ی دیواری ، نشریه های ادواری، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و … افزودن بر این ها نشر آگهی های مستقیم – به تقلید سایر کشورها – به اشکال مختلف نیز در ایران مرسوم بوده است.

در عهد قاجار: آگهی حداقل سه نام داشت «اعلامنامه» و «اشتهارنامه» که اقبالی در نظر عام نیافت و سپس واژه ی «اعلان» جایگزین آن شد.

اعلان واژه ای عربی و مصدر باب افعال و به معنی آشکار شدن و علنی ساختن است. در المنجد اعلان چنین معنی شده است:

«آن چیزی است که بازرگان یا غیر او در کاغذهای پراکنده و یا در نشریه های مخصوص منتشر می‌کند یا بر دیوارها نصب می‌شود و یا بین مردم توزیع می‌گردد تا هر چه را خواهند ترویج کنند» به دنبال فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴ واژه آگاهی جایگزین اعلان شد و سپس طی نامه ای به دستور نخست وزیر وقت واژه ی آگهی جایگزین آگاهی شد این واژه به سرعت جا افتاد و رایج شد و به فرهنگ واژگان مطبوعاتی و به عبارتی بهتر رسانه ای ایران راه یافت.

عباس میرزا نایب السلطنه نخستین ایرانی است که پیش از انتشار نشریه در ایران به مطبوعات اروپا آگهی داد. نخستین نشریه ی ایران یک اعلان مطبوعاتی محسوب می‌شود امادر نسخه های موجود این نشریه بی نام ایران، در عهد قاجار آگهی دیده نمی شود و از این رو ناگزیریم پیشینه ی آگهی در مطبوعات ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار جست و جو کنیم. به این ترتیب بایدگفت نخستین آگهی مطبوعاتی در عهد ناصری درج گردیده است.

«درج و طبع اعلان» ابتدا به وسیله مدیران مطبوعات و سپس به وسیله ی مراجع دولتی قیمت گذاری می‌شد. گویا این کار به طور جدی از سال ۱۳۲۱ خورشیدی دارای تشکیلات خاصی گردید. تا سال ۱۳۱۶ هیچ گونه شرکت تبلیغاتی در کشور تأسیس نشده بود و در واقع تا قبل از این سال تبلیغاتی که در رسانه ها ارائه می‌شد به شکل شخصی و بدون واسطه صورت می‌پذیرفت در واقع می‌توان گفت اولین شرکت تبلیغاتی در ایران در سال ۱۳۱۶ راه اندازی شد. این موسسه «کانون آگهی زیبا» نام داشت در حقیقت زمانی که این تشکیلات تبلیغاتی راه اندازی شد بازرگانان و صاحبان کارخانه‌های ایران به اهمیت آگهی واقف نبودند بعدها تا سال ۱۳۷۷خورشیدی هیجده کانون آگهی در تهران فعال شد این شرکت ها به شکل نه چندان حرفه ای در حوضه تبلیغات فعالیت داشتند و تا سال ۱۳۸۴ تنها در تهران بیش از ۸۰۰ شرکت تبلیغاتی شکل گرفت که به امر تبلیغات اشتغال دارند و بیشتر اعضای آن ها را گرافیست ها، کارگردانان، دانشجویان کامپیوتر و …. تشکیل می‌دهند و عموما فاقد یک روانشناس تبلیغات می‌باشند.

 

 تاکتیک و تکنیک تبلیغات:

تاکتیک تبلیغات و تکنیک تبلیغات چیست

به گفته ی برخی از صاحبنظران تبلیغات عبارت است از «انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب» اما دانیل جی استاریچ دراین زمینه معتقداست: «تبلیغات اثری است که به وسیله ی یک شخص یا یک موسسه ی معین انتشار می‌یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است» برای رسیدن به این هدف باید تکنیک ها و تاکتیک هایی تعریف شده و اثر بخش داشته باشیم. می‌توان شیوه ها و فوت و فن های ارائه ی تبلیغ را تکنیک های تبلیغات تعریف کرد و راه هایی را که بتوان تبلیغ را پیش برد و ادامه ی حیات آن را تضمین کرد تا اثر بخشی خود را همچنان حفظ کند تاکتیک تبلیغات نامید.

اگر بپذیریم که تبلیغ عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش، دانش و رفتار اوست» در واقع می‌توان تبلیغات را تاکتیک و تکنیک نفوذ در عقاید و افکار مردم و تعیین رفتار آنها تعریف کرد. همچنین تبلیغ به عنوان تکنیک یا تاکتیک‌های به هم پیوسته برای جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی از طریق نفوذ در شخصیت، افکار، عقاید و احساس آنها، برای رسیدن به یک هدف مشخص است.

علاوه بر این می‌توان تبلیغات را تاکتیک ها و تکنیک هایی در ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانست که می‌توان آنها را برای ارائه ی اموزه ها ، ایده ها، دلایل، شواهد یا ادعاها از طریق رسانه های ارتباطی، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بکار برد.

اصولا تکنیک، به دو بخش درونی و بیرونی یاظاهری و باطنی تقسیم می‌شود.


تاکتیک

در مقابل واژه ی تاکتیک[۲] در فرهنگ لغت معانی زیر آمده است: تدابیر جنگی، روش جنگیدن در میدان جنگ، رزم آزمایی، کاردانی، مهارت در فنون جنگی فنون و با توجه به این معانی می‌توان تاکتیک تبلیغات را شیوه های مبارزه در میدان تبلیغات بین شرکت ها و موسسه ها برای پیشبرد هدف های خویش دانست. تاکتیک تبلیغات راه و راهکارهای خلاقانه ی تبلیغاتی برای موفقیت و پیروزی در جنگ تبلیغاتی[۳] با رقبا است که باعث می‌شوندتا اهداف زودتر وبهتر تحقق یابند. تبلیغات نوعی جنگ است که در این جنگ باید با ایده های نو و تاکتیک خاص حرکت کرد. در واقع جنگ تبلیغات رامی توان همان رقابت تبلیغاتی در بازاریابی دانست که هر موسسه سازمانی و شرکتی تلاش می‌کند تا با تبلیغات به سود آوری برسد. تاکتیک تبلیغات معرف چگونگی رقابت برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر، افزایش فروش، جذب مشتریان جدید، حفظ وفاداری مشتریان و ایجاد و تقویت حس اطمینان واعتماد به مشتریان است. در رقابت تبلیغاتی علاوه بر این که باید اصول بازاریابی رعایت شود لازم است تا تاکتیک های گوناگونی مورد استفاده قرار گیرند. درواقع در این رقابت مانند بازی شطرنج کسانی برنده هستند که علاوه بردانستن اصول و مبانی بازاریابی و تبلیغات بتوانند از مسیرهای خاصی حرکت کرده و حرکات رقبا را نیز پیش بینی کنند.


برنامه های تاکتیکی[۴]

برنامه های تاکتیکی را می‌توان طرح و برنامه ای مدون برای آمادگی و پیشبرد طرح ها و سیستم های تبلیغات دانست. در این برنامه سعی می‌شود راهکارها، فنون و شیوه های پیشبرد اهداف تبلیغاتی مشخص شود می‌توان با ترکیبی از برنامه ی بازاریابی، برنامه ی تبلیغات و سیستم تبلیغات، برنامه ای تاکتیکی برای فعالیت تبلیغاتی طراحی و تدوین کرد.

حرکات تاکتیکی [۵]

این اصطلاح در مبارزه ها و جنگ ها کاربرد دارد در حوزه تبلیغات می‌توان تبلیغات مشکوک و جنبش های تبلیغاتی رقبا را حرکات تاکتیکی تبلیغات نام نهاد. این اصطلاح در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس بیشتر به کار می‌رود، چون رقبا با حرکات تاکتیکی خاص سعی می‌کنند طرفداران بیشتری را به سمت خود جذب کنند.

اطلاعات تاکتیکی

اطلاعات تاکتیکی به آن بخش از اطلاعات رقابتی گفته می‌شود که برای نیروهای خودی بسیار حیاتی است و یا به دست آوردن این اطلاعات می‌توان از حرکات بعدی رقیب آگاه شد و واکنش مناسبی با توجه به آن نشان داد. این اطلاعات در تبلیغات به ویژه بازاریابی اطلاعات بسیار حیاتی است زیرا بیشتر تصمیم ها و برنامه های تبلیغات و بازاریابی از ان تاثیر می‌پذیرند و هر اندازه این اطلاعات مناسب تر باشد تصمیم‌گیری‌ها با بینش و آگاهی دقیق تری صورت می‌گیرند. گاهی شرکت ها برای بدست آوردن اطلاعات فعالیت های جاسوسانه ای نیز انجام می‌دهند.

فرماندهی تاکتیکی [۶] در تبلیغات

به عملکرد مدیران، مشاوران و مجریان تبلیغات که نقش کنترل و نظارت تاکتیکی [۷] تبلیغات را بر عهده دارند، فرماندهی تاکتیکی گفته می‌شود

مرکز عملیات تاکتیکی [۸]

در جنگ های سیاسی و غیر سیاسی دفتر مرکزی که تصمیمات و برنامه های تاکتیکی را تنظیم و به اجرا می‌گذارد مرکز عملیات تاکتیکی است. درشرکت ها و موسسه ها نیز جلساتی در دفتر تبلیغات یا دفتر مدیر عامل تشکیل می‌شود که می‌توان از ان به عنوان مرکز عملیات تاکتیکی تبلیغات نام برد.

تکنیک[۹]

و اما تکنیک واژه ای است که ریشه ی یونانی دارد و در بسیاری حوزه ها از جمله صنعت، هنر و … به کار می‌رود. در مقابل واژه ی تکنیک در فرهنگ لغت آمده است:

فن اصطلاحات و قواعد فنی، فنون، اطلاعات فنی، رموز فنی، نکته ی فنی صناعت، اسلوب کار، روش یافن اجرای کار، اسلوب شگرد، اصول مهارت روش فنی شیوه و … این اصطلاح در علوم مختلف مانند مهندسی ، معماری، روانشناسی، بازرگانی، و هنر و …. نیز کاربرد دارد برای نمونه در هنرهای تجسمی ممکن است اثری از یک هنرمند با تکنیک مدادر نگی یا تکنیک رنگ و روغن خلق شود. در ادبیات هر نویسنده ای تکنیک خاصی دارند بازیگران در تئاتر یا تلویزیون تکنیک‌هایی خاصی دارند که کارگردانان به آن توجه می‌کنند. هر هنرمند، ورزشکار، متخصص یا دانشمند می‌تواند تکنیک هایی ویژه داشته باشد که گاهی این تکنیک ویژه با نام وی پیوند می‌خورد برای نمونه تکنیک پیکاسو[۱۰] در نقاشی بیشتر با تکنیک او در طراحی آمیخته شده بود یا تکنیک کارگردانی مانند تکنیک ابراهیم حاتمی کیا یا پیتر جکسون[۱۱] کاملا مشخص است مخاطبان می‌توانند بادیدن چند صحنه از هر اثری به تکنیک آن اثر و حتی شخصی که آن تکنیک را به کار برده است پی ببرند.

در زیر برخی از اصطلاح هایی که با تکنیک در حوزه ی تبلیغات مرتبط است آمده:

اطلاعات فنی[۱۲]

به تمامی اطلاعات تخصصی و مهارتی که درباره ی تبلیغات مدیران و مجریان تبلیغات وجود دارد اطلاعات فنی تبلیغات می‌گویند مانند: بنر ، بیلبورد،تیزرو….

زبان فنی[۱۳]

زبان فنی در تبلیغات زبانی است که متخصصان تبلیغات از طریق آن اطلاعات مبادله می‌کنند مانند اثر بخشی تبلیغات[۱۴] که در اثر بخشی نشان می‌دهد تبلیغ تا چه اندازه به هدف های مورد نظر خود دست یافته است. برای سنجش اثر بخشی تبلیغ، در ابتدا باید اهداف تعریف شوند سپس برای تحقق این اهداف برنامه هایی تدوین شده و به اجرا گذاشته شوند و در پایان نتایج به دست آمده با اهداف از پیش تعیین شده مقایسه شوند.میزان تحقق اهداف هر تبلیغ نشان دهنده ی میزان اثر بخشی تبلیغات آن است. نکته ی مهم در تعیین میزان اثر بخشی در هر تبلیغ این است که اهدافی که در ابتدا تعریف شده است قابلیت مقایسه با نتایج به دست آمده را داشته باشد یکی از پیش نیازهای این مساله این است که اهدافی که درا بتدا تعیین می‌شوند قابل اندازه گیری باشند.

کارکنان فنی [۱۵]

کارکنان فنیدر تبلیغات، دست اندر کاران ، مجریان و متخصصان تبلیغات هستند که تمامی تکنیک های اجرایی تبلیغات را می‌دانند و آنها را در تبلیغات به کار می‌گیرند مانند گرافیست ها یا انیمیشن سازان


گزارش فنی[۱۶]

گزارش فنی در معماری کاربرد دارد درتبلیغات نیز گزارش هایی را که از شیوه و نحوه‌ی اجرای فعالیت تبلیغاتی ارائه می‌شود گزارش فنی می‌نامند، گزارش های فنی در تبلیغات بسیار مفصل و گاهی با آمارو ارقام ارائه می‌شوند زیرا با تحقیقات بازاریابی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده همراه است. این گزارش ها باید تمامی مشخصات فنی شیوه های اجرایی، اثر بخشی ومزیت های تبلیغ را شامل شود.

معیارهای فنی[۱۷]

معیارهای فنی تبلیغات معیارها و استانداردهای کلی هستند که بیشتر تحت تاثیر قوانین و فرهنگ کشور و سازمان تعریف می‌شوند

برای نمونه در کشور ما معیارهای خاصی برای نشان دادن زنان درتبلیغات تلویزیونی وجود دارد.

تکنسین[۱۸]

در فرهنگ های لغت به معانی مهندسیار،شگردگر، متخصص فنی، ذیفن، کارشناس فنی، اهل فن، کاردان و …. است.

در تبلیغات می‌توان از مجریان که علم و آگاهی مدیریتی ، بازاریابی و تبلیغات را دارند به عنوان تکنسین تبلیغات نام برد. تکنسین های تبلیغات باید به تمام جوانب تبلیغات آگاهی لازم داشته باشد و نمی توان کسی را که فقط در یک فن اجرای مهارت دارد تکنسین دانست. برای نمونه کسی که طراحی سایت می‌کند یک تکنسین تبلیغات نیست.

تفاوت تکنیک ، تاکتیک و استراتژی:


[۱] Propaganda.

[2] Tactic

[3] به علت مناسب بودن اصطلاح رقابت تبلیغاتی سعی شده به جای جنگ تبلیغاتی این اصطلاح به کار برده شده

[۴] Tactical plan

[5] Tactical movement

[6] Tactical command

[7] Tactical control

[8] Tactical operation center (toc)

[9] Technic or technique

[10] Picasso

[11] Peter jackson

[12] Technical data

[13] Technical language

[14] Advertising Effectivness

[15] Technical personnel

[16] Technical report

[17] Technical specifications

[18] Technician

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سر نخ گمشده تبلیغات
 • تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی
 • مقاله صنعت تبلیغات
 • مقاله نقش تبلیغات و بازاریابی در فروش کالا و یا جلب مشتری
 • مقاله تبلیغات در اینترنت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.