مقاله توسعه فرهنگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله توسعه فرهنگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 47  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله توسعه فرهنگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   1
هدف از توسعه فرهنگي   2
اصول و مباني توسعه فرهنگي   3
ابعاد توسعة فرهنگي   5
تعليم و تربيت نيروي انساني   5
پژوهش و تحقيقات   9
نقش هاي معلم   14
توجه به معلم و مربي   14
اقتدار معلم بارزترين شاخص توسعه ي فرهنگي   16
تدريس همچون هنر و علم   16
يادگيري مادام العمر   17
روان شناسي تربيتي و تدريس كارآمد   18
محدوديت معلمان در ارائه ي سبكهاي جديد   19
كاربرد روان شناسي تربيتي براي تصميم گيري   19
توانايي صحبت كردن   20
نقش معلم   20
درك معلم از حافظه   21
نظرية انگيزشي مازلو   22
ديدگاه روان شناسي معاصر در استعداد افراد   25
نگاهي به اساسي ترين پيامد آموزش و پرورش متحجر   25
شكوفا كردن استعدادها   26
ادارة محيط كلاس   26
درس دادن   27
پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان   28
ارزيابي يادگيري   29
ايجاد خود پنداره و انگيزش   29
پرورش مهارت هاي فكري   30
معلم و روش كلاس داري   32
استفاده از مقررات خشك   33
استفاده از زور و خشونت   33
استفاده از پند و اندرز   33
زياده روي در مهر و محبت   34
روانه كردن دانش آموزان به دفتر مدرسه   35
نتيجه ي تحقيق   38
منابع و مآخذ:   43

منابع و مآخذ:

1-    قرآن كريم ، آيه 16 سوره ي مائده، آيه 8 سوره ي فتح

2-    فرهنگ استقلال و توسعه تاليف جواد منصوري ، تهران : وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات ، 1374

3-    حضرتي ، عزت  الله، پيوند 256، بهمن ماه 1379

4-    به پژوه ، احمد، كودكان چگونه رفتار مي كنند، انتشارات انجمن اولياء و مربيان تهران ، 1370

5-    توسعه ، فرهنگ و سازندگي نويسنده: قربانعلي دري نجف آبادي ناشر :موسسه فرهنگي هنري ضريح 1374

6-    بيرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعي 1966، ترجمه باقر ساروخاني

7-    نجاتي، محمد عثماني، قرآن و روان شناسي، ترجمه عباس عرب، نشر آستان قدس رضوي

8-    روان شناسي تربيتي تاليف مرتضي منطقي

9-    نيت ل. گيج . ديويد سي. برلاميز ، روان شناسي تربيتي ، 1374

10-افروز، غلامعلي ، مقدمه اي بر روان شناسي كودكان استثنايي، دانشگاه تهران ، چاپ دهم 1368

11-طباطبايي، علامه محمد حسين، ترجمه تفسيرالميزان جلد 21 انتشارات محمدي

12-پيوند 278، آذر ماه 81

13-پيوند 252، آذر ماه 79

14-رشيدپور ، مجيد، معلم نمنه ، انتشارات كعبه ، تهران 1371

15-به پژوه، احمد ، اصول برقراري رابطه ي انساني با كودك و نوجوان ، نشر رويش ، انتشارات بعثت تهران 1379

16-جان ايي – گلاور- راجرج – برونينگ ، روان شناسي تربيتي ، اصول و كاربرد آن ، ترجمه دكتر علينقي خرازي 1375

مقدمه:

بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهاي اقتصادي ، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ ، پوك و ميان تهي است. «فرهنگ» كلمه اي بسيار رايج و مورد توجه در تمامي جوامع متمدن بوده است. به طوري كه با گسترش اجتماعات و پيچيده شدن روابط و افزايش امكانات و ابزار، بحث از فرهنگ بيشتر و ابعاد متعددي به خود مي گيرد. اگر تا دو قرن قبل جنبه هاي خاصي از زندگي اجتماعي و نقش محدودي براي فرهنگ وجود داشت، به تدريج نفوذ و قدرت فرهنگ و نقش آن در ابعاد مختلف جامعه بشري بسيار بيشتر است.

تحولات يك فرد در صحنه هاي منطقه اي و بين المللي كه چهره سياسي، فرهنگي جهان را تغيير داده اين تصور را بر خلاف القائات ، تبليغات و ادعاهاي جريانهاي خاصي كه محور مسائل و مشكلات و تصادفات در آينده اقتصادي و تكنولوژيكي خواهد بود، شكل مي دهد كه قدرتهاي مادي و صنعتي جهان تمامي امكانات خود را در جهت سلطة فرهنگي خود و نابودي فرهنگهاي ديگر قرار مي دهند.

نظامهاي سلطه و سازمانهاي بين الملي تحت كنترل آنان تا كنون نخواسته اند رابطه اي منطقي بين فرهنگ ، استقلال و توسعه برقرار نمايند. زيرا كه با ادامة سلطه و حاكميت آنان و غارت و چپاول كشورهاي ديگر منافات و مغايرت دارد. داشتن فرهنگ استقلال و توسعه واقعي و همه جانبه، مانع حضور و دخالت بيگانه خواهد بود.

حال سوال اساسي اينست كه چگونه جامعه اي مي تواند به اين مهم دست يابد؟

و پاسخ اينست كه:

جامعه اي كه به تعليم و تربيت خويش بها مي دهد و بناهاي فرهنگي و اموزشي، به ويژه مدارس آن در شهرها و روستاها، با عنايت به اصول مهندسي آموزشي از بهترين و پر جلوه ترين بناهي موجود باشد و معلمان آن از اقتدار زيادي برخوردار و موفق ترين، پر نشاط ترين و محبوب ترين الگوهاي اجتماعي باشند از بيش ترين پيشرفت فرهنگي ، اجتماعي برخوردار بوده ، كم ترين آفت ها و آسيب پذيري هاي فردي اجتماعي را خواهند داشت و همچنين جامعه اي كه وارث معلمان مقتدر باشد به يقين صاحب ارزش هاي والاي فرهنگي و توسعه يافته ترين نهادهاي اجتماعي خواهد بود.

هدف از توسعه فرهنگي

وقتي غربيها از توسعه فرهنگي در جهان سوم بحث مي كنند بيشتر تعريف و هدف از آن را يك قدم به جلو در بهره برداري از امكانت فرهنگي جامعه ذكر مي نمايند و اينكه فرهنگ از اختصاصي بودن و قشري و طبقاتي بودن خارج مي شود و به طبقه ويژه و مرفّه و متمكن اختصاص نداشته باشد و در اختيار همگان قرار گيرد چنانچه اگر بحث از توسعه سياسي باشد معنايش سهيم كردن مردم و مشاركت عموم ر رقم زدن سرنوشت سياسي خويش است.

اما در اسلام مفهومي بسيار عميق تر، ظريف تر و گسترده تر دارد. در اسلام مسئله تعالي معنوي انسانها و جامعه ، تهذيب نفس، مبارزه با فساد، رشد فضيلتها و تقوي ، بهره برداري عمومي از تقوي و عدالت اجتماعي، حاكميت روح اخوت اسلامي و نظم و انضباط و قانون ، رشد بينش و بصيرت ديني و اهي ، حاكميت ارزشهاي ديني و خلاصه بارور شدن و شكوفايي استعدادهاي علمي و افزايش خودآگاهي افراد جامعه و بيداري وسيع و همه جانبه ملت از اهداف توسعة فرهنگي است.

بديهي است اهدافي به اين وسعت وعمق هرگز در فرهنگهاي بشري مورد توجه قرار نگرفته و قرار نخواهد گرفت. در اينجا توجه به اين معنا لازم است كه اسلام به ابعاد وجودي انسان عمق و وسعت مي دهد و او را در حصار محدود ماديات زنداني نمي نمايد و اين بدان معنا نيست كه با توجه به حيات معقول و معنوي انسانها، از حيات مادي و دنيوي آنها غفلت شود و آنها را به عزلت و گوشه نشيني و گوشه گيري فرا خواند بلكه تحول در حيات و بينش انسانها مقدمه اي است براي تحول در زندگي انسانها، و زندگي آخرت و حيات معقول و الهي انسانها در جهان واپسين تبعي اي است از زندگي معقول و برتر و حسنه انسانها در اين جهان (الدنيا مزرعه الاخره) كه همه ما از خداوند مي خواهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في ااخره حسنه- و اُنَّ الْمُتَّقينَ ذَهَبُواْ بِعاجِلِ الْدُنْيا وآجِلِ الاخِرَهِ.

اصول و مباني توسعه فرهنگي

اصول و مباني رشد و توسعه فرهنگي، و بررسي زوايا و ابعاد هر يك از جهات ياد شده خود مي تواند موضوع مباحث ظريف ، آموزنده و قابل توجهي قرار گيرد كه در اين مختصر امكان پرداختن به آنها و تجزيه و تحليل همه جانبه آنها ميسر نيست. منتهي به طور فهرست وار به چند مسئله اشاره مي نمائيم و تفصيل آن را به عهده انديشمندان و فرصتهاي ديگر واگذار مي كنيم.

الف) رسيدن به بيداري، آگاهي و رشد، افزايش معرفت انسانها و ايجاد تحول در بينش و برداشت و بصيرت فردفرد جامعه نسبت به كليه زمينه هاي عالم وجود و درك عميق و روشن از جهان آفرينش و آفريدگار جهان و اهداف خلقت.

به بيان امام صادق (ع) «وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ كُلُّهُ في اَرْبَعٍ اَوَّلُها اَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ وَ الثّاني اَنْ تعْرِفَ رَبَّكَ و الثّاني اَنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِكَ و الثّالِثُ اَنْ تَعْرِفَ ما اَرادَ مِنْكَ وَالرّابِعُ اَنْ تَعْرِفَ ما يُخْرِجُكَ مِنْ دينِكَ

يا به بيان حضرت سيدالشهداء (ع) اَلْمَعْروُفُ بِقَدْرِ الْمَعْرِفَهِ يا به سخن امير المومنين (ع) اِذا اَرْذَلَ عَبْداً حَطَرَ عَلَيْه الْعِلْمَ يا به سخن امام باقر (ع): اَلْكَمالُ كُلُّ الثَّقَقّْهُ في الدّين وَ الصَّبْرُ عَلَي التّابِئِهِ وَ تَقْديرُ الْعيشَهِ

ب) ايمان و اعتقاد به خداوند (خدا خواهي و خداگرايي).

آدمي كاندر طريق معرفت ايمان ندارد

                                         شخص انسان دارد شخصيت انسان ندارد.

ج) ايجاد انگيزه هاي الهي و معنوي.

د) تقويت پايه ها و بنيادهاي اخلاقي و ارزشهاي روحي.

ه) هدفداري و هدفگرايي و آخرت خواهي در كارها.

و) اتكال به نيروي لايزال الهي.

ز) شكر گزاري در برابر نعمتها و صرف نعمتها در جهت الهي و در راه تحصيل رضوان ا…

ح) جلوگيري از تضييع عمر و جواني و استعدادهاي خداوندي و ممانعت از تخريب و هدر رفتن سرمايه ها.

ط) استفاده از روشهاي مطلوب و تشويق و توبيخ در جهت حداكثر بهره برداري بهينه از نعمتها و الطاف الهي.

ي) آينده نگري.

ك) احياي شخصيت حقيقي انسانها.

ل) ارائه الگوها و اسوه ها والاي مكتبي و انساني در راه هدايت انسانها.

در اين رابطه يكي از شاخص ترين الگوها و محورها، ولايت فقيه و نقش و تأثير سازنده آن در جامعه است. ولايت فقيه محور اصلي در تمركز نيروها، هدايت و بسيج استعدادها، انسجام و وحدت كلمه در جامعه مي باشد. بيداري ملت، رشد و تقويت بنيادهاي انقلابي و اسلامي جامعه، احياي شخصيت ديني مردم، احياي تفكر و انديشه اسلامي ناب محمدي (ص)، رشد و شكوفائي استعدادها، مقابله با تهاجمات و خنثي سازي خطرات و توطئه ها و جلوگيري از اتلاف نيروها، با هدايت ولي فقيه ميسر است.

ابعاد توسعة فرهنگي

تا اينجا روشن شد محور اصلي توسعه از ديدگاه اسلام و امام (ره) خود انسان است و هدف از توسعه نيز رشد و تعالي و تكامل انسانهاست. در اين قسمت اشاره اي خواهيم داشت به ابعاد توسعه فرهنگي.

همانگونه كه ذكر شد توسعه فرهنگي نيز داراي ابعاد گوناگون و وسيع و ظريفي است در اين مختصر به سه بعد اساسي توسعه فرهنگي مطلوب اشاره مي شود. اين سه بعد عبارتست از: 1- تعليم و تربيت نيروي انساني 2- رشد پژوهش و تحقيقات 3- عزم ملي براي بسيج امكانات (مشاركت مردم)

تعليم و تربيت نيروي انساني

اسلام براي علم ارزش فراوان و والائي قائل شده بلكه آن را هدف از خلقت و آفرينش بحساب آورده (لِتَعْلَمُوا اِنَّ عَلي كُلِّ شَيءٍ قَدير) و ملاك فضيلت و برتري آدم سلام ا… عليه را بر ملائكه مقربين علم و دانش بشمار آورده و آنجا كه نواي رحمانيت الهي را سر مي دهد از نواي دل نشين علم و انش سخن مي گويد و به مقام قلم سوگند ياد مي كند و …

در اسلام براي علم و دانش مرزو بوم نيست و همه دورانها و فصول عمر دوران علم و تلاش و سازندگي و حركت و تعالي است. به عبارت ديگر جامعه اسلامي بايد از نظر شاخص علمي در جهان داراي برترين و بالاترين شاخصها و عملكردهاي علمي باشد، و رشد سواد و علم و دانش و تحقيق و ابتكار در سطح اعلي باشد. متأسفانه عوامل گوناگون استكباري و استبدادي دست بدست هم داده و وضعيت مسلمانان را تا حد جهان سوم تنزل داده است.

در نهج البلاغه امير المومنين (ع) مي فرمايد: اَلا واِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَهِ و اَشَدُّ من الغاقَهِ مَرَضِ الْبَدَنِ وَ اَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. بيماي جهل و ناداني و بي سوادي خطرناكترين و تلخ ترين بيماريهاست و مقدمه و زمينه هر نوع رشد و تحول و توسعه، علم و دانش و ريشه كن كردن فقر علمي و جهل و ناداني و بي سوادي است.

يكي از كليدي ترين بخشها در رشد و توسعه و خودكفائي و استقلال هر جامعه بخش آموزش و تربيت نيروي انساني و هدايت و مديريت و سازماندهي افراد هر جامعه بري تحقق اهداف و آرمانهاي ملي و مذهبي است. امروز تربيت نيروي انساني و پرورش و شكوفائي استعدادهاي ملي و ايجاد شور و انگيزه و آگاهي در نسل جوان به منزله فتح بزرگترين قله هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر جامعه است. سهل انگاري در اين امر مهم و سرنوشت ساز و حياتي ناديده گرفتن آرمانهاي يك ملت و يك انقلاب است. اهميت نظام تعليم و تربيت و رشته هاي گوناگون آموزش و پرورش از سطوح ابتدايي و آمادگي تا سطوح عاليه تخصصي و فني و علمي، و تبديل استعدادهاي ساده و آماده به استعدادهاي فني و علمي و تحقيقاتي و تجربي و برنامه ريزي كيفي آنقدر روشن است كه نياز به توضيح و تفضيل ندارد و در حقيقت ، رشد و توسعه و خود اتكائي جز در سايه تربيت نيروي انساني ميسر نيست و محور تحوّل در بخشهاي ديگر، تحول در آموزش و پرورش و فرهنگ آن جامعه است.

به تعبير يكي از دانشمندان (پروفسور فردريك هاريبسون) منابع انساني پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي دهد. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليداند، در حاليكه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم مي سازند. از منابع طبيعي بهره برداري مي كنند سازمانهاي اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را به جلو مي برند به وضوح كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد، و از آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثري بهره برداري كند قادر نيست هيچ چيز ديگر را توسعه بخشد.

در حقيقت شروع و ايجاد هر گونه تحولي در نظامهاي گوناگوني جامعه و بلكه در نظام منطقه اي و جهاني به آموزش و تربيت نيروي انساني وابسته است، و پيشرفت و انحطاط هر ملت مديون نيروي انساني است، و راه مجد و عظمت يا ذلت و سقوط ملتها را نيروي انساني فراهم و همواره مي كند. يكي از علل اصلي نارسائي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي فرهنگي را در كشورهاي جهان سوم بايد در نظام تعليم و تربيت اين ملت ها جستجو كرد.

بديهي است بحث درباره مقوله تعليم و تربيت يك كتاب مستقل مي طلبد، از اين رو به پژوهشها و تحقيقات فراوان نياز مي باشد، داراي دهها بعد و محور بسيار وسيع و گسترده است و همه دوران حيات انسانها را شامل مي شود، و از قبل از ولادت تا پس از مرگ را زير پوشش قرار مي دهد كه پرداختن به همة ابعاد آن در اين مقاله كوتاه مقدور نيست. البته سياستگذاري در اين باره امر بسيار مهمّي است و روشهاي آموزش و پرورش در دورانهاي گوناگون بسيار كارساز است و در يك كلمه سرمايه گذاري در اين بخش بسيار حياتي است.

شكي نيست كه هدف كلان و كلي تعليم و تربيت، پرورش شخصيت الهي افراد جامعه و تربيت انسانهاي مفيد و فرزانه مي باشد.

سخنان حكيمانه امام را حل در اين رابطه سرمشق روشن زندگي و دستورالعمل تعليم و تربيت است، به عبارت ديگر، سيره و روش علمي و آثار و رفتار آن بزرگوار، در طول عمر پربركتشان و كلاس درس و تفسير و فقه و اخلاقشان همه و همه به عنوان يك الگوي زنده و سازنده مي تواند براي جامعه ما مفيد باشد. ما در اين جا تنها به سخنان كوتاهي از آن بزرگوار بسنده مي كنيم و تفضيل آن را به عهده علاقمندان جستجوگر مي گذاريم.

اصلاح و اداره مملكت با تعليم و تربيت صحيح نسل آينده ممكن است.

امام (ره) در وصيتنامه سياسي عبادي شان مي فرمايند: از امور بسيار با اهميت و سرنوشت ساز مسئله مراكز تعليم و تربيت از كودكستانها تا دانشگاههاست.

                                                                    صحيفه ج 21/ص 192

ايشان در جاي ديگري فرموده اند: فرهنگ و آموزش و پرورش اساس است.

                                                                    صحيفه ج 15/ص 192

امام راحل (ره) در فرصتهاي گوناگون به مسئله تعليم تربيت و برنامه ريزي براي نيروي انساني و تربيت و پرورش و هدايت استعدادها و رشد و شكوفائي مغزها و انديشه ها پرداخته اند، و بصورتهاي گوناگون بر آن تأكيد نموده به عنوان يك هدف، يك سياست و يك استراتژي مادر و اصلي بر آن تأكيد داشته اند و به ابعاد تئوري و علمي و ارتباط آموزش با كار و كوشش و مشاركت جدي مردم در اين ميدان اشاره كرده اند.ايشان در رهنمودهاي خود بر فرهنگ كار و توليد، نظم و انضباط، پشتكار و تحقيق، جهاد و اجتهاد، و ارتباط و پيوند مدرسه و دانشگاه با محيط كار و صنعت و كارخانه و مزرعه تأكيد نمودند.

به فرمايشات ديگري از حضرت امام (ره) توجه فرمائيد:

«ما امروز بايد مصمم باشيم تا در تمام رشته ها جلو بيفتيم. بايد در اين زمينه كوشش كنيد تا مردم باور كنند چيزي از سايرين كم ندارند.»                                                        26/12/60

«آموزش و پرورش دو ركن اصلي است و اسلم در هر دو ركن سفارش اكيد فرموده است و پرورش سفارشش بيشتر شده است و اهميتش هم بيشتر است. پرورش به معناي اينكه در هر جائي كه علما مشغول تدريس هستند، علماي دانشگاه و علماي حوزه هاي علمي قديمي و استادها در هر جا هستند با اين دو ركن مواجهند، ركن آموزندگي و تربيت علمي و ركن پرورش و تربيت اخلاقي و تهذيب نفس. ما اگر فرض كنيم كه يك ملتي آموزش و پرورش در آن نفوذ كرد و همة ملت آموزش يافتند به اندازه اي كه احتياجات ملت است و پرورش يافتند و تهذيب نفس كردند و تربيت اخلاقي شدند، ملتي كه يك همچو توفيقي را پيدا كند يك ملت نمونه اي خواهد بود و ما حالا هر دو جهتش را عرض مي كنيم و چيزهايي كه مرتبط به هر دو جهت است. آقايان مي دانند، لكن تذكر، باز خوب است. مسئله آموزش و مسئله تعليم و تربيت علمي، يك مطلبي است كه در قرآن كريم، در احاديث اولياء خدا، از رسول اكرم (ص) تا ساير ائمه هدي ، همه جا ذكر از اين قضيه بوده است…»

                                                    صحيفة نور ج 17/ص 16- 28/6/61

«امروز رئيس جمهور و دولت و مجلس شوراي اسلامي و تمامي متصديان امور تربيتي در مقابل خداوند قادر و توده هاي ملت مستضعف مسئول هستيم. «كلكم راع و كلكم مسئول» و بايد بدارنيد كه از مسئوليت هاي بسيار بزرگ ، مسئوليت ديني و ملي است، مسئوليت در مقابل مستضعفان و مظلومان است و بالاخره مسئوليت در پيشگاه خالق و خلق، آن هم در طول تاريخ آينده مسامحه و سهل انگاري در تعليم و تربيت ، خيانت به اسلام و جمهوري اسلامي و استقلال فرهنگي يك ملت و كشور مي باشد و بايد از آن احتراز كرد.»

                                                    صحيفة نور ج 17/ص 35 – 1/7/61

پژوهش و تحقيقات

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حقیقت فرهنگ
 • تحقیق فرهنگ جامعه
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی