مقاله درجات ایمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله درجات ایمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله درجات ایمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه :   – ۱ –
۱-* ایمان جیست؟   – ۱ –
۲-*  تلازم وجودی علم و ایمان :   – ۲ –
۳-*علت اختلاف درجات ایمان :   – ۴ –
۴-*درجات ایمان :   – ۵ –
۵-*درجات سه کانه ایمان:   – ۷ –
۶- * ایمان کامل :   – ۹ –
۱ – شاخه های ایمان :   – ۱۰ –
۲ _ ارکان ایمان :   – ۱۰ –
۳ _ محکم ترین حلقه های ایمان :   – ۱۰ –
۴ _ عوامل استوار شدن ایمان :   – ۱۰ –
۵ _ کمترین درجه ایمان :   – ۱۱ –
۶ _ انجه ایمان را کامل می کند :   – ۱۱ –
منــــابع:   – ۱۴ –

منــــابع:

 ۱ – فقیه متاله ایة ا… عبــــدا… جوادی املی –سلسله بحثهای فلسفه ی دین  (تبعیین براهین اثبات خدا ).

۲ – محمد محمدی ری شهری –درس هایی از اصول عقاید اسلامی –جـــــــــلد اول.

۳-حکیم متاله مولی محسن فیض کاشانی – ترجمه حسین استاد ولی –علم الیقین –جلد اول- انتشارات حکمت.

۴-ترجمه عزیز ا…عطــــاری – بــــحار الانوار – جـــزء اول ایمـــان و کــــــــــفـر.

 مقدمه :

            سیاس خدای عزوجل که انسا را افرید و به اوعقل داد تا راه حق و باطل را از هم تشخیص دهد. که ییمودن راه حق تنها با داشتن ایمان حاصل میشود,و ایمان خود دارای مراتبی میباشد که افراد بر حسب ان با یکدیکر متفاوت میباشند.

 موضوع تحقیق من درجات و مراتب ایمان است .  که با مطاله ی جهار کتاب توانسته ام مطالب مختصری  را جمع اوری کنم و به صورت تحقیق خود ارائه دهم با امید اینکه مفید واقع شده و مورد قبل شما استاد کرامی قرار کیرد. اما قبل از اینکه بخواهم مستقیما به درجات ایمان بیردازم ابتدا اشاره ای به( خود ایمان که اصلا ایمان جیست ؟ جکونه حاصل می شود. جرا وجود علم درایمان موثر است , ) دارم . بعد از ان به درجات ایمان برداخته ام .

۱-* ایمان جیست؟

ایمان عبارت است از باوری که توام با اقراروعمل به مقتضای باور باشد. اقرار به عقاید اسلامی  بدون

باور قلبی  ایمان نیست باور قلبی هم بدون اقرار عملی ایـــمان نیست . بدین جهت فرعون با اینکه یقین داشت انجه موسی (ع) می کوید حق است و رسالت موسی (ع) را قلبا باور کرده بود ولی به او مومن کفته نمی شد جون از روی لجاجت و اسـتـــکبار اقرار به یکانکی خدا و نبوت موسی نمی کرد. ولی وقتی در حـــــال غرق شدن اصطرارا اعتراف به توحید و رسالت موسی نمود  کفت: امنت انه لا اله الاالذی امنت به بنواسراییل وانـا من المسلمین : ایمان اوردم که خدایی جزان خدا که بنی اسراییل به او ایمان اورده اند وجود ندارد ومن یــــکی از مسلمانانم .

در اینجا فرعون جبرا ایمان اورد. قبلا باورقلبی داشت و ترس از غرق شدن ومـردن او را وادار به اقرار زبانی کرد.بس او مومن شد ولی به صورت اضطراری واز روی اجبار.

بنابراین ایمان دو رکن دارد:اعتقاد قلبی و اقرارعملی رکن اول دراختیار انسان نیست یعنی انسان نمیتواند به دلخواه خود هر جه را بخواهد باور کند یا باور نکند ولی رکن دوم در اختیار انسان است

و مربوط به عقل و بعد عملی وجود انسان می باشد .یعنی انسان می تواند به انجه باور دارد اعتراف کند وبه مقتضای ان عمل نماید ولی عملا اعتراف به اعتقادات خود نداشته باشد اعتقادات قلبیکه رکن اول ایمان است, جون در اختیار انسان نیست اجبار بردار هم نیست , یعنی به زور نمی شود اعتقاد کسی را عوض کرد. ولی رکن دوم ایمان که اقرار عملی است جون در اختیار انسان است قابل اجبار است یعنی می شود جبرا کسی را وادار کرد که به عقاید خود عملا اعتراف کند یا بر خلاف عقیده خود عمل نماید و خـــــود نیزدارای مـــراتبی

است .[۱] که این مراتب ازراه علم حاصل می شود که در اینجا به تلازم وجودی علم و ایمان اشاره می کنیم .

۲-*  تلازم وجودی علم و ایمان :

به دلیل قدرتی که عقل در شناخت  وا کاهی نسبت به قضایا وکزاره های دینی دارد و در نتیجه به دلیل تا ثیری که علم در تقویم و یالایش ایمان صحیح و سالم  دارد بین علم و ایمان صحیح, تلازم وجودی بوده ولی ملازمه  عدمی نیست وبر همین اساس در بسیاری ازمتون دینی , ایمان و عبودیت افراد در کرو ا کاهی و علم انها قرار داده شده است نظیر :

– (انما یخشی ا… من عباده العلماء) به درستی که بندکان خدا فقط عالمان هستند که از خدا وند  سبحان خشیت

دارند .

– (ما امن المومن حتی عقل ) مومن تا هنکامی که تعقل نکند ایمان نمی اورد.

دربرخی از متون مر تبه ایمان و عبودیت در کرو رتبه علم و ا کاهی افراد دانسته شده است مانند :

– (المتعبد بغیرعلم کحمار الطاحونه یدور و لایبرح من مکانه )عبادت کننده بی علم به خر دوار اسیاب می ماند که دور میزند و راه به جایی نمی برد .

– (ینبی عن قیمته کل امری علمه وعقله ) از ارزش وقیمت هر کس علم و عقل او خبر می دهد .

– (علی قدر العقل یکون الدین ) دین هر کس به مقدار عقل اوست .

عبارت های یاد شده نشان می دهد که علی رغم جدایی نفیر تلازم سلبی بین علم و ایمان , تلازمی وجودی بین ان دو است , یعنی ایمان صحیح و صواب و ایمان یقینی و مستحکم و مصون از تغییراتی که در صور مختلف خیال حاصل می شود, تنها در صورتی حاصل می شود که به امری حقیقی ثعلق داشته وبا معرفتی یقینی نسبت به ان ان امر قرین باشد, جه اینکه ایمان بدون معرفت و علم صحیح , همانند معرفت بدون ایمان  خطر ناک و افت زا ست. تلازم وجودی علم وایمان بدین معنا ست که مراتب عالیه ی ایمان بدون مراتب عالی علم  هرکز تحصیل نمیشود و از این جهت در تعقیب ایمان سالم از تحصیل دانش و علم کریزی  نیست .[۲]

علت اختلاف درجات ایمان رامی توان اختلاف در درجات علم دانست زیرا اختلاف درجات به این دلیل است که ایمان هر کس به اندازه ی علم است .

۳-*علت اختلاف درجات ایمان :

این اختلاف درجات به این دلیل است که ایمان هر کس به اندازه ی علم اوست علمی که حیات دل به ان بسته  است و ان نوری است که با برداشته شدن حجاب میان دل و خدای بزرک د دل حاصل می شود. به دلیل :

– ( ا… ولی الذین امنو یخرجهم من الظلمات الی النور [۳] ) خداوند عهده دار سر یرستی کسانی است که ایمان اورده اند انها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون می برد . و

– ( لیس العلم بکثرة التعلم انما هو نور یقذ فه ا… فی قلب من یرید ا… ان یهدیه [۴]) علم به اموختن زیاد نیست

بلکه علم نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد او را هدایت کند می افکند. واین نور همجون سایر

نوها قابل قوت و ضعف و نقص است به دلیل :

– (واذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا [۵] ) وجون ایات او بر انها خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید .

– ( و قل رب زدنی علما[۶] ) و بکو خداوندا علم مرا افزون کن .

و هر کاه حجاب برداشته شود نوری افزوده می کردد وبه تبع ان ایمان نیرومندتر شده رو به تکامل می کذارد

تا انجا که نور ان کسترش یافته در نتیجه سینه اس باز شده وبر حقایق اشیاء اطلاع حاصل میکند امور نهایی برایش هویدا وهر جیزی را در جای خود می شناسى  از این رو صدق و راستی ییامبر در انجه خبر داده اند

به طور اجما یا تفصیل هماهنک با نوری که از ان برخوردار است و به اندازه شرح صدر برای او اشکار شد ,

انکــیزه علم به هر کاری که بدان مــامور است و یرهیز از هر کاری که از ان ممنوع است از صمیم دلش برانکیخته کشته در نتیجه انوار اخلاق ستوده و ملکات یسندیده به نور معرفتش افزوده می شود. درکفتار امیر-

مومنان (ع) امده است : از محبوب ترین بندکان نزد خدا بندهای است که خداوند او را بر ضد خویش یاری داده است.( وی به کمان سهل انکاری در طاعت و کوتاهی در عبادت افسردکی را شعارخود کرده وجامه ی ترس و هراس از روز رستاخیز را در بر کرده باشد . در نتیجه جراغ هدایت در دلش افروختـته شده لبــاس شهوات را به در اورده خود را از هر اندیشه ای جز یک اندیشه که بدان سرکم است تهی ساخته , از کوری و همد ستی با هوایرستان بیرون شده کلید درهای هدایت و قفل درهای یستی و ضلالت کردیده است . راه خود را دیده , جاده ی ان را ییموده , مشعل فروزانش را شناخته , از در یا ی بیکرانش کذشته , به محـــکم ترین حلقه -های ایمان  جنک زده , به استوارترین ریسمان که ایمان است اویخته و به حقایقی جون نور خورشـید یقین یــیدا نموده است)[۷][۸]

۴-*درجات ایمان :[۱] -محمدی ری شهری – درسهایی از اصول عقا ید اسلامی – جلد اول ص ۱۴۱

[۲] – ایة ا… عبدا…جوادی املی – سلسله بحثهای فلسفی دین ( تبیین براهین اثبات خدا ) – ص ۱۱۷

[۳] – بقره –ایه ۲۵۷

[۴] – بحار الانوار ۱/۲۲۵

[۵] – انفال ایه ۲

[۶] – طه ایه ۱۱۴

[۷] – نهج ا لبلاغه خطبه ۸۵

[۸] – محسن فیض کاشانی – ترجمه: حسین استاد ولی – عتم الیقین – جلد اول   ( تمام مطالب علت اختلاف درجات ایمان )

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سعادت در قرآن
 • پایان نامه معناشناسی واژه ایمان در قرآن
 • مقاله نقش ایمان در زندگی انسان
 • مقاله اثرات ایمان به خداوند در زندگی انسان
 • مقاله اثرات ایمان به خدا درزندگی انسان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.