مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی های تولید نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده:   ۱
مقدمه:   ۲
۱- شکل گیری تفکر تعاونی:   ۳
۲- تعریف تعاونی:   ۴
۳- شکل گیری نهضت تعاونی در ایران:   ۵
۴- ضرورت بررسی وضعیت تعاون های راکد:   ۷
۵- روش تحقیق:   ۸
۶- مشکلات اساسی تعاونی های راکد:   ۹
۶-۱- اطلاعات کارشناسی:   ۱۰
۶-۱-۱- ضعف اطلاعات متقاضیان تأسیس تعاونی:   ۱۱
۶-۱-۲- کارشناسان ادارات متولی:   ۱۲
۶-۱-۳- کارشناسان بانکها:   ۱۴
۶-۲- قوانین و مقررات دست و پاگیر:   ۱۶
۶-۳- فرهنگ بی تفاوتی و عدم همکاری مناسب:   ۱۸
۶-۴- مشکلات و بیماریهای اقتصاد کلان کشور و استان ها:   ۲۱
۶-۵- دستگاه های اداری مزاحم:   ۲۱
۶-۶- وجود استانداردهای غیر ضروری:   ۲۳
۶-۶-۱- سخت گیری در هنگام طراحی اولیه فضاها و نقشه ها:   ۲۴
۶-۶-۲- سخت گیری در هنگام نظارت بر ساخت ساختمان های اصلی و اداری:   ۲۵
۶-۶-۳- سخت گیری در هنگام نصب تأسیسات ساختمان ها:   ۲۵
۶-۶-۴- سخت گیری در هنگام خرید و نصب ماشین آلات خط تولید:   ۲۵
۶-۶-۵- سخت گیری در هنگام اخذ پروانه های فعالیت :   ۲۶
۶-۸- عوامل پیش بینی نشده:   ۲۸
۶-۹- نبود نهادها و دستگاه ها پشتیبانی کننده:   ۲۸
۷- فضای عمومی فعالیت تعاونی ها در کشور و چند سؤال:   ۳۰
۸- جمع بندی و پیشنهادات:   ۳۷
یادداشتهای متن:   ۴۱
منابع و مأخذ:   ۴۱

منابع و مأخذ:

۱- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون (۱۳۷۸)؛ مشارکت مردمی در سازمان های مردمی، معنی دار ساختن عضویت در تعاونی ها. ناشر، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر تحقیقات و پژوهش. تهران.

۲- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون (۱۳۷۷)؛ گزارش کار سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون منچستر (۱۹۹۵)، در زمینه اصول تعاونی برای قرن بیست و یکم و تعاونی ها و توسعه پایدار. ناشر معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر تحقیقات. تهران.

۳- پاساکوئه واتکینز ویلیام (۱۳۷۲)؛ اصول تعاون، ناشر وزارت تعاون معاونت آموزش و تحقیقات. تهران.

۴- وزارت تعاون (۱۳۷۶)؛ سومین کنفرانس وزیران تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه، استراتژی های همکاری دولت برای توسعه تعاونی ها، کلمبو ۵-۹ تیر ۱۳۷۳، ناظر معاونت تحقیقات، آموزش وترویج، دفتر تحقیقات، دفتر تحقیقات. تهران.

۵- کلایدر، آلاسدایر (۱۳۷۶)؛ اقتصاد سیاسی همکاری و مشارکت، بخش سوم اقتصاد. مترجم علی معنوی و ناشر وزارت تعاون. تهران.

۶- حیدری، محمد حسین (۱۳۷۹)؛ طرح تحقیقاتی بررسی نتایج عملکرد تبصره های  ۳ و ۴ و ۵۰ قانون بودجه سالهای ۷۷-۱۳۷۱ در تعاونی های استان کرمانشاه. طرح تحقیقاتی ارائه شده به معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون. اداره کل تعاون استان کرمانشاه.

۷- سید مطهری، سید مهدی (۱۳۷۴)؛ ارزیابی طرح های تولیدی- فنی، اقتصادی، مالی (کاربردی). ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران.

۸- مدارک و اسناد رسمی و آمارهای رسمی اخذ شده از اداره کل تعاون استان کرمانشاه .

۹- وزارت تعاون و امور روستاها (۱۳۵۴)؛ شیوه های عملی کار در تعاونیها (جلد اول) نشریه شماره ۱۰۸، تهران.

۱۰- وزارت تعاون و امور روستاها (۱۳۵۳)؛ مجموعه گفتارهای تعاونی جلد اول، دوم، سوم و چهارم، تهران.

۱۱- طالب، مهدی (۱۳۷۶)؛ اصول و اندیشه های تعاونی, انتشارات دانشگاه تهران نشریه شماره ۲۳۶۷٫

۱۲- سالکی، حسین (۱۳۷۱)؛ اصول تعاونی حال و آینده، وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران.

چکیده:

تعاون یک نهضت جهانی در مقابل ضعفهای در عدالت و کارایی نظام سرمایه داری بود. کشورهای جهان سوم و مخصوصاً ایران، پس از جنگ جهانی اول از این الگوها استقبال کردند. پس از جنگ جهانی دوم استقلال کشورهای در حال توسعه و علاقه آنها به الگوهای ضد استعماری توسعه نهضت تعاون را در آنها امکان پذیرتر نمود. از سال ۱۳۰۳ به بعد در قوانین ایران شرکت های تعاونی به رسمیت شناخته شده از سال ۱۳۷۰ قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران زمینه قانونی لازم را بر اساس قانون اساسی برای توسعه این بخش فراهم نموده است. تسهیلات ارزان و آسان دولتی در قالب تبصره های بودجه در اولویت اول به شرکت های تعاونی داده شده و از ابتدای انقلاب تاکنون تعاونی های فراونی با تعداد اعضای بسیار تشکیل شده اند، بخش اعظمی از این تعاونی ها متاسفانه به عللی ناکارآمد و ناتوان از فعالیت بوده اند. این مقاله به دنبال مروری بر علل و مشکلات تعاونیهای راکد است به گونه ای که بتوان از طریق پیشنهاد سیاست های مناسب آنها را بر مشکلات موجود فائق نمود. این مقاله در فضای تعاونی های راکد استان کرمانشاه و برای سال ۱۳۸۰  و ۱۳۸۱ انجام شده است.

مقدمه:

برای مروری بر مشکلات تعاونی های راکد پس از تعریف تعاونی و مروری بر ادبیات علمی و قانونی آن در جهان و ایران روش تحقیق ارائه می شود. سپس هر دسته از مشکلات به صورت جدا مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه تعاونی ها در دسته های متفاوت فعالیت قرار دارند و شاید بتوان مشکلات مشخصی از هر دسته فعالیت را یافت که با دسته دیگر متفاوت باشد، اما بسیاری از مشکلات اصلی و موانع فعالیت آنها به صورت مشترک ظاهر شده و فقط شدت و ضعف این مشکلات در گروه های مختلف از تعاونی ها می تواند مشاهده گردد. این مشکلات از داشتن اطلاعات کافی و کامل برای فعالیت در بین اعضای تعاونی ها، مدیران آنها و یا کارشناسان ادارات و بانک را در بر می گیرد تا قوانین و مقررات دست و پاگیر بانکی، قراردادها، اعطای تسهیلات، عدم همکاری مناسب و روابط نامطلوب اجتماعی بین گروه های در ارتباط، مشکلات اقتصادی همچون تورم، رکود، بازار فروش، افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه و یا وجود رقابت ناسالم در فعالیت تعاونی ها.

دستگاه های اداری و نظارت های آنها در کنار اجرای بسیاری از قوانین به صورت نیمه تمام، حضور عوارض، موانع و یا مراحل سخت اداری که طی کردن آنها برای بسیاری از تعاونی ها عملاً ناممکن است، عوامل پیش بینی نشده ای چون خشکسالی و یا آتش سوزی، دزدی، تصادفات و… نیز نبود دستگاه ها و نهادهای پشتیبانی کننده ای چون بیمه های متفاوت، دستگاه قضایی بهنگام، دستگاه اداری، کارآیی، بهره وری و… همگی از عمده عواملی بوده اند که طی مصاحبه های حضوری به آنها اشاره شده است و در ادامه به صورت مجزا و جدا جدا به آنها پرداخته خواهد شد.

۱- شکل گیری تفکر تعاونی:

وضع اسف بار انسانها در اوائل قرن نوزده، تیره ورزی و بدبختی کارگران کارخانه ها، ساعات طولانی کار و دستمزدهای قلیل و اندک، محیط فلاکت بار اجتماعی  بدوراز یک چشم انداز امیدوار کننده، نابسمانی های اوضاع اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و بسیاری مشکلات دیگر در کشورهای اروپایی، با همراهی تفکرات جدیدی که بر اصول اقتصاد کلاسیک برای راهبری مناسب نظام اقتصادی مورد تردید جدی قرار گرفته بود، زمینه ای را ایجاد نمود تا متفکران و سیاستمداران در کشورهای خود به دنبال جایگزین های مناسب و خودجوشی برای موسسات اقتصادی بگردند.

در این راستا درانگلستان رابرت آون ۱ (۱۸۵۸-۱۷۷۱)، ویلیام کینگ ۲ (۱۸۸۶-۱۷۸۶)در فرانسه، سن سیمون ۳ (۱۸۲۵- ۱۷۶۰)،  فیلیپ بوشه ۴ (۱۸۶۱-۱۷۹۶)، شارل فوریه ۵ (۱۸۳۷-۱۷۷۲)، پرودون ۶ (۱۸۶۵- ۱۸۰۹) ، لویی بلان۷(۱۸۸۲-۱۸۱۸) و در آلمان هرمال شولتسه دلیش ۸ (۱۸۸۳-۱۸۰۸) ، رایفایزن ۹ (۱۸۸۸-۱۸۱۸) و بسیاری دیگر از فیلسوفان اجتماعی همچون مارکس ۱۰ ، میشل دیون۱۱، لنین۱۲، شارل ژید۱۳. نظرات و طرح های مختلفی را برای بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی مردم تیره روز ارائه دادند. افکار و تمایلات مردم در مسلک های جدید اجتماعی انعکاس می یابد و توده جامعه شوق فراوانی به تجمع و تاسیسات متشکل و همچنین احقاق حقوق خود نشان می دهد. این انگیزه ها مبنای پیشنهاد نظام متشکل از          بنگاه های تعاونی با اصول مبتنی بر همیاری، آزادی، انصاف، بدور از تبعیض و استثمار و با هدف رهانیدن اعضا از تیره روزی و افزایش قدرت درک وتوان واندیشه آنان توسط نخبگان اجتماعی گردید که اگرچه به صورت کند وگسسته، ولی تجارب موفق اجرای خود جوش این تفکرات پیش زمینه اصلی شکل گرفتن نظام تعاونی گردید.

۲- تعریف تعاونی:

واژه (Co-Operation) را اولین بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition)  به کار گرفت. تعاریف متعددی تاکنون از تعاون و تعاونی ارائه گردیده است. تعاون را می توان نوعی کار وزندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیت های اجتماعی داشت (بوگاردوس، ۱۳۵۲). تعاون به معنی همکاری به منظور تامین سعادت یا منافع متقابل است (ابوتز، ۱۳۴۸).

معنای کلمه تعاون بجز کار مشترک نیست، و منظور از تعاون عبارت از گروه متشکل از افرادی می باشد که با مشارکت یکدیگر بتوانند اموری را که انجام آن برای یک نفر مقدور نیست از عهده اش برآیند (I.L.O 1348). ژرژفوکه، کلمبن (۱۸۴۸)، پل روی (۱۳۴۹)، لوئیس اسمیت (۱۳۴۹) و فرانس هلم (۱۳۴۹)، هریک تعریفی از تعاون ارائه می دهند.

آخرین تعریف بین المللی تعاون در سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون که در سال ۱۹۹۵ در منچستر برگزار گردید بدین صورت ارائه گردیده است.

«تعاونی انجمنی مستقل و متشکل از افرادی است که به طور داوطلبانه برای تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا تاسیس شده، فعالیت خود را با مشارکت و با مدیریتی دموکراتیک به اجرا در می آورد»

۳- شکل گیری نهضت تعاونی در ایران:

شکل گیری نظام تعاونی در ایران، با لحاظ کردن مواد ۲۵ و ۲۶ و ۱۱۱ قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳و ۱۳۰۴ و نیز بازنگری آن و لحاظ مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شروع می شود. در سال ۱۳۱۶ تجدید سازمان وزارت کشور و تقسیمات کشوری مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس و نیز توجه به امور روستاها، در قانون تصمیمات کشوری به همراه وظایف فرمانداران و بخشداران و قانون عمران، به تشکیل شرکت های تعاونی توصیه شده بود. حتی اقداماتی چون اعطای حق انحصاری استفاده از برخی تسهیلات دولتی و یا فروش فراورده های انحصاری دولتی به تعاونی ها زمینه های تشکل تعاونیها را بوجود آورد. بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۳۲ با تصویب لایحه شرکت های تعاونی و در سال ۱۳۳۴ با تصویب قانون شرکت های تعاونی، بخش تعاون یکی از بخش های اقتصادی کشور معرفی گردید. پس از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ سازمان مرکزی تعاونی در سال ۱۳۴۲  رسماً تاسیس و اقدام به تشکیل و تاسیس تعاونی های روستایی نمود.

بر طبق تبصره ماده ۱۶ قانون اصلاحات ارضی، زمین های تقسیم شده به اعضای شرکت های تعاونی واگذار شد و شرکت های تعاونی روستایی امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده، نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات و عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن را بعهده گرفتند.

برای گسترش امور تعاونی در شهرها نیز در ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ نیز دولت مکلف گردید که با تاسیس موسسات تعاونی، مستخدمین رسمی را به تشکیل این قبیل سازمانهای تعاونی تشویق نماید. شرکت تعاونی در قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۴۶ اینچنین تعریف گردید: «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و  اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز، موافق اصولی که در قانون مصرح است تشکیل می شود »

برای اجرای قانون شرکت های تعاونی در سال ۱۳۴۹ وزارت تعاون و امور روستاها رسماً تشکیل شد و در سال ۱۳۵۰ مجدداً قانون شرکتهای تعاونی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت. از سال ۱۳۵۰ به بعد تا ۱۳۷۰ پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز همان قانون شرکت های تعاونی سال  ۱۳۵۰ به مورد اجرا گذارده شد، با این تفاوت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۴۴ رسماً بخش تعاونی را بخش دوم اقتصادی کشور معرفی می نماید. در شهریور سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی مجدداً قانون تعاون را مورد بازنگری قرار داد و در سال ۱۳۷۳ وزارت تعاون جمهوری اسلامی تشکیل و عهده دار اداره بخش تعاون و توسعه نهضت تعاونی در ایران گردید.

۴- ضرورت بررسی وضعیت تعاون های راکد:

با توجه به اهتمام دولت در توسعه بخش تعاون و تاکید بر مفید بودن این بخش برای اقتصاد با توجه به اصول انسانی آن در مقابل اصول بازاری بخش خصوصی، در پس از انقلاب تعاونی های بسیاری با استفاده ازتسهیلات آسان و ارزان دولتی تشکیل وبه امور تولیدی و توزیعی در بخش ها صنعت، کشاورزی و خدمات پرداختند. با یک بررسی ساده مشخص گردید که به علت هایی که ناشناخته بودند بسیاری از این تعاونی ها نتوانستند اعتبارات و سرمایه های اخذ شده را در مسیر صحیح اقتصادی به کار ببندند و لذا این موضوع به عنوان یک سوال پژوهشی در وزارت تعاون مطرح گردید که از طریق ادارات کل تعاون استان ها به صورت کار پژوهشی علل رکود تعاونی های راکد مورد بررسی قرار گیرد. قابل ذکر است این تعداد از حدود ۲۷۰۰ تعاون تاسیس شده در استان کرمانشاه به بیشتر از ۳۵۰ تعاونی تا سال ۱۳۸۰ می رسید.

۵- روش تحقیق:

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.